25.07.2022

Ko pierāda Rīgas pieredze?

2020. gada Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas deva rīdziniekiem iespēju izvēlēties citādu Rīgu. Ušakova, Amerika un Burova Rīga saistījās ar nebeidzamiem korupcijas skandāliem un fiktīviem darbiniekiem. Ar KNAB izmeklēšanām SIA “Rīgas satiksme” un “Rīgas namu pārvaldnieks”. Pēc mēģinājuma panākt 20 gadus ilgu atkritumu apsaimniekošanas monopolu dome krita.

PROGRESĪVIE bija daļa no kopsaraksta, kas uzvarēja Rīgas ārkārtas vēlēšanās. Patlaban Rīgā mēs esam koalīcijas kodols, kas vada pilsētas mājokļu, vides un sociālo jautājumu jomas. PROGRESĪVIE strādā frakcijā, kurā ietilpst 11 PROGRESĪVIE deputāti, 2 Kustības Par! deputāti un 2 neatkarīgie deputāti, tostarp Rīgas mērs Mārtiņš Staķis.

Mūsu galvaspilsēta nekad nebūs gatava. Tomēr mēs uzskatam, ka mazāk nekā 2 gados veiktās izmaiņas dod priekšstatu par PROGRESĪVIE piedāvājumu visai Latvijai – atbildīgu, labklājīgu un zaļu politiku. Bez netīras naudas, bez korupcijas.

Kas mainījies Rīgas pārvaldībā?

* Nozīmīgākajos Rīgas uzņēmumos, tostarp “Rīgas satiksme”, “Rīgas namu pārvaldnieks” un “Rīgas meži”, nomainītas uzņēmumu padomes un valdes. 

* Visos 15 Rīgas uzņēmumos tiek izstrādātas un publiski pieejamas kapitālsabiedrību attīstības stratēģijas. Iestādēm noteikti nefinanšu mērķi.

* Lai mazinātu birokrātiju un veicinātu caurskatāmību un efektivitāti, apvienotas 4 Rīgas kapitālsabiedrības: “Rīgas nami”, “Rīgas serviss”, “Rīgas pilsētbūvnieks” un “Rīgas Centrāltirgus”.

* Pirmo reizi Rīgas pašvaldības vēsturē Rīgas izpilddirektors ir ievēlēts atklātā, neatkarīgu ekspertu pārraudzītā konkursā. 

* Reorganizējot “Rīgas Satiksmi” un pārskatot iepriekšējo gadu līgumus regulārās izmaksas ir samazinātas par 15-20 miljoniem eiro gadā.

* Lai atgūtu rīdzinieku naudu, ir uzsākts desmitiem tiesvedības pret iepriekšējo vadību fiktīvajiem konsultantiem un Rīgas līdzekļu izšķērdētājiem.

* Esam likvidējuši uzņēmumu “Aqua Riga”, kas nodarbojās ar “Rīgas ūdens” fasēšanu pudelēs. Šī neilgtspējīgā un apšaubāmā prakse bija radījusi rīdziniekiem ~100 000 EUR lielus zaudējumus.

* Rīgai mantojot “Tīrīgas” atkritumu apsaimniekošanas projekta sekas, uzsākām veiksmīgas sarunas ar Konkurences padomi, lai samazinātu sodu par šo Ušakova-Amerika projektu. Panācām soda mazināšanu, ietaupot Rīgai 5,5 miljonus eiro.

* Esam uzsākuši Rīgas Būvvaldes reorganizāciju, izveidojot “zaļos koridorus” nozīmīgiem investīciju projektiem. Tikko darbu ir uzsākusi jauna Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra (RITA), kuras galvenais uzdevums būs nozīmīgu investoru piesaiste. 

* Pēc ekspertu un sabiedrības vērtējumiem Rīgas pārvaldība ir kļuvusi profesionālāka un atklātāka. Skaļš pierādījums jaunajai politiskajai kultūrai ir Mārtiņam Kossovičam izteiktais 2 100 000 EUR kukuļa piedāvājums. PROGRESĪVIE neņem kukuļus, bet mēģinājumus tos piedāvāt novedam līdz izmeklēšanai un tiesvedībai.

Labklājība – ieguldījums cilvēkos

* Jau divus gadus Rīgas sociālās jomas budžets ir virs 10 %.  Līdzekļi, ieguldīti cilvēkos, nodrošinot aprūpi senioriem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, atbalstu maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un ģimenēm, jaunus pakalpojumus un atalgojuma pieaugumu sociāliajem darbiniekiem.

* Pašvaldībai piederošie nekustamie īpašumi tiek izremontēti,  lai radītu jaunas dzīvesvietas. Par 20 % esam samazinājuši rīdzinieku rindu uz dzīvokļiem.

* Antoņinas Ņenaševas vadībā esam izcīnījuši vairāk nekā 9 miljonus eiro bērnudārzu atjaunošanai. Pēc vairāku gadu pārtraukuma Rīgā atvērti 2 jauni bērnudārzi. Remontēts desmitiem bērnudārzu, no kuriem vairāki nebija pieredzējuši remontdarbus 30 gadus. Izglītības budžetu palielinājām par 22,9 miljoniem eiro, lai uzlabotu pedagogu un atbalsta personāla algas.

* Ar proaktīvu atbalsta sistēmu veicinājām pedagogu vakcinēšanos pirms 2021. gada 1. septembra, lai bērni varētu atsākt mācības klātienē.

* Rīga atbalsta Ukrainu gan ar finansiālu palīdzību, gan bēgļu uzņemšanu. Jau pirmajās kara dienās Rīga atvēra bēgļu centru, kas sniedz pašvaldības un valsts dienestu pakalpojumus, informāciju, ēdināšanu un palīdzību. Lai gan valdība kautrējas pakalpojumus apmaksāt, Rīga paplašina atbalstu Ukrainas līdzcilvēkiem.

Rīgas nākotne

* Būtiski stiprinātā Rīgas Enerģētikas aģentūra ļauj Rīgai kļūt neatkarīgākai no fosilajiem resursiem un Krievijas enerģētiskā jūga. Energoneatkarības veicināšanas plāns 2030. gadam bruģē ceļu uz Rīgas klimatneitralitāti. Pašvaldības ēkās ieviesta energopārvaldības sistēma, kas ilgtermiņā ļaus mazināt patēriņu līdz pat 20 %, katru gadu ietaupot miljoniem eiro. Visiem rīdziniekiem ir pieejamas bezmaksas konsultācijas ēku renovācijā, siltināšanā un saules paneļu uzstādīšanā.

* Grozot saistošos noteikumus esam uzlabojuši dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanu. Uzstādīti vairāk nekā 5000 jauni šķirošanas konteineri,  jau vairāk nekā 30% no atkritumiem tiek savākti atsevišķi. Gada laikā šķirojot rīdzinieki ir ietaupījuši ~10 miljonus eiro.

* Iepriekšējā vadība nav risinājusi Rīgas ceļu infrastruktūras krīzi. Esam piesaistījuši 139 miljonu aizdevumu, lai līdz 2026. gadam pārbūvētu un atjaunotu svarīgākos objektus, tostarp Vanšu un Gaisa tiltus, Gustava Zemgala pārvadu, Mūkusalas krastmalu. Pārbūvēts tiek arī Brasas tilts.

* Izstrādāts Rīgas teritoriālais plānojums, kas sola piesaistīt pilsētai simtiem miljonu lielas investīcijas un stingri ierobežot azartspēles. Šo plānojumu, kas Rīgai spētu dot simtiem miljonu lielas investīcijas, patlaban ir apstādinājusi Artura Toma Pleša (Latvijas Attīstībai) vadītais VARAM. Rīgas dome ir iesniegusi prasību Satversmes tiesā, pārsūdzot šo VARAM lēmumu.

 

 

PROGRESĪVIE regulāri veido atskatus par Rīgas nozīmīgākajiem projektiem. Iepazīsties ar mūsu atskatiem par pirmajiem diviem darba gadiem:

https://arhivs.progresivie.lv/progresivie-atskatas-uz-parmainu-gadu-rigas-dome/

https://arhivs.progresivie.lv/tema/riga/