Mums vajag zaļu tautsaimniecību

kaposti-un-burkani

Latvijas ekonomikai jābalstās uz zaļu tautsaimniecību – visos politiskos, ekonomiskos un sociālos lēmumos jāņem vērā arī to ietekme uz vidi.

Latvija ir viena no pasaules tīrākajām valstīm. Tam iemesls ir Latvijas vājā attīstība rūpniecības un lauksaimniecības sfērās un mazais iedzīvotāju skaits – rezultātā nav tik intensīva dabas resursu izmantošana kā vairāk apdzīvotās valstīs. Tomēr Latvijai tas ir arī vēl neizmantots kapitāls, un Latvijā ražotiem produktiem tas piešķir papildus bioloģiski tīras produkcijas vērtību. Ekonomiskā attīstība Latvijā ir jāveicina, taču attīstība jāveic, mazinot negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi: samazinot enerģijas ražošanas procesa emisijas un transporta emisijas.

Enerģija ir viens no centrālajiem elementiem mūsdienu ekonomikā. Fosilā enerģija ir uzturējusi un attīstījusi globālo ekonomiku pēdējā simtgadē un ieņem galveno lomu tās patreizējā attīstībā. Enerģijas avoti galvenokārt ir fosilie kurināmie – nafta, ogles un dabasgāze. Diemžēl fosilie kurināmie rada arī lielākās siltumnīcefekta gāzes emisijas un negatīvi ietekmē vidi.

Latvijā lielāko enerģijas ražotāju – AS Latvenergo pārvalda valsts. Lai gan daļa enerģijas tiek ražota, izmantojot videi draudzīgāku hidroenerģijas avotu un cietās biomasas kooģenerācijas stacijas, lielākā daļa tiek iegūta, izmantojot fosilo kurināmo. Aktīvāk izmantojot cietās biomasas kurināmo, iespējams sildīt Latvijas mežsaimniecības un lauksaimniecības attīstību, paralēli samazinot fosilā kurināmā ietekmi uz vidi un vairojot enerģētisko neatkarību mainīgajā globālajā enerģētikas tirgū.

Operatīvi jāsakārto juridiskā vide atjaunojamā resursa – vēja enerģijas parku – izveidošanai Latvijas teritoriālos ūdeņos. Vēja enerģijas parki ir viens no efektīvākajiem atjaunojamā energoresursa veidiem, kura attīstība Latvijā netika atbalstīta un veicināta.

Valsts un pašvaldību iepirkumos, iekļaujot piegādes attālumu kā nozīmīgu kritēriju lēmuma pieņemšanā, iespējams samazināt siltumnīcefekta gāzes emisijas transporta jomā. Piegādes attālums kā nozīmīgs kritērijs stimulē arī vietējās ražošanas attīstību.

Instrumenti šādam atbalstam un mērķtiecīgai politikai var būt daudzi un dažādi: pašvaldības un valsts zaļā iepirkuma praktizēšana, atbalsts eko produktu izstrādē un ražošanā, atbalsts eko dizaina izstrādē Latvijā ražotajiem produktiem, starptautiski liela mēroga zaļās tautsaimniecības sektora pasākumu un izstāžu organizēšana un atbalsts mūsu uzņēmumu dalībai tādos, valsts iestāžu saskaņota rīcība publicitātes jautājumos, alternatīvās enerģijas konstanta un efektīva atbalsta politika.

Mums ir tas, kā nav daudzām spēcīgām pasaules valstīm, kuras pat vēlēdamās vēl ilgi nesasniegs šādus vides rādītājus kā Latvija. Latvijas zaļums un tīrība ir mūsu neizmantotais resurss un kapitāls, ko varam un ko VAJAG izmantot valsts ekonomikas celšanai un attīstībai.

Biedrības PROGRESĪVIE valde

1 komentārs par Mums vajag zaļu tautsaimniecību

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *