PROGRESĪVIE Jūrmalas komanda

Jūrmalniek, kopā ar TEVI mēs varam vairāk!

Progresīvā programma ļaus Jūrmalai augt par modernu, zaļu pilsētu, kur ikviens jūrmalnieks ir vērtība, kur daba ir mūsu kopējā bagātība, izglītības sistēma – jūrmalnieku lepnums.

Esi drošs: mēs Jūrmalā turpināsim iedzīvotāju atbalsta programmas īpašuma nodokļa atlaidēm, atbalstam senioriem, skolēniem un daudzbērnu ģimenēm, ekonomiskās situācijas uzlabošanai. Mēs īstenosim atklātu, zaļu un sociāli atbildīgu pārvaldi. Atbalstīsim skolotājus un skolēnus, palielinot pašvaldības līdzmaksājumus skolotāju algām un uzlabojot atbalsta personāla kapacitāti. Tā, lai Jūrmalas bērniem nebūtu jādodas mācīties uz Rīgu.

Komanda


Nr. 1
Jana Simanovska

Inženierzinātņu doktore, "Ekodizaina kompetences centrs" vadošā eksperte

Janas pieredze ir bagāta ar piemēriem, kur viņas iniciatīva ir pārvērtusies taustāmos darbos. Latvijas vecāku forumā kopā ar domubiedriem  Jana pulcēja simtiem vecākus, lai viņu balsis tiktu sadzirdētas izglītības reformas jautājumos. Janai svarīga ir vides kvalitāte un tas, lai cilvēki var izvēlētiesbioloģiski ražotus un tīrus produtus. Jana pārstāvēja sabiedrības intereses zaļā publiskā iepirkuma izstrādē, prasot iekļaut bioloģiskās pārtikas pieejamību kā obligāto prasību. Kopā ar mūsu lauksaimniekiem, Jana aicina aizsargāt bišu un apputeksnētāju veselību, vēršoties pret paviršu pesticīdu izmantošanu.

Jana ir viena no Latvijas zināmākajām vides ekspertēm. Viņas darbību motivē gan vēlme aizsargāt vidi, gan zinātniska, pierādījumos balstīta domāšana. Caur dažādiem NVO projektiem un kursiem, Vidzemes augstskolā Jana ir pilnveidojusi tūkstošiem cilvēku zināšanas par vidi un zinātni. Jana uzskata, ka arī Jūrmalā pienācis laiks veikt atklātus un pierādījumos balstītus lēmumus un iepirkumus - tas ir iedarbīgs veids kā panākt to, ka mūsu daba un infrastruktūra ir pieejama visiem iedzīvotājiem, ne tikai tiem, kas spēj to apbūvēt.

Domājot par Jūrmalu, Jana atceras 90-to gadu sākumu, kad, ceļojot uz kaimiņvalstīm, robežsargi nelikumīgi atņēma pasi, tādējādi pieprasot kukuli. Toreiz Jana drosmīgi izlēma šķērsot robežas nelegāli - tā, lai kukuļi nebūtu jādod. Drosmi Jana novēl arī Jūrmalai - drosmi noticēt tam, ka arī mūsu pilsētu var pārvaldīt godīgi, zaļi un atklāti.

 • Aizsargāt Jūrmalas dabas vērtības un nepieļaut Jūrmalas kāpu apbūvi
 • Padarīt pašvaldības lēmumus atklātus, godīgus un iedzīvotājiem pieejamus
 • Sniegt pienācīgu pašvaldības atbalstu Jūrmalas skolotājiem un skolēniem, veidojot veselīgu mācību vidi

Nr. 2
Māris Graudiņš

Vieslektors Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā, sporta darbinieks

Par demokrātiju Baltijas jūras krastos Māris Graudiņš ir iestājies jau sen. 1985. gadā, kopā ar domubiedriem, Māris īstenoja “Baltijas Brīvības un miera kuģa” braucienu, kas, kuģojot pa Baltijas jūru, tūkstošiem ārzemju mediju atgādināja par Baltijas valstu nelikumīgo okupāciju.

Māris ir trimdas latvietis, kurš Latvijā atgriezās uzreiz kā to atļāva mūsu valsts neatkarības atjaunošana, uzreiz ar lielu atdevi metoties jaunos izaicinājumos. Kā deputāts Māris piedalījās 5. Saeimas darbā. 90-tajos gados viņš nodibināja Latvijas pirmo sabiedrisko attiecību uzņēmumu. Tieši Māra iniciatīva ļāva PROGRESĪVIE pārtapt no biedrības par partiju 2017. gada pašvaldību vēlēšanās, kur Māris uzņēmās arī partijas vadītāja amatu.

Patlaban Māra ikdiena saistās ar mācībām. Māris ir vieslektors Stokholmas ekonomikas augstskolā Rīgā un volejbola treneris savai meitai - ar panākumiem bagātajai Tīnai Graudiņai. Šos pienākumus Māris pilda ar lepnumu un zināšanām, ko vairojis gadiem ilgais darbs ASV arodbiedrībās, draudzē, Okupācijas muzeja biedrībā un dažādās sporta federācijās.

Māris ir pārliecināts sociāldemokrāts, kurš saprot, ka brīvība un demokrātija ne vienmēr ir garantēta. Par šīm vērtībām, tāpat kā par godīgu, atvērtu un kārtīgu pilsētu ir jācīnās katru dienu.

 

 • Brīvi pieejamas brīvdabas sporta bāzes visām paaudzēm
 • Atklātību un sabiedrības uzraudzību Jūrmalas dārgajiem iepirkumiem
 • Lielākas pašvaldības piemaksas skolotājiem, lai bērniem nebūtu jābrauc uz Rīgu

Nr .3
Sarmīte Limba

Izglītības nozares profesionāle

Sarmīte ir izglītības nozares patriote ar profesionālo maģistra grādu pedagoģijā, kura 43 darba gadus veltījusi pedagoģijai vienā izglītības iestādē. Šajā laikā Sarmīte ir guvusi ievērojamu pieredzi par izglītības procesiem un šīs sistēmas dažādajām sastāvdaļām. Sākumskolas "Taurenītis" idejiskā līdzdibinātāja, bijusī skolotāja, direktora vietniece un direktore. Sarmīte ir trīs bērnu mamma, vides ilgtspējas entuziaste un dzīvnieku tiesību aizstāve.

 • Palielināt pašvaldības piemaksas pedagogu atalgojumam Jūrmalā
 • Nodrošināt Jūrmalas skolotājus un bērnus ar vajadzīgo atbalsta personālu, asistentiem, speciāliem pedagogiem, psihologiem
 • Veicināt izglītību, kas iegulda ne tikai infrastruktūrā, bet arī cilvēkos. Tā, lai mūsu bērni varētu mācīties Jūrmalā!

Nr. 4
Gunta Liepiņa

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas direktore

Kā Jūrmalas Mūzikas vidusskolas direktore, Gunta kopā ar lielo kolektīvu ir spējusi padarīt skolu par populāru mūzikas izglītības un koncertdzīves vietu Jūrmalas iedzīvotājiem. Tagad Guntas mērķis ir veicināt pašvaldības sadarbību ar Jūrmalas apkaimju iedzīvotājiem. Viņa ir pārliecināta, ka pašvaldībai ir svarīgs katrs cilvēks - viņa rūpe un labsajūta, izglītība un pilnveidošanās iespējas, kultūras un radošā dzīve. Jo aktīvākas apkaimes mums būs, jo vairāk varas un teikšanas būs Jūrmalas cilvēkiem, jo vairāk teikšanas cilvēkiem, jo ātrāk uzlabosies mūsu dzīves vide.

 • Iesaistīt jūrmalniekus sev svarīgu lēmumu pieņemšanā. Ieviest pilsētā apkaimju budžetu, lai iedzīvotāji spētu lemt par savām vajadzībām un prioritātēm, kuru izpilde tiks nodrošināta no pilsētas budžeta.
 • Veidot Apkaimju centrus, lai cilvēkiem būtu vieta, kur pulcēties dažādām aktivitātēm- sapulcēm, izstādēm, tirdziņiem, sporta nodarbībām, svētku svinēšanai.
 • Izveidot plānu ar Eiropas programmu atbalstu, lai iedzīvotāji varētu uzlabot savus dzīves apstākļus: lai mājas kļūtu par kvalitatīvām dzīves vietām ar drošu tehnisko stāvokli.
Nr. 5
Anda Vītola

Uzņēmēja

Anda ir uzņēmēja, kura pārstāv tūrisma nozari. Anda ir aktīva, pozitīva, orientēta uz rezultātu un sasniegumiem. Anda mēdz " iet laikam pa priekšu " - daļēji attālināti no mājām Anda strādā jau kopš 2004.gada. Šobrīd Anda studē "Zaļo uzņēmējdarbību" un domā, kā iedzīvināt zaļās idejas dzīvē, piemēram, jūras atkritumu racionāla apsaimniekošanu un pārstrādi. Anda mīl suņus un uzskata, ka suņi Jūrmalā arī ir pelnījuši pastaigas gar jūru kopā ar saviem saimniekiem.

 • Inovatīvo tehnoloģiju pārnese Jūrmalas atkritumu apsaimniekošanai un pārstrādei no Eiropas labākajiem piemēriem - Zviedrijas un Vācijas.
 • Publiska un atklāta lielo projektu apspriešana.
 • Suņu pludmales ieviešana

Nr .6
Juris Jātnieks

Vides un sabiedrības pārvaldības plānošanas eksperts

Juris Jātnieks ir profesionālis ar augstākā līmeņa vadītāja pieredzi Dabas aizsardzības jomā. Šobrīd  Juris darbojas kā Latvijas Vides Konsultatīvās Padomes vadītājs. Jura pieredze ir plaša - viņš ir līdzautors Latvijas lielākajam Dabisko ekosistēmu saglabāšanas un atjaunošanas rokasgrāmatu komplektam "Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā", pašvaldību attīstības stratēģiju un programmu izstrādes vadītājs un līdzautors, vairāku vides jomas nevalstisko organizāciju dibinātājs un vadītājs.

Juris apsaimnieko un atjauno dabisku vidi un pļavas arī savas dzimtas īpašumos, konsultē nekustamo īpašumu attīstītājus - kā plānojot apbūvi var ietaupīt naudu, saglabāt dabiskās vides struktūras un piešķirt mājvietai unikalitāti. Savā ģimenē izaudzinājis 4 lieliskus bērnus.

 • Piesaistīt attīstības zaļās pilsētvides un apbūves projektus Jūrmalas apkaimēm - Ķemeriem, Slokai.
 • Saglabāt un pilnveidot zaļo vidi pilsētā kā vietas pievilcības pamatu, kas pieejams visiem Jūrmalniekiem atpūtai, izziņai, sportam un veselības stiprināšanai.
 • Politiski atbalstīt zaļās investīcijas Jūrmalā, veidot vienkāršotu ceļvedi - kā iedzīvotājiem, uzņēmējiem un namīpašniekiem piesaistīt līdzekļus un saskaņot būvvaldē projektus saules enerģijas ražošanai.
Nr. 7
Elizabete Vegnere

Tiesību zinātņu studente

Elizabete ir Latvijas Universitātes tiesību zinātnes 2. kursa studente.  Elizabete papildina studijas ar darbu savas fakultātes pašpārvaldē, strādājot par biroja vadītāju. Elizabetei īpaši padodas komunikācija un mazie un ar rutīnu saistītie darbi - piemēram, darbs ar dokumentiem. Kā jau jauniete, Elizabete ļoti iestājas par jauniešu interesēm, partijā PROGRESĪVIE vadot arī Jaunatnes Politikas darba grupu.

 • Padarīt Jūrmalu par pilsētu jauniešiem - zaļu, iekļaujošu un interesantu.
 • Uzlabot Jūrmalas pilsētas konkurenci pret Rīgu, lai jauniešiem nav jādodas prom "zaļāku lauku" meklējumos.
 • Atvērt Jūrmalā jauniešu māju - jaunatnes centru.

Nr. 8
Baiba Kalnciema

Psiholoģe un pedagoģe

Baiba iepazīt un izprast psiholoģiju un pedagoģiju uzsāka uzreiz pēc vidusskolas beigšanas. Šo 24 gadu laikā iegūta gan maģistratūra pedagoģijā, gan otra maģistratūra psiholoģijā un uzsāktas doktora studijas. Baiba ir nodibinājusi arī savu privātpraksi attiecību un pašizaugsmes centrā "Love Home". Pašreiz Baibas ikdiena noris arī valsts sektorā, kur Jūrmalas Valsts ģimnāzijā viņa pilda izglītības psihologa pienākumus. Baibai ir liela pieredze semināru, lekciju un dažādu projektu organizēšanā.

 • Radīt vidi un apstākļus individuālajam un ģimeņu atbalsta nodrošinājumam gan psiholoģiskai, gan fiziskai labsajūtai
 • Kvalitatīva pirmsskolas un pamatizglītība
 • Droša, atbalstoša izglītības vide ikvienam bērnam
Nr. 9
Edgars Staltmanis

Pensionārs, IT speciālists

Edgars ir pensionārs, kurš patlaban uz pusslodzi testē Web lapas. Šeit Edgaram noder pieredze, kas iekrāta, gadiem ilgi darbojoties IT jomā- sākot ar mikroprocesoru bloku izstrādi un līdz pat IT menedžera amatam lieltirgotavā. Ir nācies gan piedalīties projektos gan pašam vadīt. Princips, pie kā Edgars cenšas pieturēties- jebkurā projektā jāsasniedz iecerētais, bet vienlaikus gala lietotāja darbam jābūt ērtam un vienkāršam. Un šādus principus Edgars vēlētos attiecināt uz jebkuru jauninājumu arī Jūrmalas dzīvē un tās uzlabošanā.

 • Pilsētas transportu pilnveidot tā, lai pilsētā nav nomaļu, kurās saites ar pilsētu pamirst jau vēlā pēcpusdienā un pēc 11 vakarā izzūd pilnībā
 • Samazināt nepieciešamību pēc individuālā transporta pilsētā - gan iedzīvotājiem, attīstot sabiedrisko transportu, gan viesiem, ar ērtu Park & Ride sistēmas izveidi

Nr. 10
Renāte Mencendorfa

Projektu vadītāja jaunatnes NVO jomā

Renāte darbojas jaunatnes NVO jomā vairāk nekā 15 gadus. Viņa ir strādājusi par jaunatnes lietu speciālistu pašvaldībā, šobrīd darbojoties kā projektu vadītāja nacionāla mēroga jaunatnes NVO jumta organizācijā un veicinot jaunatnes politikas attīstību Latvijā. Renātes mērķis Jūrmalā ir panākt, lai darbs ar jauniešiem tiek veikts visās Jūrmalas apkaimēs sākot no Vārnukroga un Priedaines līdz Kūdrai. Renātes bērnība pagāja Buļļuciemā - vietā, kuru atkal par mājām viņa sauc jau četrus gadus.

 • Attīstīt neformālās izglītības un izklaides iespējas jauniešiem apkaimēs sadarbībā ar jaunatnes organizācijām
 • Veicināt deleģejuma līgumus jaunatnes NVO mobilā darba ar jaunatni veikšanai visās Jūrmalas apkaimēs
Nr. 12
Dace Zālīte

Uzņēmēja, Interior Design Studio un DDD3 īpašniece

Daces nodarbošanās apvieno mākslu, vidi, arhitektūru un interjeru. Daces personība apvieno radošumu un kārtības mīlestību. Jau kopš bērnības Dace ir skolojusies un studējusi mākslu, uzskatot, ka pilsētvide ap mums ir jāsaglabā dabiska, kā arī ieguldījumi jāveic estētiskos, ilgtspējīgos un ekoloģiski pamatotos projektos. Daces darbu vada pārliecība, ka pilsētas videi jābūt ne tikai sakoptai, bet arī drošai. Pilsētai ir jānodrošina viss, lai formālie jautājumi un attīstības projektu īstenošana būtu ērta, saprotama un visiem pēc vienādas taisnības. Dace uzskata, ka tas ir iespējams, ja pilsētas amatos nonāk profesionāļi, kas nevirza savas vai šauras grupas intereses.

 • Veicināt Pilsētas apmeklētību visa gada garumā
 • Radīt Pilsētas vidi vēl sakoptāku, drošāku un estētiskāku gan iedzīvotājiem, gan kūrorta pilsētas ciemiņiem
 • Uzlabot būvvaldes kapacitāti un darbību kopumā

Nr. 13
Staņislavs Davidovičs

IT speciālists un vadītājs

Staņislavs Davidovičs pēc dabas ir cīnītājs, kurš vēlās strādāt cilvēku labā, panākot, ka cilvēks kļūst par prioritāti pilsētā. Viņam ir sapnis, ka spēsim samazināt komunālos maksājumus par 15 līdz 20%, kas dos cilvēkiem ietaupījumu līdz 300 EUR gadā, un nodrošināsim to, ka dzīvojam drošā un sakoptā vidē, ar pieejamiem atpūtas stūrīšiem gan jauniem, gan veciem blakus viņu mājām.

 • Panākt, ka Jūrmalas iedzīvotāji mazāk maksā par komunālajiem pakalpojumiem
 • Iedzīvotājiem pieejamas brīvas automašīnu stāvvietas
 • Izmaiņas pārvaldības metodēs, lai pilsēta patiesi rūpētos par iedzīvotājiem un to interesēm
Nr. 14
Silvija Goruza-Krūmiņa

Vecākā eksperte Valsts izglītības attīstības aģentūrā

Silvijas darbs norit Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Nacionālajā kontaktpunktā. Šeit Silvija strādā ar ES struktūrfondu piesaisti un apgūšanu zinātnes jomā. Viņa ir uzņēmīga un vērsta uz jaunu iespēju apgūšanu, iesāktos darbus cenšoties novest līdz galam. Ar Silviju ir viegli komunicēt, jo viņa prot uzklausīt un just līdzi cilvēkiem viņu problēmās. Neskatoties uz ārkārtas situāciju valstī, Silvija attālināti mācās pieaugušo izglītības programmā, pa šo laiku arī krasi mainot savus ēšanas paradumus un pievēršoties veselīgam uzturam un dzīvesveidam.

 • Uzlabot iespējas atpūsties, sportot un pilnvērtīgi izmantot dabas dotās iespējas veselīga dzīvesveida uzturēšanai jūrmalniekiem ilgtermiņā.
 • Veicināt apkaimju attīstību Jūrmalā.

Nr. 15
Rūdolfs Strazdiņš

Skolnieks Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā

Rūdolfs ir aktīvs un atbildīgs jaunietis, skolnieks Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā. Ikdienā pa Jūrmalu  Rūdolfs pārvietojas visos veidos - ar kājām, velo, autobusu, vilcienu - tāpēc viņš labi saprot problēmas, ar ko saskaras Jūrmalnieki pārvietojoties. Kopā ar ģimeni viņš audzē bioloģiskus ābolus, ar ko arī tiek apgādātas izglītības iestādes "Skolas augļa" programmā.

 • Padarīt Jūrmalu par patiesi zaļu pilsētu
 • Nodrošināt, lai ar kājām un velosipēdu var ērti un droši sasniegt jebkuru pilsētas daļu
 • Īstenot pierādījumos balstītu lēmumu pieņemšanu
Nr. 17
Ieva Staltmane

Skolotāja Jūrmalas alternatīvā skolā

Ieva ir skolotāja, kura māca dabaszinības un vada Vides pētnieku pulciņu. Tas apvieno divas Ievas mīļākās lietas - dabas pētīšanu un stāstīšanu citiem par dabu. Ieva studē bioloģiju maģistrantūras pēdējā kursā.  Ieva ilgstoši piedalās Ķemeru iedzīvotāju biedrībā, patlaban darbojoties kā priekšsēdētāja vietniece. Brīvajā laikā viņa ir koriste un rokdarbniece.

 • Saudzīgi un ilgtspējīgi apsaimniekot pašvaldības dabas teritorijas.
 • Stiprināt daudzveidīgu un atpazīstamu izglītības piedāvājumu Jūrmalas skolās.
 • Veidot iedzīvotājiem pieejamu, iniciatīvām atvērtu un caurspīdīgu pārvaldību.

Mūsu komandas idejas


Jūrmala

5 praktiski darbi labākai Jūrmalai

PROGRESĪVIE piedāvājums Jūrmalai ir atklāts, zaļš un sociāli atbildīgs! Šīs ir tikai 5 no mūsu idejām Jūrmalas iedzīvotāju labklājībai!

Jūrmala

Jana Simanovska - Jūrmalas izglītība spēj būt priekšzīmīga

Laba izglītība atver mūsu bērniem daudz plašākas iespējas dzīvē – šīs zināšanas var pielietot jebkurā jomā – valsts pārvaldē, dibinot savu uzņēmumu vai zemnieku saimniecību. Laba izglītība sākas ar patiesu atbalstu mūsu skolotājiem. No šī atbalsta iegūs arī mūsu bērni un viņu iespējas. Kā attīstīt Jūrmalas izglītības sistēmu?

Jūrmala

Jana Simanovska - Nosiltināti nami ir mūsu visu interesēs!

Jana Simanovska atgādina, ka siltināti nami būtu ieguvums katram tajos dzīvojošam jūrmalniekam. Šīs ēkas priekšrocības ir zemāki apkures rēķini, zemāks CO2 daudzums, vienmērīgāka temperatūra, iespēja apvienot siltināšanu ar fasādes renovāciju un citi ieguvumi.

Jūrmala

Jana Simanovska - Laba pārvaldība nevar būt svešvārds Jūrmalā!

Daudzas Latvijas pilsētas ir pieradušas pie tā, ka plaši remontdarbi sākas īsi pirms vēlēšanu mēneša. Jana Simanovska atgādina, ka pēkšņie remontdarbi mēdz būt dārgāki, neērtāki un grūtāk paredzami.

Jūrmala

Sarmīte Limba - Par izglītību, kas iegulda cilvēkos

Sarmītei Limbai ir 43 gadu darba pieredze izglitības jomā - sākumskolā "Taurenītis" viņa gadu gaitā pildījusi gan skolotājas, gan direktores pienākumus. Kā Sarmīte piedāvā uzlabot Jūrmalas izglītību?

Jūrmala

Gunta Liepiņa - Jūrmalas apkaimes katrai paaudzei

PROGRESĪVIE mērķis Jūrmalā ir uzlabot dzīvi visām paaudzēm - bērniem, jauniešiem, strādājošajiem un senioriem. Apkaimes ir lielisks veids, kā iesaistīt cilvēkus pašvaldības lēmumu pieņemšanā. Kā to paveikt?

Jūrmala

Jana Simanovska - 3 prioritātes labākai Jūrmalai

Jūrmala VAR labāk! Mēs varam aizsargāt piekrastes kāpas no alkatīgas un tuvredzīgas apbūves, atbalstīt skolotājus ar atalgojumu un kvalitatīvu personālu, kā arī piesaistīt apkaimju aktīvistus domes lēmumu pieņemšanā, budžeta līdzdalībā un atklātu, godīgu lēmumu nodrošināšanā!

Jūrmala

Jana Simanovska - Par spēcīgu izglītību Jūrmalā!

Jūrmalas bagātajai pašvaldībai ir jārisina skolotāju deficīts - katru dienu vairāk nekā 1000 bērnu no Jūrmalas dodas mācīties uz Rīgu. Mums ir jāveido Jūrmala, kur bērna labākā skola ir viņam tuvākā skola! Kā to panākt?

Prioritātes


Atklāta un pretīmnākoša pārvalde

Veidosim atklātu pārvaldi, informējot sabiedrību savlaicīgi un pretimnākoši, izmantojot digitālos rīkus, publicējot pārskatāmu budžetu, domes dienas kārtību, koku ciršanas atļaujas, uzskatāmi skaidrojot vides pārveides projektus. Veicināsim apkaimju attīstību un lomu pārvaldē, iedzīvotāju padomes, līdzdalības budžetu iedzīvotāju iecerēm, konsultēsimies ar iedzīvotājiem par svarīgām izmaiņām.

Apkaimēs veidosim apkaimju namus (ģimenēm, jauniešiem, senioriem), pieejamus pilsētas dienestus, atjaunojot vēsturiskās ēkas vai ceļot jaunas. Pilnveidosim iepirkumu sistēmu, ar atklātību un savlaicīgu sagatavošanu novēršot korupciju. Veidosim iedzīvotājiem un uzņēmējiem taisnīgus un saprotamus noteikumus, elektronisku lietvedību ar savlaicīgu atbilžu sniegšanu.

Pilnveidosim aprūpi senioriem un personām ar īpašām vajadzībām, diabēta slimniekiem u.c., paplašināsim sociālo un īres dzīvokļu programmu. Iesaistīsim jūrmalniekus kultūras dzīves veidošanā. Atbalstīsim Jūrmalu kā Eiropas kultūras galvaspilsētu. Atjaunosim Annas dienu, Zvejnieku svētkus, mazos kultūras pasākumus. Pašvaldības uzņēmumus vērtēsim pēc iedzīvotāju apmierinātības ar pakalpojumu kvalitāti, nevis pēc peļņas rādītājiem vien.


Ieguldījums Jūrmalas nākotnē - ieguldījums izglītībā!

Skolēniem piedāvāsim labu izglītību, daudzveidīgas ārpusskolas izglītības un sporta iespējas, mūsdienīgu vidi, veidosim pretmobinga programmu. Pedagogiem paredzēsim motivēšanas un atbalsta sistēmu (konkurētspējīgu atalgojumu, dienesta dzīvokļus, tālākizglītošanos, pieredzes apmaiņu). Mazajiem jūrmalniekiem būs vietas bērnudārzos.

Izglītības iestādēs būs veselīgs, garšīgs uzturs no bioloģiski audzētiem produktiem. Mācību telpu būvē prioritāte būs veselīga vide bērniem un kvalitāte. Piešķirsim finanses skolu iniciatīvām, pieredzes apmaiņai, dalībai Ekoskolu un citās programmās.

Ieguldīsim tālākizglītībā: interešu pulciņi apkaimēs, profesionālā izglītība, tālmācība. Piedāvāsim neformālās izglītības un izklaides iespējas jauniešiem apkaimēs un jauniešu centrus sadarbībā ar jaunatnes organizācijām un jauniešiem.


Jūrmala - patiesi zaļa pilsēta

Kopsim un aizsargāsim kāpas (t.sk. kāpu aizsargjoslu), mežus un palienes, vēsturisko apbūvi un ēkas (Majoru muižu u.c.), izstrādāsim Jūrmalas ainavas attīstības principus. Rūpēsimies par bioloģisko daudzveidību pilsētā, veidosim pilsētas publisko vidi brīvu no pesticīdiem. Veicināsim daudzīvokļu namu renovāciju, samazinot komunālos maksājumus un sargājot klimatu, atbalstīsim pagalmu labiekārtošanu.

Izveidosim atbalsta programmu ilgtspējīgām iniciatīvām uzņēmējdarbībā. Veidosim mūsdienīgu atkritumu pārvaldību, mazinot to rašanos iestādēs, izglītojot, nodrošinot ērtu dalīto vākšanu, savācot bīstamos atkritumu no iedzīvotājiem un mazajiem uzņēmējiem. Izmantosim Zaļo publisko iepirkumu arī būvniecībā, lai pilsēta ir paraugs ilgtspējīgai apbūvei.

Atbalstīsim bezizmešu risinājumus mājsaimniecību apkurei un energoapgādei. Jūrmalā būs Zilā karoga pludmales, veidosim labiekārtotas peldvietas, aktīvā sporta zonas, plašas brīvā laika pavadīšanas iespējas, vietas pastaigām ar suņiem. Plānosim cilvēkiem draudzīgu, zemu emisiju satiksmi ar drošu infrastruktūru gājējiem, cilvēkiem ratiņkrēslos. Attīstīsim veloceļus, kas savieno Jūrmalas apkaimes un tālāk, apsargātas velonovietnes, nomas punktus un stāvparkus.

Veicināsim elektroauto uzlādes staciju un skūteru parku izveidi. Prioritāti dosim modernam sabiedriskajam transportam ar saskaņotu grafiku un iespēju ērti pārsēsties starp transporta veidiem, sasniedzot apkaimes. Veidosim dzīvojamās zonas un gājēju ielas.