Par progresīvu VID!

PROGRESĪVIE piedāvājums VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA reformai

Viens no Progresīvo pamatprincipiem ir tas, ka ēnu ekonomika jāsamazina, uzsvaru liekot nevis uz represīvām metodēm, bet tādas ekonomikas un nodokļu politikas veidošanu, kas motivēs uzņēmumus strādāt legāli.

Politiķiem un valsts pārvaldei ar saviem darbiem jāpierāda, ka samaksātie nodokļi netiek izsaimniekoti un tiek ieguldīti kopīgām vajadzībām.

VID STRUKTŪRA

VID vismaz 1/3 darbinieku jābūt auditoriem (skat. Pasaules Bankas nodokļu piedāvājumu), 1/3 klientu – konsultantiem un 1/3 – administratīvajiem darbiniekiem.

VID darbību jāorganizē nelielai, profesionālai un labi apmaksātai darbinieku komandai, kas ļautu koncentrēties uz profesionālu apkalpošanu un lielo krāpšanas shēmu atklāšanu, nevis visaptverošu un nelietderīgu mazo uzņēmumu kontroli.

PĀRBAUDES

Bez pamatota iemesla VID nedrīkst veikt pārbaudi uzņēmumā biežāk kā reizi divos gados.

Plānveida pārbaudēs ir jāsaskaņo pārbaudes laiki ar pārbaudāmo uzņēmumu vienu nedēļu iepriekš, lai samazinātu apgrūtinājumu uzņēmuma pamatdarbībai, kas var rasties, ja VID pēkšņi ierodas un paralizē tā darbību.

Šis punkts neattiecas uz gadījumiem, kad ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām.

SODI

Sods ir galējs līdzeklis.

Uzņēmums vispirms jābrīdina par nepilnībām, un jādod saprātīgs laiks to novēršanai.

Sodu apmērs ir jādiferencē un jāpiespriež samērīgi atkarībā no nodarītā kaitējuma un uzņēmuma apgrozījuma lieluma.

KOMUNIKĀCIJA

Pirms VID izlemj sūtīt oficiālas vēstules par nepilnībām uzņēmumu darbībā vai atskaitēs, tam ir jāmēģina sazvanīt uzņēmuma atbildīgo amatpersonu.

Iespējams, nepilnības var ātri novērst, negatavojot draudīgas vēstules un netērējot tam resursus.

VID jāveicina, ka katram uzņēmumam Valsts ieņēmumu dienestā ir savs konsultants, kurš spēj konsultēt uzņēmumu tā darbības laikā.

VID ir jāpiedāvā (vai jārada atsevišķa iestāde, organizācija, kurai nav represīva rakstura, tādējādi radot uzticamību) konsultācijas grūtībās nonākušiem uzņēmumiem par to, kā palīdzēt izvairīties no maksātnespējas un atjaunot uzņēmuma darbību.

Valstij ir izdevīgāk, ja uzņēmums turpina darbību, pat tad, ja nodokļu maksājumi tiek atlikti, nevis ja uzņēmums pasludina maksātnespēju un nesamaksā valstij ne tikai parādu, bet arī iespējamos nākotnes nodokļus.

Jāizveido uzņēmēju un VID konsultatīvā padome, kura regulāri tiekas, lai izrunātu aktuālos jautājumus.

Tāpat reizi gadā VID ir jāorganizē tikšanās ar atsevišķu nozaru uzņēmumiem, lai saprastu, kādas ir problēmas konkrētajā sfērā un kā varētu uzlabot likumdošanu un VID darbību attiecībā uz šīs nozares uzņēmumiem.

Tādā veidā būtu iespējams jau laicīgi atteikties no nevajadzīgām normām, ja tās apgrūtina uzņēmumus un nav pamatotas, ieviest jaunus noteikumus un operatīvi rīkoties, piemēram, lai novērstu negodīgu konkurenci vai nodokļu nemaksāšanu.

Jārada institūcija kas veiktu mediāciju nepārvaramu strīdu gadījumā starp uzņēmējiem un VID par nodokļu un sodu piemērošanu.

Šīs mediācijas mērķis būtu pieturēties pie principa, ka sodiem jābūt proporcionāliem, ka ir jāizvairās slēgt citādi labi strādājošus, reālus uzņēmumus, ka ir jāizvairās no formālas pieejas problēmu risināšanā un ka ir jāveic sistēmiska analīze par sodiem un to cēloņiem.

GRĀMATVEDĪBA

Uzņēmumiem un citu saimniecisku darbību veicējiem jāpiedāvā iespējas rēķinus izrakstīt VID elektroniskajā sistēmā.

Ja uzņēmums piekopj šādu grāmatvedības praksi, tad tam nav jāiesniedz ikmēneša atskaites VID.

VID atsūta katra mēneša sākumā nodokļu un bilances aprēķinu.

Šāda sistēma gan atvieglotu uzņēmējdarbību, gan arī samazinātu ēnu ekonomikas īpatsvaru.

Valsts ir tiešā veidā ieinteresēta grāmatvedības darbus no uzņēmēja pleciem pārdeleģēt uz VID atbildību.

Uzņēmējs tādejādi samazina savas administratīvās izmaksas, savukārt Valsts veicina caurskatāmu uzņēmējdarbības vidi.

Atkarībā no uzņēmuma lieluma un saimnieciskās darbības veida ir jādiferencē nepieciešamās lietvedības apjomi.

Uzņēmējs maksā darbiniekam neto algu kontā, nodokļus rēķina VID, nevis grāmatvedis.

Veicinot bezskaidras naudas apjoma pieaugumu, un izskaužot skaidras naudas darījumus, jāuzstāda mērķis līdz 2022. gadam ieviest sistēmu, ka atalgojums tiek izmaksāts tikai ar bezskaidras naudas norēķiniem jeb pārskaitījumiem.

VID ir jāsagatavo amatpersonu un viņu radinieku gada deklarācijas, kuras, ja nepieciešams, viņi paši pēc tam var papildināt.

1 komentārs par Par progresīvu VID!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *