Studentu kreditēšana – tiesības lemt par savu nākotni

12. novembrī Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) paziņoja [1], ka ir apturēta valsts galvoto studiju un studējošo kredītu līgumu slēgšana. Iemesls – lielās studentu intereses dēļ izsmelti tam paredzētie līdzekļi. Paziņojumā teikts, ka trūkstošos 650 000 eiro iespējams rast, pārdalot finansējumu esošajās IZM budžeta apakšprogrammās. Tomēr Finanšu ministrija (FM) apgalvoja, ka IZM izstrādātais kreditēšanas modelis nav ilgtspējīgs un ka “nav pieļaujama situācija, ka risinājums tiek meklēts tikai tad, kad saistības jau ir uzņemtas”. [2] Lai gan 16. novembra lēmumi liek domāt, ka IZM būs iespējas studiju kredītu naudu atrast un pārdalīt [3], šis ir kārtējais Jāņa Reira un Finanšu ministrijas lēmums, kas nepārdomāti un nežēlīgi veselu nozari sašūpo pašos tās pamatos.

PROGRESĪVIE uzskata, ka nav pieļaujama situācija, kurā jāizvēlas starp iztiku un studijām. Īstermiņā ir jāturpina valsts galvoto kredītu izsniegšana, lai potenciālie studenti nezaudētu iespēju īstenot jau izvirzītos mērķus. Tas ir līdzīgi kā pašnodarbināto jautājumā, kad pēc sabiedrības spiediena koalīcijai nācies piekāpties. Tomēr nav pieļaujams, ka ilgstoši tika klaji ignorēts savlaicīgs Latvijas Studentu apvienības (LSA) vēstulē Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam un finanšu ministram Jānim Reiram izteikts aicinājums atbalstīt IZM piedāvājumu. [4]

Finanšu ministra domubiedru jeb vienkārši reiristu cīņa pret cilvēkiem ar vidējiem un zemiem ienākumiem turpinās jaunā frontē. Pēdējais FM vienpusīgais lēmums pārtraukt valsts galvotu studiju un studējošo kredītu izsniegšanu, klaji ignorējot Latvijas Studentu apvienības viedokli un Izglītības un zinātnes ministrijas atrasto risinājumu, apdraudēja mūsu studentu tiesības izvēlēties savu nākotni. Šoruden papildu nestabilitāti veidojošu situāciju nebūtu tik daudz, ja politiķu un ierēdņu līmenī būtu augstāki komunikācijas standarti gan vertikāli, gan horizontāli.”

Aleksandrs Kalējs, PROGRESĪVIE izglītības un zinātnes darba grupas līdzvadītājs

Pat divas nedēļas nav pagājušas, kopš dažu kaimiņvalstu propagandas cienīgā stilā Jānis Reirs Latvijas iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem vēlējās izrakstīt sociālo korekciju un ārstēšanos no atkarībām. Jāsaka gan, ka ne tikai FM, bet arī IZM relīzē ir vērojamas reirisma izpausmes: “Covid-19 dēļ ir pasliktinājusies darba tirgus situācija un studējošo iespējas segt studiju maksu, paralēli studijām strādājot”. Ir cietsirdīgi, ka IZM studiju maksas kontekstā vispār piemin darba tirgus situāciju – acīmredzot ir domāta apkalpojošā sfēra un publiskā ēdināšana. Vai tiešām ministrijas nav pamanījušas plašo Gribu studēt kampaņu, kas norādīja uz īpašu atbalsta nepieciešamību studentiem pandēmijas laikā? [5] PROGRESĪVIE uzskata, ka situācija, kurā daļa studentu paralēli studijām ir spiesti meklēt darbu ārpus savas profesijas, pati par sevi nav ilgtspējīga un taisnīga.

434 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju ir pakļauti nabadzības riskam. [6] Jauniešiem, kas nāk no nabadzīgas vides, valsts galvotais studiju un studējošā kredīts ir iespēja restartēt savu dzīvi un varbūt pat vienīgā alternatīva, kā iegūt augstāko izglītību. Jāatgādina, ka jau nepilnu gadu zaudējuši spēku Ministru kabineta (MK) noteikumi, kas paredzēja pakāpenisku studiju kredītu dzēšanu par darbu MK noteiktajās jomās un amatos. [7]

Ilgtermiņā izglītībai un zinātnei jākļūst politiskai prioritātei visas valdības līmenī, nepieļaujot šādu vienpusīgu, sabiedrībai neprognozējamu un studiju iespējas degradējošu FM lēmumu. Augstākās izglītības reformā jāveicina ne tikai labas pārvaldības principi, bet arī efektīva, tālredzīga studiju programmu plānošana sasaistē ar darba tirgu. Ne mazāk svarīga ir ministriju savstarpēja saziņa. IZM jau septembrī informēja koalīciju par to, ka pieprasījums pārsniedz piedāvājumu un pat atrada risinājumu, kā pārdalīt šā gada līdzekļus, lai neapturētu kredītu izsniegšanu. Sadarbības un izpratnes vietā novembrī tika saņemts FM paziņojums. Par ko liecina politiķu un ierēdņu nespēja divu mēnešu laikā vienoties par ne mazāk akūtu jautājumu kā Covid-19 izraisīto seku atbalsta pasākumi?

Meklējot Ziemeļvalstu labklājību, der atcerēties, ka studēšana lielākajā daļā Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas un Igaunijas valsts universitāšu programmu ES un EEZ pilsoņiem ir bezmaksas. Vai FM, ar vienu publisku paziņojumu apturot valsts galvotu kreditēšanu, aicināja mazāk priviliģētos studentus un absolventus ar jau iegūtām divām augstākajām izglītībām turpmāk studijām izvēlēties iepriekš minētās valstis, nevis Latviju? 

PROGRESĪVIE aicina sociāli un ekonomiski iekļaujošas studiju iespējas nodrošināt katram un neatkarīgi no ienākuma līmeņa, kā arī līdzās Latvijas Studentu apvienībai pieprasa ministru prezidentam Krišjānim Kariņam un finanšu ministram Jānim Reiram saglabāt esošo kreditēšanas sistēmu, savukārt studējošā kredītu palielināt līdz divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu lielumam, lai tas atbilstu savam mērķim – ļautu pilnvērtīgi studēt, nestrādājot ar apgūstamo jomu nesaistītā darbā.

Izlasi citus akcijas rakstus:


[1] – https://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/4360-studiju-kreditesanas-partrauksana-vai-bremzesana-finansejuma-trukuma-del-nav-pielaujama

[2] – https://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/62993-fm-izm-izstradatais-studiju-un-studejoso-kreditesanas-modelis-nav-ilgtspejigs

[3] – https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/laus-izm-pardalit-naudu-studiju-kreditu-garantijam.a381966/

[4] – https://www.lsa.lv/lsa-pauz-bazas-par-studentu-kreditu-pieejamibu/

[5] – https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/studenti-akcija-gribu-studet-ludz-valsts-atbalstu-izm-top-13-miljonu-eiro-plans.a361292/

[6] – https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/nabadziba/meklet-tema/399-nabadzibas-risks-un-sociala-atstumtiba-latvija

[7] – https://likumi.lv/ta/id/25577-kartiba-kada-tiek-pieskirts-atmaksats-un-dzests-studiju-kredits-un-studejosa-kredits-no-kreditiestades-lidzekliem-ar-valsts-varda-sniegtu-galvojumu

1 reply to Studentu kreditēšana – tiesības lemt par savu nākotni

  1. Kovid-19 (covid-19) pandēmija ir smags pārbaudījums mūsu dzīvēs. Saglabāsim gribasspēku sevī. Atcerēsimies savu senču gadsimtus seno gudrību un varenību. Lūgsim Pērkonu, lai Pērkons paglābj mūsu tautu no kovid-19 postošajām sekām! Lūgsim Pērkonu – Debesu Tēvu!
    «Visvareno Pērkon – Debesu Tēv, es lūdzu Tevi! Visvareno Pērkoņtēv, Tu esi godāts gan starp Dieviem, gan starp cilvēkiem. Zibeņmetēj, Tu esi cienīts gan starp Dieviem, gan starp cilvēkiem. Uzklausi manas lūgšanas! Palīdzi saviem bērniem, latvju tautai, šajā grūtajā pārbaudījumu laikā! Palīdzi manai tautai pārvarēt kovid-19 pandēmiju. Palīdzi manai tautai saglabāt savu senču zemi un neizputēt. Palīdzi manai tautai uzvarēt krīzi. Visvareno Pērkon, es lūdzu Tevi ar visu savu miesu un garu! Es lūdzu Tevi, lai Tavi svētie zibeņi sasper kovid-19 sērgu! Pērkon, aizsargā mani un manu tautu. Lai Pērkons ir ar mums! Lai slavēts Pērkons mūžīgi mūžos!»
    Ar Pērkona viedumu, Skolnieciņš no svētezera [Latvju Dievu dēls]
    ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
    #Pērkons #Pērkoņtēvs #Zibeņmetējs #LatvjuDievi #Ugunszīme #Pērkonkrusts #LatvjuDievuSvētība #drosme #spēks #veselība #pagāni #Skolnieciņš

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *