PROGRESĪVIE komanda Rēzeknē

Balso par Rēzeknes nākotni!

Mēs uzskatām, ka Rēzeknei ir visas iespējas kļūt par lielisku piemēru citām Latgales pilsētām. PROGRESĪVIE vēlas veidot Rēzekni, kur vietējie iedzīvotāji varētu lepoties ne tikai ar pilsētas kultūru un vēstniecību "GORS", bet arī ar pilsētas mājokļiem, darbavietām, jauniešu iesaisti un veloceļiem.

Mūsu pilsētai ir jāatgūst jaunieši, kas devušies prom uz Rīgu vai ārvalstīm sasmelties pieredzi un zināšanas. Tas ir jādara ar atvērtu, godīgu pilsētas pārvaldi, pārdomātu atbalstu izglītībai, perspektīvai uzņēmējdarbībai un mājokļu fondam. Mums ir svarīgi, lai Rēzeknē pieaugtu sociālo pakalpojumu klāsts un kvalitāte - lai rēzeknieši justu, ka viņi pilsētai ir vajadzīgi, neatkarīgi no vecuma vai sociālā statusa. Mums ir svarīgi, lai pa Rēzeknes ietvēm varētu droši pārvietoties gan seniori, gan vecāki ar bērnu ratiņiem, gan cilvēki ratiņkrēslos.

Komanda


Nr. 1
Leila Rasima

Jauniešu mentore projektā "Proti un dari!"

Leila ir jauniešu mentore projektā "Proti un dari!", kas iepriekš strādājusi arī kā jaunatnes speciāliste un organizējusi gan jauniešu neformālo izglītību, gan saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Leilai ir maģistra grāds izglītībā, karjeras konsultanta specialitātē, kā arī bakalaurs angļu valodas skolotāja profesijā. Viņas aicinājums ir palīdzēt reģiona jauniešiem un līdzcilvēkiem attīstīt gan savas prasmes, gan Latgales potenciālu.

Leila ir bijusi sabiedriski aktīva Rēzeknes patriote jau no jaunības gadiem. Viņa aktīvi darbojusies folkloras kopā "Vīteri", kopā ar citiem jauniešiem uzturot un attīstot Latgales kultūras mantojumu. Daudzi Leilu pazīst arī kā agrāko radio Pieci raidījuma "Pīci breinumi" producenti un vadītāju. Leila ir enerģiska, čakla un pozitīvi noskaņota, un kā pati raksta savā Instagram profilā - "cilvēks, kas tic labākai rītdienai"!

 • Radīt vidi Rēzeknē, kur jaunieši var realizēt sevi un dzīvot, veidot ģimeni tepat, nevis doties projām uz Rīgu vai ārzemēm.
 • Parūpēties par to, lai Rēzekne ir patiesi zaļa pilsēta - ieviest atkritumu šķirošanu, drošus, ērtus veloceļus un brīvā laika pavadīšanas vietas visām paaudzēm, arī apkaimēs (parki, bērnu spēļu laukumi, soliņi, suņu pastaigu laukumi, u.c.)
 • Nodrošināt iedzīvotāju iesaisti pilsētas veidošanā un
  līdzdalīgo budžetēšanu

Nr. 2
Jānis Zeltiņš

Kafejnīcas "Ausmeņa kebabs" vadītājs

Pēc 11 gadu prombūtnes Rīgā un Londonā, Jānis atgriezās dzimtajā Rēzeknē ar savu ģimeni. Šeit viņš vada vienu no populārākajām pilsētas kafejnīcām, apvienojot mūsdienīgu ēdināšanu ar Rēzeknes un Latgales tradīciju pasniegšanu jaunā gaismā.

Jāņa lielā ideja Rēzeknei ir "RŪC" - Rēzeknes Uzņēmējdarbības centrs. Tā būtu pašvaldības komanda, kas atbalsta perspektīvus pilsētas uzņēmējus, palīdzot viņiem uzsākt biznesu ar materiālu atbalstu, izdevīgām īres telpām, palīdzību grāmatvedībāun un piesaistot pieredzējušus uzņēmējus. Starp citiem Jāņa mērķiem pašvaldībā ir padarīt mūsu pilsētvidi drošāku un padarīt Rēzekni par pilsētu, kur jaunieši vēlas palikt un dzīvot.

 • Nodrošināt pašvaldības atbalstu jauniem, perspektīviem uzņēmējiem
 • Mazināt Rēzeknes bezdarbu, īpaši jauniešu vidū
 • Iesaistīt jauniešus pašvaldības darbā un lēmumu pieņemšanā

Nr. 3
Santa Tauriņa

Brīvprātīgā darba veicēja

Santa ir dzimusi un augusi Rēzeknē. Vidusskolas izglītību ieguvusi Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā, pēc tam devās mācīties uz JAV, kur ieguva programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītāja izglītību. Santa mācījās un pilnveidojās arī skaistumkopšanas sfērā, rezultātā iestājoties stila skolā "Unastyle", kur ieguva savu nesenāko izglītību - vizuālā tēla stilists. Visu dzīvi Santa ir cieši saistīta ar mākslu, sākumskolā pabeidzot bērnu mākslas skolu, pēc tam piedaloties vizuālās mākslas un mājturības olimpiādēs, iegūstot augstākos rezultātus. Santa Brīvprātīgi palīdz un rūpējas par ielas dzīvniekiem un sadarbojas ar patversmēm, jo tas ir cilvēka bezatbildības rezultāts, kas ļoti ietekmē ekonomiku, dabu un mazo sirsniņu dzīvi.

 • Padarīt vietējos iedzīvotājus laimīgākus, palīdzot risināt tiem darba un dzīvošanas problēmas, kas veicinās un uzlabos dzīves kvalitāti daudzās jomās - gan viņiem pašiem, gan visiem apkārtējiem

Nr. 4
Aleksandrs Novikovs

Palīgstrādnieks

Aleksandrs jau divus gadus strādā Rēzeknes populārākajā jauniešu pulcēšanās vietā "Ausmeņa kebabs" par maiņu vadītāju. Aleksandrs ir mērķtiecīgs jaunietis, kurš vienmēr cenšas sasniegt savus mēķus, par spīti jebkādai pretestībai. Aleksandram tuvas ir ģimeniskās vērtības un sava novada tradīcijas.

 • Atbalstīt Rēzeknes vietējos uzņēmējus un veicināt viņu produkcijas pieejamību
 • Izveidot spēcīgu pašvaldības sadarbību ar Rēzeknes novada zemniekiem
Nr. 5
Jeļena Danilova

Pediatre Rēzeknes slimnīcā

Jeļena strādā Rēzeknes slimnīcā kā bērnu nodaļas pediatre. Arī iepriekš Jeļena palīdzējusi bērniem Bērnu Klīniskās Universitātes Slimnīcā, rezidentūrā un kā ārsts stažieris NMP nodaļā. Jeļena apzinās, ka vesela sabiedrība nevar būt bez veseliem bērniem. Jeļenas stiprās puses ir spēja ātri atrast kontaktu ar jebkura vecuma bērniem, pieredze bērnu ārstēšanā un viņas ģimenes atbalsts, kas vienmēr Jeļenu spēcina.

 • Bērnu veselīga dzīvesveida veicināšana
 • Aktīva dzīvesveida pieejamība Rēzeknes pilsētā
 • Atbalsts jaunajiem vecākiem un viņu izglītošana

Nr. 6
Kaspars Ločmelis

Juriskonsults Rēzeknes slimnīcā

Rēzeknes Tehnoloģiju akademijā Kaspars ieguva maģistra grādu tiesību zinātnēs. Kaspars jau no studiju laikiem ir sabiedriski aktīvs, iesaistoties dažādās ārpusstudiju aktivitātēs. Šīs iespējas viņš vēlas attīstīt un dot arī Rēzeknes jauniešiem, jo gūtās prasmes noder gan draudzīgu attiecību veidošanā, gan personīgajā izaugsmē.

 • Sekmēt jauniešiem draudzīgas vides attīstību
 • Veicināt nepieciešamā atbalsta sniegšanu jaunajām ģimenēm
Nr. 7
Dace Deksne

Projektu koordinatore

Dace Deksne jau vairāk nekā 8 gadus strādā nevalstiskajā organizācijā European Association "World-Our Home" Rēzeknē, kuras mērķis ir stiprināt Eiropas pilsonību un apziņu, radot jauniešiem iespējas personīgajai un profesionālajai izaugsmei, kā arī veidot iekļaujošu, vienlīdzīgu, taisnīgu un atbildīgu sabiedrību. Dace ir aktīva, radoša, dejo tautas dejas un darbojas arī mūzikas jomā. Dace tic, ka Rēzekne var būt mūsdienīga, iespējām pilna un jauniešiem saistoša pilsēta, ka uz šejieni cilvēki vēlas atgriezties, veidot ģimenes un attīstīt pilsētu kopā.

 • Atbalsts jauniešiem - darbavietas, projekti un infrastruktūra!
 • Rēzeknes un Latgales kultūras tradīciju stiprināšana un saglabāšana
 • Atbalstīt uzņēmējdarbību un veicināt jaunu darba vietu rašanos

Nr. 8
Dmitrijs Petrovs

Piemājas saimniecības veidotājs

Dmitrijam ir plaša darba pieredze ārzemēs - viņš ir darbojies gan tūrisma sfērā, gan komunālajā uzņēmumā. Iegūtās zināšanas viņš vēlas pielietot, lai uzlabotu uzņēmējdarbību un tūrisma potenciālu dzimtajā Rēzeknē.

 • Attīstīt Rēzeknes tūrisma potenciālu kā Latgales un Baltijas mēroga galamērķi
 • Uzlabot pilsētas komunālos pakalpojumus
 • Veicināt sporta aktivitātes Rēzeknē
Nr. 9
Katrīna Adelīna Zeize

Studente Latvijas Kultūras akadēmijā

Katrīnas aicinājums ir izglītība un radošais darbs. 2019. gadā viņa kļuva par Latvijas simtgades izcilnieku, tagad Katrīna mācās Latvijas Kultūras akadēmijas un RTU bakalaura programmā "Radošās industrijas". Katrīna ir Latgales un Rēzeknes patriote - viņas mērķis ir veidot turpmāko dzīvi Latgalē un celt mūsu cilvēku pašapziņu un popularizēt viņu idejas. Katrīnu iedvesmo līdzcilvēki un daba, īpaši Rāznas ezera krasti. Viņa aizraujas ar latviešu tautas dejām un fotografēšanu.

 • Izveidot Rēzeknē vietu, kur jaunieši spēj attīstīt savu radošo potenciālu un ar to saistīto uzņēmējdarbību
 • Iedzīvināt zaļo dzīvesveidu ikviena rēzeknieša ikdienā
 • Palīdzēt Rēzeknes iedzīvotājiem jau tagad domāt par ilgtermiņa risinājumiem un ieviest tos savā pilsētā

Nr. 10
Mārtiņš Pundurs

Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmas vadītājs

Mārtiņš ir metālmākslinieks un dizaineris, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas - Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmas vadītājs. Starp Mārtiņa realizētajiem projektiem ir Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centra jaunie apbalvojumi un vides objekts "Ozolaines ozols" Rēzeknes novada Bekšos. Mārtiņam rūp kultūrizglītības veicināšana un Rēzeknes pilsētas estētiskā tēla veidošana, cenšoties saglabāt kultūrvēsturiskos objektus, kas pilsētā iet bojā.

 • Kultūrizglītības attīstība Rēzeknes pilsētā
 • Rēzeknes pilsētas vides sakopšana un tēla veidošana
 • Vēsturiskās arhitektūras saglabāšana un pilsētas kultūras dzīves veicināšana
Nr. 11
Jūlija Šilova

Māksliniece, Latvijas mākslas akadēmijas studente

Jūlija Šilova ir māksliniece, kura aktīva piedalās grupu izstādēs un plenēros. Jūlija papildina savas zināšanas LMA Latgales filiālē un viņas mērķis ir atbalstīt un stiprināt Latgales mākslas un kultūras attīstību. Jūlija uzskata, ka Rēzeknē jaunrades, dizaina un mākslas potenciāls ir lielisks - to uztur gan LMA filiāle, gan mākslas un dizaina vidusskola. Pašvaldības uzdevums ir palīdzēt šiem jaunajiem talantiem ar izaugsmes vietu radīšanu un jaunu karjeru attīstīšanu.

 • Renovēt un reklamēt izglītības iestādes, piesaistot potenciālos studentus gan no Latvijas reģioniem, gan no ārzemēm
 • Organizēt kultūras atpūtas vietas, ierīkot neformālu izstāžu vietas modernai mākslai
 • Sniegt studentiem atalgotas prakses vietas, kā arī renovētas kopmītnes. Radīt jaunus kultūras projektus
Nr. 12
Raitis Dargevičs

Vidzemes augstskolas students

Raitis mācās Vidzemes Augstskolā par mehatronikas inženieri. Raiti nepiesaista žēlošanās - viņš grib aktīvi piedalīties savas dzimtās Rēzeknes attīstībā, lai uzlabotu pilsētnieku ikdienu. Lai gan Raita izglītība ir saistīta ar informācijas tehnoloģijām, sociālie tīkli viņu nesaista - daudz labāk šķiet cilvēkus iepazīt dzīvē. Raitis novērtē konstruktīvu dialogu un kritiku, iestājoties par atklātību gan personīgajā dzīvē, gan attiecībās ar kolēģiem.

 • Veicināt Rēzeknes darbavietu pieejamību, īpaši jauniešiem
 • Uzlabot pilsētas stāvvietu, trotuāru un ceļu kvalitāti
 • Attīstīt atkritumu šķirošanas un pārstrādes iespējas
Nr. 13
Anna Elīza Drele

Viesmīle kafejnīcā "Zīds"

Anna ir studente Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Interjera dizaina programmā. Patlaban viņa strādā Latgales koncertzālē GORS, kafejnīcā “Zīds”. Pirms tam Anna darbojās kā raidījuma vadītāja Pieci.lv raidījumā “Pīci breinumi”. Annai patīk aktīvs dzīvesveids - viņa dejo deju kopā “Dziga”, izbauda ceļošanu un piedalīšanos jauniešu projektos Eiropā un ne tikai. Anna uzskata, ka ceļošana palīdz redzēt vairāk un saprast, kā pietrūkst mums pašiem šeit Rēzeknē. Anna katru dienu mēģina atrast izaicinājumus, kas ļauj attīstīt prasmes jebkurā jomā. Viņa vēlas palīdzēt Rēzeknei kļūt par iekļaujošāku un zaļāku pilsētu - lai ikviens cilvēks šeit jūtās gaidīts.

 • Palīdzēt Rēzeknei kļūt par iekļaujošāku un zaļāku pilsētu
 • Iedvesmot jauniešus darboties kopā un izmantot savu potenciālu, lai padarītu Rēzekni par labāku pilsētu visiem
Nr. 14
Oskars Zeltiņš

Ceļu būves strādnieks

Oskara ikdienas darbs vistiešākajā veidā ir saistīts ar pilsētas infrastruktūras uzlabošanu. To viņš vēlas uzlabot arī pašvaldības līmenī, lai ceļi un brauktuves būtu pienācīgā kvalitātē gan rēzekniešiem, gan mūsu pilsētas viesiem.

 • Sakārtot pilsētas ceļus un brauktuves
Nr. 15
Viktorija Jonikāne

Vidzemes Augstskolas studente

Viktorija ir mediju studiju un žurnālistikas studente. Rēzeknē Viktorija vēlas veidot pašvaldību un pilsētvidi, kas būtu gatava patiesi atbalstīt savus iedzīvotājus un atvieglotu viņu ikdienu. Viktoriju svarīga tēma ir vienlīdzība, viņu interesē filozofija un lasīšana. Viņas stiprās puses ir spēja analīzēt, rakstu darbi, video veidošana un kritiskā domāšana.

 • Darbavietu pieejamība un birokrātiskā sloga pakāpeniska samazināšana
 • Panākt, ka pašvaldība palīdz cilvēkiem un vajadzības gadījumos spēj nodrošināt psiholoģisko atbalstu
 • Uzlabot atkritumu urnu pieejamību un atkritumu plūsmas kontroli pilsētā
Nr. 16
Ēriks Vēdzele

Elektriķis

Ēriks ir neatlaidīgs, mērķtiecīgs un visu, ko iesāk, vienmēr paveic līdz galam. Ēriks ir elektriķis un strādā par ekspluatācijas meistaru AS "Sadales tīkls." Rēzeknē Ēriks dzīvo jau 13 gadus, dejo tautu dejas jauniešu kolektīvā "Dziga" un ir aktīva dzīvesveida piekritējs - spēlē volejbolu, brauc ar velosipēdu un vispār mīl sportot. Viņam rūp cilvēki sev apkārt un viņš cenšas palīdzēt citiem, kad vien var. Ēriks lepojas ar to, ka kopā ar kolēģi pirms trim gadiem, veicot darba pienākumus, izdevās pamanīt un izglābt ledū ielūzušu zemledus makšķernieku.

 • Sakārtot Rēzeknes iekšpagalmus, parūpējoties arī par drošību - lai tur var piekļūt operatīvais transports
 • Izveidot veloceļus, kas būtu ērti un droši arī bērniem, kā arī uzbūvēt velogarāžas pie dzīvokļu mājām un velonovietnes pie publiskām ēkām

Ieskats mūsu darbos


Rēzekne

Leila Rasima - Kur pazūd Rēzeknes jaunieši?

Šobrīd daudzi jaunieši atgriežas pilsētā, bet diezgan ātri atkal sāk domāt par Rēzeknes pamešanu. Tāpat ir ar Leilas paziņām - atgriežas Rēzeknē, bet, nevarēdami atrast darbu vai realizēt savu potenciālu, atkal dodas projām. Kas ir jādara, lai jaunieši paliktu mūsu pilsētā?

Rēzekne

Jānis Zeltiņš - Kur aug nauda?

Diemžēl pēc jaunākajiem 2019. gada teritoriju attīstības indeksa datiem* Rēzekne joprojām stabili ieņem pēdējo vietu republikas pilsētu vidū. Lai arī mums varētu likties, ka pilsēta attīstās, tomēr realitāte izrādās pavisam citādāka. Daudziem šķiet, ka pietiek tikai ar jaunu objektu būvniecību, taču jāparūpējas arī par citām cilvēku vajadzībām - tad pilsētā viss ies uz augšu.

Rēzekne

Jānis Zeltiņš - Rēzeknei vajadzīgs savs uzņēmējdarbības centrs!

Rēzeknes pilsētai nav pašai jānodarbojas ar uzņēmējdarbību, taču tai ir jārada uzņēmējdarbībai labvēlīga vide un jāatbalsta savus uzņēmējus. RŪC nodrošinātu reālu atbalstu mūsu esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, kuri savukārt spētu radīt jaunas darba vietas un nodrošināt to, ka jauniešiem Rēzeknē ir nākotne.

Rēzekne

Leila Rasima - trīs praktiski darbi labākai Rēzeknei

Ir pakalpojumi, par kuriem neiedomājamies, pirms tie nekļūst vajadzīgi. Rēzeknē vajag vairāk drošas un ērtas sabiedriskās tualetes, plašas atkritumu šķirošanas iespējas un pārdomātus, drošus veloceļus visā pilsētā!

Rēzekne

Pieci darbi no piektā saraksta Rēzeknē!

Pieci darbi no piektā saraksta! Ko PROGRESĪVIE apņemas paveikt Rēzeknes pilsētā?

Rēzekne

Balso par Rēzeknes nākotni

PROGRESĪVIE Rēzeknē piedāvā pāršķirt jaunu lapu Rēzeknes stāstā un padarīt mūsu pilsētu par godīgu, augošu, cilvēkiem un dabai draudzīgu dzīvesvietu.

Rēzekne

Leila Rasima - Rēzeknes jauniešu balss un atbalsts

Kā jauniešu mentore Leila ir palīdzējusi daudziem jauniem cilvēkiem apzināties savas spējas, noticēt saviem spēkiem un izvēlēties īsto karjeras ceļu. Tomēr pāri visam Leila vēlas, lai šis ceļš ļautu Rēzeknes jauniešiem sevi redzēt arī dzimtajā pilsētā.

Prioritātes


CAURSPĪDĪGA UN IESAISTOŠA RĒZEKNES PĀRVALDĪBA

Rēzeknei ir visas iespējas kļūt par labas pārvaldības piemēru visai Latgalei. Mūsu prioritāte ir atvērt domi cilvēkiem - nodrošināt interesentu iesaisti pašvaldības darbā, atklātus publiskos iepirkumus un pieejamu saziņu. Atlasot pašvaldības darbiniekus, mūsu galvenais kritērijs būs kompetence un profesionalitāte, nevis politiskās simpātijas. Pašvaldības darbā aktīvi iesaistīsim arī cilvēku interešu grupas (jauniešu, senioru organizācijas), NVO un citus ekspertus.

Radīsim vienkāršu un ērtu mobilo aplikāciju un “vienas pieturas aģentūru” iedzīvotāju un pašvaldības saziņai pa telefonu.

Veicināsim iedzīvotāju piedalīšanos lēmumu pieņemšanā, tostarp, ieviešot līdzdalīgās budžetēšanas projektu konkursu, kur ikviens iedzīvotājs varēs iesniegt savu iniciatīvu pilsētas vides un savas dzīves Rēzeknes pilsētā uzlabošanai.

Nodrošināsim iepirkumu izstrādi un izvērtējumu pēc skaidriem, vienotiem kritērijiem. Iepirkumam jābūt pārdomātam, izvēloties to uzņēmumu pakalpojumus, kas īsteno tādus principus kā kvalitāte, rūpes par vidi (“zaļais iepirkums”) un to, vai uzņēmums saviem darbiniekiem nodrošina cilvēcīgus darba apstākļus/uzņēmumam ir laba reputācija.

Izveidosim efektīvu, regulāru un neatkarīgu pašvaldības iestāžu darba kvalitātes novērtējuma un motivēšanas sistēmu. Ieguldīsim darbinieku izaugsmē, lai sadarbība ar iedzīvotājiem būtu veiksmīgāka.

Galvenais darbinieku atlases kritērijs darbam pašvaldībā būs profesionalitāte, kompetences un pieredze attiecīgajā jomā.

Ieviesīsim domes sēžu video tiešraides, lai sekmētu pašvaldības darba caurspīdību.

Izveidosim skolēnu un studentu, senioru, cilvēku ar īpašām vajadzībām, u.c. konsultatīvās padomes.

Organizēsim iedzīvotājiem regulāras kopīgas sanākšanas ar deputātēm apkaimju centros, “Atvērto durvju dienas” domē un nodrošināsim iknedēļas laikus saziņai telefoniski/e-pastā vai klātienē.

Deleģēsim dažādas pašvaldības funkcijas biedrībām, nodibinājumiem, piem., darbu ar jauniešiem, darbu ar vecākiem/ģimenēm, aprūpi mājās.

Savā darbā koncentrēsimies ne vien uz tagadējām rēzekniešu vajadzībām, bet domāsim arī par “nākotnes” rēzeknieti, ņemot vērā tendences valstī un pasaulē.


Atbalsts Rēzeknes jauniešiem!

Lai mūsu pilsēta būtu dzīvotspējīga, mums jāpārtrauc jauniešu plūsma uz Rīgu vai ārzemēm. Rēzeknei ir jāattīsta mūsdienīgas darbavietas un mājokļi un jāsniedz atbalsts cilvēkiem, lai tie uzdrīkstētos sevi izpaust. Mums ir jāizmanto Rēzeknes unikālā kultūras identitāte, mūsu augstskolu potenciāls un jauniešu darītspars!

Piešķirsim pašvaldības prakses stipendijas studentiem un tehnikuma audzēkņiem praksēm un veidosim sadarbību ar uzņēmumiem, kuri piedāvās šīs prakses vietas. 

RTA u.c. augstāko izglītības iestāžu studentiem, kas pārceļas un deklarējas  Rēzeknē, piešķirsim “starta komplektu” - piemēram, apmaksātus kino seansus, muzeja, slidotavas vai peldbaseina apmeklējumus, un taml. 

Izveidosim Mākslas un inovāciju kvartālu, izmantojot Rēzeknes jauniešu radošo potenciālu.

Finansiāli atbalstīsim reemigrantu biznesa projektu idejas un atvieglosim viņu integrēšanos ar dažāda veida pasākumiem.

Nopietni pievērsīsimies jautājumiem, kas skar jauniešu mentālo un reproduktīvo veselību, informējot jauniešus un piedāvājot atbalstu, īpaši krīzes laikā. 

Iesaistīsim jauniešus ar kustību u.c. ierobežojumiem sabiedriskajā dzīvē, tajā skaitā skolās un pašvaldības praksēs.


Jaunu mājokļu būvniecība!

Ja cilvēks ir nolēmis atgriezties vai uzsākt dzīvi Rēzeknē, viņam nevajadzētu mēnešiem vai pat gadiem ilgi gaidīt uz pienācīgu mājokli! Pašvaldībā mēs atjaunosim dzīvojamo fondu un veicināsim jaunu mājokļu būvniecību. Mēs veidosim dzīvesvietas, kurās cilvēki vēlēsies palikt - mūsdienīgas, līdzekļiem atbilstošas un energoefektīvas! 

Ar aktīvu iesaisti mājokļu jomā nodrošināsim mūsdienu prasībām atbilstošu mājokli gan maznodrošinātām un sociāli mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām, gan jaunajiem speciāistiem. Pāsvaldībā ir jāizbeidz rinda uz pašvaldības dzīvokļiem, cilvēkiem nav jāgaida gadiem ilgi, lai tiktu pie sava mājokļa. Jāatjauno esošais dzīvojamais fonds un jāceļ jauni īres nami, padarot dzīvokļus pieejamus un atbilstošus mūsdienu prasībām. 

Sekmēsim visaptverošu energoefektivitātes paaugstināšanu un renovācijas. Piesaistīsim mūsu augstskolu studentus un speciālistus, lai tie sagatavo kreatīvus un pilsētvidi uzlabojošus konkrētu rajonu dzīvojamo māju renovāciju projektus, iesaistīsim iedzīvotājus renovācijas jautājumos.

Turpināsim straujāku iekšpagalmu sakārtošanu un bērnu laukumu nožogošanu.


Atbalsts gudrākai uzņēmējdarbībai

Rēzeknes lielākā vērtība ir mūsu cilvēki un idejas. Pasaulei attīstoties, arī Rēzeknei ir jāvirzās konkurētspējīgākas ekonomikas virzienā - mums ir jāveicina IT un inovāciju uzņēmumu izaugsme, kā arī jāatbalsta perspektīvi jaunie uzņēmēji. Rēzeknes pašvaldībai ir jāieņem aktīvāka loma gan investoru piesaistē, gan vietējo jauniešu apmācībā, atvieglojot mūsu pilsētniekiem pirmos soļus jauna biznesa uzsākšanā. Tieši pašvaldība var veicināt jauniešu sasaisti ar pieredzējušiem, veiksmīgiem uzņēmumiem, tādējādi palīdzot mūsu idejām nokļūt ne tikai vietējos, bet arī pasaules tirgos!

Izveidosim atbalsta programmu perspektīviem jauniem uzņēmumiem, kuras ietvaros varētu sniegt gan finansiālu, gan praktisku un informatīvu atbalstu - konsultēt, piešķirt lietošanā uz noteiktu laiku pašvaldības telpas vai, ja telpas nav iespējams piešķirt, tad pašvaldība var apmaksāt citu pieejamo telpu īri uz noteiktu laiku. Ar savu atbalstu pašvaldība var nodrošināt grāmatvežus, kas sākotnēji palīdzētu risināt ar grāmatvedību saistītos jautājumus, organizēt seminārus un tīklošanos ar citiem uzņēmējiem, piešķirt vienreizēju grantu pirmajā darbības gadā līdz 2000 Eur, un, ja bizbness veiksmīgi attīstās - otrajā/trešajā gadā vēl līdz 2000 Eur, piemēram, sedzot izmaksas par ierīcēm, ārpakalpojumiem, telpu remontu, mēbelēm, u.c. 

Īpaši atbalstīsim IT un inovāciju uzņēmumu izveidi un darbību, izvirzot tos par vienu no prioritārajām nozarēm Rēzeknē. 

Veicināsim sociālo uzņēmumu un mājražotāju aktivitāti - piem., atbalstot tiešās pirkšanas un zero-waste veikalu radīšanu.

Sekmēsim vietējo uzņēmumu un ekoloģisko produktu ražotāju darbību, piem., tam novirzot daļu budžeta pašvaldības iestāžu iepirkumiem, tādējādi sekmējot reģionālās ekonomikas attīstību un sadarbību ar apkārtējiem novadiem.  

Sāksim deleģēt dažādas pašvaldības funkcijas biedrībām un nodibinājumiem, lai atbalstītu biedrību, nodibinājumu un (uzņēmēju) aktivitāti, kā arī ietaupītu pašvaldības finanses. 

Piešķirsim 500 EUR atbalstu veiksmīgāko un perspektīvāko “Skolēnu uzņēmumu” tālākai attīstībai. 

Turpināsim uzlabot infrastruktūru pilsētā lielo investoru piesaistei, veiksim regulāras pārrunas ar Latvijas un ārzemju uzņēmējiem, piedāvājot sadarbību, izdevīgu ģeogrāfisko atrašanās vietu un pieejamu darba spēku.


Sociāli iekļaujoša Rēzekne

Mūsu mērķis ir izveidot tādu Rēzekni, kurai katrs iedzīvotājs būtu svarīgs. Ieguldot mūsu līdzcilvēkos un viņiem nepieciešamajos sociālajos pakalpojumos, mēs varam iegūt vairāk dzīvespriecīgu, darbīgus rēzekniešu! Mēs veidosim iekļaujošu infrastruktūru, lai mūsu pilsētas ietves un ceļi būtu droši arī cilvēkiem ar redzes, dzirdes vai kustību traucējumiem. Un mēs vērsīsimies pret uzņēmējdarbības formām, kas padziļina cilvēku nabadzību un pasliktina viņu dzīves kvalitāti - pret azartspēlēm!

Stiprināsim sociālo dienestu un sadarbosimies ar NVO, deleģējot tām dažādas socialās jomas funkcijas.

Veicināsim deinstucionalizāciju, piešķirot komunālos dzīvokļus jauniešiem ar īpašajām vajadzībām vai cilvēkiem, kas vēl nevar uzsākt patstāvīgu dzīvi, un sniedzot praktisku un emocionālu  atbalstu ikdienas dzīvē - iemācoties veikt ikdienišķus darbus, piemēram, gatavot sev ēst, izmazgāt drēbes, u.c.

Radīsim iedzīvotājiem drošības sajūtu, ka neatkarīgi no piederības kādai sociālai grupai, krīzes situācijā tie varēs saņemt nepieciešamo atbalstu. Atbalstīsim ne tikai finansiāli, bet arī ar mentālo palīdzību, lai cilvēkiem ir sajūta, ka par viņiem rūpējas. 

Atbalstīsim jaunās ģimenes ar bērniem un kļūsim par ģimenēm draudzīgu pašvaldību. Turpināsim un uzlabosim atbalstu maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm, lai visiem ir iespējas dzīvot cilvēcīgu dzīvi, taču atbalstīt arī visas pārējās ģimenes. Samazināsim vecāku izdevumus par bērnu ēdināšanu bērnudārzos. 

Uzlabosim sociālo palīdzību kopumā, lai palīdzētu cilvēkiem izrauties no nabadzības, cilvēkiem ar atkarībām – uzsākt jaunu, labu dzīvi, bērniem – augt veselīgās ģimenēs un vidē, senioriem – aktīvi iesaistīties dažādās brīvā laika aktivitātēs un justies noderīgiem. 

Ierobežosim spēļu zāļes un palīdzēsim cilvēkiem izrauties no atkarībām, uzsākt jaunu dzīvi, neatstumjot cilvēkus ar atkarībām un neizvēloties, kurš ir labu dzīvi pelnījis un kurš nav.

Pieejama un droša vide visiem – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, senioriem, maziem bērniem un vecākiem ar ratiņiem.


Izglītība mūža garumā

Laba izglītība sākas ar labiem pedagogiem. Mūsu pašvaldība atbalstīs skolotāju tālākapmācību un palielinās skolotājiem vajadzīgo atbalsta personālu, piemēram, ar psihologu, speciālo pedagogu piesaisti. Jau no bērnības piedāvāsim jauniešiem saistošas IT un programmēšanas apmācības, tāpat arī senioriem piedāvāsim kursus digitālo prasmju pilnveidošanai. Izmantojot esošo izglītības infrastruktūru, veicināsim visa vecuma rēzekniešu iesaisti kursos, mūžizglītības programmās un sabiedriskās aktivitātēs. Pilnveidosim un atbalstīsim profesionālā un rekreatīvā sporta iespējas Rēzeknē.

Attīstīsim pašvaldības stipendiju programmu skolotājiem.

Atbalstīsim jaunās “kompetenču pieejas” īstenošanu praksē, piešķirsim piemaksas pirmsskolu un skolu pedagogiem, dosim iespēju skolotājiem apmeklēt izaugsmes kursus un saņemt profesionālu psiholoģisko atbalstu.

Atbalstīsim seniorus ar digitālo prasmju apmācībām, lai veicinātu senioru iekļaušanos digitālajā sabiedrībā, dotu iespēju socializēties ar citām paaudzēm un daudzveidosim aktivitāšu piedāvājumu. Atbalstīsim personas, kas strādā ar senioriem.

Piedāvāsim interesantas, kvalitatīvas IT un programmēšanas apmācības bērniem un jauniešiem, lai ieinteresētu šajā perpektīvajā jomā. 

Ar konkrētajos jautājumos specializējušos organizāciju starpniecību izglītosim iedzīvotājus jautājumos, kas skar dzimumu līdztiesību, strādājot preventīvi, lai novērstu vardarbības ģimenē gadījumus.

Turpināsim attīstīt un paplašināt sporta pieejamību dažādām vecuma grupām, nodrošinot gan profesionālā sporta ievirzi, gan iedzīvotāju veselības uzlabošanu.


Pieejama Rēzekne - uz ceļiem, ietvēm un parkos

Pilsētvide ir kā spogulis pašvaldības attieksmei pret saviem iedzīvotājiem. Mūsu mērķis ir veidot tādu Rēzekni, kurā brīvi pārvietoties varētu arī seniori, vecāki ar bērnu ratiņiem vai cilvēki ratiņkrēslā. Rēzekni, kurā no viena pilsētas gala līdz otram varam aizbraukt pa vienotu, drošu velojoslu. Rēzekni, kas saglabā un paplašina mūsu zaļās zonas, vietas, kur satikties ar saviem draugiem svaigā gaisā, vietas, kur šķirot atkritumus un pastaidzināt suņus. Un, protams, Rēzekni, kur sabiedriskās tualetes nav tikai domes namā.

Rūpēsimies, lai pilsētā ikviens, neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa, jūtas droši un spēj ērti un ātri pārvietoties kājām, bērnu ratiņiem vai ratiņkrēslā.

Ierīkosim ilgtspējīgu un tālredzīgu velo infrastruktūru, kas savienos visas pilsētas apkaimes - ierīkosim drošus veloceliņus, kas piemēroti arī bērniem un braukšanai arī ar skrituļslidām, skeitbordiem un skrejriteņiem.

Rūpēsimies, lai iedzīvotājiem ir brīvā laika pavadīšanas vietas ārā - ne tikai pilsētas centrā, bet arī apkaimēs. (Iestāsimies par tādas vietas izveidi, kur jebkurā laikā sanākt kopā dažāda vecuma jaunieši, pieaugušie, seniori. Informatīvi atbalstīsim jauniešu pašorganizēšanos.) 

Saglabāsim un paplašināsim pilsētas zaļās zonas - parkus, spēļu laukumus, suņu pastaigu laukumus-, lai celtu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 

Nodrošināsim visiem pieejamu, ērtu atkritumu šķirošanu, arī apģērbam un apaviem. Ierīkosim organisko atkritumu atsevišķu šķirošanu. Veicināsim iedzīvotāju izpratni par resursu taupīšanu un atkritumu šķirošanu. 

Radīsim jaunus, iežogotus suņu pastaigu laukumus un miskastes. (Vērsīsim iedzīvotāju uzmanību uz to, lai tie parūpētos par savu mājdzīvnieku ekskrementu savākšanu, vajadzības gadījumā palīdzot ar speciālu zīmju uzstādīšanu tajās vietās, kur nav vēlamas pastaigas ar suņiem. )

Ierīkosim publiskās tualetes pilsētā, lai rūpētos par pilsētas tīrību un iedzīvotāju labsajūtu. 

Radīsim priekšnoteikumus tam, ka ar sabiedrisko transportu pārvietošanās ir ātra, ērta un krietni lētāka nekā ar privāto automašīnu, piem., ieviešot bezmaksas sabiedrisko transportu visiem Rēzeknes izglītības iestāžu skolēniem un studentiem, kā arī zīdaiņiem neatkarīgi no tā, kur deklarējušies.

Sakārtosim luksoforu darbību - ieviešot “zaļo tuneļu” principu un aprīkojot tos ar sensoriem, lai naktīs autobraucējiem nav pilnīgi bezjēdzīgi jāstāv un jārada kaitējums videi. 

Atbalstīsim iedzīvotāju iniciatīvas labiekārtot iekšpagalmus, apgaismojuma uzstādīšanu. Iežogosim esošos bērnu spēļu laukumus un veidosim mūsdienīgus spēļu laukumus tajās apkaimēs, kur to trūkst vai ir maz. Uzstādīsim soliņus pilsētas publiskajā telpā. 

Prioritāri remontēsim tās ielas, kuras ir vissliktākajā stāvoklī un kuru atjaunošana iedzīvotājiem ir visvairāk nepieciešama. 

Palīdzēsim iedzīvotājiem Rēzeknes apkaimju kopienu veidošanā, lai tās pašas arī uzņemtos atbildību par sev tuvākās publiskās telpas veidošanu idejiski vai praktiski.