Nodaļas

Nodaļas

PROGRESĪVIE
Aizputē

Vadītājs Mārtiņš Sants

Deputāti
Anita Leimante; Kārlis Vīdners;
Mārtiņš Sants; Pēteris Brīniņš

PROGRESĪVIE
Jelgavā

Vadītājs Jānis Vekmans

PROGRESĪVIE
Jūrmalā

Vadītāja Ieva Lazda
ieva@progresivie.lv