Smiltenes novada PROGRESĪVIE komanda

Stiprs novads sadarbībā!

 

Mums ir daudzas kopienas - ģimene, kaimiņi, kolektīvs, kurās katrs cilvēks ir vērtība. Mums jāpārvar viensētnieka domāšana, jo tikai sadarbībā varam atbalstīt viens otru, un paveikt lielas lietas.

Uz sadarbības, zināšanu un kultūras pamata mēs varam radīt ko jaunu, attīstīt uzņēmējdarbību un risināt problēmas, kas ilgstoši mūs nomākušas. Kopienā cilvēkiem ir jāspēj mācīties, strādāt, atpūsties, sportot un atrast vienam otru.

Mūsu uzdevums ir šīs kopienas saglabāt un attīstīt. Novads būs stiprs, ja būs stipras kopienas un ģimenes, gan Smiltenē, gan Raunā, gan Apē, gan citos novada centros. Apvienojoties, saglabāsim savu dažādību, bet veidosim kopā efektīvāku pārvaldi.  

Veidosim novadu kā vietu visām kopienām un paaudzēm, kur gan senioram, gan jaunietim ir vieta izaugsmei, darbam un atpūtai. Novadu, kur jaunas ģimenes vēlas pārvākties uz dzīvi un esošās augt!

Komanda


Nr.1
Ervīns Labanovskis

Uzņēmējs, "Birzī" īpašnieks

Ervins ir apņēmīgs, nosvērts un enerģisks cilvēks ar lielu uzņēmējdarbības pieredzi, kurā ietilpst arī Rīgas domes uzņēmējdarbības centra vadīšana un darbs PROGRESĪVIE valdē.  Kopā ar ģimeni Ervins ir izveidojis sulu ražotni Birzī, veiksmīgu uzņēmumu, kas piedāvā veselīgus dzērienus gan Latvijā, gan pasaulē. Tūrisma sezonā pie Ervina ciemojas viesi no visas pasaules - no ASV līdz Japānai.

 • Izveidot jauno novadu uz sadarbības pamata
 • Radīt labvēlīgu vidi gan jaunajām gan esošajām ģimenēm
 • Veicināt darba vietu rašanos un ekonomikas attīstību

Nr.2
Justīne Buliņa

Raunas bērnu un jauniešu centra vadītāja

Justīne ir jauniete, kuras ikdienas darbs saistās ar citiem jauniešiem. Viņa vada bērnu un jauniešu centru, darbojas kā Raunas vidusskolas direktora vietniece neformālajā darbā un ir viena no jauniešu motivācijas programmas MOT trenerēm. Šajos darbos Justīne pielieto savu entuziasmu, atbildību un radošo garu, lai aicinātu jauniešus domāt ilgtermiņā, izvirzīt mērķus un stiprināt savu kopienu.

 • Izveidot jaunatnes jomas sistēmu Smiltenē
 • Atbalstīt Smiltenes sabiedriskās kultūrvides veicināšanu un kultūrvietu veidošanos
 • Iesaistīt jauniešus lēmumu pieņemšanā un Smiltenes novada attīstībā 

Nr.3
Elgars Felcis

Latvijas Universitātes pasniedzējs, atvērtās saimniecības "Zadiņi" izveidotājs

Elgars ir zinātnieks un pētnieks, kurš mācījies vairākās prestižās pasaules augstskolās. Tagad Elgars ir atgriezies Latvijā, Smiltenes novadā, kur kopā ar ģimeni veido atvērto saimniecību "Zadiņi". Elgara pieeju dzīvei un pārvaldībai raksturo frāze “domā globāli – rīkojies lokāli”. Tieši tā Elgars vēlas veidot arī jaunā Smiltenes novada attīstību.

 • Veicināt caurspīdīgumu un iedzīvotāju iesaisti pašvaldības darbā
 • Nodrošināt vienlīdzīgas iespējas labklājībai visu paaudžu novadniekiem
 • Salāgot ekonomiskos, sociālos un vides mērķus - vienmēr vērst uzmanību uz ilgtermiņa perspektīvu

Nr.4
Līga Krūmiņa-Krīgere

Muzejpedagoģe, folkloras kopas "Rudzupuķes" vadītāja

Līgas aicinājums ir kultūra un izglītība. Viņa darbojas kā muzejpedagoģe Smiltenes novada muzejā, vada folkloras kopu "Rudzupuķes" un biedrību "Smiltenei un Latvijai". Līga ir Smiltenes novada patriote, kura folkloras kopā pēta un saglabā latviešu tradīcijas. Līga ir pārliecināta, ka Latvijas un pasaules dabas bagātības ir saudzējamas un nododamas mūsu bērniem, tādēļ viņas mērķis arī pašvaldībā ir ilgtspējīgu risinājumu ieviešana.

 • Stiprināt sociālo un mūžizglītības jomu novadā, veicinot iedzīvotāju sociālās spējas un autonomiju.
 • Attīstīt kvalitatīvu darbu ar jaunatni Smiltenes novadā.
 • Veicināt kultūrvēturiskā mantojuma apzināšanu un saglabāšanu.
Nr.5
Otārs Putrālis

Elektropreču veikala "ELEKTRO NAMS" vadītājs

Otārs ir pieredzējis vadītājs ar plašām zināšanām par pašvaldības darbu. Papildus savam pamatdarbam, Otārs ir arī Smiltenes novada domes publisko iepirkumu komisijas loceklis. No 2014. līdz 2018. gadam Otārs bija Smiltenes novada deputāts. Otārs ir sabiedriski aktīvs cilvēks, kurš līdzdarbojas arī orientēšanās sporta kluba ‘’AZIMUTS’’ aktivitātēs, organizējot atpazīstamus sporta pasākumus.

 • Vienādi kvalitatīva dzīves telpas izveidošana visiem jaunā novada iedzīvotājiem
 • Aktīva dzīvesveida popularizēšana, lai preventīvi stiprinātu veselību un radītu potenciālu tālākai attīstībai.
 • Ieklausīšanās katrā no jaunā novada teritorijām, lai apvienojoties mēs pārņemtu veiksmīgāko pieredzi


Nr. 6
Arnita Freiberga

Smiltenes tehnikuma skolotāja

Izglītība un palīdzība ir Arnitas aicinājums. Arnita ir strādājusi kā Smiltenes novada domes sociālā dienesta darbiniece, strādājot ar ģimenēm ar bērniem. 2015. gadā Arnita saņēma Labklājības Ministrijas gada ,,Labākā sociālā darbiniece Latvijā" titulu. Pēc darba sociālajā dienestā, divus gadus strādājusi Labklājības Ministrijas izmēģinājuma projektā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem- ,,Atbalsta sniegšana šo cilvēku ar GRT ikdienā", Vidzemes reģionā. Arnitas mērķis ir atvieglot ikdienu cilvēkiem no mazāk aizsargātajām grupām - cilvēkiem ar invaliditāti, ģimenēm ar bērniem, kurām trūkst ikdienas sociālās prasmes, un citiem cilvēkiem.

 • Veidot jaunus un pieejamus sociālos pakalpojumus iespējami lielākam un dažādākam cilvēku lokam (ģimenēm, vientuļajiem, invalīdiem un bez patstāvīgas mājvietas, uz ielas esošajiem cilvēkiem)
 • Veidot atbalstu ģimenēm ar bērniem mājokļa nodrošināšanai
 • Stiprināt un veidot mērķtiecīgu savstarpējo komunikāciju speciālistu vidū. Īstenot biedrību stiprināšanu, lai veidītu labvēlīgu attīstības vidi novadam un iedzīvotājiem
Nr. 7
Rihards Rainbahs

Santehniķis

Rihards ikdienā strādā par santehnikas speciālistu. Brīvajā laikā viņš labprāt konsultē par politikas planošanas jautājumiem un piedalās prāta spēlēs un dažādos ar erudīciju saistītos pasākumos.

 • Panākt plašāku iedzīvotāju iesaisti novadā svarīgu lēmumu pieņemšanā
 • Pilsoniskās sabiedrības veidošana
 • Četros gados panākt, ka neturpinās iedzīvotāju skaita samazināšanās novadā

Nr. 8
Sintija Rude

Raunas novada deputāte, "Latvijas Ķiploks" līdzīpašniece

Sintija ir Raunas novada patriote, kura jau gandrīz pusotru gadu darbojas arī kā novada deputāte. Sintija darbojas arī privātā biznesa laukā kā "Latvijas Ķiploks" līdzīpašniece. Šajā uzņēmumā viņa ir guvusi pieredzi gan pārtikas produktu izstrādē, gan tūristu uzņemšanā. Sintija atsaucīgi iesaistās jaunās aktivitātēs - viņas mērķis apvienotajā novadā ir stiprināt novada kultūras, tūrisma un sporta dzīvi.

 • Vides labiekārtošana un pievilcīga novada veidošana gan ģimenēm, gan uzņēmējdarbībai
 • Sadarbībā vērsta novada attīstība, lai izmantotu mūsu pilsētu un ciemu potenciālu uzņēmējdarbības, kultūras un sorta attīstībai
 • Iedzīvotāju iesaistīšana novada attīstībā 
Nr. 9
Aigars Lauzis

Uzņēmējs, Z-TRITON radītājs

Aigars Lauzis ir dzimis un audzis Smiltenē, ieguvis pa maģistra grādam dizainā gan Latvijā, gan Londonā. Pēc 10 gadu prombūtnes, strādājot visā pasaulē, un velo brauciena no Londonas līdz Tokijai, atgriezies Latvijā. Tagad Aigars dzimtas mājās ir izveidojis radošo un uzņēmējdarbības centru, prototipēsanas studiju ZELTINI. Šeit Aigars izveidojis Z-TRITON amfībiju - ierīci, kas vienlaikus ir elektrovelosipēds, laiva un kemperis, piesaistot uzmanību un investīcijas arī no ārzemēm. Aigars ir gatavs šo enerģiju un radošanu izmantot arī Smiltenes novada attīstībā.

 • Inovatīva un ilgtspējīga uzņēmējdarbība
 • Modernas un mūsdienīgas pilsētvides izveide
 • Aktīvās atpūtas un tūrisma veicināšana jaunajā novadā

Nr. 10
Sanita Albertiņa

Zaļā uzņēmēja, zīmola "Saule plaukstās" izveidotāja

Sanita Albertiņa ir zaļā uzņēmēja. Ikdienā viņa veido dabiskās ziepes, krēmus un skrubjus zem sava zīmola “Saule plaukstās”. Sanitai tuvs ir zaļais dzīvesveids, tādēļ arī Smiltenes novadā viņas mērķis ir atvieglot dabai draudzīgu izvēļu pieejamību. Sanita ir ieguvusi arī pedagoģisko izglītību - viņas mērķis ir to izmantot, lai atvieglotu zaļā dzīvesveida pieejamību gan bērniem, gan pieaugušajiem.

 • Atvieglot “Zero Waste” dzīvesveida pieejamību un uzlabot atkritumu šķirošanas un kompostējamo atkritumu izmantošanu
 • Organizēt seminārus un apmācības par zaļā dzīvesveida izmantošanu ikdienā
 • Novada dabas vērtību saglabāšana un uzturēšana
Nr. 11
Ivars Kalniņš

Komercdirektors

Ivars ir dzimis un audzis Rīdzinieks, kurš nu jau vairāk nekā 10 gadus dzīvo un strādā Smiltenē. Ivars ir uzņēmuma SIA Woodform komercdirektors, iepriekš strādājis - SEB bankas Smiltenes filiālē. Ziņkāre un pasaules apceļošana Ivaram ir devusi vēlmi izprast dažādu valstu, pilsētu, ciemu problēmas, veidus kā risināt šķietami elementārus, bet brīžiem neizpildāmus uzdevumus.

 • Sakopta vide sev visapkārt! Ir jāsakopj ne tikai vide vai ekoloģija, bet arī  jāstiprina kārtība sava novada pašvaldības pieņemtajos lēmumos, to caurskatāmība un lietderīgums!
 • Rast risinājumu dzīvojamā fonda attīstībai Smiltenē, tās apkārtnē.
Nr. 12
Zane Bērza

Viesmīle un administratore

Zane ir savas pilsētas un novada patriote, kura aktīvi iesaistās sabiedriskajā dzīvē, tādējādi popularizējot Smilteni. Ikdienas darbs saistīts ar viesmīlības jomu. Zane labprāt vada ekskursijas pilsētā Smiltenes viesiem, iepazīstinot cilvēkus ar mūsu unikālo dabu un mantojumu. Savu dzīvi Zane nevar iedomāties bez dabas un mežiem, kur atgūt līdzsvaru pastaigā vai doties garākos pārgājienos.

 • Aktīva un dabai tuva dzīvesveida atbalstīšana
 • Jauniešu un senioru iesaiste sabiedriskajā dzīvē
 • Tūristu piesaiste novadam
Nr. 13
Juris Sapožņikovs-Pētersons

Šefpavārs

Juris ir ģimenes cilvēks, kuram patīk darīt, nevis apsriest. Ja kas saplīsis, Juris iet un to salabo, nevis stundām domā kā ko pielīmēt, piesist vai pieskrūvēt. Izpalīdzīgs un atbildīgs pret visu, ko dara. Daudzus gadus Juris strādā par šefpavāru, kur ļoti svarīgs ir komandas darbs. Darba ikdienā Juris kā līderis ir atbildīgs pret savu komandu un pozitīvo vidi, kuru rada, lai sasniegtu kopējus mērķus.

 • Ģimeņu un bērnu labklājība
 • Mūsu dzīvesvides sakārtošana
 • Ceļu stāvokļa uzlabošana, droša iedzīvotāju pārvietošanās
Nr.  14
Lāsma Vilkasta

"Smiltenei un Latvijai" valdes locekle

Lāsma ir sabiedriski aktīva - darītāja nevis runātāja. Viņa ir SIA ARTEX LATVIA noliktavas pārzine, biedrības "Smiltenei un Latvijai" valdes locekle, biedrības "Abulas lauku partnerība" pārstāvju sapulces locekle. Divdesmit gadu garumā Lāsma ir līdzdarbojusies uzņēmuma vadībā un grāmatvedības jomā. Lāsma ir Smiltenes novada patriote, dzimusi un augusi Variņos, bet šobrīd viņas ikdienas gaitas rit starp Smilteni un Palsmani. Smiltenē paiet Lāsmas darba diena un izglītojās viņas dēli, bet Palsmanē ir viņas senču mājas. Lāsma organizē un vada dažādus projektus iedzīvotāju izglītošanai, dzied korī, iesaistās dažādos labdarības projektos.

 • Stiprināt mūžizglītības jomu novadā.
 • Labvēlīgas dzīves telpas radīšana visu paaudžu Smiltenes novada iedzīvotājiem.
 • Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības veicināšana.
Nr.  15
Santa Vintere

Skolniece

Santa ir skolniece, kas vēlas sev progresīvu nākotni. Cenšas darboties visur, kur vien var - pabeidzot Smiltenes mūzikas skolu un mākslas skolu, piedaloties dažādās lekcijās un olimpiādēs, skolas pašpārvaldē, un tagad arī partijā PROGRESĪVIE. Santai ļoti patīk ceļot, iegūt jaunu pieredzi citās valstīs, šo pieredzi viņa vēlas izmantot, lai Latviju varētu pilnveidot. Tā viņai arī ļoti patīk iepazīt dažādus cilvēkus ar pašiem savām unikālām pieredzēm, un sadarboties ar viņiem. Santa ideju ģenerators - pamanu kaut kur kādas nepilnības, un uzreiz ir 3 idejas, kā to varētu labot. Tā arī pamanot, ka Latvija ir "iesprūdusi" pagātnē, Santas vēlme ir dalīties ar idejām, kā to varētu dzīt uz priekšu, veidot iekļaujošāku sabiedrību un labāku nākotni it visiem.

 • Izveidot Smiltenē vietu, iestādi, kur jaunieši varētu iet un pavadīt savu brīvo laiku, attīstīt savas prasmes dažādās jomās
 • Pilnveidot vietējās skolas un veicināt skolēnu vēlmi izglītoties tieši Smiltenes novadā

Mūsu darbi un redzējums


Smiltene

Ervins Labanovskis: Stiprs novads sadarbībā

Iepazīsties ar Ervinu Labanovski, mūsu Smiltenes, Raunas un Apes saraksta līderi. Enerģisku un čaklu cilvēku, kura pieredze ietver gan darbu Rīgas domes uzņēmējdarbības centra vadībā, gan brīvprātīgo dalību PROGRESĪVIE valdē un sava pārtikas un dzīvesstila uzņēmuma "Birzī" izveidi.

Smiltene

Ervins Labanovskis: Ceļš uz labāku Smiltenes novadu!

Ceļš uz labāku Smiltenes novadu sākas ar labākiem ceļiem! Un ceļu stāvoklis mūsu novadā ir kritisks, īpaši pie Gaujienas un Drustiem. Tāpat no Raunas uz Valmieru. Esam gatavi sadarboties ar valsti un blakus novadiem, lai pienācīgi risinātu šo problēmu!

Smiltene

Justīne Buliņa - Pašvaldībai jāieklausās jauniešu vajadzībās!

Mūsu mērķis pašvaldībā ir rast iespējas jauniešu iniciatīvu atbalstam un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai. Izveidot neformālās izglītības un kultūras centru un nodrošināt jauniešus ar prakses vietām un pieredzes uzkrāšanas iespējām.

Smiltene

Līga Krūmiņa-Krīgere: Iedzīvotāju iniciatīva ir jāatbalsta

Vai zināji, ka Smiltenē, Raunā un Apē darbojas veselas 75 dažādas biedrības? Līga Krūmiņa-Krīgere atgādina, ka iedzīvotāju iesaisti var stiprināt gan ar izglītības kvalitātes celšanu, gan ar atvērtu un atbalstošu pašvaldības darbu.

Smiltene

Pieci PROGRESĪVI darbi jaunajam Smiltenes novadam

Praktiski darbi bieži vien pazūd komisijās un struktūrvienību izveidē. Šeit ir pieci, konkrēti darbi, ko mūsu komanda vēlas realizēt nākamajos četros gados!

Smiltene

Otārs Putrālis - par drošiem un vienotiem ceļiem

Drošs un vienots ceļu tīkls ir mūsu prioritāte Smiltenē, Gaujienā, Raunā un Apē.

Smiltene

Elgars Felcis - Atbildīga saimniekošana Smiltenē

Mēs uzskatām, ka Smiltenei, Raunai, Apei un Gaujienai ir visas iespējas kļūt par paraugu citām teritorijām. Mūsu novads var pierādīt, ka saimniekot var gudri, ilgtspējīgi un ekonomiski.

Prioritātes


Ģimenēm draudzīgs novads

Šobrīd covid laikā daudzas ģimenes saskarās ar ienākumu samazinājumu, bet vajadzības ir palikušas vai pat augušas kā, piemēram, mājmācības datori vai sociālais un psiholoģiskais atbalsts. Atbalstīt ģimenes būs mūsu prioritāte - kā tikt pāri covid krīzei, tā veidot atbalstošu novadu ilgtermiņā, veidojot vienotu darbu ar jauniešiem pēc skolas vai risinot mājokļa trūkumu.

Veidojot novada kultūras, sporta, izglītības pasākumus mēs ņemsim vērā vai aktivitātes ir mērķētas uz ģimenēm. Mēs veidosim Smilteni kā ģimenei draudzīgu vietu gan vietējiem, gan viesiem. Smiltenei jākļūst par ģimeņu tūrisma galamērķi, piedāvājot te pasākumus un infrastruktūru ģimeņu atpūtai un izglītošanai. Viens konkrēts pasākums - ģimenes festivāls Smiltenē. Tāpat ar Eiropas fondu palīdzību turpināsim labiekārtot atpūtas vietas - parkus, pedlveitas, āra sporta zāles, kur iedzīvotājiem pavadīt savu brīvo laiku.


Sociālais atbalsts katram iedzīvotājam

Novadā ir vairākas sociāli neaizsargāto iedzīvotāju grupas kā ,piemēram, seniori, pieaugušie/ bērni ar invaliditāti, krīzes skartās ģimenes u.c grupas. Ikvienam grūtībās esošam cilvēkam ir jāsniedz kvalitatīvs sociālais atbalsts iespējami tuvu tā dzīvesvietai.

Pašvaldībā nepieciešama mobilā duša, veļas mazgāšana personas dzīvesvietā, silta ēdiena pieejamība, jeb zupas virtuves nodrošinājums. Uzraudzīt, lai ikviens novadā dzīvojošais cilvēks nebūtu pamests un atstāts novārtā. Sociālais atbalsts ir viena no mūsu prioritātēm. Ikviena ģimene, kurā ir nodrošinātas cilvēka pamatvajadzības (ēdiens, pajumte, veselība) būs mūsu novada veiksmes stāsts, kas uzlabos kopējo izglītības, ekonomikas un kultūras attīstību novadā. Tāpat izveidosim nodaļu, kura strādās ar ģimenēm ar bērniem, lai veicinātu bērnu labklājību novadā.


Jaunu mājokļu būvniecība (partnerība)

Īres un arī sava personīgā mājokļa atrašana un uzturēšana šobrīd ir izaicinājums. Smiltenē trūkst kvaltiatīvi īres dzīvokļi par reģionam pieņemamu cenu - tas attur kā jaunas ģimenes, tā speciālistus un arī vecākus cilvēkus no dzīvošanas pilsētā.

Pašvaldība tuvākajos četros gados izstrādās konkrētu plānu jaunu dzīvojamo māju būvniecībai, pirmkārt veicinot privātos būvniekus uzsākt jaunu māju būvniecību. Ja privātajam sektoram nebūs interese par būvniecību, pašvaldība pati uzņemsies būvniecības organizešanu īres namiem.


Izglītība un darbs ar jauniešiem

Bērns un viņa izglītības kvalitāte ir galvenais izglītības sistēmas mērķis. Stipras lauku pamatskolas ir stabils pamats tālākizglītībai novada vidusskolās. Pārējās lietas tam ir jāpakārto. Pašvaldībai jāizstrādā skolotāju piesaistes un noturēšanas programma, piemēram, kompensējot ceļa izdevumus, atbalstot skolotāju talākizglītošanos, palīdzot ar risinājumiem dzīvojamo platību jautājumos.

Skolas jāizmanto kā bāze arī mūžizglītības programmām. Jāizveido novada izglītības padome, kur sanākt kopā pašvaldības vadībai ar visu novadu pašvaldības, valsts un privāto izglītības iestāžu pārstāvjiem. Arodizglītības programmām jābūt cieši saistītām ar vietējo uzņēmēju vajadzībām. Vidusskolām mācību procesā jāiesaista arī uzņēmēji, piedāvājot skolēniem prakses vietas, pieredzi un informāciju par uzņēmumu darbību.

Lai veidotu prasmēm bagātus, par sevi pārliecinātus jauniešus un novērstu to, ka nereti situācija ģimenē nosaka bērna un jaunieša nākotni, visā novadā ieviesīsim apzinātu darbu ar jauniešiem un Smiltenē atvērsim jauniešu centru, kurā būs iespējams apgūt jaunas prasmes dzīvei, iesaistīties lēmumu pieņemšanā vai vienkārši labi pavadīt laiku kopā ar vienaudžiem.


Ceļu tīkls un veloceļi

Ceļu tīkls ir novada asinsrite – mēs rūpīgi izvērtēsim noslogotākos un svarīgākos ceļus novadā, lai tos pakāpeniski un mērķtiecīgi sakārtotu. Lobēsim Satiksmes ministrijā ceļa Drusti–Rauna–Valmiera asfaltēšanu.

Daudzi novadnieki labprāt pārvietojas ar velosipēdiem, ko pierāda Smiltenes–Silvas veloceļš, tāpēc rīkosim sabiedrisko apspriedi par citu šādu veloceļu izbūvi jaunajā novadā, piemēram, virzienos no Smiltenes uz Bilsku, Blomi un Raunu, kā arī Apes un Raunas apkārtnē. Tāpat izbūvēsim veloceliņu pie P27 ceļa no Silvas līdz autoceļu A2 un P27 krustojumam. Velosatiksmei novadā jābūt drošai, ērtai un pārdomātai.


Smiltenē, Raunā, Apē saglabāt novadu centru principu

Jauno novadu veidosim, arī turpmāk attīstot pilsētas un saglabājot tajās pašvaldības pakalpojumus.

Jaunā novada lielākā pilsēta un centrs būs Smiltene, tomēr mūsu prioritāte ir gādāt, lai iedzīvotājiem dzīve uzlabojas vienmērīgi visā novadā un pašvaldības pakalpojumi kļūtu kvalitatīvāki un sasniedzamāki – pēc tāda principa arī vadīsimies, strādājot domē.

Rauna ar Tanīsa kalnu un pilsdrupām ir mūsu tūrisma apslēptā pērle - šis potenciāls ir jāizmanto. Smiltenei jātop par spēcīgu jaunā novada ekonomikas sirdi. Ape un Gaujienas muižā mēs saredzam novada kultūras centru. Šīs triju pilsētu priekšrocības ir jāattīsta.

Kultūra visā novadā

Gaujienas muižas teritorija, Raunas pilsdrupu teritorija, Smiltenes ezera promenāde, parki, pagastu centri un citas vietas ir piemērotas gan novada, gan iedzīvotāju rosinātām un rīkotām kultūras un mākslas izpausmēm.

Pašvaldība piesaistīs radošus cilvēkus un entuziastus, lai realizētu daudzveidīgus kultūras un mākslas pasākumus visā novada teritorijā, kā arī attīstīs publiskas sabiedriskās kultūras vietas un radošos kvartālus atpūtai, mākslai un brīvā laika pavadīšanai. Gaujienas muižu ir ļoti svarīgi attīstīt kā Apes kultūras un tūrisma sirdi. Novērtēsim novada muižu mantojumu un izstrādāsim plānu Mēru, Palsmanes un citu muižu iedzīvināšanai un iekļaušanai tūrisma maršrutos.


Atbalsts uzņēmējiem, darba vietas

Smiltenes novadam ir jāatbalsa savi uzņēmēji un aktīvi jāpalīdz veidoties darba vietām, tādēļ paplašināsim grantu programmu uzņēmējdarbības sācējiem, ierīkosim kokapstrādes vietu un izveidosim atbalsta stratēģiju uzņemējdarbībai.

Īpašu uzmanību pievērsīsim kokapstrādes sektoram, palīdzot uzņēmējiem radīt augstas pievienotās vērtības ražojumus. Kad pamatjautājumi būs sakārtoti, piedāvāsim vienreizēju maksājumu pārcelšanās izdevumu segšanai uzņēmējiem, kuri savu darbību pārvietos uz mūsu novadu. Tāpat aicināsim uz regulārām sarunām novada spēcīgākos dažādu nozaru uzņēmējus, lai pārrunātu izglītības sasaisti ar darba tirgu, infrastruktūras uzlabošanu, mājokļu pieejamību un citus jautājumus.


Transports pēc pieprasījuma

Jaunais novads ļaus efektīvāk risināt pārvietošanās problēmu, lai atbalstītu cilvēkus, kuri citādi netiek savās iknedēļas vai ikmēneša vajadzībās uz veikalu, aptieku, pašvaldību vai citiem galamērķiem.

Lai to risinātu, plānojam ieviest transportu pēc pieprasījuma, kurš pēc iepriekš izveidota grafika vai citas ērtas sistēmas iedzīvotājus nogādātu galamērķos. Vai tas būs ar sociālā dienesta palīdzību vai jaunu struktūra, to lemsim pēc iespējamiem resursiem.


Iedzīvotāju balsošana par vides labiekārtošanas projektiem

Iedzīvotāji ir aktīvi jāiesaista savas pilsētas un novada lēmumu pieņemšanā - mēs dosim iespēju iedzīvotājiem iesniegt dažādas iniciatīvas pašvaldībai un tās, kuras kalpos lielākai cilvēku daļai, tiks nodotas iedzīvotāju balsošanai par ieviešanu. Tā piemēram, Rīgā, Gulbenē un Cēsīs ir sakārtots aptūtas vietu, soliņu, spēļu laukumu vai pat neformālās izglītības centra izveides jautājums.

Aktualitātes

Smiltene

Pievienojies PROGRESĪVIE Smiltenē!

Mūsu komandu veido jauni, enerģiski un zaļi domājoši cilvēki. Mēs iestājamies par atklātu, godīgu un sociāli atbildīgu Smiltenes novadu. Ja arī tevi uzrunā mūsu idejas un mērķi - pievienojies PROGRESĪVIE!

Smiltene

Ervins Labanovskis - Stiprs novads sadarbībā

Mūsu komandu Smiltenē, Raunā un Apē vada Ervins Labanovskis – iepazīsties!

Kopā ar domubiedriem Ervins vēlas veidot Smiltenes novadu, kurā cilvēki vēlētos dzīvot un atgriezties. Stipru novadu sadarbībā, kurā viensētnieku domāšanu aizstātu komandas darbs un kopējs atbasts. Novadu, kurā stipras kopienas nodrošinās izaugsmes vietu gan jauniešiem, gan senioriem. Smilteni, kas kļūtu par labākajām mājām mūsu ģimenēm un mērķiem.