Progresīvais Ministru kabinets un 4000 zīmju programma

PROGRESĪVIE kā pirmā partija 13. Saeimas vēlēšanu kampaņā šodien iepazīstināja ar savu PROGRESĪVĀ kabineta piedāvājumu un 4000 zīmju priekšvēlēšanu programmu.

Partijas PROGRESĪVIE 4000 zīmju priekšvēlēšanu programma par prioritātēm izvirza veselības aprūpes un sociālo drošību, jaunu zaļo politiku un viedu ekonomiku, kuras izaugsme vērtējama pēc Starptautiskā laimes indeksa kritērijiem.

PROGRESĪVIE iepazīstināja arī ar savu Ministru prezidenta amata kandidātu, kas saskaņā ar valdes lēmumu būs partijas priekšsēdētājs Roberts Putnis. Vienlaikus Roberts Putnis būs arī partijas veselības ministra amata kandidāts.

Ar šo soli PROGRESĪVIE vēlas, pirmkārt, akcentēt veselības nozares lielo politisko prioritāti, tieši savam premjera amata kandidātam uzticot atbildību par šo politiku. Otrkārt, PROGRESĪVIE vēlas mainīt līdzšinējo politisko praksi, kad veselības nozares politiskā vadība tiek uzticēta kādam nozares pārstāvim.

PROGRESĪVIE uzskata, ka veselības politikas problēmas Latvijā neizriet no nozares profesionalitātes trūkuma, bet no politiskās līderības trūkuma, politiskās korupcijas un sliktas politiskās pārvaldības. Attiecīgi partijas valde uzskata, ka ar savu politiskā darba pieredzi pretkorupcijas un labas pārvaldības jomā, kā arī menedžmenta darba pieredzi esmu piemērots kandidāts uzņemties nepieciešamo politisko līderību veselības politikas uzlabošanā.

Līdzās Ministru prezidenta amata kandidāta izvirzīšanai partija iepazīstināja ar savu PROGRESĪVO kabinetu, kas priekšvēlēšanu laikā sekos līdzi aktuālajām norisēm attiecīgajās politikas jomās.

Preses konferencē piedalījās PROGRESĪVO vairāki PROGRESĪVĀ kabineta pārstāvji. Sociālās politikas eksperts Viesturs Kleinbergs, kurš izvirzīts labklājības ministra amatam, norāda: «28 gadus pēc neatkarības atgūšanas beidzot jāpanāk, ka valsts sociālā politika ir proaktīva un sociālās problēmas risina cēloņu nevis seku līmenī, nodrošinot kvalitatīva sociālā darba un citu sociālo pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā. Tāpat sociālās politikas veidotājiem beidzot ir jānovērš situācija, ka teju 23% sabiedrības dzīvo nabadzībā un jāizlīdzina ienākumi tām sabiedrības grupām, kuras nespēj pašas sevi nodrošināt, neliekot tām izciest pazemojumu šo atbalstu regulāri lūdzot sociālajam dienestam.»

PROGRESĪVO izglītības ministra amata kandidāte, Londonas Ekonomikas skolas absolvente sociālajā politikā un Iespējamās misijas skolotāja Antoņina Ņenaševa, kura norādīja, ka «izglītības politika ir gan saliedētas sabiedrības, gan ilgtspējīgas ekonomiskas izaugsmes pamats. Ar progresīvu izglītības politiku, kas atbilst izmaiņām sabiedrībā valsts veido pamatu nākamo 30 – 40 gadu attīstības procesiem un izaugsmei.»

Tieslietu un iekšlietu ministra amata kandidāte, juriste, feministe, cilvēktiesību eksperte, Daremas universitātes absolvente un arodbiedrības vadītāja Dace Kavasa uzsvēra nepieciešamību nodrošināt tiesību aizsardzības efektivitāti, sekmējot gan tiesu pieejamību, gan ātru un efektīvu sabiedrības labklājību ietekmējošo noziegumu izmeklēšanu un iztiesāšanu. Īstenojot sociāldemokrātiskās vērtības, PROGRESĪVIE pievērsīs īpašu uzmanību darba tiesisko attiecību drošībai Latvijā: «Darba ņēmēju tiesiskā aizsardzība Latvijā arvien pasliktinās, tādējādi padarot Latviju mazāk konkurētspējīgu Eiropas Savienības darba tirgū. Turpinot attīstīt idejas par darba tiesu/tiesnešu specializāciju, mēs varēsim pozitīvi ietekmēt taisnīga darba tirgus veidošanu Latvijā. Tieslietu politika ir arī jāatbrīvo no ideoloģizēšanas un jāatbalsta profesionāla civildienesta pilnveidošana».

Ekonomikas ministra amata kandidāts politologs un uzņēmējs Ervins Labanovskis uzvēra divas PROGRESĪVO ekonomiskās politikas prioritātes: «PROGRESĪVIE mazos un vidējos ģimeņu uzņēmumus redz kā vienu no Latvijas ekonomikas pamatasīm, kas ir atbalstāmi ar nodokļu politiku, konsultāciju un investīciju atbalsta pasākumiem, kā arī samazinātu administratīvo slogu, piemēram atbilstoši reformējot VID. 

Vienlaikus PROGRESĪVIE uzsver, ka pats galvenais priekšnosacījums vietējās uzņēmējdarbības attīstībai ir pirktspējīgs iedzīvotājs, tieši tādēļ ar progresīvu nodokļu sistēmu ir jāpalielina naudas apjoms cilvēku ar maziem vai vidējiem ienākumiem makos.»

Par finanšu ministra amata kandidātu PROGRESĪVIE ir izvirzījuši politoloģi un Līdsas universitāti absolvējušo ekonomisti Sandru Martinsoni, kura šobrīd dzīvo un strādā Londonā kā politikas konsultante organizācijā Ethical Trading Initiative, vienlaikus darbojoties ar starptautiskās nodokļu politikas jautājumiem.

Politologs, uzņēmējs un biedrības Progresīvie vadītājs Ansis Dobelis ir PROGRESĪVO kabineta satiksmes ministra amata kandidāts.

Kā vides ministra amata kandidātu PROGRESĪVIE ir izvirzījuši vides speciālistu Edmundu Cepurīti. Arī zemkopības nozari PROGRESĪVIE vēlas uzticēt vides ekspertei — kā zemkopības ministra amata kandidāte ir izvirzīta vides un cilvēktiesību aktīviste Jana Simanovska, kura studējusi ķīmiju, starptautiskās attiecības un vides pārvaldību, ieguvusi doktora grādu vides inženierzinātnēs, kopš studiju laikiem strādājusi vides aizsardzībā.

Ārlietu politiskās vadības atbildību PROGRESĪVIE ir gatavi uzticēt politologam Mārim Indulim GraudiņamKultūras ministra amata kandidāts ir kultūrteorētiķis un mākslas kurators Kaspars Vanags, kurš ilgus gadus studējis un strādājis Vācijā, kā arī piedalījies Laikmetīgās mākslas muzeja kolekcijas veidošanā. PRORGESĪVO aizsardzības ministra amata kandidāts ir drošības un aizsardzības eksperts, politologs un Teksas A&M universitātes absolvents starptautiskajās attiecībās Olevs Nikers.

Ar sīkāku informāciju par PROGRESĪVĀ kabineta locekļiem var iepazīties šeit: https://www.progresivie.lv/cilveki/

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *