Siguldas novada PROGRESĪVIE komanda

Mēs, PROGRESĪVIE, esam par atvērtu Siguldas novadu, kurā sabiedrība līdzdarbojas lēmumu pieņemšanā, kurā pieņemtie lēmumi ir pamatoti, saprotami un vērsti uz Siguldas novada attīstību.

Mēs esam gatavi veidot spēcīgu Jauno Siguldas novadu (Sigulda, Krimulda, Mālpils, Inčukalns), kurā ikvienam ir iespēja saņemt visus pašvaldības pakalpojumus savlaicīgi un augstā kvalitātē. Mēs ticam, ka dialogs un sadarbība starp pašvaldību, nevalstisko sektoru un uzņēmējiem ir attīstības pamats.

Mēs esam gatavi izmantot savas zināšanas un enerģiju, lai īstenotu Siguldas potenciālu, attīstot novadu kā vienu no patīkamākajām un labklājīgākajām Latvijas pilsētām - gan mūsu novadniekiem, gan Siguldas daudzajiem viesiem. Mūsu vērtības ir izcila pārvaldība, taisnīgs un efektīvs sociālais atbalsts, kas ir vienlīdz viegli pieejams visā jaunajā Siguldas novadā.

Komanda


Nr. 1
Kristīne Dzērve

Sociālā darbiniece

Kristīnes aicinājums ir sociālais darbs. Ikdienā viņa palīdz ģimenēm ar bērniem. Kristīni īpaši saista darbs ar jauniešiem, tāpēc vēl nesen viņa apguva grupu vadīšanas iemaņas vecākiem, kuri audzina pusaudžus. Diemžēl nereti, mēģinot palīdzēt ģimenēm, kuras nonākušas grūtības, Kristīne saskaras ar to, ka birokrātisku procedūru dēļ, tas tūlītēji nav iespējams,. Kristīnes mērķis Siguldas novadā ir veidot pašvaldību, kurā būtu lielāka uzticēšanās sociālajiem darbiniekiem. Novadu, kurā, sniedzot palīdzību cilvēkiem, nebūtu nepieciešams iet caur vairākām komisijām, lai nonāktu līdz lēmumam, jo bieži vien palīdzība ir nepieciešama nekavējoties.

 • Veidot preventīvus pakalpojumus, lai samazinātu tādu cilvēku skaitu, kuriem vajadzīga ilgstoša sociālā palīdzība.
 • Organizēt pašvaldības atbalsta sistēmu tā, lai problēmsituācijās sociālajam darbiniekam būtu lielāka brīvība rīkoties, ja personas drošība ir apdraudēta.
 • Izveidot anonīmu dzīvokli vardarbības upuriem, lai cilvēki saņemtu tūlītēju palīdzību.

Nr. 2
Māris Čapkēvičs

Inventarizāciju administrators SIA "Maxima Latvija"

Māris ir turaidietis ar darba pieredzi un zināšanām tieslietās un socioloģijā. Viņš ir strādājis gan tūrisma, gan projektu vadības nozarē, šobrīd darbojoties kā inventarizāciju administrators visos SIA "Maxima Latvija" veikalos. Dzimtajā pusē Māra mērķis ir veidot Siguldas novadu, kas maksimāli izmanto tā potenciālu - gan to, ko rada tuvums Rīgai ar gandrīz viena miljona lielu dažādu pakalpojumu patērētāju tirgu, gan arī vēsturiskās pilsētas nozares - tūrisms un ziemas sports. Lai nodrošinātu patiesu izaugsmi, Mārim svarīga ir sabiedrības iesaiste un lēmumi, kas tiek pieņemti kopējā labuma, nevis individuālo interešu vadīti.

 • Nodrošināt jaunā novada apvienošanos ar pakāpeniskas vienlīdzības nodrošināšanu pakalpojumos
 • Veicināt uzņēmumu piesaisti novadā, tādējādi nodrošinot pietiekami apmaksātas darba vietas novada iedzīvotājiem
 • Sakārtot tūrisma infrastruktūru visās jaunā novada daļās

Nr. 3
Ilmārs Gromuls

IT projektu vadītājs ERGO Insurance SE

Ilmārs Gromuls ir viens no Progresīvie partijas dibinātājiem. Ikdienā viņš nodarbojas ar projektu vadību, arī darbavietā īstenojot mums tuvos godīguma un solidaritātes principus.
Ilmāra mērķis Siguldas novadā ir atvieglot un veicināt iedzīvotāju iesaisti pašvaldības lēmumu pieņemšanā, kā arī nodrošināt vienlīdzīgas iespējas katram mūsu novada cilvēkam.

 • Proaktīvu iedzīvotāju iesaistīšana pašvaldības lēmumu pieņemšanā
 • Ekonomiski pamatoti, caurspīdīgi veikti publiskie iepirkumi
 • Vienlīdzīgas iespējas visiem novada iedzīvotājiem!

Nr. 4
Mārtiņš Rēķis

SIA "Baltijas Datoru akadēmija" konsultants

Mārtiņš ir dzimis rīdzinieks, kurš kopā ar ģimeni pirms 12 gadiem pārcēlās uz Siguldu, lai dzīvotu klusākā un skaistākā apkārtnē. Mārtiņam ir augstākā izglītība mežsaimniecībā un maģistra grāds vides zinātnē. Šobrīd viņš strādā IT un pieaugošo izglītības jomā, turpinot piedalīties dažādās vides aizsardzības aktivitātēs. Mārtiņš uzskata, ka jaunā Siguldas novada izveidošana ir vienreizēja iespēja pacelt novada pārvaldību, pašvaldības attīstību un iedzīvotāju iesaisti jaunā līmenī. Mārtiņš mūsu sarakstā startē kā politiskās partijas “Kustība “Par!” pārstāvis

 • Izveidot caurskatāmāku un pierādījumos balstītu pašvaldības lēmumu pieņemšanas kārtību.
 • Uzlabot saziņu ar sabiedrību, ļaujot piedalīties ikdienas un stratēģisko lēmumu pieņemšanā visiem jaunā novada iedzīvotājiem.
Nr. 5
Kalvis Grīnbergs

Mores pamatskolas direktora vietnieks un pedagogs

Kalvis ir organizējis, vadījis un strādājis kā pedagogs vairākās nometnēs un projektos jauniešiem. Kalvis, strādājot kā pedagogs, skolēnos ir attīstījis radoši kritisko domāšanu. Savukārt, veicot direktora vietnieka pienākumus, Kalvis ir būtiski uzlabojis savas skolas apkārtējo vidi, īpašu uzmanību vēršot zaļai domāšanai. Šobrīd Kalvis studē par golfa kroketa treneri, ir kroketa kluba SIG-LIG biedrs, sports un aktīvā atpūta ir Kalvja sirds lieta.

 • Regulārs un nepārtraukts darbs jauniešu atbalstam visā Siguldas novadā
 • Veidot tādu pašvaldību, kas spētu uzlabot gan Siguldas pilsētu, gan Krimuldu, Turaidu, Mori un citas novada teritorijas
 • Sociāli atbildīga novada pilnveidošana, kurā pašvaldība spēj rūpēties par katru iedzīvotāju, neatkarīgi no vecuma, ienākumiem vai dzīvesvietas
Nr. 6
Aleksejs Mjaliks

Uzņēmējs un IT speciālists

Aleksejs ir uzņēmējs, IT speciālists un videospēļu izstrādātājs. Aleksejs ir arī liels transporta entuziasts, kas labprāt iesaistās pašvaldības dzīvē, pievēršot īpašu uzmanību gājēju un velobraucēju interešu aizstāvībai. Aleksejs mūsu sarakstā startē kā politiskās partijas “Kustība “Par!” pārstāvis.

 • Pabeigt gājēju un velo ceļu gar Vidzemes šoseju.
 • Infrastruktūras attīstībā pievērst lielāku uzmanību tieši gājēju un velobraucēju drošībai un ērtībai.
Nr. 8
Ilze Šarna

Vecākā darījumu apstrādes speciāliste DNB Servisa Centrs Riga

Pēdējos sešus gadus Ilze strādā Norvēgijas lielākajā bankā DNB. Viņas stiprās puses ir kopsakarību ieraudzīšana, iespēju un risinājumu atrašana. Ilze ar aizrautību piedalos projektos, kas uzlabo gan viņas, gan līdzcilvēku emocionālo inteliģenci (pasākumos par citu viedokļu uzklausīšanu un akceptēšanu, veselīgu komunikāciju , personības attīstīšanu). Liels uzsvars Ilzes dzīvē ir uz nepārtrauktu attīstību - pastāvēs kas pārmainīsies!

 • Veicināt caurskatāmāku un iedzīvotājiem sasniedzamāku novada pārvaldi.
 • Veicināt novada infrastruktūras attīstību ar mūsdienu tehnoloģiju sniegtajām iespējām.
 • Veicināt darba vietu rašanos, lai aizvien vairāk novada iedzīvotāji īstenotu vīziju "kur dzīvo, tur strādā".
Nr. 10
Armands Būmanis

Vecākais programmētājs SIA "ACCENTURE LATVIA"

Armands ir IT cilvēks, ar plašu pieredzi arī arhitektūrā un inženierijā un dziļu interesi par pilsētvidi. Viņs ir pilsētvides uzlabošanas organizācijas "Pilsēta cilvēkiem" biedrs. Armands aktīvi iesaistījās "Sigulda plāno" iniciatīvā un piedalās Rbrail rīgas atīstībā. Armands aktīvi iestājas par pilsētvides zaļo vērtību saglabāšanu, piedaloties miermīlīgajos protestos par Marsa parku.

 • Pilsētas dzîvojamā fonda attīstība (sociāli atbildīga un ekonomiska dzīvojamā fonda atīstība)
 • Siguldas un starppilsētu sabiedriskais transports, lai labāk apvienotu jauno novadu
 • Transports un ielu infrastruktūra (visiem drošas ielas un pieejama infrastruktūra, vienots dizaina kods pilsētai un novadam)
Nr. 11
Adrians Rakuzovs

Mālpils kultūras centra kultūras pasākumu organizators

Adrians ir Mālpils kultūras centra kultūras pasākumu organizātors, kurš kultūras pieredžu pieejamību un vairošanu uzskata par dzīvesveidu. Adrians ir aktīvs, atraktīvs un radošs jaunietis, kuram rūp tas, kas notiek viņam apkārt. Uzskata, ka darbiem ir jārunā vairāk nekā solījumiem.

 • Attīstīt apvienotā novada kultūrvidi, veidojot augstvērtīgu kultūras piedāvājumu novadā.
 • Atbalstīt un stiprināt jaunatnes jomu radot pievilcīgu vidi jauniešiem
Nr. 12
Larsens Pulturs

SIA "BLUE PEARL" Valdes priekšsēdētājs

Larsens darbojas mūsdienīgā uzņēmumā, kas nodarbojas ar organiskā mēslojuma ražošanu.  Larsenam ir arī savs auto serviss, kuru raksturo moto - kvalitāte ir galvenais, nevis kvantitāte. Papildus uzņēmējdarbībai, Larsens studē grāmatvedību. Viņš ir pabeidzis mācības arī nekustāmā īpašuma apsaimniekošanā.

 • Uzņēmējdarbības veicināšana
 • Izglītības kvalitātes celšana un iedzīvotāju izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu
 • Darba vietu radīšana
Nr. 13
Igors Krieviņš

SIA "ANDO" valdes loceklis

Igors vada uzņēmumu SIA "ANDO", kas nodrošina siltumtīklu, katlu māju, rūpniecisko elektroiekārtu apkalpošanu. Igora darbs iekļauj daudzīvokļu māju apsaimniekošanas risinājumus un atbildību par atsevišķiem dabas gāzes mezgliem. Paralēli Igors darbojas arī SIA "Wesemann" kā elektroinženieris, kas nodrošina siltumenerģijas piegādi Siguldai. Igors ir draudzīgs un komunikabls - solīto viņš izpilda un sarežģītākiem izaicinājumiem pieiet ar taisnīgumu un humora devu. Dārzeņus maltītēm Igors izaudzē pats, jo viņam ir svarīgi ko ēd viņa ģimene.

 • Uzlabot mājokļu energoefektivitāti Siguldas apkārtnē
 • Uzlabot pašvaldības īpašumā esošās infrastruktūras (stāvlaukumi iekšpagalmos, piebraucamie ceļi) apsaimniekošanas procesus
 • Veicināt zaļās enerģijas ražošanu, pieejamibu un lietošanu

Ieskats mūsu darbos


Sigulda

Kristīne Dzērve: Katrs siguldietis un siguldiete ir vērtīgs!

Ja cilvēki ir nonākuši smagās grūtībās, to var salīdzināt ar atvaru. Nereti viņi nespēj tikt ārā ar pašu spēkiem un tā atvari tiek veidoti arī viņu bērniem. Lai pārtrauktu šo ciklu, pašvaldība var iesaistīties un palīdzēt saviem iedzīvotājiem izrauties no atvara grūtībām.

Sigulda

Māris Čapkēvičs - Sigulda kā Latvijas tūrisma un kultūras mazā galvaspilsēta

Sigulda daudziem saistās ar lieliskām iespējām aktīvā atpūtā un mūsu novada vareno dabas skaistumu. Tomēr, mēs uzskatām, ka jaunais novads varētu darīt vēl vairāk, lai uzlabotu kultūras pasākumu piedāvājumu un ar tūrismu saistīto uzņēmējdarbību, lai pilnībā izmantotu Siguldas tūrisma potenciālu!

Sigulda

Armands Būmanis - Sigulda - vai Vidzemes Šveice?

Sigulda - vai Vidzemes Šveice? Mūsu novads dabas skaistumā var sacensties ar jebkuru pasaules vietu. Tomēr, gan vietējie iedzīvotāji, gan novada viesi iegūtu no pārdomātām pārmaiņām mūsu novada pilsētvidē! Kādus uzlabojumus saredz Armands Būmanis?

Sigulda

Pieci darbi progresīvam Siguldas novadam!

Kādas pārmaiņas Siguldā vēlas īstenot 8. saraksts - PROGRESĪVIE? Iepazīsties ar pieciem darbiem, ko mēs paveiktu jaunajā domes sasaukumā!

Prioritātes


Sociālais atbalsts - ieguldījums Siguldas cilvēkos

Siguldas novadā jāīsteno tāds sociālais darbs, kas palīdz cilvēkiem izrauties no nabadzības, bērniem augt veselīgās ģimenēs un senioriem – būt aktīviem un justies noderīgiem. Mūsu novadā ir maksimāli jāierobežo spēļu zāles. Jāveicina brīvība no visu veidu atkarībām ar mērķtiecīgām, preventīvām programmām un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu ne tikai Siguldas centrā, bet arī pārējā novada teritorijā.

Novadā ir jāievieš preventīvi pakalpojumi, kas samazinās tādu cilvēku skaitu, kuriem nepieciešama ilgstoša sociālā palīdzība. Nepieciešams nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām vislabāk atbilstošus pakalpojumus, piesaistot atkarību palīdzības speciālistus, psihologus un profesionāļus, kas spēj reabilitāt no vardarbības cietušos novadniekus.


Mājokļi un vide

Siguldas pašvaldībai ir jāatbalsta iedzīvotāju pieprasījums pēc jauniem mājokļiem. Mūsu mērķis ir zemu cenu īres dzīvokļu izveidošana, lai mājoklis būtu pieejams ikvienam. Ir jāuzlabo pašvaldības īpašumā esošās infrastruktūras apsaimniekošana.

Jaunu ēku celtniecībai un pielāgošanai ir jānodrošina investīciju piesaiste no ES fondiem visā novada teritorijā. Nepieciešams izmantot tehnoloģiskos risinājumus, lai mazinātu vides piesārņošanu (atkritumu izmešanu grāvjos, pļavās, neapdzīvotās teritorijās) un veicinātu atkritumu šķirošanu. Ir jāsamazina invazīvo un agresīvo svešzemju sugu, īpaši latvāņu, izplatība novada teritorijā.


Vienots un mūsdienīgs transports

Jaunajā Siguldas novadā ir jāveido vienota transporta sistēma - tā, lai novārtā nepaliktu arī Krimulda, Turaida, Inčukalns un citas teritorijas. Jānodrošina pietiekama sabiedriskā transporta kursēšanas intensitāte no visām novada teritorijām uz novada centru, tostarp, īstenojot "transports pēc pieprasījuma" pakalpojumus.

Jaunā novada teritorijā ar sabiedriskā transporta braucienu dotēšanu jāmazina biļešu cenas novada iedzīvotājiem gan autobusos, gan vilcienā, izmantojot ID karšu iespējas. Siguldas novadā ir  jāveido veloceļi, kas savienotu gan tūrisma objektus, gan iedzīvotāju ikdienas gaitās svarīgus punktus.


Pārdomāta tūrisma attīstība

Siguldas novadam tūrisms ir īpaši svarīgs. Epidemioloģiskajai situācijai uzlabojoties, mēs varam sagaidīt tūristu pieplūdumu - ir svarīgi, ka pašvaldība ir gatava pārdomāti izmantot šo iespēju. Mums ir jāuzlabo esošā tūrisma infrastruktūra, sevišķi pievēršot uzmanību tādu degradēto tūrisma teritoriju sakārtošanai kā Turaidas centrs. Ir jāapvieno un jāpopularizē dabas tūrisma maršruti, kā arī citi tūrisma objekti visās jaunā Siguldas novada teritorijās.

Tas ļautu pilnvērtīgi izmantot novada potenciālu un vienmērīgāk sadalīt apmeklētāju sezonālās plūsmas. Ir jāizveido jauna, moderna, pārskatāma Siguldas tūrisma mājaslapa un jāveicina Siguldas novada popularizēšana starptautiskās publikācijās. Jāsniedz pašvaldības atbalsts vissmagāk nozarē cietušajiem, piemēram, gidiem.


Atbalsts skolēniem un skolotājiem

Kvalitatīva izglītība sākas ar pietiekami atbalstītiem pedagogiem. Siguldas novadam ir jānodrošina vienlīdzīgi augsts pašvaldības līdzfinansējums bērnudārziem visās jaunajās pašvaldības teritorijās. Ar piemaksām pie atalgojuma jāpiesaista pedagogi priekšmetos, kuros skolēni uzrāda viszemākos rezultātus centralizētajos eksāmenos.

Mūsu bērnu un jauniešu talanti un prasmjes ir jāattīstīa caur interešu izglītību un specializāciju vispārējās izglītības iestādēs, arī finansiāli atbalstot ārpusskolas aktivitātes. Jāveicina tāda mācību vide, kas ir fiziski un emocionāli droša, ieviešot pasākumus, kas mazinātu vienaudžu savstarpējo vardarbību un mobingu.


Kūltura visa novadā

Mūsu novadam ir jāveido moderns, laikmetīgs un konkurētspējīgs kultūras pasākumu piedāvājums, atbilstoši mērogam gan Siguldā kā novada centrā, gan citās novada teritorijās. Ir jānodrošina pienācīga infrastruktūra un pieeja kultūras pasākumiem visās novada teritorijās. Pārdomāta kultūras attīstība dos ieguvumus gan novadnieku ikdienai un lokālpatriotismam, gan novada ekonomikai.

Pašvaldībai ir jākopj īpašā novada iedzīvotāju identitāte, uzsverot jaunā novada teritoriju dažādību caur novadpētniecību un dižo novadnieku stāstu popularizēšanu Latvijas līmenī. Jāizveido Siguldas novada kā nacionāla kultūras centra tēls.


Atbalsts uzņēmējiem un darbavietām

Siguldas novadā jāīsteno industriālo parku pieejas attīstība novada teritorijā. Pašvaldībai jāveic LIAA Siguldas biznesa inkubatora iesaiste novada attīstības stratēģijā un projektos. Komunikācijai ar biznesa vidi ir jābūt apzinātai, orientējot uz biroju telpu izveidošanu novada teritorijā. Mums ir jārada vairāk darbavietas pašā novadā, lai iedzīvotāji nebūtu spiesti ik dienu doties uz Rīgu.

Novadam jāuzlabo Lauksaimniecības attīstība, mazo lauksaimniecības produktu ražotāju atbalsts. Mums ir jārada vide, kas ļauj cilvēkiem aktīvāk iesaistīties uzņēmējdarbībā un darba tirgū - NĪN samazināšana jaunajām ģimenēm, attīstības programma un atvieglojumu politika attiecībā uz teritorijas plānošanu, izmantošanas un apbūves iespējām Siguldas teritorijā.


Iedzīvotāju iesaiste lēmumu pieņemšanā

Novada iedzīvotāji ir pilnvērtīgāk jāiesaista svarīgo lēmumu pieņemšanā. Tas ir īpaši svarīgi Siguldas gadījumā, apvienojoties vairākām dažādu apmēru teritorijām. Pašvaldībai ir jāveicina iedzīvotāju, it īpaši jauniešu, līdzdalība lēmumu pieņemšanā. Jānodrošina finansējuma piesaiste vienota jaunā Siguldas novada izveidei un jāizstrādā mūsdienīga jaunatnes politika.