08.06.2022

PROGRESĪVIE aicina ieviest cenu griestus elektrībai un apkurei

Krievijas karš Ukrainā patlaban ir viens no galvenajiem cēloņiem, kas veicina energoresursu cenu pieaugumu. Tomēr ne mazāk svarīgs iemesls, kāpēc daudzas mūsu valsts mājsaimniecības nākamajā apkures sezonā būs spiestas taupīt uz patēriņa rēķina, ir Latvijas politiķu ilgstoši uzturētā energosistēmas atkarība no Krievijas izcelsmes dabasgāzes. Tāpēc Latvijas valdībai ir morāls pienākums sniegt nepieciešamo atbalstu ikvienai mājsaimniecībai, kam draud enerģētiskā nabadzība gaidāmā izmaksu kāpuma dēļ.

Partija “PROGRESĪVIE” aicina valdību nākamajā apkures sezonā ieviest cenu griestus mājsaimniecību maksājumiem par elektrību un apkuri, lai novērstu iedzīvotāju slīgšanu parādos un veselības apdraudējumu samazināta siltumpatēriņa dēļ.

Šī brīža inflācijas kontekstā dažu amatpersonu publiski paustie aicinājumi iedzīvotājiem veikt uzkrājumus ziemas sezonai ir nekorekti un liecina par individualizētu pieeju briestošās krīzes risinājumiem. Atbalsta politikai ir jābūt sociāli atbildīgai, īpašu uzmanību veltot vismazāk aizsargātajām sabiedrības grupām.

Valdības pārstāvji ir norādījuši, ka nākamajā apkures sezonā atbalsts būs “mērķēts”, proti, pieejams tikai tām mājsaimniecībām, kam tas ir akūti nepieciešams. Lai arī šāda retorika šķiet pareiza, tomēr pastāv šaubas par valsts pārvaldes iespējām “trāpīt” īstajās iedzīvotāju grupās. Turklāt jebkurš “mērķēts” atbalsts paredz nopietnu administratīvo resursu iesaisti un neprognozējama cenu kāpuma apstākļos pasākumu izpilde draud aizkavēties birokrātijas gaiteņos.

Tāpēc risinājumam ir jābūt vienkāršam, visaptverošam un tajā pašā laikā – progresīvam. Cenu griesti ir jānosaka saskaņā ar normētu patēriņa slieksni (kritērijs varētu būt, piemēram, mājsaimniecības vidējais elektrības/citu energoresursu patēriņš mēnesī), kuru pārsniedzot atlaides vairs nepienāktos. Šāda sistēma būtu progresīva, jo garantētu atbalstu maznodrošinātām mājsaimniecībām. Līdz ar patēriņa kāpumu atbalsts samazinātos, tā motivējot mājsaimniecības būt taupīgām.

“Valdības pienākums un atbildība ir nomierināt iedzīvotājus jau tagad. Tai jāsniedz skaidrs vēstījums: nesatraucieties, mums ir plāns un mēs jums palīdzēsim nomaksāt augstos elektrības un siltuma rēķinus.”

“Diemžēl tā vietā kārtējo reizi redzam vilcināšanos ar sabiedrībai svarīgu lēmumu pieņemšanu, šoreiz – par dramatiskā cenu pieauguma kompensēšanu.” Skaidrīte Ābrama, PROGRESĪVIE ekonomikas ministres kandidāte.

Eiropas Komisija jau ir norādījusi, ka noteiktos gadījumos cenu griestu ieviešana ir pieļaujama rīcība. Lietuvas valdība ir atvēlējusi gandrīz miljardu eiro, lai mazinātu inflācijas ietekmi uz mājsaimniecību budžetu. Ņemot vērā ievērojamo recesijas risku, arī Latvijas valdībai ir jārīkojas izlēmīgi, atbalstot iedzīvotāju pirktspējas saglabāšanu. Tāpēc valdībai sadarbībā ar vietējiem ražotājiem jānodrošina arī koksnes kurināmā (tostarp malkas, granulu, brikešu u. c.) pieejamību apkures sezonā.

Līdztekus tam, PROGRESĪVIE pieprasa izsniegt vienreizēju pabalstu 200 EUR apmērā tiem iedzīvotājiem, kuri pakļauti lielākajam nabadzības riskam: trūcīgajiem un maznodrošinātajiem; senioriem, kuru ienākumi nepārsniedz nabadzības riska slieksni (472 EUR mēnesī); bezdarbniekiem; nepilnajām un daudzbērnu ģimenēm. Mājsaimniecībām jau šobrīd ir sadārdzinātas komunālo pakalpojumu (piemēram, karstā ūdens) izmaksas, turklāt energoresursu cenu inflācija kāpina arī pārtikas cenas. Vienreizējs naudas pabalsts būtu īslaicīgs risinājums finansiāli visvairāk apdraudētajām iedzīvotāju grupām.

Visbeidzot, Latvijai raksturīgajiem pārtikas produktiem ir jāsamazina PVN, lai sniegtu atbalstu zemo ienākumu mājsaimniecībām.

“Latvijas finansiālo ilgtspēju nodrošinās savlaicīgs un adekvāts atbalsts iedzīvotājiem.”

“No makroekonomiskā skatpunkta raugoties, ir būtiski saglabāt mājsaimniecību pirktspēju, tā mīkstinot gaidāmās recesijas ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Ja šāda palīdzība netiks sniegta, būtiski cietīs valsts ilgtermiņa ekonomiskās izaugsmes potenciāls. Tāpēc atbalstam ir jābūt ne tikai mērķtiecīgam, bet arī dāsnam.” Andris Šuvajevs, PROGRESĪVIE finanšu ministra kandidāts.