Ziemeļvalstu modelis iesācējiem

Bukleta «Ziemeļvalstu modelis iesācējiem» PDF versija

Ievads: Vai ir noticis brīnums?


Šķiet, ka Ziemeļvalstīs ir izdevies panākt kapitālismu ar cilvēcīgu seju.
Atkal un atkal mēs Dāniju, Somiju, Islandi, Norvēģiju un Zviedriju ar to 25 miljoniem iedzīvotāju ieraugām to pasaules valstu vidū, kurās ir visaugstākais dzīves līmenis.

Mēs Latvijā varētu brīnīties:

• Vai tiešām Ziemeļvalstīs ir tik labi?
• Kā viņiem izdodas īstenot šādu Ziemeļvalstu modeli?
• Vai varam to atkārtot savās mājās?

Palūkosim!

1. Ko darīt sabiedrībai?

Sāksim ar to, ka vairumam cilvēku gan Latvijā, gan Ziemeļvalstīs vissvarīgākais ir, lai tiem būtu iespēja strādāt un pelnīt iztikai, lai būtu pienācīga dzīvesvieta, izglītība un laba veselība. Īsāk sakot – vēlamies justies brīvi.

Lai to sasniegtu, Ziemeļvalstīs:

• Rīkojas efektīvi
– Efektivitāte ļauj iegūt nepieciešamās lietas ar augstu produktivitāti.
• Strādā
– Jo arī darbs veicina produktivitāti, kā arī piešķir dzīvei jēgu.
• Ievēro dzimumu līdztiesības un savstarpējas cieņas principus
– Jo tā ir pareizi, bet diskriminācija ir lieka.
• Izlīdzina ienākumus
– Jo tas ir godīgi un efektīvi, un drošāk visiem.

2. Cik tad labi viņiem patiesībā iet?

Izcili! Par to nav šaubu. Gadu desmitiem Ziemeļvalstis ir paaugstinājušas cilvēku dzīves līmeni, saglabājušas augstu nodarbinātības līmeni, uzlabojušas ģimeņu atbalsta plānus un samazinājušas nabadzību.

Salīdzinot ar citām valstīm, pat ASV:

• Ziemeļvalstīm ir tāda pati vai pat lielāka efektivitāte
– Tas jūs pārsteidz? Jā, Ziemeļvalstu modelis ir efektīvs.
• Ziemeļvalstīs ir vieglāk atrast darbu, un tur ir labāki darba apstākļi
– Tur strādā tāda pati vai pat lielāka iedzīvotāju daļa. Vismazākās algas ir daudz lielākas.
• Ziemeļvalstīs ir labāki rezultāti dzimumu līdztiesības jomā
– Vairāk sieviešu ir nodarbinātas. Laba iespēja bērna kopšanas atvaļinājumā doties gan sievietei, gan vīrietim. Un atbalsts bērnu aprūpei.
• Ziemeļvalstīs ir daudz lielāka ienākumu vienlīdzība
– Mazāk cilvēku ir nabadzīgi. Bagātie nav pārbagāti. Aizvien vairāk cilvēku ienākumi ir augstāki par viņu vecāku ienākumiem.

3. Kāpēc? Kā tas ir iespējams?

Lielāka uzticēšanās

• Cilvēkiem, civildienestam un – jūs nespēsiet tam noticēt – politiķiem un arodbiedrībām.
• Uzticēšanās ir efektīva. Ja ir uzticēšanās, ir mazāk līgumu un tie ir vienkāršāki, izmaksas par juristiem ir mazākas un ir mazāka birokrātija.

Vairāk sadarbības

• Ziemeļvalstis ir inovatīvas, tām ir konkurētspējīga ekonomika, kurā notiek cieša sadarbība starp vadītājiem un darbiniekiem.
• Ciešs dialogs starp dažādām organizācijām un politiķiem.

Atvērtība pasaulei

• Ziemeļvalstu ekonomika ir atvērta, īstenojot plašu eksportu un importu.

Apziņa, ka “dalītes ir labi”

• Vidusslāņa (un pat bagātie) cilvēki jūtās drošāk un labāk, ja nav daudz nabagu un nav graustu rajonu.
• Uzņēmējdarbība gūst labumu, ja visu līmeņu darbinieki apgūst labākās prasmes.
• Dalīšanās nodrošina atbalstu efektīvai un atvērtai ekonomikai.

Spēcīga mācīšanās un darba ētika

• Ziemeļvalstu standarts ir mācīties un strādāt sev, savai ģimenei un sabiedrībai.

Šie standarti un attieksme tiek stiprināti, ja tos sagaida un īsteno ikdienas dzīvē. Uzticēšanās vairo uzticēšanos.

Ievērojiet, cik nozīmīga un aktīva loma Ziemeļvalstu modelī ir darba devējiem. Kā tas var būt? Jo tie, kā savu uzņēmumu pārstāvji, ir pārliecināti, ka tas ir veids, kā gūt sev lielāko labumu ilgtermiņā.

4. Bet nevar būt, ka tas visu izskaidro!

Lielāko daļu. Bet ir, protams, arī viņu slepenais ierocis.

Tie ir Ziemeļvalstu modeļa trīs pīlāri:

Šie trīs pīlāri ir balsts sarežģītākajā daļā – milzīgajā lēcienā starp politiskajām idejām un praktiskiem rezultātiem.

5. Bet kā šie pīlāri darbojas?

Neapšaubāmi, ņemot vērā Ziemeļvalstu modeli, tie darbojas kopā!

Apļveida kustībā:

1. Organizētā darba pīlārs laika gaitā paaugstina zemākās algas, padara mērenākas augstākās un līdzsvaro izmaiņas algās.
2. Ekonomikas vadības pīlārs, kuru atbalsta algu samērība laika gaitā, veicina izaugsmi un augstu nodarbinātības līmeni.
3. Sabiedrības labklājības pīlārs, kura ilgtspēju nodrošina šī izaugsme un augstā nodarbinātība, izlīdzina dzīves apstākļus. Tāpat tas palielina darbinieku efektivitāti, nodrošinot bezmaksas izglītību, subsidētu apmācību un piekļuvi veselības aprūpei.
4. Atgriežoties pie organizētā darba pīlāra, lai palielinātu zemās algas, uzņēmumiem jākļūst inovatīviem un jāracionalizē ražošana, citādi var noiet uz grunti. Īstais dzinulis tam ir lielāka darbinieku efektivitāte, ko veicina arī mācīšanās darbavietā.

Proti, viss ir savstarpēji saistīts. Un tieši darbavietu izvēles iespējas, ienākumu drošības tīkls un vadītāju sadarbība ar darbiniekiem ir tas, kādēļ arodbiedrības pieņem nodarbinātības pārstrukturēšanu.

Rezultāts – nepārtraukta tiekšanās veidot dinamiskus un efektīvus uzņēmumus, veidot labas darbavietas un panākt augstāku kompetences līmeni.

6. Labi, bet vai drīkstu ko bilst?

Katrs, kurš paprasa, iegūst labklājību? Ej, nu?

Nē. Ziemeļvalstīs nevienam nav jāmirst badā. Taču tiesības uz sociālo nodrošinājumu, piemēram, slimības vai bezdarbnieka pabalstu, ir atkarīgas no tā, ko iepriekš esi nopelnījis. Tāpēc, ja to spēj, tev ir jāstrādā.

Lielākā daļa algas jāsamaksā nodokļos!

Nē. Līdzekļu trūkums ir novērsts, tāpēc nodokļu likmēm vairs nav jābūt tik augstām (jo visi sniedz savu ieguldījumu). Protams, ka viņi maksā nodokļus, un tas nevienam nerada sajūsmu, toties nav jāmaksā par izglītību un veselības aprūpi, kā arī viņi saņem saprātīgas pensijas. Tas ir godīgi!

Bet tā ir komunistu politika!

Nekādā gadījumā. Šī ir sociāldemokrātu politika, kas balstās uz demokrātiju un informētām sabiedrības diskusijām. Tā sakņojas īpašumtiesībās un atvērtos, brīvos tirgos. Nekāda Ļeņina vai Staļina, nekādas Tečeres vai Reigana, vienīgi Gro Hārlema Brundlanda (Gro Harlem Brundtland), Ūlofs Palme (Olof Palme) (meklē Google) un daudzi citi.

Bez mums viņi nekur tālu netiktu!

Taisnība, Ziemeļvalstīm ir nepieciešami pārējās pasaules produkti, tehnoloģijas un idejas! No lidmašīnām līdz Google un Nelsonam Mandelam. Taču arī viņi sniedz savu ieguldījumu, nodrošinot zaļo enerģiju, bang & olufsen, lego, zivis, björk, linux, Skype un Spotify!

7. Cik jauki, ka viss ir nevainojami!

Eh, šis tas tomēr ir rakstīts sīkajā drukā…

• Samērā liela sabiedriskā sektora pārvaldība prasa savu. Rezultāti, lai gan parasti ir labi, tomēr ievērojami atšķiras. Aizvien saglabājas sociālās problēmas.
• Parādās aizvien satraucošākas iezīmes, kas liecina par Ziemeļvalstu darba tirgus
nedrošību, un tās cīnās, lai tiktu ar to galā un izmantotu priekšrocības, ko sniedz
imigrācija un aizvien daudzveidīgākā sabiedrība.
• Parādās aizvien jauni izaicinājumi un iespējas. Globalizācija, tehnoloģijas, cilvēku mūža ilgums, klimata pārmaiņas, un šis saraksts ir nebeidzams.
• Ziemļvalstīm vairāk jāmācās arī no mums.

Ziemeļvalstīm ir daudz kopīgu rūpju ar citām valstīm un modeļiem, taču tas īpaši nelīdz! Tāpēc ir nepārtraukti jāsargā un jāmodernizē trīs pamata pīlāri, lai lietderīgā
apļveida kustība nepārvērstos apburtā lokā.

Proti, Ziemeļvalstu modelis, kas balstās uz sadarbību, kopš II Pasaules kara ir atrisinājis dažādas problēmas.

8. Kā lai mēs viņus klonējam?

Patiesībā mēs to nemaz nevēlames, vai ne? Mēs katrs mīlam savu valsti un gribam, lai tā iet savu ceļu.

Neko neklonējot, it visur ir jābūt iespējai virzīties uz efektivitāti, godīgumu un
uzticēšanos. Pirmkārt, ir jāatrod mehānismi un iestādes, kas atbalstītu šos trīs mērķus.
Tas ir pa spēkam arī mums.

Tāpēc:
• Ir jāierobežo naudas vara, it īpaši politikā. Ziemeļvalstīs arodbiedrības līdzsvaro naudas varu un aizstāv demokrātiju.
• Brīvais tirgus ir laba lieta, bet neizmantosim to tur, kur tas neder, piemēram, veselības
aprūpē.
• Stimulēsim uzticēšanos un sadarbību. Sāksim ar to, ka izvēlēsimies godīgus politiķus, un sekosim līdzi plašsaziņas līdzekļiem, kuri sniedz patiesas ziņas. Un pastāstīsim par to
saviem draugiem.

 

Par materiālu

«Ziemeļvalstu modelis iesācējiem» balstīts uz pētniecības projektu NordMod2030, kuru īstenoja Nodarbinātības un zinātnes izpētes institūts Falo, SAMAK Ziemeļvalstu izpētes komanda un Eiropas Progresīvo pētījumu fonds FEPS. Analītiskā iedvesma gūta arī no ESOP – Oslo universitātes Vienlīdzības, sociālās organizācijas un izpildījuma pētījumu centra.

SAMAK ir Ziemeļvalstu Nodarbinātības kustības organizācija, kuru veido pieci miljoni dalībnieku no sociāldemokrātiskām partijām un arodbiedrību organizācijām Dānijā, Somijā, Islandē, Norvēģijā un Zviedrijā. Vairāk informācijas par NordMod2030 un SAMAK atradīsiet vietnē www.samak.info. Te jūs atradīsiet arī Sørmarka deklarāciju “Mēs veidojam Ziemeļvalstis” [“We Build the Nordics”] – sociāldemokrātu un arodbiedrību Ziemeļvalstu nākotnes politikas plānu.

“Ziemeļvalstu modelis iesācējiem” ir paredzēts ārvalstu lasītājiem, kuri nav jomas profesionāļi. To sagatavojis, publicējis un atbildību par to uzņemas SAMAK ģenerālsekretārs Jans-Ēriks Stosta (Jan-Erik Støstad). Pateicos par vērtīgo palīdzību saviem kolēģiem, draugiem un ģimenei. Lūdzu, komentārus un ieteikumus turpmākajiem izdevumiem sūtiet uz jes@samak.info.

PAGRIEZ LATVIJU ZIEMEĻVALSTU VIRZIENĀ!

1 komentārs par Ziemeļvalstu modelis iesācējiem

  1. Tas viss ir tikai vispārīgā veidā. To var panākt tikai ilgstošā laikā pie pareizām darba attiecībām. Lai ražotu, vienalga ko, ir nepieciešama labvēlīga nodokļu politika un produkcijas realizācijas iespējas. Mums nav izpildīts neviens no šiem nosacījumiem. Vissenākais nodokļu iekasēšanas veids ir dalīties peļņā. Mūsu varianta PVN galīgi nav pieņemams. Esmu īsumā izstrādājis vienkāršu, Latvijai piemērotu nodokļu sistēmu un strukturālās shēmas ierakstījis flešā.Tikai pareizi aprēķinātus nodokļus uzņēmēji maksās labprātīgi un tie nebūs jāpiedzen.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *