31.03.2023

Transpersonu tiesības ir cilvēktiesības!

Atzīmējot starptautisko transpersonu redzamības dienu, PROGRESĪVIE aicina vienkāršot dzimuma apstiprināšanas procesu.

Kāda ir problēma?

Pašlaik transpersonas Latvijā ir viena no vismarginalizētākajām un neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām.  
Šo cilvēku ciešanas var izmērīt. Pētījumi rāda, ka līdz pat 43% transpersonu savas dzīves laikā ir mēģinājušas izdarīt pašnāvību. Demokrātiskā sabiedrībā ir jārūpējas par visiem tās locekļiem, jo sevišķi par visneaizsargātākajiem. Tāpēc mūsu pienākums ir darīt visu, lai novērstu iemeslus, kuri mūsu cilvēkus noved pie šāda risinājuma.
Un viens no šiem iemesliem ir nesakārtotais dzimuma apstiprināšanas process. Tas ir ilgs, sarežģīts un bieži vien arī dārgs.

Ko darīt?

Pirmkārt, jānodrošina iespēja mainīt dzimuma ierakstu dokumentos uzreiz pēc psihiatra diagnozes saņemšanas, kā arī mainīt vārdu uz izvēlēto vienlaikus ar dzimuma ieraksta maiņu.
Otrkārt, jāatsakās no nepamatoti medikalizētām prasībām dzimuma maiņas regulējumā, jo sevišķi no prasības veikt sterilizāciju.
Treškārt, jānodrošina transdzimuma jauniešiem tiesības veikt sociālo pāreju (piemēram, tikt uzrunātiem izvēlētajā vārdā un vietniekvārdos izglītības iestādē), bez juridiskas vai medicīniskas dzimuma maiņas, kas veicama tikai pēc pilngadības sasniegšanas.
Ilgtermiņā jāplāno arī iespēja valsts pilnībā vai daļēji apmaksātai hormonu terapijai un citai transdzimuma personām būtiskai veselības aprūpei. Jāveicina veselības aprūpes speciālistu zināšanas par transpersonu vajadzībām un sabiedrības izpratne par transpersonu tiesībām kā cilvēktiesībām.

Ja patiešām vēlamies pārstāvēt Eiropas, nevis Putina Krievijas vērtības, mazāk aizsargātu grupu cilvēktiesībām ir jātop par valsts līmeņa prioritāti. Jo dažādība ir vērtība!