Nepietiekams solis pareizā virzienā – veselības nozare 2021. gadā

Antoņina Ņenaševa, PROGRESĪVIE līdzvadītāja, un PROGRESĪVIE Veselības darba grupa

Skaidrs, ka Covid-19 pandēmijai un tās radītajām ekonomiskajām sekām ir jābūt 2021. gada budžeta priekšplānā. Veselības nozare neapšaubāmi ir pelnījusi ievērojamāko valsts atbalstu – arī Saeimas koalīcijas partiju saziņa izceļ palielināto veselības budžetu. Mēs varam atzinīgi novērtēt veselības budžeta pieaugumu un ārstu algu celšanu. Taču, lai gan šī valdības rīcība ir solis pareizajā virzienā, diemžēl tas ir mazs, piesardzīgs solis, kas nepietiekami nodrošinās nozares vajadzības un funkcionēšanu ārkārtas apstākļos.

Atbilstoši Veselības aprūpes finansēšanas likumam, darba samaksas daļa valsts apmaksāto pakalpojumu tarifos tiks palielināta par 25%. Šis ir vienkāršs, jau iepriekš pārbaudīts, visām ieinteresētām pusēm saprotams paņēmiens, kas sasniedz mērķi – iepludināt sistēmā ievērojamu papildu finansējumu un likt ārstniecības iestādēm to novirzīt tieši personāla darba samaksai. Taču tas absolūti nerisina medicīnas nozarē pastāvošo nevienlīdzību gan atsevišķu darbinieku atalgojuma apmēra, gan dažādu specialitāšu, gan klīniku un organizāciju ziņā. Šis paņēmiens galu galā rada pakalpojumu ieguves iespēju un kvalitātes neviendabīgumu. Šajā sakarībā ļoti pozitīvi ir vērtējams darbs pie vienotās ārstniecības personu darba samaksas aprēķina metodikas, bet ir jāapzinās, ka metodika ir tikai daļa no risinājuma.

Ne mazāk nozīmīga ir arī sistēmas vadītāju spēja novirzīt resursus tieši tur, kur ir vērojams redzamākais to trūkums, lai veiktu stratēģisko iepircēju funkciju. Atalgojuma daļu tarifos palielinot proporcionāli, kā valdība kārtējo reizi nolēmusi darīt, relatīvi pelnoši tarifi, tādi kā populārākie laboratoriskie izmeklējumi, pakalpojumu sniedzējiem nesīs vēl lielākas dividendes. Savukārt smago pacientu aprūpe intensīvās terapijas nodaļās – pakalpojums, kura pašizmaksa vairākkārt, vismaz par 300–400%, pārsniedz NVD noteikto gultasdienas tarifu, – turpinās neatliekamās palīdzības sniedzējiem radīt zaudējumus. Lai reanimatologi un intensīvās terapijas nodaļu māsas nākamgad saņemtu savu daļu no papildu 183 miloniem, slimnīcu administrācijām kārtējo reizi nauda būs jāatrod citās, pelnošākās struktūrvienībās, liedzot mērķtiecīgu attīstību arī šīm it kā pietiekami atalgotajām apakšnozarēm.

Tikpat būtiski ir sākt apzināties māsu un atbalsta personāla vietu un nozīmi veselības aprūpes sistēmā. Jā, sistēmas pamats ir ārsti, bet tā iekļauj arī reģistratorus, sanitārus, inženierus, finansistus, informācijas sistēmu administratorus un programmētājus, šoferus, statistiķus, medicīnas fiziķus, ierēdņus, juristus, iepirkumu, komunikācijas un daudzus citus speciālistus. Bez šiem cilvēkiem nav iedomājama mūsdienīga, koordinēta, uz pacientu orientēta aprūpe, taču viņu darba samaksa šobrīd ir absolūti nekonkurētspējīga, īpaši ņemot vērā Covid-19 pandēmijas radītos apstākļus. Neviens neapšauba ārstu nepietiekamību Latvijā un to, ka ir jāinvestē viņu atalgojumā, taču mēs nedrīkstam aizmirst par pārējiem sistēmā nodarbinātajiem un arī citiem sistēmas komponentiem, tādiem kā digitālā infrastruktūra, inovatīvie medikamenti un tehnoloģijas. Tas prasa tūlītējas investīcijas, bet atmaksājas ilgtermiņā, jo veselības aprūpi padara personalizētāku, mērķtiecīgāku, preventīvāku un izmaksās efektīvāku.

Lai gan veselības budžets tiek palielināts, Latvijas līdzekļi šai nozarei joprojām būs starp proporcionāli zemākajiem OECD valstīs. Paredzēts, ka veselības nozare saņems ap 13% no budžeta līdzekļiem, taču OECD valstīs šis finansējums pārsvarā ir 15% vai augstāks.

Veselības aprūpē nav vieglu, populāru vai lētu risinājumu – jebkurā gadījumā tas ir desmitiem un simtiem miljonu lielu investīciju jautājums.Taču, ja mūsu mērķis ir uzlabot Latvijas labklājību un pietuvoties Ziemeļvalstu līmenim, mums ir jātiek vaļā no padomju politekonomijas ieraduma dalīt nozares pelnošajās un tērējošajās un beidzot jāsaprot, ka veselības nozare ir viena no zinātniski ietilpīgākajām, eksportspējīgākajām, iedzīvotāju labklājību vistiešāk veicinošām un 21. gadsimtā visstraujāk augošām nozarēm. Mēs varam vairāk un labāk!

Izlasi citus akcijas rakstus:

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *