21.04.2022

Valstij jānodrošina izdzīvošanas kurss sievietēm mobilizācijas gadījumā

Saskaņā ar Mobilizācijas likumu kara gadījumā Latvijā tiktu izsludināta vispārēja mobilizācija. Vīriešiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem tiktu liegta izbraukšana no valsts. Tā rezultātā tūkstošiem sieviešu ar bērniem paliktu vienas un tiktu pakļautas vardarbības, ļaunprātīgas izmantošanas un ekspluatācijas riskam. PROGRESĪVIE līdzpriekšsēdētāja Antoņina Ņenaševa uzsver, ka valstij ir jānodrošina apmācības kursi sievietēm, lai kara gadījumā tās spēj aizstāvēt sevi un savus bērnus.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2021. gada sākumā Latvijā bija 824,8 tūkst. privāto mājsaimniecību. No visām Latvijas mājsaimniecībām 217,3 tūkst. jeb 26,3% dzīvo vismaz viens nepilngadīgs bērns. Savukārt kopējais sieviešu īpatsvars no visiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem Latvijā sastāda 53,8%, kas nozīmē, ka kara gadījumā izdzīvošanas riskam tiktu pakļauts vairāk nekā miljons sieviešu.

“Kopš kara sākuma Ukrainā sievietes pastiprināti izrāda interesi par to, kā aizsargāt sevi un savus bērnus. Sievietēm ar bērniem iestāšanās zemessardzē var nebūt risinājums, jo vispārējas mobilizācijas gadījumā aktīvajā dienestā tiktu iesauktas arī viņas, tādējādi zaudējot klātienes kontaktu ar bērniem. Taču katrai sievietei ir tiesības zināt, kā sevi pasargāt, kā apieties ar ieroci, kā izdzīvot, kā sevi psiholoģiski un praktiski sagatavot gadījumā, ja būs palikušas vienas kara apstākļos. Valstij ir pienākums dot sievietēm zināšanas un apstākļus, kas katastrofu gadījumā neļautu viņām kļūt par pasīviem upuriem,” uzsver Antoņina Ņenaševa.

PROGRESĪVIE uzsver, ka kara gadījumā tieši sievietes tiktu pakļautas lielākam ļaunprātīgas izmantošanas, izvarošanas un ekspluatācijas riskam. Tāpat pieaugs risks, ka bērni pazudīs bez vēsts un kļūs par cilvēku tirdzniecības upuriem, it īpaši pārvietojoties pāri robežām. Tāpēc valstij būtu jānodrošina vispārēji izdzīvošanas kursi, kuros ikviena sieviete varētu apgūt pašaizsardzības un izdzīvošanas pamatus.

PROGRESĪVIE piebilst, ka kopš februāra Ukrainā pieprasījums pēc šādiem kursiem ir ārkārtējs. Latvijā šādas apmācības nav, taču gūtās zināšanas ļautu ne tikai apzināties briesmu iespējamību un objektīvi novērtēt savus resursus, bet arī saprast, kā rīkoties konkrētu scenāriju gadījumā. Kursos vajadzētu būt iespējai apgūt taktisko medicīnu, izdzīvošanas un pašaizsardzības pamatnoteikumus, kā apieties ar ieročiem, kā izdzīvot pilsētā aplenkuma gadījumā, ko darīt, ja nav elektrības, apkures utt.

“Diemžēl kara gadījumā iedzīvotāji nevar paļauties tikai uz valdību. Protams, ka jebkura valsts darīs visu, lai samazinātu civiliedzīvotāju upurus. Tomēr  neviens neņems vērā katra indivīda konkrēto situāciju. Arī paziņojumi — ieslēdziet radio vai paņemiet līdzi 72 stundu izdzīvošanas somu — sievietes nenomierina. Viņām vajag praktiskas iemaņas un tūlīt, nevis tad, kad jau būs par vēlu, jo neaizmirsīsim, ka pašaizsardzības galvenais uzdevums ir izdzīvot. Taču kā viņas var izdzīvot, ja nav zināšanu, kā to darīt?” piebilst Antoņina Ņenaševa.

Ņenaševa norāda, ka šo aizsardzības iniciatīvu būtu iespējams uzsākt Rīgā kursu veidā. Iniciatīva tiks piedāvāta izskatīšanai Par!/PROGRESĪVIE Rīgas domes frakcijā, atbalsta gadījumā tā tiktu virzīta tālākai apspriešanai gan Rīgas domē, gan atbildīgajās institūcijās valsts līmenī.