15.03.2023

Rietumnieciska vērtīborientācija – Progresīvie definē kritērijus Valsts prezidenta kandidātu vērtēšanai

Nevainojama reputācija, dziļa izpratne par tiesiskumu, līderība ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, atbalsts sociālās nevienlīdzības mazināšanai, rietumnieciska vērtīborientācija. Tieši šādus Valsts prezidenta amata kandidātu vērtēšanas kritērijus ir formulējusi partija Progresīvie. Partija neizslēdz iespēju virzīt arī savu kandidātu valsts augstākajam amatam.

Pēc šiem kritērijiem Valsts prezidenta amata kandidātus vērtēs arī PROGRESĪVIE Saeimas frakcija.

 

“Mūsu politiskā misija ir tuvināt Latviju Eiropas pārtikušāko valstu attīstības un demokrātijas standartiem. To pamatā ir droša, iekļaujoša sabiedrība, kura ļauj katram realizēt savu potenciālu tiesiskā, solidārā un ekonomiski dzīvā valstī. Tāpēc vēlamies, lai šīs vērtības iemiesotu arī valsts augstākā amata kandidāti, kuri pretendēs uz mūsu atbalstu,” uzsver PROGRESĪVIE Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Kaspars Briškens.

Progresīvie, pirmkārt, vērtēs kandidāta reputāciju. Tai ir jābūt nevainojamai, jo tikai tādā veidā iespējams gūt plašu sabiedrības atbalstu.

Otrkārt, dziļu izpratni par tiesiskumu. Kandidātam ir jābūt brīvam no jebkādām šauru interešu un tīklojumu ietekmēm, kā arī gatavam iestāties par cilvēktiesībām, tostarp visu Latvijas ģimeņu vienlīdzīgu tiesisko aizsardzību.

Treškārt, nepārprotamu atbalstu un spēju uzņemties viedokļa līderību ilgtspējīgas attīstības veicināšanā. Ar to ir domāta pilnvērtīga ES finansējuma izmantošana, lai modernizētu mūsu ekonomiku un veidotu to ilgtspējīgāku, kā arī Latvijas ekonomikas inovācijas kapacitātes un starptautiskās konkurētspējas stiprināšana.

Ceturtkārt, gatavību iestāties par sociālās nevienlīdzības mazināšanu, veidojot sabiedrībā dziļāku izpratni par solidaritātes kultūru un valsts atbildību labklājības nodrošināšanā.

Piektkārt, Progresīvie sagaida no Valsts prezidenta amata kandidātiem rietumniecisku vērtīborientāciju, tostarp dziļu izpratni par transatlantiskās alianses kopīgo drošības arhitektūru, Eiropas integrācijas procesiem un rietumu pasaules attīstītajām valstīm raksturīgajām iekļaujošas, vienlīdzīgas un modernas sabiedrības vērtībām.    

Frakcijas vērtējumā, Latvijas prezidenti reti ir šos kritērijus iedzīvinājuši, tādējādi arī neattaisnojot uz sevi liktās cerības par uzticības atjaunošanu sabiedrības attiecībās ar tās demokrātiskajiem pārstāvjiem.

Informāciju sagatavoja Iļja Kozins
Partijas Progresivie preses sekretārs