15.09.2022

PROGRESĪVIE aicina nodrošināt operatīvu VID amatpersonu kriminālprocesu

Partija PROGRESĪVIE, reaģējot uz KNAB publiskoto informāciju [1] par iespējamu noziedzīgā grupējuma atklāšanu [2], kurā ietilpa vairākas VID amatpersonas, vērš uzmanību uz lietas efektīvas, objektīvas un stingras uzraudzības nepieciešamību.

Partija norāda, ka korupcijas krimināllietas, īpaši sabiedrībai nozīmīgas lietas ar augsta ranga amatpersonu iesaisti, bieži nerezultējas ar notiesājošu spriedumu. Lietas tiek izbeigtas vai pārkvalificētas, graujot sabiedrības ticību vienlīdzīgai likuma piemērošanai. Demokrātiskā un tiesiskā valstī šādām krimināllietām jātiek izmeklētām un iztiesātām saprātīgā termiņā, lai sabiedrībai nerastos šaubas par tiesu varas kompetenci vai iesaistīto pušu ietekmi uz tiesas procesu.

“Mana pieredze Konkurences padomē liecina, ka korupcijas lietas, kurās iesaistītas amatpersonas, ir grūti atklājamas, jo pierādījumi tiek rafinēti slēpti. Tieši tādēļ šāds gadījums, kur persona ilgstoši sadarbojas ar KNAB un iegūst lietiskos pierādījumus, ir eksāmens tiesu varai,” komentē Skaidrīte Ābrama, konkurences tiesību eksperte.

“Mana pieredze Konkurences padomē liecina, ka korupcijas lietas, kurās iesaistītas amatpersonas, ir grūti atklājamas, jo pierādījumi tiek rafinēti slēpti. Tieši tādēļ šāds gadījums, kur persona ilgstoši sadarbojas ar KNAB un iegūst lietiskos pierādījumus, ir eksāmens tiesu varai,” komentē Skaidrīte Ābrama.

PROGRESĪVIE vērš uzmanību, ka lieta ierosināta pēc privātpersonas vēršanās pie tiesībsargājošām iestādēm, tāpēc tās operatīva izmeklēšana ir svarīgs priekšnoteikums, lai katrs cilvēks noticētu, ka, ziņojot par korupciju, taisnīgums Latvijā ir panākams.


[1] www.knab.gov.lv/lv/jaunums/knab-veicis-kriminalprocesualas-darbibas

[2] zinas.tv3.lv/latvija/neka-personiga/vid-nodoklu-un-muitas-policisti-safabrice-kriminallietu-un-no-uznemeja-censas-izspiest-100-000-eiro-kukuli/