Mārupes novada PROGRESĪVIE komanda

Mēs, PROGRESĪVIE, esam par katru iedzīvotāju Mārupes novadā!

Par sava darba galvenajiem uzdevumiem uzskatām novada infrastruktūras attīstību, kur katram iedzīvotājam ir pieejami sociālie un medicīniskie pakalpojumi, kur izglītība un kultūra rada vidi iedzīvotāju personīgajai izaugsmei un labklājībai. Mēs maksimāli rūpēsimies par dabas vērtību saglabāšanu, mazinot piesārņojumu un veicinot videi draudzīgu un veselīgu dzīvesveidu.

Veidosim caurspīdīgu un efektīvu pārvaldi, operatīvu un ciešāku komunikāciju starp pašvaldību un iedzīvotājiem, veicinot iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību novada aktuālu un svarīgu jautājumu izlemšanā, biežāk organizējot publiskās apspriešanas un nodrošinot iespējas izteikt priekšlikumus.

Komanda


Nr. 1
Lāsma Luksa

Klientu apkalpošanas specialiste VSIA "Bērnu kīniskā universitātes slimnīca"

Lāsmas ikdienas darbs norit Bērnu Klīniskās Univesitātes slimnīcā. Viņa sadarbojas ar ārstiem, plāno operācijas mazajiem slimnīcas pacientiem, kā arī veido darba grafiku Acu slimību klīnikas ārstiem. Lāsma vienmēr ir gatava nestandarta situācijām, kurās spēj reaģēt profesionāli un atbilstoši, atceroties par to, ka BKUS misija ir rūpēties par to, lai mūsu pacienti un viņu vecāki pie mums justos droši un laimīgi. Tieši tā viņa cer uzlabot arī dzīvi Mārupē un Babītē.

 • Veicināt sabiedrības līdzdalības un iesaistes pasākumus
 • Nodrošināt ilgtspējīgu attīstību mūsu nākamajām paaudzēm, lai tām būtu laimīga nākotne.

Nr. 2
Nauris Metnieks

Sporta funkcionārs, mentors

Nauris ir Mārupes patriots un Mārupes sporta seja, pārstāvot novada vārdu gan Latvijas, gan starptautiskās sacensībās 10 gadu garumā. Ar radīto vilkmi sportā Nauris ir veicinājis lokālpatriotismu un piederību, nodrošinājis iespējas sportistiem spīdēt Pasaules sporta virsotnēs un veicinājis Mārupes vārda izskanēšanu gan Latvijā, gan Pasaulē. Nauris ir gatavs Mārupes ceļu būvēt tā, lai dienas beigās varētu būt priecīgs pats un vairot prieku citos par padarīto darbu un sasniegto rezultātu.

 • Veicināt sporta nozares attīstību
 • Stiprināt attiecības ar valsts vadošajām sporta organizācijām
 • Radīt iespējas jauniešiem un saliedēt sabiedrību

Nr. 3
Elīna Jansone

Biedrība "Mārupes nākotnei" valdes locekle

Elīna ir viena no “Mārupes Nākotnei” dibinātājām un divu bērnu mamma. Viņa ir mācījusies Politoloģiju, kas ļauj redzēt, ka daudzas lietas Mārupē var darīt, domājot par katru no mums, taupot vai optimizējot budžeta līdzekļus. Līdz šim Elīna ir strādājusi jomās, kas vērsta uz klienta apkalpošanu. Mēs katrs esam Mārupes pašvaldības klienti, Elīnas mērķis ir atvieglot mārupiešu ikdienu, samazinot birokrātiju vienkāršu jautājumu risināšanā.

 • Izveidot pēc Park & Ride principa stāvvietas Mārupes un Babītes dzelsceļa stacijās, kā arī izveidot ērtu un vienotu infrastruktūru.
 • Pirmskolas izglītība, kas pieejama visiem gribētājiem, sākot no pusotra gada vecuma.
 • Dažādi radoši un inovatīvi risinājumi ārpusskolas nodarbībām bērniem un jauniešiem.

Nr. 4
Andris Zariņš

Uzņēmējs un mežsaimnieks

Andris nāk no mežsaimnieku dinastijas, jau no bērnības vasarās pavadot vecākus komandējumos pa visu Latviju. Pēc Rīgas 5. vidusskolas pabeigšanas Andris ir mācijies gan LLU gan Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību Institūtā. Andrim ir plaša darba pieredze gan ārzemēs (Austrija, Vācija), gan starptautiskos uzņēmumos Latvijā, gan pašvaldības uzņēmumos. Andris darbojas arī divu NVO valdēs - Biedrībā "Par zaļu Pierīgu" un Biedrībā "Medniekiem.lv" (www.medniekiem.lv). Andris ilgstoši ir bijis Zemessardzē, šobrīd  viņš ir rezerves karavīrs. Andris lepojas ar četriem bērniem, vienu sievu, diviem suņiem, diviem kaķiem un vienu zirgu!

 • Viennozīmīga prioritāte ir vide. Vides izglītība. Harmoniska un ilgspējīga vides izmantošana integrējot tajā cilvēku veidoto urbāno vidi
 • Drošība un civilā aizsardzība
 • Birokrātijas samazināšana pašvaldībā, neefektīvu pozīciju skaita samazināšana
Nr. 5
Laura Seļicka

Pārdošanas speciāliste

Laura Seļicka dzīvo Mārupē ar vīru un diviem dēliem, tomēr ikdienas darba pienākumus viņa galvenokārt veic aiz Latvijas robežām, attālināti komunicējot ar Skandināvijas valstīm, jo Laura strādā vienā no vadošajiem loģistikas uzņēmumiem Eiropā. Kā biznesa attīstītāja viņa rod jaunas sadarbības iespējas starp valstīm. Kā kandidāte uz Mārupes pašvaldību, Laura vēlas uzlabot sadarbību starp pašvaldību un tās iedzīvotājiem. Strādāt, lai iespējas augt un attīstīties šeit būtu gan ģimenēm un bērniem, gan jauniem uzņēmumiem. 

 • Veicināt sabiedrisko līdzdalību un pašvaldības saziņu ar iedzīvotājiem
 • Izveidot jaunas atpūtas vietas gan ģimenēm, gan aktīvās atpūtas cienītājiem
 • Paplašināt interešu izglītības iespējas Mārupes un Babītes izglītības iestādēs
Nr. 6
Normunds Puzuks

Projektu vadītājs

Normunds vienmēr ir gribējis dzīvot Mārupē. Šo bērnības sapni viņš piepildīja 2003. gadā, nopērkot īpašumu, un 2006. gadā uzceļot māju. Pēc 15 dzīves gadiem jaunajā novadā Normunds ir gatavs spert nākamo soli un iesaistīties novada pārvaldībā. Viņš ir  Mārupes patriots, kurš ir gatavs cīnīties par iedzīvotāju interesēm.

 • Veloceliņa izveide, kas savienotu jauizveidoto novadu, ar iespēju aizbraukt uz Rīgu un Jūrmalu
 • Sabiedriskā transporta strukturālas izmaiņas sadarbībā, gan ar novada spēkiem, gan sadarbojoties ar "Rīgas satiksmi"
 • Pardomāti, iedzīvotājiem draudzīgi lēmumi NĪN straujas celšanās gadījumā
Nr. 7
Sanita Dzenīte

Pirmsskolas pedagoģe pirmsskolas izglītības iestādē "Saulīte"

Sanitas aicinājums ir saistīts ar bērniem - gan kā pedagoģei, gan kā ģimenes cilvēkam. Sanita ir uzņēmīga, atbildīga un uzticama - cilvēks no vienkāršas sabiedrības.  Viņa ir godīga pret sevi un citiem. Sanitas ģimene ir viņas vislielākā vērtība un atbalsts. Progress un izaugsme ar Sanitu ir katru dienu - to viņa sajūt arī savā dārzā un dabā, kas ļauj atgūt enerģiju, dod skaistumu un darba augļus.

 • Veicināt vienlīdzīgu atbalstu visām ģimenēm
 • Ieviest bezmaksas ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās visām vecuma grupām
 • Izveidot iekšējās transporta līnijas un sabiedrisko transportu starp pagastiem
Nr. 9
Ērika Čeirāne

Grāmatvede

Ērika ir atbildīga un mērķtiecīga sieviete. Viņas ikdienā nodarbojas ar grāmatvedību lielā starptautiskā uzņēmumā ar ambicioziem plāniem Latvijā. Ērika nebaidās pieņemt dažādus izaicinājumus savā dzīvē, viņa nekad neapstājas mācīties. Brīvajā laikā  Ērika nodarbojos ar fitnesu un aktīva dzīvesveida popularizēšanu, arī šajos laikos vadot fitnesa nodarbības online režīmā.

 • Aktualizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu novada ģimenēm
 • Radīt vēl labvēlīgāku vidi novada iedzīvotājiem
Nr. 10
Brunis Mārtiņš Ķibilds

Students, SIA "Rimi Latvia" zāles darbinieks

Brunis ir audzis un strādājis Mārupē, tādēļ pašvaldības turpmākā attīstība viņam ir ļoti svarīga. Pabeidzis vienu no labākajām Rīgas ģimnāzijām, trīs gadus mācoties humanitārās zinātnes. Ārpus skolas Bruņa intereses saistījās ar vēsturi, politiku, arhitektūru un citām ar sabiedrību saistītām jomām, kā arī viņš piedalījies dažādās diskusijās ar saviem vienaudžiem par aktualitātēm gan Latvijā, gan pasaulē. Pašreiz Brunis ar lielu interesi studē socioloģiju, apgūstot daudzas ar sabiedrību saistītas tēmas, kā arī iesaistās ārpus studiju aktivitātēs.

 • Radīt cilvēkiem draudzīgu infrastruktūru un veicināt zaļo politiku

Nr. 12
Edgars Jansons

Uzņēmējs, Mārupes novada domes deputāts

Edgars Mārupes domes strādā jau vairākos sasaukumos, aktīvā opozīcijā nebaidoties atklāti kritizēt Mārupei neizdevīgus lēmumus. Edgars ir uzņēmējs, sporta pedagogs un, pāri visam, Mārupes novada patriots, kurš katru Mārupes iedzīvotāju uzskata par savu komandas biedru. Jaunajā sasaukumā Edgara mērķis ir iegūt vēl vairāk komandas spēlētājus, lai lēmumi par novada iedzīvotāju nākotni netiktu pieņemti bez novadnieku zināšanām un iesaistēm. Šajā jautājumā, tāpat kā dzīvē, Edgaru vada moto - padoties aizliegts!

 • Strādāt, lai Rail Baltic un citi lielie projekti neteiktu ieviesti uz Mārupes un Babītes iedzīvotāju rēķina
 • Veidot visā novadā ģimenēm un aktīvam dzīvesveidam labvēlīgu vidi, pasākumus un pakalpojumus
 • Cīnīties par to, lai Mārupes novada nodokļu maksātāju nauda dotu labumu katram iedzīvotājam, nevis šaurai kliķei!

Mūsu komanda un idejas


Mārupe

Elīna Jansone - Mārupē jāievieš park & ride iespējas

Mūsu novadā ir jāizveido vienota Mārupes un Babītes satiksmes infrastruktūra, kas savienotu jaunā novada apkaimes un nozīmīgākos galamērķus gan mūsu novadā, gan kaimiņu pašvaldībās.

Mārupe

Lāsma Luksa - Lai dzīvot Mārupē būtu drošāk!

Lāsma Luksa: "Kurš vecāks gan neuztraucas, palaižot savu bērnu ārpus mājas?" Lāsma ir teritorijas attīstības plānotāja, kas aktīvi darbojas biedrībā "Mārupes Nākotnei", plānojot un realizējot dažādus projektus – sākot no izglītojošiem kursiem, kā maziem, tā pieaugušiem cilvēkiem un beidzot ar infrastruktūras un pasākumu projektiem.

Mārupe

Andris Zariņš - par mežsaimniecību, ar kuru lepoties!

Andris Zariņš: "Esmu mežsaimnieks trešajā paaudzē. Mārupes un Babītes unikālās dabas vērtības ir mūsu patiesā bagātība. Bagātība, kuru jāsaglabā, bagātība ar kuru jālepojās."

Mārupe

Pieci Progresīvi darbi labākai Mārupei

Jaunajā Mārupes novadā ir jāveic konkrēti darbi, lai mūsu novads veiksmīgi un droši tiktu galā ar iedzīvotāju skaita palielināšanos. Ko Progresīvie piedāvā jaunajam novadam?

Mārupe

Par izglītību, kas iegulda bērnos un skolotājos!

Mūsu bērni Mārupē un Babītē ir pelnījuši vislabāko izglītību. Tādēļ jaunajai pašvaldībai ir jāsniedz izglītības atbalsts ne tikai jaunu iestāžu celtniecībā, bet arī caur interešu izglītību un bērnu un skolotāju atbalstu!

Prioritātes


Mobilitāte un pieejams transports

Mārupē un Babītē ir jāievieš ērta, ātra un ekoloģiska pārvietošanās. Ceļu infrastruktūras attīstībā galveno lomu piešķirsim māmiņām ar ratiņiem, velobraucējiem un sabiedriskajam transportam. Attīstīsim jaunus sabiedriskā transporta maršrutus, savienojot novadu ar Rīgu un citām Pierīgas pašvaldībām, padarot sabiedrisko transporta sistēmu pievilcīgāku.

Ieviesīsim ekoloģiska sabiedriskā transporta sistēmu novadā, lai atvieglotu iedzīvotāju pārvietošanos novada teritorijā un nokļūšanu tādos galamērķos kā bibliotēka, skola, ģimenes ārsts, dzelzceļa stacija, pie kuras būs park & ride pakalpojums - iespēja novietot savu velo un auto stāvparkos.


Kvalitatīva un iekļaujoša izglītība

Panāksim, lai ikvienam novada bērnam no pusotra gada vecuma būtu pieejama vieta pašvaldības bērnudārzā. Taisnīgi līdzfinansēti tiks arī privātie bērnudārzi. Visās skolās no pirmās klases varēs apgūt vismaz vienu svešvalodu, robotiku, dabaszinātnes un citu interešu izglītību. Jau no pirmskolas izglītības programmā iekļausim emocionālās veselības mācību, kurās bērni mācīsies līdzcietību, prasmi pazīt savas emocijas, novērst mobingu un emocionālo vardarbību. Palīdzēsim bērniem būt iejūtīgiem pret līdzcilvēkiem un vienam pret otru.

Pedagogiem un atbalsta personālam nodrošināsim kvalitatīvu atbalsta programmu mentālās veselības stiprināšanai, veicinot viņu iekšējo resursu atjaunošanos. Mācību iestāžu ēdienkarte atbildīs veselīga uztura priekšnoteikumiem, bērniem ar īpašām prasībām būs nodrošināta atbilstoša ēdienkarte, vienlaicīgi izglītojot skolēnus un ģimenes par pārtikas efektīvu izmantošanu.


Sociālā un vispārējā drošība

Mēs palīdzēsim pilnveidot sociālās palīdzības veidus un sociālo pakalpojumu klāstu, palielinot atbalstu ģimenēm ar bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pensionāriem, politiski represētajiem. Veicināsim apkures, bērnu un skolēnu ēdināšanas, veselības aprūpes u.c. pabalstu pieaugumu.

Pilnveidosim sadarbību starp Valsts un pašvaldības policiju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, sociālajiem dienestiem un Zemessardzi novada kārtības un drošības jautājumu risināšanā.


Inovācijas, investīcijas un izaugsme

Mēs attīstīsim Mārupes ekonomiku, atbalstot uzņēmējdarbību, kas rada pievienoto vērtību. Digitālie pakalpojumi, zaļās tehnoloģijas un inovācijas būs mūsu prioritāte. Radīsim pievilcīgu vidi starptautisku konferenču, sporta sacensību norisei un jaunai uzņēmējdarbībai, kurā veiksmīgi līdzās pastāvēt, mijiedarboties un sadarboties radošiem cilvēkiem, jauniem uzņēmējiem, zinātniekiem un sportistiem. Veicināsim jaunu darbavietu izveidi, piesaistot investīcijas jaunām uzņēmējdarbības formām un virzieniem.


Mājokļi un pašvaldības pakalpojumi

Mēs veidosim vienotu mājokļu politiku, infrastruktūras un vides jomā, kuru īsteno Mārupes un Babītes novada pašvaldības būvvalde. Tās pārvaldībā būtu energoapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi, meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana. Savas kompetences ietvaros tā realizēs vides aizsardzību un pārvaldību.


Veselība, sports un kultūra

Mēs investēsim sporta infrastruktūrā un atbalstīsim gan sporta skolas, gan labākos sportistus. Veselību veicināsim ar aktīvo atpūtu, finansējumu ģimeņu sportam un slimību profilaksei. Veicināsim medicīnisko pakalpojumu pieejamību un plašākas izvēles iespējas novadā.

Projektu ietvaros turpināsim finansiāli atbalstīt kultūras, sporta un NVO pasākumus. Pilnveidosim kultūras piedāvājumu Mārupē un Babītē, rūpējoties par to, lai pasākumi būtu pieejami dažādās novada vietās.


Vides aizsardzība un pārdomāta attīstība

Mēs redzam Mārupi zaļāku: ir vairāk koku, pastaigu taku, bērnu laukumu. Gādāsim par bērniem draudzīgu drošu vidi, kur publiskās vietās būs brīvi pieejams tīrs dzeramais ūdens. Ar zaļām tehnoloģijām mazināsim gaisa piesārņojumu. Būs ērti un izdevīgi šķirot iepakojumu un bioloģiskos atkritumus gan pagalmos, gan apkaimēs. Īstenojot novada saimniecisko darbību, rūpēsimies par to, lai tā neizsaimniekotu novada dabas resursus, saglabājot tos arī nākamajām paaudzēm.


Iedzīvotājiem pieejama pašvaldība

Mēs īstenosim atklātu un pārdomātu pārvaldību. Mēs būsim atvērti vietējo kopienu iniciatīvām, ļaujot iesaistīties svarīgu lēmumu pieņemšanā. Novadam viena administratīvā centra vietā būs vairāki. Veidosim pašvaldības pakalpojumus pēc labākajiem klientu apkalpošanas standartiem.