Šodien svinam vienotību dažādībā – sveicam ANO Starptautiskajā cilvēku solidaritātes dienā!

Apvienoto Nāciju Organizācija tika dibināta, par pamatu izvēloties vienotības un harmonijas principu un balsoties organizācijas locekļu solidaritātē, lai saglabātu mieru starp tautām un cilvēku drošību.

ANO Ģenerālā asambleja 2005. gadā atzina solidaritāti par vienu no 21. gadsimta vispārējām pamatvērtībām, un katra gada 20. decembris tika pasludināts par Starptautisko cilvēku solidaritātes dienu.

Tā ir diena, lai svinētu vienotību dažādībā,
lai atgādinātu, ka valstu valdībām jārespektē savas starptautiskās saistības,
lai pievērstu sabiedrības uzmanību solidaritātes nozīmīgumam,
lai iedrošinātu sarunai par iespējām mazināt nabadzību.

PROGRESĪVIE atzīmē šo dienu, jo solidaritāte līdzās brīvībai, vienlīdzībai, dabai un videi ir viena no partijas pamatvērtībām.

PROGRESĪVIE uzsver, ka valsts loma ir veidot sabiedrības kopības apziņu un drošības tīklu katram. Valstī un sabiedrībā ikvienam ir jābūt pārliecinātam, ka viņš un viņa, un viņi saņems nepieciešamo atbalstu un palīdzību krīzes situācijā un netiks atstāti vieni.

Valstij ir jāveicina kopienas solidaritāte lokālā, nacionālā un globālā līmenī, tādējādi apzinoties mūsdienu pasaules ciešo mijiedarbību visos līmeņos. Tas nozīmē veicināt sadarbību un empātiju, paaugstināt sociālo drošību, mazināt individuālu risku iespējamību un dalīt nenovēršamu risku ietekmi visā sabiedrībā.

Solidaritāte paredz cieņu pret atšķirīgām interesēm un aicina veiksmīgākos sabiedrības locekļus uzņemties lielāku atbildības daļu sabiedrībā, kas viņiem ir palīdzējusi vai nākotnē palīdzēs.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *