ĪSA BIOGRĀFIJA

Dzimusi 1981. gada 24. maijā Rīgā, uzaugusi Jelgavā piecu bērnu ģimenē.

Vecāki: bijušais Augstākās tiesas senators un Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris Pēteris Dzalbe, Ingrīda Dzalbe, kokapstrādes inženiere un skolotāja. Kopš 2012. gada precējusies ar portugāļu izcelsmes Luksemburgas pilsoni, diplomātu Orlando Pinto. Ģimenē aug trīs bērni Ernests, Matilde un Arturs. Dzied Luksemburgas latviešu korī Meluzīna, kura sastāvā piedalījusies vairākos Latvijas Vispārējos dziesmu un deju svētkos.

Nepieder nevienai politiskai partijai vai reliģiskai organizācijai.

 

PROFESIONĀLĀ UN SABIEDRISKI PILSONISKĀ DARBĪBA

STARPTAUTISKAJĀS ATTIECĪBĀS UN DROŠĪBAS POLITIKĀ
Eiropas Savienības diplomātiskā dienesta augsta līmeņa vadītāju padomniece NATO lietās, drošības politikas, krīžu vadības un ārpolitikas stratēģijas jautājumos, kā arī cilvēktiesību jomā ANO ietvaros.

Strādājusi t.sk. ar šādiem jautājumiem: ES militārā štāba izveide, NATO un ES sadarbība Afganistānā, Serbijas-Kosovas konflikta noregulējuma sarunas, ES ārpolitikas stratēģija

Piedalījusies ES civilo un militāro krīžu risināšanas misiju izveidē un uzraudzības vizītēs Kosovā, Afganistānā. Koordinējusi ES politisko reakciju uz Krievijas iebrukumu Gruzijā. Starptautiskā vēlēšanu novērotāja Nigērijā, Kenijā, Ruandā un Togo.

PUBLISKAJĀ PĀRVALDĒ UN LIKUMDOŠANĀ
Juridiskā izglītība ar specializāciju cilvēktiesībās, demokratizācijā un publiskās pārvaldes inovācijās.

OECD konsultēja valdību centrus par pārnozaru politiku (klimats, digitalizācija) koordināciju un stratēģisko plānošanu. Pieredze sabiedrības interešu pārstāvēšanā Latvijas rīcībpolitikas un likumdošanas procesos (t.sk. Diasporas likuma izstrāde un ieviešana)

Izglītība un pieredze vēlēšanu procesos. Eiropas Politikas inovāciju balvas žūrijas locekle.

ILGTSPĒJAS JOMĀ
OECD konsultēja valdību centrus par pārnozaru politiku (klimats, digitalizācija) koordināciju un stratēģisko plānošanu.

Iestājusies par dažādu sabiedrības grupu iesaisti lēmumpieņemšanā t.sk. attiecībā uz valsts budžeta veidošanu, un par sociālās nevienlīdzības un nabadzības mazināšanu Latvijā.

Diasporas profesionāļu, zinātnieku un uzņēmēju kustības #esiLV veidotāja Latvijas ekonomikas inovācijas kapacitātes un starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai. Luksemburgā veidojusi sadarbības forumus ar Latviju labās prakses pārnesei ilgtspējas un digitalizācijas, loģistikas, kosmosa, investīciju piesaistes un radošo industriju jomās.

Paudusi atbalstu labbūtības ekonomikas pieejai kā alternatīvai patērnieciskumā balstītai un finansializētai ekonomikai.

PILSONISKAJĀ LĪDZDALĪBĀ, ORGANIZĀCIJU VADĪBĀ UN SABIEDRĪBAS IESAISTĒ
Ieņēmusi vadošas un pārstāvības pozīcijas Latvijas (ELA, EKL, esilv.org) un Eiropas (Europeans Throughout the World) nevaldības organizācijās. Darbojas kā NVO pārstāve sociālajā dialogā NTSP un iestājusies par tā modernizāciju. EKL valdes sastāvā un pašlaik Eiropas Komisijā sabiedrībai skaidro ES darbību un iespējas iesaistīties ES procesos.

DIASPORAS SAIKNES STIPRINĀŠANĀ UN IEGULDĪJUMA PIESAISTĒ LATVIJAI
Bijusi ELA vadītāja un PBLA valdes locekle; pašlaik diasporas uzņēmēju, profesionāļu un zinātnieku kustības esilv.org veidotāja. Spēlēja nozīmīgu lomu Diasporas likuma pieņemšanā un īstenošanā.