03.08.2023

“Par!/Progresīvie” joprojām aicina konservatīvo frakciju bloku uz kompromisu

Kaut arī Rīgas domes konservatīvo partiju bloks ir nolēmis turpināt sarunas par koalīciju bez “Par!/Progresīvo” frakcijas, mēs vēl aizvien uzskatām, ka kompromiss ir iespējams.

Tieši šī augstā mērķa labad – nodrošināt rīdzinieku interesēm atbilstošu koalīciju – “Par!/Progresīvie” atteicās no Sociālo jautājumu komitejas vadītāja amata.

Vienlaikus Progresīvie novērtēja arī Jaunās Vienotības soli – atteikties no Pilsētas attīstības komitejas amata. Šādus soļus “Par!/Progresīvie” vēlējās redzēt arī no citiem partneriem. Diemžēl šīs cerības neīstenojās.

Veidojot Pārmaiņu koalīciju pirms trim gadiem, Progresīvie skaidri iestājās nevis par amatu dalīšanu, bet par rīdzinieku labā veicamajiem darbiem. Tieši uz šiem darbiem ir jāfokusējas koalīcijas partneriem. Ar vai bez mums.

Arī turpmāk Progresīvie stingri iestāsies par labām pārmaiņām Rīgā.

Rīgas domes koalīcijas prioritārie uzdevumi līdz 2025. gadam:

Satiksme

1) Sekmīgi ieguldīt Rīgas ielu un ceļu infrastruktūrā ES fondu līdzekļus, kas pašvaldībai
piesaistīti, pateicoties auglīgai sadarbībai ar nacionālo valdību. Rīgas ielu un ceļu
remontos ievērot gājēju ērtības uzlabošanu – paplašināt ietves, kur tas iespējams,
veidot gājēju pārejas, nolīdzinātas apmales krustojumos, ieviest praktiskus
risinājumus satiksmes mierināšanai.

2) Īstenoti risinājumi Brīvības ielas satiksmes mierināšanai, tai skaitā gājēju drošības
uzlabošanai, vidējā ātruma mazināšanai, veloinfrastruktūras un gājēju pāreju
izveidošanai.

3) Barona ielas pārveidošana par gājēju, velosipēdu un sabiedriskā transporta ielu:
samazināt vidējā ātrumu līdz paredzētajiem 30 km/h, samazināt caurbraucošo
satiksmi, ieviest gājēju un velosipēdistu drošības risinājumus un pārdomātus
risinājumus cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

4) Uzsākts Vanšu tilta rekonstrukcijas projekts, ievērojot prasības pēc mūsdienīgai
pilsētai piemērota dizaina, iekļaujot gājēju un velosipēdistu drošības risinājumus,
prioritāras joslas sabiedriskajam transportam, plānojot pilsētas attīstību ilgtermiņā.

5) Uzsākti Gaisa tilta pārbūves darbi, paredzot ātrāku sabiedriskā transporta kustību un
atdalītu gājēju un velosatiksmes plūsmu.

6) Pilsētas infrastruktūras vajadzībām no ielu uzturēšanas budžeta atvēlēt ne mazāk kā
20% gājēju infrastruktūrai, tai skaitā ietvju remontdarbiem.

7) 90% no visām Rīgas sabiedriskā transporta pieturvietām aprīkot ar nojumēm.

8) Īstenot veloinfrastruktūras projektus 60 km apjomā, prioritāri attīstot apkaimju
savienojumus.

9) Centralizētā ietvju tīrīšana ieviesta visā Rīgā līdz 2025. gadam. Pašvaldība uzņemas
ziemas sezonā tīrīt ietves visā Rīgā!

Pilsētvide

10) Uzvaras parka pirmās (2024. g.) un otrās (2025. g.) kārtas pabeigšana.

11) Bastejkalna ielas seguma atjaunošana un parka revitalizācija un labiekārtošana, īpaši
plānojot atkritumu tvertnes un vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem.

12) Vecrīgas publiskās ārtelpas sakārtošana, kā prioritārās darbības nosakot:
Projekts 24.07.2023
a. Vaļņu ielas atjaunošanu;
b. Līvu laukuma vides pieejamības uzlabošanu;
c. Privātā transporta, tai skaitā piegāžu un pakalpojumu transporta (izņemot
avārijas dienestus), kustības sakārtošana.

13) Vidzemes tirgus attīstības plāna ieviešana – vienoties par pašvaldības dotāciju
vēsturisko tirgus paviljonu atjaunošanā.

Izglītība

14) Nelokāmi atbalstīt pakāpenisku pāreju uz vienotām skolām latviešu valodā
pašvaldības mācību iestādēs, sākot no 2023. gada 1. septembra, kopsolī ar valsti.

15) Sekmēt Rīgas izglītības iestāžu modernizāciju, pielāgojot mācību vidi šodienas
vajadzībām un piesaistot Rīgas izglītības iestādēm pedagogus, tai skaitā STEAM jomā.

16) Veidot atbalstošu vidi kultūras jomā strādājošajiem Rīgā, stiprinot pašvaldības
atbalsta programmas laikmetīgās mākslas, kultūras un radošo industriju stiprināšanai
pilsētā.

17) Trīs mūsdienīgi sporta laukumi pie skolām apkaimēs: Zolitūdes ģimnāzijā,
41. vidusskolā (Iļģuciems) un 63. vidusskolā (Jugla).

Mājokļi un vide

18) Mērķtiecīgi ieviest Eiropas zaļā kursa iniciatīvas, īstenojot Rīgas domes apņemšanos
sasniegt augstus vides un klimata mērķus, tai skaitā:
a. Zemu emisiju zonas (ZEZ) ieviešana līdz 2025. gadam;
b. Gaisa piesārņojuma mazināšanas plāna ieviešana – investīcijas gaisa
monitoringa staciju atjaunošanai datu optimizācijai un pieejamībai;
c. Investīcijas ēku energoefektivitātes veicināšanai – līdzfinansējums dalībai
Altum programmā (pašvaldība sedz neattiecināmās izmaksas balkonu, kāpņu
telpu u. c. remontam).

19) Investēt 5 000 000 EUR pašvaldībai piederošo dzīvokļu remontos, tādējādi samazinot
iedzīvotāju rindu par 80%.

20) Investīcijas jaunu pašvaldības dzīvojamo telpu attīstībā – projektu īstenošana Prūšu,
Dolomīta, Lielupes un Ziepju ielā, nodrošinot dzīvojamās platības speciālistiem, kas
strādā Rīgā.

21) Investīcijas energoefektivitātes uzlabošanai sociālās aprūpes centros “Mežciems”,
“Gaiļezers”, “Stella maris”.

22) Katru gadu plānot jaunu koku stādīšanu – vidēji 500 kokus visā Rīgā –, kā arī papildu
50 kokus Rīgas centrā. Laistīšanas sistēmas uzlabošana, ieskaitot jaunas ūdens
pieslēgumu vietas, kur tās nepieciešamas. Ielu apstādījumu atjaunošana (koki, krūmi,
zemās krūmu joslas, puķu dobes, u. c.), ar plānotajām izmaksām ap 500 000 EUR gadā.
Projekts 24.07.2023

23) 10 jauni bērnu laukumi izveidoti visā pilsētā, īpaši apkaimēs, kur tādu trūkumu
atzīmējuši iedzīvotāji sadarbībā ar Apkaimju iedzīvotāju centriem.

Sociālie jautājumi

24) Veidot Autisma centru, kurā sniedz pakalpojumus pilngadīgām personām ar viegliem
vai vidēji smagiem garīga rakstura autiskā spektra traucējumiem. Plānots
pakalpojumu sniegt vismaz 17 personām.

25) Līdz 2023. gada beigām pabeigt grupu dzīvokli cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem Priedaines ielā.

26) Turpināt veidot atbalsta pakalpojumus ģimenēm ar bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem, līdz 2025. gadam sasniedzot vismaz 1000 ģimenes Rīgā.

27) Veidot grupu dzīvokli pilngadīgām personām ar viegliem vai vidēji smagiem garīga
rakstura autiskā spektra traucējumiem, kas ir mērķauditorija, kurai līdz šim atbalsta
pakalpojumi Rīgā nav pieejami.

28) Atbilstoši iedzīvotāju pieprasījumam, vēl 2023. gadā palielināt vietu skaitu dienas
aprūpes centros, izmantojot esošos resursus, neveidojot jaunus dienas aprūpes
centrus.

Laba pārvaldība

29) Turpināt īstenot apņemšanos – katru gadu pašvaldības darbinieku atalgojums pieaug
par 10%.

30) Apņēmīgi turpināt ieviest pretkorupcijas un atklātības principus Rīgas domē, tai skaitā
atjaunot pretkorupcijas komisiju. Lai īstenotu kapitālsabiedrību politiskās ietekmes
mazināšanu, izstrādāt labas pārvaldības vadlīnijas, piesaistot ekspertus.
Nelokāms atbalsts Ukrainai.

31) Turpināt atbalstīt Ukrainu un tās civiliedzīvotājus līdz pilnīgai Ukrainas uzvarai pār
agresoru.

Uzņēmējdarbība, investīciju piesaiste un tūrisms

32) “Pirmā stāva ekonomikas atdzīvināšanas programma”, kas motivē uzņēmējus un
pakalpojumu sniedzējus apdzīvot Rīgas vēsturiskā centra ēku pirmo stāvu
komerctelpas.

33) Piesaistīt Rīgai vismaz 300 000 000 EUR ārvalstu investīcijās, radot vismaz 2000 jaunas,
labi apmaksātas darbavietas.

34) Tūristu skaits Rīgā 2025. gadā sasniedz 1,5 miljonu cilvēku. Turpinām atbalstīt
starptautisko kultūras un sporta pasākumu rīkošanu Rīgā, darījumu tūrisma atbalsta
programmu un starptautiskā marketinga projektu īstenošanu.

35) Jaunas, inovatīvas uzņēmējdarbības atbalstam Rīgā ir atvērta “Jaunuzņēmēju
ekosistēmas atbalsta māja”