Latvijai jāseko rekomendācijām veselības politikā

Eiropas Komisija savās jaunākajās rekomendācijās Latvijai veselības politikas jomā Latvijai ir devusi īpašas norādes, aicinot Latviju palielināt veselības aprūpes pieejamību un uzlabot tās efektivitāti, kā arī nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību visiem iedzīvotājiem. Tāpēc PROGRESĪVIE norāda, ka pērn pieņemtais Veselības aprūpes finansēšanas likums ir pretrunā ar šīm rekomendācijām un nav pieļaujama tā faktiskā spēkā stāšanās. Tāpat ir jāpārskata veselības aprūpes sistēmas pārvaldība un būtiski jāpaliela sistēmas finansējums.

PROGRESĪVIE jau iepriekš papildus ir norādījuši, ka Latvijai ir jāsamazina nodokļu slogs darba spēkam, jāuzlabo nodokļu administrēšana un jācīnās par nodokļu nemaksāšanu, veselības aprūpes sistēmas sakārtošanu, nabadzības izskaušanu un sociālo iekļaušanu, valsts pārvaldes un biznesa vides sakārtošanu, t. sk. cīņu pret ēnu ekonomiku un korupciju. Šie PROGRESĪVO priekšlikumi pilnībā atbilst jaunākajām Eiropas Komisijas rekomendācijām.

Politiskās partijas PROGRESĪVIE valdes priekšsēdētājs Roberts Putnis uzsver, ka “Eiropas Komisija regulāri atgādina par to, ka tieši sociālā joma un nevienlīdzība šobrīd ir viens no lielākajiem valsts attīstības šķēršļiem. Valdība jau gadiem nerisina vieno no lielākajām problēmām – pārlieku augsto nodokļu slogu darba spēkam. Komisija atklātā veidā Latvijai norādīja uz ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanas problēmām darba tirgū, jo īpaši lauku apvidos un nabadzības apdraudējumu zemo sociālo pabalstu dēļ. Nav redzams arī citās jomās, kas ir pamatā katras valsts stabilai ekonomiskai izaugsmei: tiesu sistēmas efektivitāte un uzticēšanās tiesās, kā arī publisko iepirkumu caurskatāmība un stabila nodokļu politika.

PROGRESĪVIE uzskata, ka Latvijas veselības aprūpei un valsts medicīnas iestādēm ir jābūt pieejamām ikvienam iedzīvotājam, neatkarīgi no to ienākumiem. Partija atbalsta pilnvērtīgu veselības aprūpi visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no dzīvesvietas, vecuma, mantiskā stāvokļa un citiem kritērijiem. PROGRESĪVIE ir par visiem vienādu, augstvērtīgu valsts apmaksāto pakalpojumu grozu ar skaidru pakalpojumu standartu, ko ik gadu aktualizēsim, vadoties pēc pastāvošā slimību sloga un pielietojot mūsdienu veselības ekonomikas metodes. PROGRESĪVIE norāda, ka publiskie resursi ir jākoncentrē valsts veselības aprūpes institūcijās. Tāpat arī partija uzskata, ka ir jānosaka veselības aprūpes kvalitātes standarts, kas paredz maksimāli pieļaujamus rindu ilgumus: 5 dienas — vizītei pie ģimenes ārsta; 30 dienas — vizītei pie speciālista; 90 dienas — plānveida operācijām. Ir nepieciešams atbrīvot no pacientu līdzmaksājumiem personas ar ienākumiem, kas ir zemāki par 40% no valsts vidējā ienākumu rādītāja.

Attiecībā uz nodokļiem, PROGRESĪVIE vēlas veidot tādu nodokļu politiku, lai tā palīdzētu Latvijai pēc iespējas ātrāk sasniegt Ziemeļvalstu līmeni. Latvijai jākāpina vismaz par 10% šī nodokļu iekasēšanas apjomi, tādejādi valsts budžeta ieņēmumiem būtu jāveido vairāk nekā 40% (nevis šī brīža 30%) no IKP. Ekonomiskie un sociālie statistikas rādītāji liecina, ka tieši valstis, kuras nodokļos iekasē vairāk, ir ekonomiski konkurētspējīgākas, attīstītākas, ar straujāku ekonomisko izaugsmi. Savukārt sabiedrības šādās valstīs ir vienlīdzīgākas, veselākas, izglītotākas, darbaspēks konkurētspējīgāks, bet infrastruktūra – piemērotāka uzņēmējdarbības attīstībai un jaunām investīcijām.

Kādas ir Eiropas Komisijas rekomendācijas 2018. un 2019. gadam Latvijas politiķiem?

Aicinot optimizēt Latvijas nodokļu politiku, EK lūdz Latviju samazināt nodokļu slogu iedzīvotājiem ar maziem ienākumiem. Šāda pieeja ļautu novirzīt nodokļu ieņēmumus uz citiem avotiem, piem., par kapitālu un īpašumiem. Tāpat arī šī ES institūcija lūdz uzlabot minimālā ienākuma pabalstu atbilstību, minimālo vecuma pensiju un ienākumu atbalstu personām ar invaliditāti.

Ņemot vērā augsto bezdarba līmeni Latvijā, EK lūdz Latviju celt izglītības kvalitāti Latvijā, piemēram, piedāvājot atbilstošu profesionālo izglītību pašreizējām darba tirgus prasībām un veicinot mazkvalificēto darbinieku kvalifikācijas celšanu. Saskaņā ar Komisijas ieteikumiem, arī valsts pārvaldē nepieciešams veikt reformas. Piemēram, tā aicina stiprināt ne tikai valsts sektora efektivitāti jo īpaši attiecībā uz pašvaldību un valstij piederošajiem uzņēmumiem, bet arī valsts iestāžu atbildību – aizsargājot ziņotājus par pārkāpumiem un novēršot interešu konfliktus. Nemazāk svarīgs Komisijas ieteikums ir Latvijas tieslietu sistēmas darbības uzlabošanā. Eiropas Komisija lūdz Latvijai sekot līdzi attiecībā uz rezultātiem no pašreiz notiekošajiem novērtējumiem par iepriekš izsludinātajām maksātnespējas tiesvedību gadījumiem.

Kas ir politiskā partija “PROGRESĪVIE”?

Politiskā partija PROGRESĪVIE ir ilgtermiņa politisks spēks, kurš apvieno cilvēkus ap sociāli atbildīgas demokrātijas vērtībām, kā arī jaunu zaļās politikas piedāvājumu. Partijas mērķis ir veidot taisnīgu un sociāli atbildīgu politiku, kuru raksturo uzskatu brīvība, atvērtība, cilvēku vienlīdzība un solidaritāte un zaļa domāšana. PROGRESĪVIE tika nodibināti 2017. gada 25. februārī ar vairāku simtu progresīvi noskaņoti cilvēku atbalstu. PROGRESĪVIE izveidojās uz biedrības pamata, kas ar tādu pašu nosaukumu darbojās jau kopš 2011. gada. Partiju vada Roberts Putnis  un tā kopš 2017. gada pašvaldību vēlēšanām ir pārstāvēta Aizputes un Mārupes pašvaldībā. 2017.gada 9. novembrī PROGRESĪVIE ar lūgumu sākt uzņemšanas procesu vērsās Eiropas Sociālistu partijā (PES), kas apvieno Eiropas un Norvēģijas sociālistu, sociāldemokrātu, darba un progresīvās demokrātiskās partijas.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *