19.04.2023

Rīga 2023: Saimniecības sakārtošanas budžeta investīcijas

 

“Šī gada Rīgas pilsētas budžets spilgti iezīmē mūsu iedzīvotāju prioritātes, kur novirzām arī lielākās investīcijas. Tās ir pilsētvides sakārtošana, ielu seguma atjaunošana un uzturēšana, sociālie pakalpojumi, izglītības darbinieku atalgojums un skolu modernizācija. Ja pirmos divus gadus, pārņemot varu Rīgā, mēs daudz darba veltījām labas pārvaldības principu ieviešanai, cīņai pret korupciju, tad tagad varu ar gandarījumu teikt, ka iepriekšējo gadu darbam redzam rezultātu. Tagad laiks Rīgas izaugsmei!”

Mārtiņš Kossovičs, Rīgas domes “Par!/Progresīvie” frakcijas vadītājs.

Sociālā joma – atbalsts līdzcilvēkiem

Izdevumi sociālajai sfērai pieaug par 52 milj. EUR jeb 43 %.

Paplašināts atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – ja 2020. gadā atbalstu saņēma apmēram 20 ģimenes, tad, pakāpeniski palielinot atbalstu un pakalpojumu pieejamību, šogad to saņems jau aptuveni 650 ģimenes. Šis atbalsts ļauj bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem atgriezties darba tirgū un sociālajā dzīvē, atvieglojot aprūpes slogu. Kopā dažādus aprūpes mājas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 2019. gadā saņēma 66 bērni, 2020. gadā 57 bērni, 2021. gadā 279 bērni un 2022. gadā jau 538 bērni – esam pamatīgi audzējuši atbalsta saņēmēju loku.

Pirmo reizi ieviestas Rīgas stipendijas un atbalsts mācību maksas segšanai sociālā darba studentiem, tam paredzot 145 000 EUR. Šis atbalsts sociālā darba studijām būs pieejams 40 studentiem, kas šobrīd jau strādā Rīgas sociālajā sistēmā, tādējādi veicinot viņu profesionālo pilnveidi.

Sociālajiem pabalstiem plānots izlietot 35 miljonus EUR – lielākais pieaugums ir mājokļa pabalstam un aprūpei mājās.

Papildu teju 11,8 miljoni EUR plānoti sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanai. Tie ietver sociālos pakalpojumus dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, atbalstu ģimenēm krīzē, bērnu un veco ļaužu uzturēšanās iestādēm, Rīgas patversmēm, grupu mājām un dzīvokļiem, īslaicīgu hronisko slimnieku kopšanai un rehabilitācijai.

Sāksies projektēšana ģimeniskai videi pietuvināta ilgstošas aprūpes pakalpojuma infrastruktūrai senioriem un citām personām ar funkcionāliem traucējumiem. Kad būs pabeigta četru plānoto ēku būvniecība, pakalpojumu varēs saņemt 48 cilvēki.

Priedaines ielā tiks būvēts ģimeniskai videi pietuvināts grupu dzīvoklis cilvēkiem ar ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, kā arī dienas centrs 36 cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Šis dzīvoklis dos iespēju 16 cilvēkiem dzīvot neatkarīgu dzīvi drošā un piemērotā vidē.

Grupu dzīvokļa mājas Priedaines ielā projekts (Civinity)

Turpināsim nodrošināt pakalpojumu Mežrozīšu ielā, kur grupu dzīvoklī dzīvo 4 mammas ar garīga rakstura traucējumiem ar bērniem līdz sešu gadu vecumam. Programmas mērķis ir pēc iespējas vairāk nostiprināt mātes un bērna emocionālo saikni, kā arī ļaut sievietēm apgūt nepieciešamās iemaņas patstāvīgai dzīvei, spējot uzturēt gan bērnu, gan sevi.

Par vairāk nekā 3 milj. EUR tiks uzlabota vides pieejamība 17 sociālo pakalpojumu ēkās: Mazjumpravas ielā 8, Avotu ielā 31-2, Balvu ielā 11, Ludzas ielā 43, Kolkasraga ielā 18 un citās.

Ieguldīsim sociālo pakalpojumu ēkas Burtnieku ielā 37 projektēšanā un būvniecībā, nodrošinot vides pieejamību un atjaunojot telpas.

Kopumā 3,7 milj. EUR atvēlēti jauna kompleksa projektēšanai un būvniecībai pakalpojumam personām bez noteiktas dzīvesvietas un ar atkarībām, kā arī specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem telpu pārvietošanai uz telpām Maskavas ielā 189.

Nosiltināsim lielākā sociālās aprūpēs centra “Gaiļezers” jumtu.

Paredzēts papildu finansējums darbam ar ielu bērniem un bērniem ar uzvedības traucējumiem.

 

Izglītība: atalgojums un mācību vides uzlabojumi

Palielināts līdzfinansējums vecākiem privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs no 308 EUR līdz 328 EUR par bērnu vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem, kā arī no 229 EUR līdz 242 EUR par bērnu obligātās sagatavošanas vecumā.

Izglītības iestāžu darbinieku atalgojumam paredzēti papildu 20 milj. EUR. Atalgojuma saimnieciskajam personālam un pārējiem iestāžu darbiniekiem (bibliotekāri, treneri, kultūras darbinieki, interešu izglītības pedagogi u. c.) palielināsies par 10 %, bērnudārzu skolotāju palīgiem par 20 % un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra darbiniekiem par 20 %. Paplašināts darbinieku loks, kuri saņems veselības apdrošināšanas polises, tam atvēlot 800 000 EUR. Līdz ar šo lēmumu visi pašvaldības izglītības iestāžu darbinieki būs apdrošināti.

35 miljoni EUR paredzēti izglītības iestāžu uzlabošanas projektiem. 450 000 EUR paredzēti vides pieejamības nodrošināšanai trīs skolās – Rīgas Pārdaugavas pamatskolā, Rīgas 66. vidusskolā un Rīgas 21. vidusskolā.

Trīs jaunu dabaszinātņu un tehnoloģiju klašu izveide Rīgas Juglas vidusskolā, Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā un Rīgas 64. vidusskolā. 10 milj. EUR atvēlēti jaunā mācību satura dabaszinātņu un tehnoloģiju jomu mācību centru izveidei un aptver 25 skolas.

Ēku renovācijas un atjaunošanas darbi 10 mācību iestādēs, energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi 8 izglītības iestādēs un jauna sporta āra infrastruktūra 4 iestādēs.

Finansējums datortehnikas iegādei un mācību vides modernizācijai 8,4 miljonu EUR apmērā. Tajā ietilpst 3 miljoni EUR datorklašu atjaunošanai un skolu digitālajai infrastruktūrai. 37 izglītības iestādēs ierīkos datortīklu infrastruktūru, un tiks nomāti 372 mobilā interneta punkti pārklājuma nodrošināšanai.

Ieguldījumi Nacionālās sporta manēžas telpu renovācijā un Bolderājas bibliotēkas ēkas atjaunošanā.

Jaunas pedagogu piesaistes un motivācijas programmas – tam paredzēti 215 000 EUR. Tāpat 150 000 EUR paredzēti pedagogu atbalstam saistībā ar pakāpenisko pāreju uz mācībām valsts valodā mazākumtautību skolās.

 

Vide, mājokļi un energoefektivitāte

Stiprināsim Rīgas Enerģētikas aģentūras vienas pieturas atbalsta centru, kura mērķis ir konsultēt un palīdzēt iedzīvotājiem, kuri vēlas atjaunot savas ēkas. Šim mērķim 2023. gadā paredzēti 340 000 EUR.

Līdzfinansējums privātīpašniekiem ēku sakārtošanai un pagalmu labiekārtošanai 1,74 miljonu EUR apjomā. Pašvaldībai piederošo iekškvartālu ceļu remontdarbi šogad plānoti 37 vietās pilsētā, tam paredzot 700 000 EUR.

4 miljoni EUR CO2 izmešu samazināšanas programmai pašvaldības ēkās, paredzot saules paneļu uzstādīšanu un energoefektivitātes pasākumu veikšanu pašvaldības ēkās.

Mājokļu pieejamības un drošības uzlabošana, veicot remontu 90 pašvaldības dzīvokļos, kam plānoti 1,5 miljoni EUR, kā arī uzstādot dūmu detektorus. Divu gadu laikā rinda uz pašvaldības mājokļiem ir samazinājusies par 30 %. Lielākais samazinājums – 33 % – ir rindā uz pašvaldības īres dzīvokļiem, savukārt rinda uz sociālajiem dzīvokļiem samazinājusies par 26 %.

Daudzas pašvaldības ēkas un sporta skolas “Arkādija” Rīgas Nacionālās sporta manēža tiks pieslēgtas pie centralizētās siltumapgādes.

Par 2,5 milj. EUR plānots uzstādīt saules paneļus pilsētas izglītības iestādēm 1,750 MW apjomā (ik gadu 350 kW), nodrošinot ilgtspējīgu energoapgādi un samazinot turpmākos izdevumus par enerģiju.

Tiks uzlabota energoefektivitāte daudzās pašvaldības kultūras, izglītības, pakalpojumu ēkās, kā arī Rīgas 1. slimnīcā, Rīgas Dzemdību namā un “Rīgas veselības centrā”.

 

Satiksmes kapitālais remonts

Ieguldījumi pilsētas transporta infrastruktūrā šogad sasniegs vēsturiski lielāko apjomu – pilsētas ielu un ceļu uzturēšanai, tiltu remontiem, jaunu objektu būvniecībai paredzēts kopumā 41 miljons EUR.

Finansējums veloceļu “Imanta-Daugavgrīva” un “Centrs-Ziepniekkalns” turpināšanai un pabeigšanai un kopumā pilsētā paredzēts ieviest jaunu veloinfrastruktūru 22 kilometru apmērā, salīdzinot ar 6,5 kilometriem pērn. Papildu tam plānojam arī plašu projektēšanu velo projektiem gan centrā, gan veidojot apkaimju savienojumus. Kopumā plānojam veidot 14,7 km papildinošu veloinfrastruktūras tīklu apkaimēs – Dzirciema ielā, Nīcgales ielā, Pildas ielā, Ilūkstes ielā, Andreja Saharova ielā, Brāļu Kaudzīšu ielā un Ulbrokas ielā.

Lai sakārtotu ielas apkaimēs, 85 Rīgas grantētajās ielās tiks veikta dubultās virsmas apstrāde.

No 380 km līdz 600 km tiks palielināts kopējais ietvju garums, ko pašvaldība ziemā tīra centralizēti. 2022./2023. gada ziemas sezonā pašvaldība sāka centralizētu ietvju tīrīšanu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsargjoslas teritorijā, savukārt jau 2023./2024. gada sezonā centralizēti tīrītajai teritorijai pievienosies arī 1. un 2. kategorijas ielas.

Lielākie objekti, kam paredzēts finansējums pilsētas budžetā pilnīgai asfalta seguma atjaunošanai, ir Ulmaņa gatves posms līdz lidostai, Biķernieku iela, Aspazijas bulvāris, tāpat turpināsies “Rail Baltica” integrēšana Rīgas centrā, tai skaitā renovējot Ģenerāļa Radziņa krastmalu, tiks pabeigta Brasas tilta un Austrumu maģistrāles izbūve, turklāt šajos projektos ir arī nozīmīgas ES fondu investīcijas.

Tiks izstrādāts būvprojekts Jorģa Zemitāna tiltam, kā arī sākts darbs pie Gaisa tilta atjaunošanas projekta.

 

Pilsētvide: zaļāka un patīkamāka Rīga

Piešķirts papildu finansējums 1000 jaunu koku dižstādu stādīšanai un apstādījumu kopšanai. Arī Rīgas vēsturisko centru zaļāku padarīs 50 jauni koki.

Būtiski palielināsies publisko tualešu pieejamība, pašvaldībai uzstādot desmit jaunas un uzlabojot 18 publiskās tualetes.

Tiks uzstādīti desmit jauni brīvkrāni, kur rīdziniekiem, pilsētas viesiem un viņu četrkājainajiem draugiem veldzēt slāpes gada siltajos mēnešos.

Uzvaras parka atjaunošanai pirmajā kārtā paredzēti apmēram 6 miljoni EUR – plānota teritorijas labiekārtošana, izveidojot gājēju celiņu un slēpošanas trases, izbūvētas inženierkomunikācijas, ūdenstilpne un tās šķērsojums.

Uzvaras parka projekta vizualizācija (Zala Landscape Architects, Vizualizāciju darbnīca)

Ēbelmuižas parka gājēju celiņu izbūvei un apgaismojuma ierīkošanai paredzēti 1,5 miljoni EUR. Tāpat plānota apgaismojuma ierīkošana Nordeķu parkā.

Vecrīgā tiks labiekārtotas Vaļņu ielas un Kaļķu ielas teritorijas, padarot šīs Vecrīgas artērijas patīkamākas un zaļākas.

Atjaunota tiks rīdzinieku iecienītā atpūtas vieta – Vērmanes dārza estrāde.

Grants seguma celiņus atjaunosim Kanālmalas apstādījumos pie Latvijas Nacionālās operas un baleta teātra (Operas skvērā).

1,5 miljoni EUR paredzēti 9 spēļu un rekreācijas laukumu atjaunošanai un uzlabošanai pilsētvidē, to skaitā plānota Čiekurkalna skvēra un Višķu ielas skvēra labiekārtošana.

Sarkandaugavas apkaimes kultūras un dabas mantojuma revitalizācijai un jaunu pakalpojumu ieviešanai atvēlēti 750 000 EUR.

Veiksim priekšizpēti mežaparku ierīkošanai Rīgā (Bābelīte/Šampēteris). Notiks Jaunciema dabas lieguma infrastruktūras izbūves projektēšana.

Noritēs projektēšana Mārupītes mežaparka plānojuma infrastruktūras izbūvei.

Uzsāks Zolitūdes traģēdijas piemiņas vietas būvprojekta izstrādi.

400 000 EUR atvēlēti Daugavas sporta nama priekšlaukuma pārbūvei – Slavas alejas izbūvei.

Pavisam drīz tiks pabeigta Dailes teātra skvēra atjaunošana. Jau pavasara sezonā Dailes teātra skvērs būs maza, mierīga oāze pie Brīvības ielas līdzšinējā tukšā betona laukuma vietā. Notiks arī Latviešu strēlnieku laukuma atjaunošanas darbi.

Tiks atjaunotas vairās pašvaldībai piederošās ēkas un vairāku izglītības iestāžu vēsturiskās fasādes.

Izsludināts metu konkurss par Teātra laukuma atjaunošanu un Aspazijas pieminekļa izveidi.

Turpināsies peldvietu un aktīvās atpūtas zonu labiekārtošana – šogad tās būs aktīvās atpūtas zonas pie Velnezera, pie Daugavas Zirņu salā un Bolderājas karjerā Kleistu ielā. Tiks arī projektēts glābšanas stacijas postenis Vakarbuļļu peldvietā.

 

Kultūra un sports – nozīmīgu pasākumu gads

Finansējums kultūrai 2023. gadā atgriežas pirmspandēmijas līmenī, sasniedzot 40 miljonus EUR.

2023. gadā rīdziniekus un pilsētas viesus priecēs vairāki visas pilsētas un starptautiska mēroga kultūras un sporta dzīves notikumi, ko rīko, līdzfinansē vai atbalsta Rīgas pašvaldība – Rimi Rīgas maratons, Pasaules čempionāts hokejā, Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki, “Positivus” festivāls, U-20 Eiropas čempionātam pludmales volejbolā, Rīgas vasaras kultūras programma un Rīgas dzimšanas diena, Pasaules čempionāts skriešanā, Valsts svētku mēneša programma, Ziemassvētku noskaņa pilsētā. Rīgas mērķis ir kļūt par dzirkstošu Baltijas kultūras, mākslas un sporta pasākumu galvaspilsētu.

Rīgā notiks FIA pasaules rallija čempionāta posms, bet aiznākamajā gadā FIBA EuroBasket 2025 čempionāts.

Finansējums atvēlēts Latvijas Nacionālā teātra piebūves Simtgades alejā 3 projektēšanai. Tāpat paredzēts finansējums Nacionālās koncertzāles projektu metu konkursam.

Tiks izstrādāts projekts futbola laukuma stadiona infrastruktūras pilnveidošanai Ogres ielā 9, Rīgā.

 

Veselība

Rīgas Dzemdību nams piedzīvos operāciju bloka ar intensīvās terapijas aprūpes centru renovāciju, uzņemšanas nodaļas renovāciju un paplašināšanu ar reanimācijas palātas iekārtošanu, teritorijas labiekārtošanu un vides pieejamības uzlabošanu 3000 m2 platībā, kā arī citus funkcionālus remontdarbus.

Rīgas 1. slimnīcā tiks izveidota jauna LOR klīnika, paplašināta ķirurģijas dienas stacionāra pakalpojumu pieejamība, kā arī notiks daudzi energofektivitātes uzlabošanas pasākumi un citi remontdarbi, tostarp tiks ieviesti alternatīvās enerģijas iegūšanas risinājumi un labiekārtota apkārtējā teritorija.

 

Drošība

330 000 EUR atvēlēti Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldei ar mērķi apzināt un mērķtiecīgi pārvaldīt pilsētas civilās aizsardzības resursus, veicinot pilsētas gatavību dažādiem izaicinājumiem.

Drošības uzlabošanai dubultos videonovērošanas kameru skaitu pilsētā. Esošajām 237 kamerām divu gadu laikā pievienos vēl 236, pastiprinot videonovērošanu arī ārpus pilsētas centra, kā arī parkos un dabas liegumos. Tam paredzēti 377 000 EUR. Tāpat tiks ieviesti jauna līmeņa video analītikas rīki un attīstīts pilnvērtīgs rāciju tīkla pārklājums.

Īstenojot Vienotās vadības koncepciju, Lēdurgas ielā tiks izbūvēts Rīgas pašvaldības policijas (RPP) Vienotās vadības centrs, kam šogad atvēlēti 2 miljoni EUR. Šādi paredzēts centralizēt RPP pārvaldi, efektivizējot reaģēšanas spējas uz notikumiem un uzlabojot policistu darba apstākļus un apmācības iespējas.

Tiks būvētas RPP Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvaldes ēkas ar angāriem Emmas ielā 2.

Šis ir tikai nozīmīgāko investīciju apkopojums, kas iezīmē pilsētas attīstības plānus, lai jau drīzumā Rīga kļūtu par patīkamu vietu dzīvei, darbam un atpūtai!