Darba un privātās dzīves apvienošana

〉Pašvaldībās visiem pirmsskolas vecuma bērniem nodrošināt iespēju bez maksas apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai saņemt aukles pakalpojumu.

Pilnveidot iedzīvotāju informēšanu par pašvaldībā pieejamiem un pašvaldības finansētiem pakalpojumiem ģimenēm un bērniem.

〉Pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem ir jābūt faktiski pieejamiem ne vien vietu skaita ziņā, bet arī ievērojot attālumu un transportu līdz pakalpojuma vietai.

〉Stimulēt darba devējus veidot elastīgu darba laiku, tostarp darba stundu sadalījumā pa nedēļu, darba sākuma un beigu laiku, distances darbu/darbu no mājām. Īpaši valsts un pašvaldību iestādēm jākalpo par paraugu darba un privātās dzīves saskaņošanai labvēlīgu modeļu ieviešanā.

Atbalstīt darba devējus, kuri piešķir regulāras apmaksātas brīvdienas darbinieku privātajām un tālākizglītības vajadzībām, organizē pasākumus darbiniekiem un to ģimenes locekļiem, nodrošina darbinieku bērnu pieskatīšanas iespējas brīvlaikos un tamlīdzīgi veicina darbinieku darba un privātās dzīves līdzsvaru un tam atbilstošu darba vidi.

Veicināt bērnu uzraudzības pakalpojumu pieejamību bērnu īslaicīgai pieskatīšanai (līdz 4 h), tostarp vecāku neatliekamas prombūtnes gadījumos, kā arī aizbildņiem, audžuģimenēm, adoptētājiem.

Attīstīt dienas centru pakalpojumu tīklu bērniem ar īpašām vajadzībām, nodrošināt “brīvā brīža” pakalpojumus vecākiem, kuri audzina bērnus ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Palielināt valsts atbalstu adoptētājiem pirmsadopcijas aprūpes un uzraudzības, kā arī pēcadopcijas periodā  (psiholoģiskais, organizatoriskais atbalsts, valsts apmaksāts atvaļinājums, adoptējot arī bērnu, kas vecāks par 2 gadiem).

〉Ierobežot tirdzniecības centru darbību svētdienās un svētku dienās.

〉Apzināt iespējas, lai ilgtermiņā, paredzot pārejas periodu, nodrošinātu pāreju uz 7 stundu darba dienu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *