16.08.2022

PROGRESĪVIE atbalsta Valsts aizsardzības dienesta izveidi

Krievijas noziedzīgā karadarbība Ukrainai ir kardināli mainījusi drošības situāciju Baltijas reģionā. Neatkarīgi no Ukrainas kara iznākuma, paredzams, ka Krievija turpinās ilgstoši – vairāku paaudžu perspektīvā – radīt draudus tās kaimiņvalstīm. Līdz ar to investīcijas valsts aizsardzībā, tostarp, arī Valsts aizsardzības dienestā, ir klasificējamas kā ilgtermiņa investīcijas ar stratēģisku nozīmi. 

PROGRESĪVIE atbalsta Valsts aizsardzības dienesta (VAD) izveidi, vienlaikus piedāvājot priekšlikumus Aizsardzības ministrijas sākotnējā piedāvājuma uzlabošanai. Lai veicinātu sabiedrības gatavību militāriem draudiem, VAD ir jāveido nevis kā atsevišķa programma, bet gan kā caurskatāma pārnozaru misija, kas dod pienesumu sabiedrības prasmēm, zināšanām un integrācijai.

Ieviešot militāro dienestu, jānodrošina sistēmas caurskatāmība un sabiedrības uzraudzības iespējas. Efektīvāka, skaidrāka, sabiedrību iekļaujošāka civilās aizsardzības sistēmas veidošana un koordinēšana ir kopīgs aizsardzības un iekšlietu sistēmas uzdevums.

PROGRESĪVIE priekšlikumi Valsts aizsardzības dienestam

Pilnvērtīgs jauniesaukto skaits. Lai nodrošinātu efektīvas apmācības, jāņem vērā esošās infrastruktūras kapacitāte un speciālistu analīze. Atbalstāms sākotnējais uzstādījums – ap 1000 brīvprātīgie katru gadu pirmajos 3 gados. Vēlāk skaitu nosaka konkrēta militārā un personālsastāva analīze un plānošana par konkrētu NBS un rezervju nepieciešamību un spēja pilnvērtīgi integrēt un apmācīt jauniešus. Lietuvā un Igaunijā katru gadu ap 3000 jauniešu tiek uzņemti militārajā dienestā, vairākums no tiem ir brīvprātīgie. Arī Latvijā ir jāveicina brīvprātīgo pieteikšanās dienestam. Obligātais iesaukums ir jāparedz gadījumos, ja pilnu iesaukumu nevar nodrošināt brīvprātīgi. Šādās situācijās iesaucamo saraksts top nejaušas izlases kārtībā pēc teritoriāla principa un to pārrauga neatkarīgu ekspertu komisija.

Izaugsmei atbilstošs vecums. Jauniesaukto vecumam jābūt no 18-23 gadiem, līdzīgi kā Lietuvā. Vecāki jaunieši, līdz 27 gadiem, var pievienoties dienestam brīvprātīgi. 18-23 gadu vecums ir atbilstošs, lai investētu jauniešu prasmēs un zināšanās, kas ir noderīgas un papildinošas tālākās studijās un profesionālajā karjerā, vienlaikus nepārtraucot esošās saistības.  

Dzimumu līdztiesība. Gan vīriešiem, gan sievietēm ir pieejams VAD un atbalsta dienests. Vienlaikus jānodrošina arī preventīvi mehānismi pret jebkāda veida (fizisko, emocionālo, seksuālo) vardarbību dienestā.  

Atbilstošs dienesta ilgums. Esošais piedāvājums (11+1 mēnesis) ir jāsamazina līdz 8-10 mēnešiem, kas pēc starptautiskās pieredzes ir atbilstošs laika posms pilnvērtīgai militāro prasmju un zināšanu apgūšanai. Šāds laika posms ļautu efektīvāk apvienot dienestu ar profesionālo un akadēmisko darbību.

Pamatoti izņēmuma gadījumi. Dienestā netiek iesaukti jaunieši ar veselības izaicinājumiem; tiem, kuriem ir apgādājamie; medicīnas jomā studējošie vai strādājošie. Pārliecības vai praktisku iemeslu dēļ ir pieejama atbalsta, nemilitārā dienesta izvēle.   

Kvalitatīvas aizsardzības dienesta alternatīvas. Mūsdienu militārās operācijas veic ne tikai zemes karavīri, bet arī atbalstošie loģistikas, informātikas un citu nozaru speciālisti. Valstij jānodrošina  četri dienestu veidi (VAD + 3 alternatīvas), kas ļautu brīvprātīgajiem izvēlēties piemērotāko dienestu:

  1. Valsts aizsardzības dienests;
  2. Zemessardze. Šajā gadījumā atbalstām esošo piedāvājumu – 100 dienas 5 gadu laikā;
  3. Kiberdrošības dienests, ar uzsvaru uz informācijas tehnoloģijām, digitālās infrastruktūras aizsardzību, dezinformācijas apkarošanu un citām jomām;
  4. Atbalsta dienests, kas palīdz ilgtermiņa drošībai nepieciešamās jomās.

PROGRESĪVIE neatbalsta VAD ietvaros piedāvātos kursus studiju laikā. Esošā piedāvājuma mehānisms ir neskaidrs un nenodrošina vienlīdzīgas izvēles iespējas studejošajiem un nestudējošiem. Šajā piedāvājumā saskatāmas nevēlamas augstskolu militarizācijas tendences. 

Kvalitatīvs atbalsta dienests. Atbalsta dienests ir jāparedz kā viena no aizsardzības dienesta alternatīvām. Šī dienesta mērķis ir nodrošināt papildu zināšanas un kapacitāti valsts ilgtermiņa drošībai būtiskās jomās – iekšlietu struktūrvienībās, izglītības un veselības jomās.

Sociālās garantijas dienējošajiem. Tiem, kas pabeidz VAD, tiek apmaksātas mācības jebkurā Latvijas augstskolā, tai skaitā arī viņi saņem stipendiju studējot. Studējošajiem ir iespēja atlikt dienestu līdz studiju beigām, bet tad mācības netiks apmaksātas. Darba devējam nav tiesības atlaist dienējošo dienesta laikā.

Aizsardzības apmācības katram iedzīvotājam. VAD nodrošina arī valsts garantētās aizsardzības apmācības. Katrs pilsonis, neatkarīgi no dzimuma vai vecuma, ir tiesīgs saņemt reizi gadā 5 dienu klātienes apmācības par izdzīvošanas prasmēm, pirmo palīdzību un pašaizsardzību.