Kā panākt dzimumu vienlīdzību politikā?

Tallina
No 16.- 20.septembrim Tallinā norisinājās konference “More Women in European Politics – More Women in 2014”. Projekta More Women in European Politics – More Women in 2014 mērķis ir panākt sieviešu līdzdalību valsts lēmumu pieņemšanā, kas ir arī dzimuma līdztiesības jautājums. Šis jautājums ir aktuāls visās ES valstīs, tāpēc tiek veidota pieredzes apmaiņa un kampaņas, lai valsts pārvaldē noteicošais būtu kompetence, nevis dzimums.

Man bija iespēja piedalīties konferences daļā, kas bija paredzēta pieredzes apmaiņai, saistīta ar darbībām, ko veic politiskās partijas un organizācijas, lai veicinātu sieviešu līdztiesību.

Delegāciju pārstāvji dalījās savā pieredzē – izklāstot vēsturisko situāciju savā valstī, šī brīža situāciju, pieredzi, kādi instrumenti tiek izmantoti, lai veicinātu dzimuma vienlīdzību un kompetentu sieviešu iesaistīšanos politikā. Lai gan šie piemēri tika piedāvāti, kā labas prakses paraugi – diemžēl, šobrīd nav vēl panākts vēlamais rezultāts.

Kā iespējamie variants, tika aplūkotas kvotu sistēmas, lai nodrošinātu vienādu skaitu vīriešu un sieviešu varas pārvaldē, kas nodrošinātu līdzvērtīgu varas un ietekmes sadalījumu. Vienlīdzīga sadale ir tad, ja proporcijas robežas ir no 40% līdz 60 %. Kvalitatīva dzimumu līdztiesība nozīmē, ka sieviešu un vīriešu zināšanas, pieredze un vērtības tiek izmantotas un ietekmē visas sabiedrības nozares.

Būtiska nozīme tika piešķirta instrumentiem, kā attīstīt potenciāli spēcīgu sieviešu kandidatūru.

Kā iespējamais veids tika piedāvāts vērst lielāku uzmanību sieviešu iemaņu kapacitātes celšanai, izmantojot mentoringu, „ēnu kampaņas”, un veicinātu pieredzes apmaiņu, kas ietver labus prakses piemērus.
Kāpēc sieviešu loma politikā ir tik būtiska? Veiksmīgs politiķes tēls veicina sieviešu aktīvāku iesaistīšanos politiskajos jautājumos un sociālo jautājumu risināšanu. Veicina pusaudžu meiteņu vēlmi pēc augstāka izglītības līmeņa un karjeras izaugsmēm. Nostiprina pārliecību, ka sievietēm un vīriešiem ir vienādas tiesības un iespējas būt aktīviem pilsoņiem un veidot nosacījumus lēmumu pieņemšanā, ekonomisko līdztiesību, vienādus nosacījumus uz izglītību un algotu darbu, tādā veidā nodrošinot ekonomisko neatkarību. Sievietēm un vīriešiem ir tāda pati atbildība par mājas darbiem. Iespēja sniegt un saņemt aprūpi uz vienlīdzīgiem noteikumiem. Kampaņas un organizāciju darbības mērķis ir arī pievērst uzmanību jautājumiem, kas skar vardarbības mazināšanu, reproduktīvās tiesības un bērnu aprūpi.

Darba grupās un diskusijās tika aplūkoti jautājumi, kas aizkavē veiksmīgu un kompetentu sieviešu iesaistīšanos politikā. Sievietes, kas ārpus politikas ir sasniegušas labus rezultātus (pārstāvot privāto sektoru , NVO) , ir ieguldījušas smagu darbu , lai panāktu vēlamo rezultātu, nav gatavas zaudēt savu prestižu, riskējot ar potenciāli neveiksmīgu politisko karjeru.

Postpadomijas valstu politika ir tendēta uz korupcijas iespējām valsts un pašvaldību pārvaldē- tas ir viens no būtiskiem faktoriem, kāpēc sievietes nav gatavas iesaistīties politikā.

Kā veiksmīgas un efektīgas sieviešu atbalsta priekšvēlēšanas kampaņas piemērs tika prezentēts- Forums 50%, (Čehija).
calis

Kampaņas ietvaros tika veiksmīgi un asprātīgi komunicēts ar potenciālajiem vēlētājiem caur dažādiem sociālajiem tīkliem, veidotas dažādas vizuālās reklāmas, izdales materiālus un sociālās aktivitātes. Tika iesaistītas sieviešu nevalstiskās organizācijas. Kā rezultātā, masveidā tika atbalstīta sieviešu kandidatūra- sieviešu pārstāvniecība valdībā pieauga no 18%- 22% . Šī kampaņa pierāda, ka būtiska ir arī vēlētāju izglītošana un informēšana .

Bet man pēc konferences radās būtiskas pārdomas. Neapšaubāmi, 21.gadsimtā nozīmīgi ir dzimuma līdztiesība, vienādām tiesībām gan sociālajos jautājumos, gan ietekmē politiskajā norisē. Bet vai panākot, lielāku skaitu sieviešu politikā, izmantojot solidaritātes metodes, kad sievietes aktīvi balsos par sievietēm, netiks pazaudēta būtiskākā jēga- izvēlēties pēc kompetences, nevis dzimuma?

Ieva Ādamsone, biedrības PROGRESĪVIE biedre

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *