Pilsētvidei jāatspoguļo arī sieviešu ieguldījums sabiedrībā

Ar reprezentāciju mēs sastopamies it visur – medijos, publiskajā telpā un pilstētvidē. Reprezentācija ir komunikācijas kanāls, kas veido mūsu izpratni, zināšanas un attieksmi. Tas notiek arī tad, ja mēs par to apzināti nedomājam – tas, ko mēs redzam sev apkārt, veido mūsu pasaules skatījumu.

8. martā, kad visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā sieviešu diena, PROGRESĪVIE aicina pievērst uzmanību tam, kā sievietes tiek reprezentētas Rīgas pilsētvidē un ko šajā ziņā būtu nepieciešams mainīt, lai sabiedrībā veicinātu dzimtes līdztiesību un cieņpilnas attieksmes pret sievietēm nostiprināšanu.

Vai esat pamanījuši, cik maz ievērojamu sieviešu vārdos nosauktas Rīgas ielas? Tas var šķist nesvarīgi, jo tie taču ir tikai ielu nosaukumi. Tomēr patiesībā tam ir ļoti būtiska simboliska nozīme. Ielas parasti tiek nodēvētas to cilvēku vārdos, ar kuriem mēs kā sabiedrība lepojamies, kuru vēsturiskajiem sasniegumiem joprojām vēlamies pievērst pilsētas iedzīvotāju un viesu uzmanību. Latvijas sabiedriskajā darbībā, literatūrā, mākslā un citās jomās ir bijis daudz talantīgu, intelektuāli spožu, drosmīgu un sasniegumiem bagātu sieviešu. Jautājums, kāpēc mums nav šķitis būtiski viņas atcerēties dienu dienā, šo sieviešu vārdus iekļaujot pilsētvidē.

Līdzīga situācija ir ar pieminekļiem. Esplanādē atrodas Raiņa piemineklis, un Rīgā ir vēl vesela virkne ievērojamiem politiķiem, māksliniekiem un sabiedriskajiem darbiniekiem veltītu pieminekļu –, taču, piemēram, joprojām nav pieminekļa Aspazijai, kura pazīstama ne tikai kā ievērojama dramaturģe, dzejniece un prozaiķe, bet ir bijusi arī nozīmīga sieviešu tiesību aktīviste un politiķe. Vēl jo vairāk – mūsdienu Rīgā nav neviena pieminekļa, kas būtu veltīts kādai ievērojamai sievietei.

Rīgas pilsētvidē sieviešu reprezentācija lielākoties izpaužas caur reklāmām. Vides reklāmās sievietes nereti tiek atainotas stereotipiskās lomās, akcents tiek likts uz sievietes ķermeni kā estētisku objektu. Šāda pieeja ir neveselīga, jo veido un nostiprina priekšstatus par sievieti kā lietu, ko var izmantot savu mērķu sasniegšanai un kas nav jāuztver kā līdzvērtīga, domājoša un jūtoša persona, kam ir pašai savas ieceres un mērķi.

PROGRESĪVIE aicina pilsētvides plānotājus apsvērt, kā Rīgas teritorijā varētu padarīt redzamas nozīmīgas Latvijas sievietes, tādējādi aktualizējot un izceļot viņu paveikto, kā arī Rīgas iedzīvotājus būt kritiskiem pret seksistisku saturu vides reklāmās un citviet.

 

Katrīna Rudzīte

Dzejniece, PROGRESĪVIE biedre

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *