Kristīne Dzērve – Siguldai jāatbalsta atbalsta sniedzēji!

Vēl nesen mans ikdienas darbs bija atbalsta sniegšana Krimuldas pašvaldības iedzīvotājiem. Bieži vien es redzēju situācijas, ko var salīdzināt ar atvaru – cilvēki, kuri ir nonākuši grūtībās, nereti nespēj no tām izlauzties ar pašu spēkiem. Ja palīdzība netiek sniegta, šādā atvarā var nonākt arī viņu bērni. Šādos mirkļos sociālā dienesta darbinieku pienākums ir pasniegt šiem cilvēkiem roku un pārtraukt atvara vilkmi – palīdzēt cilvēkiem kļūt veselīgākiem, patstāvīgākiem un neatkarīgākiem. 

Sociālais dienests un sociālie darbinieki ir ļoti svarīgi katrā pašvaldībā – tie ir cilvēki, kas gādā par sociālā riska ģimenēm, senioriem, personām ar atkarībām un citām sociālajām problēmām. Sabiedrībā ir nostiprinājies priekšstats, ka sociālā dienesta klienti ir trūcīgi vai maznodrošināti cilvēki, tomēr sociālā darba mērķis ir atblastīt cilvēkus visdažādākajās situācijās. Jebkurš no mums var nonākt situācijā, kad sociālais atbalsts kļūst nepieciešams un sociālais darbinieks var kļūt par mierinājumu un padomdevēju.

Diemžēl, daudzās pašvaldībās pati sociālā joma ir pabērna lomā – atstumta un nepietiekami atbalstīta.

Diemžēl, daudzās pašvaldībās pati sociālā joma ir pabērna lomā – atstumta un nepietiekami atbalstīta. Sociālajiem darbiniekiem nereti nākas pildīt ar sociālo darbu nesaistītus pienākumus, jo pašvaldības saredz, ka sociālais dienests ir ērtākā iestāde, kam to uzdot un citas iespējas netiek meklētas. Mans mērķis ir veicināt izpratni par sociālā darba būtību ne tikai novada iedzīvotājiem, bet arī pašvaldības deputātiem, jo bieži vien politiskā atbalsta trūkums sociālajiem darbiniekiem rada ierobežojumus sniegt kvalitatīvu un mērķtiecīgu palīdzību.

Sociālais darbs ir ne tikai palīdzības sniegšana, bet arī nemitīga sevis pilnveidošana – jaunu zināšanu iegūšana ir sociālā darbinieka resurss palīdzības sniegšanā, tomēr Sociālie darbinieki ir spiesti izmantot savus personīgos līdzekļus, lai pilnveidotu zināšanas. Ir gadījumi, kad sievietes, kuras dzīvo vardarbīgās attiecībās, ir spiestas gaidīt mēnešiem ilgu pašvaldības lēmumu līdz birokrātiskās procedūras ļauj viņai rast drošību. Siguldas novads spēj risināt šīs problēmas – ir vajadzīga politiskā griba, lai ieviestu sekojošos risinājumus:

Pašvaldībai ir jāatbalsta specializēti sociālie darbinieki
Mūsu novadā ir nepieciešami specializēti sociālie darbinieki, kas spētu risināt konkrētas cilvēku problēmas, piemēram, atkarību speciālisti vai psihologi, kas dzīvesvietā veiktu sociālo rehabilitāciju no vardarbības cietušiem bērniem. Šie pakalpojumi ļautu mums strādāt preventīvi, nevis reaktīvi. Cīnoties ar problēmu cēloņiem, nevis to sekām, mēs mazinātu cilvēku skaitu, kuriem nepieciešama ilgstoša sociālā palīdzība.  

Palielinātas sociālo darbinieku iespējas drošību apdraudošos gadījumos

Savā darbā es mēdzu saskarties ar situācijām, kad nespēju sniegt cilvēkiem tūlītēju palīdzību, jo jautājums ir jāizskata domes sēdē. Drošību un dzīvību apdraudošos gadījumos šāda birokrātija nav pieņemama. Pašvaldībai ir jāpalielina sociālo darbinieku iespējas reaģēt uz krīzes situācijām, jo dažas vajadzības nedrīkst gaidīt līdz ikmēneša sēdei, kurā tiek izskatīti mājokļu un sociālie jautājumi.

Pašvaldībai ir jāveicina brīvība no visu veidu atkarībām
Labklājība nebalstās tikai uz sociāliem darbiniekiem – labklājība ir arī pilsētvides un brīvā laika pavadīšanas iespēju jautājums. Pašvaldībai ir jāatbalsta kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas gan Siguldas centrā, gan pārējā novada teritorijā. Mūsu izvēlēm nevajadzētu aprobežoties ar kādu no četrām centra spēļu zālēm. Pašvaldībai ir jāatbalsta alternatīvas, piemēram, jauniešu centrs, neformālās izglītības iespējas un koprades centri. Tāpat, ar atkarību speciālistu piesaisti mums ir jāieņem aktīva loma alkohola atkarības risināšanā, jo nereti šī sociālā problēma tiek mantota no paaudzes paaudzē.

Anonīms dzīvoklis vardarbības upuriem – tūlītejas palīdzības saņemšanai
Šobrīd vardarbībā cietušām personām valsts nodrošina palīdzības sniegšanu dzīvesvietās un krīzes centros, taču tas ne vienmēr ir droši – informācija par krīzes centru atrašanos ir publiski pieejama, cilvēki izvairās no krīzes centriem attāluma, negatīvas pieredzes vai mītu dēļ. Kamēr valstī doma par anonīmiem dzīvokļiem tiek tikai apsvērta, Sigulda var radīt priekšzīmi. Vismaz vienu no pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem ir jāpārveido par pagaidu mītni gadījumiem, kad vardarbības upuriem nav kur doties un palīdzība ir jāsniedz nekavējoties.

Sociālā darba, tāpat kā manu vērtību pamatā, ir cieņa pret visu cilvēku vienlīdzību, vērtību un pašcieņu. Nav iespējams palīdzēt visiem nelaimē nonākušajiem, taču gandarījumu sniedz ikviena situācija, kurā izdodas uzlabot kāda cilvēka dzīves kvalitāti – tas piešķir dzīvei dziļāku jēgu. Sociālā palīdzība ir ieguldījums ne tikai tās saņēmējos, bet arī sabiedrības kopējā labklājībā. Cilvēki, kuri šo palīdzību saņem, var izrauties no atvara vilkmes, nostāties uz savām kājām un strādāt, maksāt nodokļus un iekļauties mūsu kopienā.

Sociālā darba, tāpat kā manu vērtību pamatā, ir cieņa pret visu cilvēku vienlīdzību, vērtību un pašcieņu

Man ir svarīgi, lai pašvaldība iestājas par vienotas un līdztiesīgas sabiedrības veidošanu – par tādu sabiedrību, kas neatstumtu un netiesātu tos, kam palīdzība nepieciešama visvairāk. Es vēlos jauno Siguldas novadu veidot tādu, kurā katrs cilvēks ir vērtīgs. Novadu, kurā pašvaldība rada iedzīvotājiem drošības sajūtu un apziņu, ka, neatkarīgi no mūsu izcelsmes vai piederības, vajadzības gadījumā mēs varēsim saņemt nepieciešamo atbalstu!

Kristīne Dzērve veica sociālo darbu Krimuldas novada sociālajā dienestā. Viņas aicinājums ir palīdzēt jauniešiem un viņu vecākiem, tādēļ arī ikdienā Kristīne sniedz atbalstu ģimenēm ar bērniem.

1 reply to Kristīne Dzērve – Siguldai jāatbalsta atbalsta sniedzēji!

  1. Paldies Dieviem! Latvijā ir iesākusies masveida vakcinācija. Latvju Dievi ir sadzirdējuši manas lūgšanas. Sentēvu Dievi ir pieņēmuši manus ziedojumus un piepildījuši manas velmes. Latvju Dievi ir devuši iespēju mūsu brašajai tautai uzvarēt kovid-19 (covid-19) krīzi. Pašlaik visā Latvijā darbojas apmēram 862 vakcinācijas kabineti (avots: app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTA4ZmM1YTAtNGU0My00NjQ2LTk1MjEtMGUzM2ZmMzcxNGM5IiwidCI6ImRiYzkwMTJkLTYyOGItNDNkNC1iMTkwLThhNzMwZjdlMWU5NiIsImMiOjl9). Patlaban visā Latvijā ir atvērti vairāki liela mēroga vakcinācijas centri. Gan visos vakcinācijas kabinetos, gan šajos vakcinācijas centros jebkurš Latvijas iedzīvotājs var saņemt bezmaksas vakcīnu pret SARS-CoV-2 vīrusu. Sīkāku informāciju par vakcinācijas norisi Latvijas Republikas teritorijā var izlasīt Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā: spkc.gov.lv/lv/jaunums/liela-meroga-vakcinacijas-centri-gatavi-darbam. Šobrīd Latvijas iedzīvotājiem plaši pieejama ir tikai VAXZEVRIA vakcīna, kuru ir izstrādājusi britu-zviedru daudznacionālā farmācijas un biotehnoloģijas līdere AstraZeneca sadarbojoties ar slaveno Oksfordas Universitāti. Šī vakcīna ir droša, laba un ērta. Imunitāte izveidojas triju nedēļu laikā kopš pirmās potes saņemšanas. Otro poti ir jāsaņem divu mēnešu laikā, lai šī vakcīna sasniegtu savu maksimālo efektivitāti. Šī mūsdienīgā un efektīvā vakcīna palīdzēs mūsu tautai un valstij uzveikt neganto kovid-19 (covid-19) sērgu. Pasargāsim sevi, savus tuvos un mīļos! Vakcinēsimies! Uzticamu un pārbaudītu informāciju par vakcinācijas procesu Eiropas Savienības dalībvalstīs var lasīt šeit: vaccination-info.eu/en/covid-19/covid-19-facts. Lai Latvju Dievi stāv mums klāt! Lai Latvju Dievi mūs svētī! Latvju Dievi pasargā mūs no ļauna!
    Ar Latvju Dievu svētību, Skolnieciņš
    ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
    Skolnieciņš® ™Skolnieciņš

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *