Jēkabpils PROGRESĪVIE komanda

Mēs paši esam tie, kas veidos jauno Jēkabpils novadu, kurā apvienosies sešas pašvaldības – Jēkabpils pilsēta, Salas, Viesītes, Aknīstes, Krustpils un Jēkabpils novadi. 


Jēkabpils novads tiks attīstīts tā, lai pilsētu un lauku teritoriju iedzīvotājiem būtu vienlīdzīga iespēja demokrātiskā procesā lemt par sev svarīgiem jautājumiem un saņemt kvalitatīvus pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai. Veicinot atvērtību, savstarpēju atbalstu un jebkura iedzīvotāja iesaisti sabiedriskajā dzīvē, Jēkabpils novada pašvaldība un tās pārvaldes institūcijas stiprinās uzticību demokrātijai un veidos saliedētu sabiedrību.

PROGRESĪVIE spēs nodrošināt labu pārvaldību, kvalitatīvus pakalpojumus un pārdomātu vides politiku, veidojot stabilu pamatu katra iedzīvotāja labklājībai un attīstībai. Mēs nodrošināsim efektīvu un caurskatāmu kapitālsabiedrību pārvaldību un iepirkumu uzraudzības sistēmu, izslēdzot jebkādus korupcijas vai izšķērdības riskus.

Mūsu komandas zināšanas izmantosim, lai piesaistītu pēc iespējas plašākus ES fondu līdzekļus,  lai veidotu vienmērīgu pilsētvides un lauku teritorijas attīstību. Mūsu mērķis Jēkabpilī ir katra iedzīvotāja dzīves kvalitātes uzlabošana.

Komanda


Nr. 1
Kristīne Ozola

Jēkabpils domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja

Kopš dzimšanas mana dzīvesvieta bija laukos - Kūku pagastā Krustpils novadā, bet mana mācību un darba vide ir saistīta ar Jēkabpils pilsētu.  Paralēli studijām Latvijas Universitātē, kur apguvu jurista kvalifikāciju, uzsāku studijas Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātē, lai iegūtu zināšanas vadībā un uzņēmējdarbībā.  Tajā laikā es strādāju Jēkabpils rajona prokuratūrā - sākumā par tulku, tad par prokurora palīgu un 5 gadus nostrādāju prokurora amatā. 

Piedzimstot bērniem, sapratu, ka nevēlos ilgstoši darboties krimināltiesību jomā, tāpēc aizgāju no prokuratūras. 2011.gadā nodibināju lauksaimniecības uzņēmumu, saņemot LAD atbalstu jaunajam  lauksaimniekam Šarolē tīršķirnes vaislas liellopu iegādei, un līdz 2018.gadam paralēli savai advokāta praksei darbojos lauksaimniecībā. 

Kā prioritāti Jēkabpils domē vienmēr nostādīju atbalstu ģimenēm ar bērniem un krīzes situācijā nonākušiem cilvēkiem. Kopā ar domubiedriem izdevās panākt, ka pēdējo divu gadu laikā sociālais atbalsts ģimenēm ar bērniem un mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām ir kļuvis par vienu no pašvaldības budžeta prioritātēm. Katra ģimene novērtē iespēju skolēniem bez maksas izmantot sabiedrisko transportu un saņemt brīvpusdienas. Piesaistot Eiropas Savienības un valsts finansējumu, būtiski ir palielinājies arī sociālo un rehabilitācijas pakalpojumu klāsts. 

Darbojoties ģimenes tiesību jomā, sapratu, ka daudziem vecākiem, trūkst zināšanu un izpratnes par savām tiesībām un pienākumiem, kā dēļ bērni tiek atstāti novārtā vai ir iesaistīti vecāku savstarpējos konfliktos. Kopā ar domubiedriem radās doma nodibināt biedrību un sniegt juridisko un emocionālo atbalstu dažādām ģimenēm. Tā tika izveidota Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS”, kas darbojas joprojām. Biedrība arī nodibināja  reģionā vienīgo sociālo uzņēmumu, kas sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem. Vienā brīdī sapratu, ka man nepieciešamas papildus zināšanas sociālajā darbā, tāpēc pagājušā gadā ieguvu arī maģistra grādu sociālā darbā.

 • Ielu, ceļu, iekškvartālu, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju projektēšana un būvniecība.
 • Efektīva sociālā dienesta izveidošana un sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšana.
 • Eiropas Savienības pieejamo fondu maksimāla un lietderīga izmantošana visās jomās.

Nr.2
Alla Beļinska

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības valdes priekšsēdētāja

Allas aicinājums ir palīdzēt līdzcilvēkiem. Kopš 2012. gada Alla vada Latvijas Cistiskās fibrozes biedrību, un no 2015.g. Alla ir vadītāja arī sociālās rehabilitācijas Atbalsta centrā „Viesītei” . Ikdienā viņas vadītajā centrā cilvēki no mazaizsargātām personu grupām saņem fizioterapeita, audiologopēda, psihologa pakalpojumus. Allas vadītās biedrības galvenais mērķis ir sniegt atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni un pieaugušie ar invaliditāti, veicināt šo cilvēku integrāciju sabiedrībā un aizstāvēt viņu tiesības un likumīgās intereses.

 • Veicināt Jēkabpils novada sociālo atbalsta pakalpojumu attistību un kvalitatīvu veseslības aprūpi
 • Veidot atklātu un caurspīdīgu pāšvaldības parvaldi
 • Iestāties par vienmērīgu pilsētvides un lauku teritorijas attīstību, īpaši izceļot Sēlijas vēsturiskās zemes vērtības

Nr.3
Aivis Kokins

Sporta skolotājs un trenera asistents

Aivis ir ļoti pacietīgs, enerģisks un neatlaidīgs - šīs ir īpašības, kuras lieti noder ikdienas darbā - strādājot par Jēkabpils Valsts ģimnāzijas sporta skolotāju, Jēkabpils sporta skolas treneri un volejbola kluba "Jēkabpils Lūši" trenera asistentu, kā arī dažādās Latvijas volejbola izlasēs par statistiķi. Pēdējos gados Aivis ir strādājis un iepazinis gan profesionālās ievirzes izglītības iestādes, gan vispārizglītojošās izglītības iestādes darbību un izaicinājumus. Tāpēc Aivja mērķis ir uzlabot darba un sadzīves apstākļus gan tiem, kas strādā šajās iestādēs, gan tiem, kas tur mācās.

 • Attīstīt un modernizēt Jēkabpils novada izglītības iestādes
 • Radīt labvēlīgu un pieejamu vidi Jēkabpils novadā visu vecumposmu iedzīvotājiem
 • Veicināt jaunu darbavietu izveidi, atbalstīt vietējo uzņēmēju iniciatīvas

Nr.4
Ina Gusāre

Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētāja

Ina Gusāre strādā Jēkabpils novada bāriņtiesā. Viņas mērķis novada pašvaldībā ir plašāk atbalstīt ğimenes ar bērniem. Ina tic tam, ka mūsu apkārtni var uzlabot, katrā personā atrodot viņa slēptos resursus  -viņā pašā un viņa tuvākajā vidē. Inas stiprā puse ir viņas plašās zināšanas sociālajā jomā.

 • Pašvaldības atbalsts bērniem, viņu izglītībai un iespējām
 • Ieguldījumi cilvēkos un viņu pašizaugsmē
Nr. 5
Daina Spuriņa

Latvijas Universitātes Jēkabpils filiāles direktore

Daina ir mērķtiecīga, vitāla, uzņēmīga un radoša personība ar bagātu un pilnvērtīgu pieredzi izglītības jomā dažādu vecumposmu un pedagoģijas interesēs. Daina darbojas kā LU Jēkabpils filiāles direktore un skolotāja Jēkabpils 2.vidusskolā. Dainai ir svarīgs progress, kurš balstās uz humānisma idejām.

 • Pilnvērtīga veselības aprūpe visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no dzīvesvietas, vecuma, mantiskā stāvokļa un citiem kritērijiem.
 • Izglītības kā nākotnes nodarbinātības iespējas un drošības sajūtas kvalitātes un pieejamības nodrošināšana.
 • Sabiedrības sistēmiski noteikta labklājība cilvēka cienīgai dzīvei.

Nr. 6
Ilgvars Bērziņš

Mežizstrādes meistars

Ilgvars ir absolvējis LLU Meža fakultāti un jau 13 gadus strādā AS Latvijas valsts meži. Ģimenē aug divi visforšākie bērni, Anete un mazais Imantiņš. Ilgvars ar bērniem labprāt izbauda sportiskās aktivitātes - ziemā slēpojot un vasarā apceļojot Latviju. Brīvajā laikā darbojas VPDK "Kreicburga", kur pēc garas darba dienas Ilgvars uzkrāj pozitīvo enerģiju dejas solī. Jēkabpili viņš vēlētos redzēt jaunu, drošu, modernu - ar spēcīgu infrastruktūru bērniem un jauniešiem.

 • Jauna, droša, vairāku zonu bērnu laukuma, pilsētiņas izveide Jēkabpilī
 • Palīdzēt veicināt kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pasākumu norisi Jēkabpilī
Nr. 7
Baiba Iļjina

Veterinārārste

Kopš 1996. gada Baiba darbojas veterinārārsta privātpraksē Jēkabpilī, paralēli strādājot arī dažādos uzņēmumos. Baiba mīl savu pilsētu un vēlētos, lai tās iedzīvotājiem un viesiem būtu patīkami šeit uzturēties. Strādājot savā profesijā Baiba ir iemācijusies uzklausīt cilvēkus un sniegt atbalstu savu iespēju robežās.

 • Pašvaldības atbalsts mazajiem uzņēmējiem
 • Ceļu un ielu sakārtošana
Nr. 8
Ludmila Movčane

Jēkabpils 2. vidusskolas skolotāja

Ludmila ir Krievu valodas un literatūras skolotāja Jēkabpils 2. vidusskolā. Ludmila aktīvi piedalās pilsētas sabiedriskajā dzīvē - Organizēju pasākumus, iestudēju teātra izrādes ar 12. klašu skolēniem, sadarbojos ar Jēkabpils kultūrizglītojošo biedrību "Javir". Ludmila ir dzimusi Jēkabpilī, mācījusies Jēkabpils 2. vidusskolā, kur atgriezas strādāt pēc Daugavpils pedagoģiskā institūta 1992. gadā. Šo izvēli viņa nekad nav nožēlojusi. Ludmilas mērķis  iesaistīties pilsētas sociālo problēmu risināšanā (darbs ar daudzbērnu ģimenēm, skolotāju-pensionāru atbalsts). Interesē sadarbība ar Jēkabpils nacionālajām biedrībām.

 • Sakārtots un sistemātisks atbalsts daudzbērnu ģimenēm un pensionāriem
 • Jēkabpils tautību nacionālo kultūru atbalsts un saglabāšana
Nr. 9
Niks Avišāns

Ergoterapeita asistents

Jēkabpils Nikam jau saistās ar patīkamām atmiņām - šeit viņš pabeidza Jēkabpils valsts ģimnāziju. Patlaban Niks ir 23 gadus vecs Rīgas Stradiņa universitātes students, kurš mācās Rehabilitācijas fakultātes studiju programmā “Ergoterapija” ceturtajā studiju gadā. Iepriekš Niks ir strādājis SIA “Jēkabpils Reģionālās slimnīca” Uzņemšanas nodaļā un VSIA “Paula Stradiņa KUS” Neatliekamās medicīnas centrā par sanitāru. Šobrīd Nika darbs norit Valsts sociālās aprūpes centrā “Rīga” filiālē “Teika” kā ergoterapeita asistentam.

 • Sabiedrības veselības veicināšana
 • Sociālo pakalpojumu tīkla uzlabošana
 • Vides pieejamība personām ar funkcionālajiem traucējumiem

Nr. 10
Aļona Vaņuhova

Bāriņtiesas locekle

Aļonas ikdienas darbs rit bāriņtiesā. Aļonai piemīt labas saskarsmes un komunikācijas prasmes. Viņa ir diplomātiska, mērķtiecīga, ar izcilām organizotoriskajām prasmēm. Aļonas mērķis jaunajā Jēkabpils novadā ir stiprināt pašvaldības atbalstu sociālā darba nozarei.

 • Stiprināt sociālo darbu jaunajā novadā - profesionāla un ātra palīdzības nodrošināšana novada iedzīvotājiem juridisko un sociālo jautājumu risināšanā
 • Nodrošināt pašvaldībās pieejamo resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu
 • Uzlabot vides aizsardzību, saglabājot dabas vērtības un mazinot piesārņojumu
Nr. 12
Inese Vītola

Jēkabpils pilsētas pašvaldības attīstības un investīciju nodaļas projektu vadītāja

Ar Ineses līdzdalību un ieguldīto darbu ir realizēti daudzi Eiropas Savienības finansēti projekti. Latvijai, kā Eiropas Savienības dalībvalstij, ir pieejami plaši resursi sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanai. Tās ir plašas iespējas arī jaunajam Jēkabpils novadam. Ilgus gadus, vadot plānošanas dokumentu izstrādi, Inese ir guvusi pārliecību, ka pašvaldības plānošanas procesā būtiski ir iesaistīt iedzīvotājus, uzņēmējus, nevastiskās organizācijas un valsts iestādes, tā radot ieinteresētību, piederības sajūtu un atbildību plānotā īstenošanā.

 • Investīciju piesaiste Jēkabpils novadam
 • Jēkabpils Novada attīstības modeļa izstrāde
 • Jēkabpils novada izveide par pievilcīgu dzīvesvietu
Nr. 13
Ilze Stupāne

Juriste

Ilzes darba pieredze gan juriskonsulta, gan jurista amatos ir lielāka par 25 gadiem. Šajā laikā Ilze ir guvusi padziļinātu pieredzi pašvaldības iekšējo un ārējo normatīvo aktu, kā arī pašvaldības iestāžu nolikumu izstrādi. Ilzes pēdējo gadu darbs saistīts ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, kur tiek risināti jautājumi par zemes, ēku/būvju, dzīvojamā fonda izmantošanu, tostarp, nomu, īri un atsavināšanu. Ikdienā sniedzot iedzīvotājiem palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā, Ilze saprot, ka vairākās apdzīvotās vietās ir nepietiekams pašvaldības dzīvojamais fonds, lai varētu nodrošināt mājokļa pieejamību visiem, kam tas nepieciešams. Tāpēc Ilzes mērķis Jēkabpilī ir veidot novadu, kas iestājas par cilvēku dzīves apstākļu uzlabošanu, plānojot jaunu daudzdzīvokļu māju projektēšanu un būvniecību.

 • Veidot pārdomātu, aktīvu un vienotu jaunā novadā nekustamā īpašuma pārvaldīšanu.
 • Veicināt pašvaldības atbalstu iedzīvotāju dzīvokļu jautājumu risināšanā.
 • Līdzdarboties jaunā novada racionālas un optimālas struktūras izveidē, kas nodrošina novada caurskatāmu pārvaldību.
Nr. 14
Gunta Nesterenko

Arhitektūras rasētāja SIA "BRK Projekti" un SIA "Jēkabpils PMK"

Gunta ir arhitektūras rasētāja, kurai katrs objekts ir jauns izaicinājums un iespēja pilnveidoties. Gunta ir Aktīva, neatlaidīga un zinātkāra personība. Viņai ir lieliskas spējas adaptēties jauniem izaicinājumiem - dzīves gaitā nācies apgūt jaunus darbības virzienus no nulles papildinot savas zināšanas un prasmes. Vērtīgākais dzīvē - bērni un ģimene. Brīvā laika prioritāte - volejbols. Guntas dzīves moto ir - cilvēks var iemācities jebko, ja vien to vēlās.

 • Paplašināt jauniešu izglītības atbalsta programmas ar jaunām specialitātēm
 • Atbalstīt novada teritorijas attīstību akcentējot vēsturiskās un vides vērtības

Nr. 15
Roberts Vībāns

Informācijas sistēmu inženieris

Roberts ir mērķtiecīgs, uzņēmīgs un neatlaidīgs cilvēks, kuram patīk sasniegt un realizēt nospraustos mērķus. Robertam ir vairāk nekā 4 gadu pieredze AS Latvenergo koncernā kā Informācijas sistēmu inženierim. Pēc studijām Jēkabpils Agrobiznesa koledžā tika iegūts bakalaura grāds Ekonomikas un Kultūras augstskolā. Robertam patīk attīstība un iet līdzi laikam, līdz ar to viņš vēlas, lai arī novads attīstās pēc iespējas ātrāk un kvalitatīvāk, lai būtu vairāk cilvēku, kuri vēlētos atgriezties savā novadā. Atgriešanās novadā Robertam bija personīgi svarīga, jo tā izdevās izveidot arī savu ģimeni. Tāpēc viņš vēlas, lai ikviens jūtas kā mājās un ar prieku Jēkabpils novadu sauc par savām mājām!

 • Uzlabot esošo vidi ģimenēm: dažādību bērnu laukumiņos, lai būtu iespēja visu vecumu bērniem pavadīt savu brīvo laiku
 • Neaizmirst par mazajiem draugiem (mājdzīvniekiem) - nodrošināt pilsētvidē atkritumu urnas un spēļu laukumiņus
 • Novadu veidot tā, lai uzņēmējiem tas būtu pievilcīgāks un lai tie justu, ka novads nāk pretī un vēlās redzēt jaunus un jaunus uzņēmējus!
Nr. 16
Zita Goldberga

Fizikas un matemātikas skolotāja Zasas vidusskolā

Zita ir mērķtiecīga, aktīva un neatlaidīga personība, ar pārbaudītām organizatoriskajām spējām. Kopš dzimšanas Zitas dzīvesvieta ir Aknīste, taču ikdienas darbs rit Zasas vidusskolā kā fizikas un matemātikas skolotājai. Iegūts bakalaura grāds matemātikā un profesionālais maģistra grāds izglītības zinātnē. Zitas darbs ir viņas sirdslieta! Paralēli ikdienas darbam Zita ir biedrības " Kaimiņi 3" valdes priekšsēdētāja. Šī biedrība veic daudzdzīvokļu mājas Aknīstē uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanu. Zita uzskata, ka visiem novada iedzīvotājiem jānodrošina vienlīdzīgas iespējas. Novadā jārada vide, kurā būtu vēlme ne tikai dzīvot, bet arī atgriezties, jo katrs cilvēks ir vērtība!

 • Radīt vidi, kurā būtu vēlme dzīvot
 • Veicināt pašvaldības atbalstu iedzīvotāju dzīvokļu jautājumu risināšanā
 • Vienlīdzīgas iespējas visiem novada iedzīvotājiem
Nr. 17
Pēteris Aliks

Bioloģiskais lauksaimnieks

Pēteris ir Jēkabpils novada Dunavas pagasta lauksaimnieks, kurš kopā ar ģimeni izveidoja bioloģisko saimniecību. Pētera saimniecības pamatnozares ir gaļas liellopu un aitu audzēšana, tajā šobrīd tiek apsaimniekoti 300 Ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Pētera mērķis jaunajā novadā ir veidot vienmērīgu reģionu attīstību, lai viss mūsu novads būtu draudzīgāks cilvēkiem un viņu uzņēmībai.

 • Ceļu infrastruktūru sakārtošana, lai veicinātu lauku reģionu attīstību
 • Veidot uzņēmējdarbībai draudzīgu vidi
Nr. 18
Oksana Uvarova

Darba aizsardzības speciāliste Jēkabpils novada pašvaldībā

Kopš 1982.gada Oksana dzīvo Jēkabpils novada teritorijā, Ābeļu pagastā.  Viņa ir absolvējusi Jēkabpils 2.vidusskolu, pēc tam iegūstot augstāko izglītību vadībā un uzņemējdarbībā Baltijas Krievu institūtā 2006.gadā. 2014.gadā Oksana absolvēja Daugavpils universitāti un ieguvu Maģistra grādu Darba aizsardzības jomā. No 2015. gada Oksana strādā Jēkabpils novada pašvaldībā par darba aizsardzības specialistu. Šajā jomā viņai ir 17 gadu pieredze vairākās nozarēs: būvniecībā, mežniecībā, pārtikas ražošanā utt. Oksanas darbs ir viņas sirdslieta.

 • Par drošu vidi bērniem un jauniešiem gan izglītības, gan izklaides jomās.
 • Ikvienam bērnam un jaunietim nodrošināt iespēju nodaroties ar mākslu vai sporta veidu.
 • Attīstīt un modernizēt Jēkabpils novada infrastruktūru.
Nr. 19
Jeļena Jefimova

Salas novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētāja

Jeļenas darbs vienmēr bijis saistīts ar sociālo sfēru un bērnu tiesību aizsardzības jomu. Vairākus gadus Jeļena strādāja sociālajā dienestā par psiholoģi, papildus 2013 .gadā uzsākot darba gaitas kā sociālā darbiniece. Jeļena ir ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu psiholoģijā un profesionālo maģistra grādu sociālajā darbā. Kopš 2018. gada viņa ir Salas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja. Balstoties uz pieredzi un izglītību, Jeļenas mērķis ir veicināt sociālās sfēras attīstību novadā un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā. Jeļena saprot, cik svarīgs ir preventīvajais darbs ar ģimenēm un bērniem, kas samazina risku bērniem nonākt ārpus-ģimenes aprūpē.

 • Veicināt sociālās sfēras attīstību novadā, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā.
 • Rādīt drošu vidi ģimenēm ar bērniem.

Mūsu darbi un redzējums


Jēkabpils

Kristīne Ozola: Jēkabpils novadā svarīgākais ir cilvēks!

Jēkabpils novadā svarīgākais ir cilvēks! "Pēdējos 2 gados Jēkabpils ir ļoti izmainījusies. Mums ir jāturpina attīstīt novada spējas, ieguldot ne tikai infrastruktūrā, bet arī iedzīvotāju labklājībā. Jaunajam novadam ir jāatbalsta katra ģimene, neatkarīgi no tā, vai šī ģimene dzīvo laukos vai pilsētā," uzsver Kristīne Ozola, jaunā Jēkabpils novada mēra kandidāte.

Jēkabpils

Alla Beļinska - Jēkabpils novadam jāiegulda sociālā aprūpē!

Alla Beļinska strādā Atbalsta centrā "Viesītei", kur jau piecus gadus tiek sniegta sociālā palīdzība un rehabilitācijas pakalpojumi. Sociālam atbalstam nevajadzētu būt atkarīgam no ES līdzekļiem vai fondu naudas. Sociālie pakalpojumi ir pastiprināti jāfinansē arī pašvaldībai – visā jaunajā Jēkabpils novadā.

Jēkabpils

Pieci PROGRESĪVI darbi jaunajam Jēkabpils novadam!

Jaunais Jēkabpils novads ir jāuzlabo ar konkrētiem darbiem! Atbalsts ģimenēm, mājokļiem, ceļubūvei un sportam ir tikai dažas no mūsu idejām!

Jēkabpils

Alla Beļinska - Saglabāsim Sēlijas skaistumu!

Jēkabpils novadam ir jāsaglabā mūsu dabas vērtības un Sēlijas vēsturiskais mantojums. Tā, lai šie naudā neizmēramie resursi būtu pieejami arī mūsu bērnu un ģimeņu spēcināšanai.

Jēkabpils

Ciemos pie Kristīnes Ozolas

Kā Kristīne saredz lauku un pilsētu attīstību kopīgajā novadā? Ko dara ģimenes atbalsta biedrība "DOMUS"? Un vai mūsu novadā var izaudzēt alpakas? Par to un citiem jautājumiem Kristīne stāsta personīgākā video.

Jēkabpils

Pagriezīsim Jēkabpili jauniešu virzienā!

Kristīne Ozola: "Mēs nevaram novērst to, ka jauni cilvēki aizbrauc, bet mēs varam padarīt mūsu, Jēkabpils, novadu tādu, lai cilvēki vēlētos atgriezties!" Kā PROGRESĪVIE atbalstīs Jēkabpils novada iedzīvotājus un jauniešus - uzzini šajā video!

Prioritātes


Sociālais atbalsts un veselības aprūpe

Pašvaldībā jāīsteno tāds sociālais darbs, kas palīdz cilvēkiem izrauties no nabadzības, bērniem augt veselīgās ģimenēs un senioriem – būt aktīviem un justies noderīgiem. 

Institūciju sadarbībai iedzīvotāju atbalstam jābūt maksimāli efektīvai, nepieļaujot nepamatotu vilcināšanos vai birokrātisko rīcību.

Nodrošināsim iedzīvotājiem savlaicīgu un kvalitatīvu sociālā atbalsta un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību katrā pilsētā un katrā pagastā. Sociāli mazaizsargātiem vai krīzes situācijā nonākušiem novada iedzīvotājiem būs pieejams nepieciešamais atbalsts!

Atbalstīsim kvalitatīvu privāto sociālo pakalpojumu sniedzēju skaita pieaugumu.

Pilnveidosim un ieviesīsim jaunus sociālos pakalpojumus: paliatīvo aprūpi, dzīvības (drošības) pogas pakalpojumu, rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar kustību traucējumiem, īpašu kopšanu, autiska spektra traucējumiem, retām slimībām un citām saslimšanām, kā arī pieaugušajiem ar kustību vai garīgās veselības traucējumiem, rehabilitācija vardarbībā cietušajiem bērniem un pieaugušajiem, aprūpi mājās un ģimenes asistenta un / vai mentora pakalpojumu.

Nodrošināsim Dienas centra, Ģimenes atbalsta centra un Ilgstošas sociālās aprūpes iestāžu (pansionātu) klientiem iespēju dažādot savu ikdienu, sniedzot iespēju apmeklēt speciālistu nodarbības, apgūt rokdarbu prasmes, dejot, dziedāt, vingrot, peldēt, apmeklēt kultūras un izglītības pasākumus.

Palielināsim atbalstu ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem  un bāreņiem, arī pilngadību sasniegušajiem, ka arī paplašināsim materiālo atbalstu un  citus atbalsta veidus audžuģimenēm un aizbildņiem.

Atbalstīsim veselības aprūpes pieejamību, veicot ieguldījumus veselības aprūpes infrastrukturā un materiāli tehniskā nodrošinājumā, atbalstot ar stipendijām un mājokli jaunos medicīnas jomas speciālistus, tajā skaitā ģimenes ārstus.


Labvēlīga ekonomiskā vide

Radīsim investīcijām un cilvēkresursiem labvēlīgu vidi, veicinot reģiona ekonomisko attīstību un paaugstinot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Ar projektu konkursiem, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm un nomas maksas atlaidēm, kā arī privātās-publiskās partnerības projektiem atbalstīsim jaunu, dzīvotspējīgu, inovatīvu  uzņēmumu veidošanu un prakses vietu nodrošināšanu jaunajiem speciālistiem.

Atbalstīsim un veicināsim kooperāciju starp ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas ļaus uzņēmējiem optimizēt savus izdevumus. Veidosim novadā un reģionā kopīgus tūrisma maršrutus, paplašinot tūrisma pakalpojumu sniedzēju skaitu un veicinot to konkurētspēju un attīstību.


Jaunu mājokļu būvniecība

Privātās un publiskās partnerības ietvaros būvēsim jaunas daudzīvokļu namus, lai nodrošinātu ar dzīvojamo platību ģimenes ar bērniem, sociāli mazaizsargātos iedzīvotājus, kvalificētus speciālistus.

Ar pašvaldības resursiem atbalstīsim iedzīvotāju iniciatīvas labiekārtot iekšpagalmus, būvēt inženierkomunikācijas, nodrošinot videi draudzīgu un alternatīvo tehnoloģiju izmantošanu. Sniegsim atbalstu privātmāju īpašniekiem, kas veselības stāvokļa vai mantiska stāvokļa dēļ nespēj veikt sava īpašuma uzturēšanu, apmaksājot nepieciešamos remontdarbus. 

Pilnveidojot un stiprinot pašvaldības kapitālsabiedrību kapacitāti, nodrošināsim kvalitatīvu namu apsaimniekošanu un operatīvu tehnisko risinājumu avārijas gadījumos.


Drošība satiksmē un ikdienā

Mēs rūpēsimies, lai ikviens cilvēks neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa, justos droši gan savā dzīves vietā, gan publiskās vietās. Būvēsim gājējiem, velobraucējiem, vecākiem ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ratiņkrēslos pieejamas sabiedriskās būves, ielas, ietves, celiņus un atpūtas vietas.

Stiprināsim pašvaldības policijas kapacitāti, lai nodrošinātu kārtības uzturēšanu un iedzīvotāju aizsardzību pret jebkādu apdraudējumu. Stiprināsim sadarbību ar valsts dienestiem – valsts policiju, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, neatliekamo medicīnisko palīdzību u.c.

Nodrošināsim nekavējošas juridiskas, sociālās un psiholoģiskās palīdzības pieejamību krīzes situācijā nonākušiem iedzīvotājiem.

Maksimāli ierobežosim azarstspēļu izplatību Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā un nodrošināsim profesionālu palīdzību no azartspēlēm un apreibinošām vielām atkarīgām personām.

Pilnvērtīga izglītība

Nodrošināsim pirmsskolas un pamatskolas izglītību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Attālāko apdzīvoto vietu iedzīvotājiem nodrošināsim kvalitatīvus transporta pakalpojumus. Radīsim bērniem drošu un atbalstošu mācību vidi, nodrošinot  mācību programmas atbilstoši bērnu vajadzībām un mazinot neiecietību un mobingu izglītības iestādēs.

Atbalstīsim pedagogu papildus prasmju un zināšanu apguvi sava darba kvalitātes uzlabošanai. Uzlabosim izglītības iestāžu materiāli tehnisko nodrošinājumu un ergonomisku vidi mācību kvalitātes uzlabošanai. Īpaši atbalstīsim un veicināsim jauniešu  iespējas kvalitatīvi apgūt fizikas, ķīmijas un dabas zinātnes mācības un apgūt inženierzinātnes un medicīnas profesijas.

Nodrošināsim bezmaksas ēdināšanu pirmsskolās un skolās, pakāpeniski pārejot uz vietējā ražojuma, bioloģiskiem pārtikas produktiem. Ar izglītojošiem pasākumiem motivēsim bērnus un vecākus samazināt pārtikas atkritumu daudzumu skolās un mājsaimniecībās.

Veicināsim kvalitatīvu sporta, mākslas un mūzikas interešu izglītību, kā arī pulciņu nodarbības visās pilsētās un pagastos, atbalstot profesionālu pedagogu darbību, kā arī mūzikas instrumentu, sporta inventāra un iekārtu iegādi.

Atbalstīsim un veicināsim pieaugušo mūžizglītību nolūkā stiprināt kvalificēta darba spēka kapacitāti, veicināt iedzīvotāju iekļaušanu darba tirgū, kā arī dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas sociālam riskam pakļautajiem cilvēkiem.


Zaļa un veselīga vide

Atbalstīsim alternatīvo enerģijas avotu izmantošanu mājsaimniecībās un uzņēmumos. Samazināsim atkritumu daudzumu pašvaldības iestādēs un uzņēmumos, nodrošināsim atkritumu šķirošanu un pārstrādi, ar inovatīviem risinājumiem būtiski samazinot apglabājamo atkritumu daudzumu atkritumu poligonā.

Ar pašvaldībai pieejamiem resursiem atbalstīsim bioloģisko lauksaimniecību. Motivēsim zemniekus pilnībā atteikties no Ģenētiski modificētas produkcijas ražošanas un maksimāli samazināt pesticīdu lietošanu augkopībā. Iesaistīsimies vides problēmu risināšanā un veicināsim iedzīvotāju un uzņēmēju izpratni par resursu taupīšanu un dabas aizsardzības jautājumiem. 

Nodrošināsim veterinārmedicīnas pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem, atbalstot veterinārārstu prakšu darbību.

Veiksim ēku rekonstrukciju un teritorijas labiekārtošanu Jēkabpils dzīvnieku patversmē, nodrošinot visa novada klaiņojošiem dzīvniekiem iespēju uz kvalitatīviem turēšanas apstākļiem. Nodrošināsim atbalstu trūcīgākajiem iedzīvotājiem viņu mājdzīvnieku čipošanai un reģistrēšanai.

Saglabāsim dabas vērtības un saudzīgi izmantosim tās iedzīvotāju labklājībai, mazinot piesārņojumu un veicinot videi draudzīgu un veselīgu dzīvesveidu.

Labiekārtosim un uzlabosim iedzīvotāju (tajā skaitā bērnu un cilvēku ar kustību traucējumiem) piekļuves iespējas ūdenstilpņu krastiem, lai varētu pilnvērtīgi izbaudīt to sniegtās iespējas brīvā laika pavadīšanai.

Iesaistīsim iedzīvotājus, uzņēmējus un nevalstiskās organizācijas pilsētvides labiekārtošanā un izdaiļošanā, tādā veidā veicinot jaunākās paaudzes izpratni par nepieciešamību sakārtot vidi ap sevi un ikdienā nepieļaut apkārtējai videi postošu darbību.


Kūltura visa novadā

Konkursa kārtībā nodrošināsim atbalstu tādiem kultūras pasākumiem, kas attīsta vietējo kultūrvidi, veicina lokālpatriotismu un saliedē sabiedrību.  Finansējuma izlietojumam jābūt adekvātam un caurskatāmam.

Jāveido pārdomāts un mākslinieciski augstvērtīgs kultūras piedāvājums iedzīvotājiem, kas attīsta kultūrvidi un piesaista tūristus. 

Jāveido sadarbība ar pilsonisko sabiedrību un jābūt atvērtiem jaunām kultūras iniciatīvām pašvaldībā.


Aktualitātes

Jēkabpils

Jēkabpils novadā svarīgākais ir cilvēks

Jēkabpils novadā svarīgākais ir cilvēks! "Pēdējos 2 gados Jēkabpils ir ļoti izmainījusies. Mums ir jāturpina attīstīt novada spējas, ieguldot ne tikai infrastruktūrā, bet arī iedzīvotāju labklājībā. Jaunajam novadam ir jāatbalsta katra ģimene, neatkarīgi no tā, vai šī ģimene dzīvo laukos vai pilsētā," uzsver Kristīne Ozola, jaunā Jēkabpils novada mēra kandidāte.

Jēkabpils

Alla Beļinska - Jēkabpils novadam ir jāiegulda sociālā aprūpē!

Alla Beļinska strādā Atbalsta centrā "Viesītei", kur jau piecus gadus tiek sniegta sociālā palīdzība un rehabilitācijas pakalpojumi. Sociālam atbalstam nevajadzētu būt atkarīgam no ES līdzekļiem vai fondu naudas. Sociālie pakalpojumi ir pastiprināti jāfinansē arī pašvaldībai – visā jaunajā Jēkabpils novadā.