Vai valdība ir gatava atbalstīt iedzīvotājus?

Kad piektdien, 6. novembrī, Saeima lems par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu, būs pagājušas 240 dienas no iepriekšējā ārkārtas stāvokļa pieteikšanas šā gada martā. Lai gan Covid-19 pirmajā vilnī Latvija ierindojās starp slimības neskartākajām valstīm, rudens otrais vilnis un saslimušo skaita palielinājums liecina, ka pandēmijas apstākļi vēl ilgi būs mūsu ikdiena.

Jau no pandēmijas sākuma pasaules valstu valdības atradās dilemmas priekšā – lai palēninātu slimības izplatīšanos, bija jāveic tūkstošiem aizsardzības un ierobežošanas pasākumu, kuri lielākoties kavēja vai apstādināja cilvēku darbu, izklaidi, iepirkšanos un galu galā ekonomiku. Bailes no saslimšanas apvienojās ar brīžiem stiprākām, saprotamākām bailēm par ienākumu samazināšanos, zaudēšanu un nonākšanu nabadzībā. 

Apzinoties šo realitāti, pasaules valstis steidzās īstenot atbalsta pasākumus, lai ar dažādiem rezultātiem nosargātu savu iedzīvotāju darbavietas, iztikas līdzekļus un labklājību. Latvijas gadījumā izlēmīgs finansiāls atbalsts, ieguldījumi veselības aprūpē un uzņēmējdarbībā bija īpaši svarīgi, jo mūsu valsts joprojām cieš no 2009. gada ekonomiskās krīzes sociālajām un finansiālajām sekām. Atšķirībā no citām Eiropas un Baltijas valstīm, Saeima neizmantoja šīs ieguldījumu iespējas, tā padziļinot Latvijas atpalicību no mūsu sabiedrotajiem. Parādoties šogad jau otrajai ārkārtas stāvokļa iespējamībai, PROGRESĪVIE uzsver – Saeimai ir jāpieņem drosmīgāki, iedzīvotāju labklājību spēcinoši atbalsta pasākumi.

Saeimai ir jāpieņem drosmīgāki, iedzīvotāju labklājību spēcinoši atbalsta pasākumi. Neizmantojot ieguldījumu iespējas, tiek apdraudēta daudzu cilvēku sociālā drošība.Click To Tweet

PROGRESĪVIE atgādina – saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu jau kopš pavasara tika atcelti Fiskālā kompakta nosacījumi. Vairākums ES valstu ir sapratušas, ka budžeta deficīta ierobežojumi neattiecas uz krīzes situācijām. Jūlijā tika lemts arī par Eiropas atveseļošanās plānu, kas Latvijai paredz ap 2 miljardiem EUR atveseļošanās grantu ar iespēju papildus aizņemties apmēram 2,48 miljardus EUR [1]. Lai gan līdzekļi ir pieejami, Jaunās Vienotības valdība joprojām īsteno taupības politikas disciplīnu, tiešā veidā bremzējot Latvijas ekonomisko attīstību un apdraudot iedzīvotāju nākotnes drošību.

Lai gan budžeta līdzekļi ir pieejami, Jaunās Vienotības valdība joprojām īsteno taupības politikas disciplīnu. Tas tiešā veidā bremzē Latvijas ekonomisko attīstību un apdraud iedzīvotāju nākotnes drošību.Click To Tweet

Ar visu Covid-19 uzliesmojumu un tā ekonomiskajām sekām Latvijai ir viens no mazākajiem budžeta deficītiem Eiropas Savienībā [2], demonstrējot mūsu nepietiekamos ieguldījumus labklājībā un iedzīvotāju atbalstam laikā, kad šie ieguldījumi ir vissvarīgākie un finanšu līdzekļi ir iegūstami. Ārkārtas periodā tiek piedāvātas ļoti zemas procentu likmes, kuras ilgtermiņā varēsim veiksmīgi nosegt ar investīcijās gūtajiem procentiem.

Izsludinot atkārtotu ārkārtas stāvokli, Saeima nedrīkst ignorēt iedzīvotāju ekonomisko realitāti. Dīkstāves periods ir negatīvi ietekmējis un arī iztukšojis daudzu cilvēku ienākumus un iekrājumus, šī situācija draud pasliktināties, palielinoties apkures rēķiniem un stājoties spēkā jauniem ierobežojumiem. PROGRESĪVIE iestājas par iedzīvotāju atbalstīšanu, īstenojot dīkstāves atbalstu visās jomās [3][4], nodrošinot garantētu sociālā atbalsta minimumu [5] un sniedzot sociālo atbalstu arī pašnodarbinātām personām ar samazinātiem ienākumiem, atliekot pašnodarbināto nodokļu nomaksu un atceļot šīs nodarbinātības formas avansa maksājumus. Īpaši ņemot vērā pavasara pieredzi valsts lielajos uzņēmumos, jānosaka, ka krīzes risinājumu lēmumos uzņēmumiem ir jāiesaista arodbiedrības [6].

Lai palīdzētu Latvijas vismazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem [7], valdībai jālemj par  palielinātām pensijām un garantēto minimālo ienākumu līmeni (GMI), iespējamu komunālo maksājumu iesaldēšanu valsts un pašvaldības uzņēmumiem, īres parādu iesaldēšanu un aizliegumu izlikt no dzīvesvietas parādu dēļ. Iedzīvotājiem ir jādod iespēja atlikt ne tikai kredītmaksājumu pamatsummas, bet arī procentu maksājumus, novēršot dziļākas nevienlīdzības riskus.

Partija PROGRESĪVIE iestājas par sociālo atbalstu iedzīvotājiem krīzes laikā. Valdībai jāpalielina pensijas, garantēto minimālo ienākumu līmeni un jāapsver komunālo maksājumu un īres parādu iesaldēšanu.Click To Tweet

Lai veidotu jaunas darbavietas un nosargātu esošās, Latvijai ir jāizmanto visi iespējamie līdzekļi, lai investētu prioritārās nozarēs. Ir jāveic papildu ieguldījumi veselības nozarē [8] papildus budžetā paredzamajam 25% algu palielinājumam, izceļot preventīvo medicīnu un aprūpi, kas novērstu cilvēku hospitalizāciju. Ir jāatbalsta medicīnas māsas un medicīniskais palīgpersonāls, tāpat palielinot atbalstu arī mentālās veselības profesionāļiem, lai mazinātu ārkārtas situācijas izraisītās sekas. Jāpaplašina iespējas iedzīvotājiem saņemt psihologu konsultācijas un kvalitatīvus psihoterapeitu pakalpojumus – ar nelieliem ieguldījumiem ir iespējams gan mazināt mentālās veselības sarežģījumus, gan šo pakalpojumu piekļuvi paplašināt cilvēkiem, kas nevar atļauties maksāt desmitiem eiro stundā par terapeita apmeklējumu.

Drosmīgas investīcijas zaļajā ekonomikā ļautu Latvijai veidot jaunas darbavietas, vienlaikus veicinot valsts iekļaušanos Eiropas Zaļajā kursā. Prioritāri ieguldījumi ir veicami infrastruktūrā, energoefektivitātes celšanā un atjaunojamā enerģijā. Ir vairākkārt jāpaplašina Altum kapacitāte un jāpalielina šīs institūcijas mandāts ēku siltināšanā un energoefektivitātes uzlabošanā.

PROGRESĪVIE jau gada sākumā norādīja uz svarīgākajiem veicamajiem atbalsta pasākumiem. Diemžēl valdības pasivitāte un nevēlēšanās pienācīgi izmantot iespējamos finanšu instrumentus liecina, ka solidāra atbalsta vietā saglabāsies sistēma, kur izdzīvo stiprākie un, ja runa par uzņēmumiem, lielākie. Par to liecina arī 2021. gadam piedāvātā nodokļu reforma un obligāto sociālo iemaksu celšana, Reira izteikumi par cilvēkiem, kas pelna 200 EUR mēnesī, mēģinājumi pārvērst sociālos darbiniekus par nodokļu inspektoriem, nepietiekamais atbalsts veselības nozarei un forsētais, sabiedrību neiesaistošais veids, kā šī Saeima pieņem neskaitāmām nozarēm kritiski svarīgos lēmumus brīdī, kad izšķiras to nākotne [9].

Ja otrais ārkārtas stāvoklis iezīmē Latvijas nākotnes krustceles, tad valdības lēmumu kopums virza mūs tālāk no veiksmīgas, pārtikušas Eiropas valsts. Arī opozīcijas pieaugošie reitingi parāda, ka valdības uzstājība uz iemīto taupības taku ne tikai pasliktina iedzīvotāju faktisko labklājību, bet arī palielina iespēju, ka Latvijas pārvaldes virsotnē atgriežas politika, kas izceļas ar korupciju, skaļiem, tukšiem solījumiem un galējo populismu. 

Šajās krustcelēs mums ir  pienākums izvēlēties labāku virzienu – Ziemeļvalstu labklājības virzienu. Ja nedēļas nogalē mūs gaida vēl viens ārkārtas stāvokļa posms, mēs aicinām valdību izmantot šo laiku, lai veiktu drosmīgus, nopietnus ieguldījumus Latvijas iedzīvotājos un mūsu kopīgajā nākotnē.

nozarēm.

PROGRESĪVIE turpina pieprasīt Labklājības ministres Petravičas demisiju. Mēs turpināsim norādīt uz valdības piedāvājumiem, kas apdraud Latvijas labklājību. #MeklējamLabklājību.

Izlasi citus akcijas rakstus:


[1] ES fondi 2021 – 2027, Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisms

[2] Eurostat: News Release, euroindicators 158/2020 – 22 October 2020

[3] https://www.progresivie.lv/progresivie-bridina-par-drizu-socialo-krizi/

[4] https://www.progresivie.lv/kodis-dikstaves-pabalsts-uznemeju-atbalsts-nevis-macibstunda/

[5] https://www.progresivie.lv/valdibai-janosaka-sociala-atbalsta-minimumu/

[6] https://www.progresivie.lv/valstij-jaaizstav-savi-darbinieki-ne-tikai-savi-uznemumi/

[7] https://www.progresivie.lv/valdibai-jasniedz-merktiecigs-atbalsts-gimenem-ar-berniem/

[8] https://www.progresivie.lv/veselibas-aprupes-sistema-jaiegulda-papildu-150-miljoni-eiro/

[9] https://www.progresivie.lv/meklejamlabklajibu-2021-gada-budzeta/

2 replys to Vai valdība ir gatava atbalstīt iedzīvotājus?

 1. Kovid-19 sērga ir skarusi daudzus no mums. Aizlūgsim Veļu Māti, lai sirgstošie drīzi izveseļotos. Aizlūgsim Veļu Māti par kovid-19 sērgā kritušajiem. Lūgsim Veļu Māti – Aizkapa Valdnieci!
  «Nāves Dieviete, Aizkapa Valdniece, es lūdzu Tevi! Visvarenā Veļu Māte, es lūdzu Tevi! Dziedē sirgstošos un atbrīvo tos no kovid-19 sērgas važām. Sargā kovid-19 sērgā kritušo dvēselītes līdz nākamajai pārdzimšanai. Iznīcini kovid-19 sērgu tās paša saknē, visvarenā Veļu Māte. Dāvā manai tautai ilgu mūžu. Dāvā Latvijai Saules mūžu! Sargi mūs no priekšlaicīgas nāves. Lai Veļu Māte ir ar mums! Lai slavēta Veļu Māte mūžīgi mūžos!»
  Ar Veļu Mātes viedumu, Skolnieciņš no svētakmeņa [Latvju Dievu dēls]
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
  #VeļuMāte #LatvjuDievi #LatvjuDievuSvētība #dosme #spēks #veselība #pagāni #kovid-19 #covid-19 #koronavīruss #kroņvīruss #krīze #Skolnieciņš

 2. Par nelaimi, kovid-19 (covid-19) sērga negrib atkāpties. Šis ārkārtas stāvokļa laiks ir grūts un smags katram no mums, tāpēc lūgsim Dabas Mātes svētību. Mēs visi esam Dabas Mātes bērni. Dabas Māte mūs mīl, viņa uzklausīs jebkuru savu bērnu lūgšanu. Lūgsim Dabas Māti – mūsu Radītāju!

  «Mūsu Radīja, es lūdzu Tevi. Visvarenā Dabas Māte, es lūdzu Tevi! Pasargā savus bērnus no nelaimēm. Dod saviem bērniem stipru veselību un dzīvotgribu. Visuvarenā Dabas Māte, lai mūžīgi godāta tiek Tava griba un Tavi darbi! Palīdzi man un manai tautai šajā grūtajā laikā. Es lūdzu Tevi, Dabas Māte, ar visu savu miesu un garu! Es lūdzu Tevi, Dabas Māte, svētī manu Tēvzemi – Latviju! Atbrīvo manu tautu no slimībām un nespēka! Apturi kovid-19 sērgu! Dāvā latvju tautai drosmi pārvarēt kovid-19 sērgu! Sniedz mums visiem savu viedumu! Lai Dabas Māte ir ar mums! Lai slavēta Dabas Māte mūžīgi mūžos!!!»
  Ar Dabas Mātes viedumu, Skolnieciņš no svētmeža [Latvju Dievu dēls]
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
  #DabasMāte #LatvjuDievi #LatvjuDievuSvētība #pagāni #koronavīruss #kroņvīruss #kovid-19 #covid-19 #svētmežs #saticība #mīlestība #cieņa #sentēvi #Skolnieciņš

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *