01.06.2022

Iepazīsti PROGRESĪVIE Ministru kabinetu!

24. maijā notikušajā preses konferencē PROGRESĪVIE iepazīstināja sabiedrību ar savu Ministru kabineta piedāvājumu 14. Saeimas vēlēšanām. Šajās vēlēšanās mēs startēsim ar pieredzējušu profesionāļu komandu, kas apvieno gan ilggadējus PROGRESĪVIE līderus, gan “PRO Platformas” ekspertus.

PROGRESĪVIE uzskata, ka Latvijas nākamajai valdībai būs jāstrādā ar nopietniem, ilgi nerisinātiem izaicinājumiem. Mūsu mērķis šajā valdībā ir saliedēt Latvijas sabiedrību, veidot ilgtermiņa investīcijas publiskajā sektorā un infrastruktūrā, kā arī panākt to, ka sagaidāmās enerģētiskās un ekonomiskās krīzes smagums negulstās uz Latvijas neaizsargātāko iedzīvotāju pleciem.

Mūsu valstij šis ir īpaši nozīmīgs posms, tādēļ aicinām iepazīties ar cilvēkiem, kuru pieredze un darbi liecina par gatavību vadīt šo izaicinājumu pārvarēšanu!

SATURA RĀDĪTĀJS

 

Kaspars Briškens

Premjerministrs Kaspars Briškens

Kaspars Briškens ilgus gadus ieņēmis vadošus amatus starptautiskos un sistēmsvarīgos uzņēmumos, tostarp Rail Baltica starptautiskajā kopuzņēmumā “RB Rail” un nacionālajā aviokompānijā AS “Air Baltic Corporation”. Tāpat viņš ir vadījis Latvijas Loģistikas asociāciju, kas apvieno Baltijā strādājošos starptautiskos transporta un loģistikas uzņēmumus, kā arī darbojies vadošos amatos Satiksmes ministrijā. Šobrīd Kaspars ieņem neatkarīgā padomes locekļa amatu AS “Pasažieru vilciens”, kur liek lietā savas starptautiskās nozares zināšanas un pieredzi Latvijas pasažieru pārvadājumu nozares attīstībai.

Kā Rail Baltica politiskais koordinators pirms vairāk nekā 10 gadiem, Kaspars virzījis nozīmīgas iniciatīvas, tostarp lidostas “Rīga” iekļaušanu projekta trasējumā, kas ilgtermiņā nodrošinās Latvijai vairāk nekā 500 miljonu EUR lielas papildu investīcijas. Kaspars aktīvi līdzdarbojies arī starptautiskā Rail Baltica kopuzņēmuma izveidē un attīstībā, tostarp kā Latvijas pārstāvis kopuzņēmuma pirmajā padomē un kā ilggadēja projekta starptautiskā ‘seja’ un stratēģiskās attīstības vadītājs. Viņa darbs Air Baltic augstākās vadības komandā transformēja uzņēmumu no faktiskas maksātnespējas līdz nepārtraukti pozitīvai rentabilitātei, ieviešot Eiropā modernāko floti un sasniedzot pasaules punktuālākās aviokompānijas statusu. Tāpat Kaspars savulaik bijis NATO Ziemeļu distribūcijas tīkla transporta un loģistikas sadarbības politiskais koordinators no LR Satiksmes ministrijas puses, nodrošinot šī kritiski svarīgā Afganistānas apgādes koridora darbību caur Latviju ciešā sadarbībā ar ASV un NATO stratēģiskajiem partneriem, kā arī globālajiem multimodālās loģistikas operatoriem, dzelzceļa un autopārvadājumu uzņēmumiem un Latvijas ražotājiem.

Kaspara vērtībās, izglītībā un profesionālajā pieredzē vienmēr klātesoša ir bijusi PROGRESĪVIE tuvā Ziemeļvalstu dimensija – savu karjeru Kaspars uzsāka Latvijas diplomātiskajā dienestā, Ārlietu ministrijā un LR vēstniecībā Zviedrijas karalistē. Kaspars ir ilggadējs ekonomikas attīstības pētnieks un labas pārvaldības lektors, kurš ieguvis maģistra grādu ekonomikā Stokholmas universitātē, bakalaura grādu ekonomikā un uzņēmumu vadībā Rīgas Ekonomikas augstskolā (Stockholm School of Economics in Riga), kā arī studējis ilgtspējīgu attīstību un pārmaiņu vadību Zviedrijas institūtā (Swedish Institute).

Kompetences

◆ Ekonomikas attīstība (misijorientēta industriālā politika, nodokļu politika, nodarbinātība, nevienlīdzība)

◆ Multimodālā mobilitāte un loģistika (stratēģiskās infrastruktūras attīstība, dzelzceļa pārvadājumi, aviācija, e-komercija, ostu un industriālo zonu attīstība, viedā mobilitāte, universālā pieejamība)

◆ Korporatīvā pārvaldība un stratēģisko uzņēmumu vadība

◆ Starptautiskās attiecības un biznesa attīstība

◆ Inovācija, ilgtspēja, digitālā un zaļā transformācija

◆ Pārmaiņu vadība un starptautisku komandu veidošana

↑ Doties atpakaļ uz sākumu

 

Andris Sprūds

Aizsardzības ministrs Andris Sprūds

Andris Sprūds ir aizsardzības un ārlietu eksperts ar plašu akadēmisko pieredzi. Andris ir Rīgas Stradiņa universitātes profesors un dekāns Eiropas studiju fakultātē, Politikas zinātnes katedrā, Latvijas Ārpolitikas institūta valdes loceklis un pētnieks. Andra pētniecība un sadarbība ietver daudzas ievērojamas izglītības iestādes, tostarp Oksfordas, Džona Hopkinsa un Kolumbijas universitātes, kā arī Japānas Enerģētikas ekonomikas institūtu.

Andris ir ieguvis doktora grādu politikas zinātnē (Jagiellonian University, Polijā), maģistra grādus Centrāleiropas vēsturē (Centrāleiropas universitāte, Ungārijā) un starptautiskajās attiecībās (Latvijas Universitāte). Paralēli akadēmiskajam darbam, Andris regulāri komentē starptautiskos procesus un ārpolitikas notikumus dažādos Latvijas medijos.

Kompetences

◆ Starptautiskā politika un drošība

◆ Transatlantiskās attiecības

◆ Postpadomju valstu iekšpolitika un ārpolitika

◆ Enerģētiskā drošība

↑ Doties atpakaļ uz sākumu

 

Imants Lieģis

Ārlietu ministrs Imants Lieģis

Imants Lieģis ir viens no Latvijas pieredzējušākajiem diplomātiem, bijušais Aizsardzības ministrs (2009-2010) un Tieslietu ministra pienākumu izpildītājs (2010). Šajā periodā Imants palīdzēja īstenot reformas aizsardzības nozarē, tanī skaitā iepirkumu procesā, korupcijas risku mazināšanā un bruņoto spēku efektivizācijā. 

Imanta plašā pieredze ietver līdzdalību Latvijas NATO pievienošanās procesā un vēstnieka darbu Francijā, Spānijā, Beļģijā, Luksemburgā un Nīderlandē, Ungārijā, kā arī Latvijas vēstnieka amatu NATO un ES Politikas un drošības komitejā. Jau vairāk nekā 10 gadus Imants cieši sadarbojas ar Latvijas Ārpolitikas institūtu, viņš ir ilgstoši darbojies arī Eiropas Vadības tīkla (European Leadership Network) Konsultatīvajā padomē. Imants ir ieguvis tieslietu grādu Ņūkāslas pie Tainas universitātē.

Kompetences

◆ Ārpolitika un diplomātija

◆ Drošības un aizsardzības politika

↑ Doties atpakaļ uz sākumu

 

Skaidrīte Ābrama

Ekonomikas ministre Skaidrīte Ābrama

Skaidrīte Ābrama ir konkurences eksperte, kuras ilgstošais, atbildīgais darbs ir atzinīgi novērtēts pasaules līmenī. Kā neatkarīga konkurences eksperte Skaidrīte strādāja Konkurences padomē no 2004. līdz 2020. Gadam, 2012. gadā kļūstot par šīs padomes priekšsēdētāju. Šajā darbā Skaidrīte aktualizēja konkurences neitralitātes konceptu, panākot tā iekļaušanu Latvijas konkurences regulējumā. Skaidrītes vadības laikā Konkurences padoma ierindojās “Global Competition Review” izdevuma pasaules 37 vadošo konkurences iestāžu reitingā, 2016. gadā viņu iekļāva pasaules 100 konkurences ekspertu topā “Women in antitrust 2016”.

2018. gadā kā pirmā Austrumeiropas pārstāve Skaidrīte tika ievēlēta par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Konkurences komitejas Biroja locekli. Viņas pieredzē ietilpst arī starptautisku uzņēmumu un pētījumu vadība, kā arī sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (Latvijas Universitāte) un pēcdiploma studijas ekonomikas zinātnēs (Sanktgallene, Šveice). 

Kompetences

◆ Konkurences politika un tiesības, konkurences ekonomika

◆ Valsts pārvaldes vadība, efektivitātes, finanšu un sadarbības jautājumi

◆ Ekonomiskās izpētes projektu vadība

◆ Uzņēmējdarbības vadība

↑ Doties atpakaļ uz sākumu

 

Finanšu ministrs Andris Šuvajevs

Andris Šuvajevs ir viens no Latvijas vadošajiem finanšu pētniekiem. Latvijā Andris bija pirmais, kas aktualizēja neatmaksājamo parādu dzēšanas nepieciešamību, panākot, ka no 2020. gada Latvijas Banka ieviesa līdz 2008. gadam ņemto hipotekāro kredītu dzēšanas iespēju, kā arī veicinot “mazo parādu” dzēšanas likumu, kas stājās spēkā šogad. Andris piedalījās kā NVO pārstāvis Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē (2020-2021), kā akadēmiskais ekspertu grupas pārstāvis konsultēja valdību Covid-19 krīzes vadībā.

Andris neizsīkstoši nodarbojas ar pētniecību un sabiedrības iesaisti ekonomiskajos un politiskajos procesos. Kā politikas pētnieks domnīcā “Providus” Andris pētīja integrācijas un migrācijas politiku, kā arī sociālo politiku kopumā. Viņš ir piedalījies pētījumos par sociālo uzņēmējdarbību neredzīgo ciematā Juglā, Zolitūdes traģēdijas ietekmi, iedzīvotāju parādsaistībām un mājokļu politiku. Andris ir vadījis maģistratūras kursus Rīgas Stradiņa universitātē, naudas antropoloģijā, politikas un ekonomikas antropoloģijā, kā arī plaši zināmo LU “OpenMinded” lekciju kursu finanšu antropoloģijā. Andris ir ieguvis zinātnes maģistra grādu sociālajā antropoloģijā, Oksfordas universitātē. Andris ir strādājis arī kā finanšu žurnālists portālā TVNET, regulāri ir piedalījies arī dažādos TV un interneta ziņu raidījumos.

Kompetences

◆ Finanšu politika un makroekonomika 

◆ Sociālā politika

◆ NVO sektors

◆ Migrācijas politika

↑ Doties atpakaļ uz sākumu

 

Liene Gātere

Iekšlietu ministre Liene Gātere

Liene Gātere ir pretkorupcijas speciāliste, bijusī Sabiedrības par atklātību “Delna” direktore. Liene tika ievēlēta par KNAB Sabiedriski konsultatīvās padomes priekšsēdētēju, viņas pieredzē ietilpst arī dažādu Latvijas un starptautisko organizāciju konsultēšana kā pētniecei un politiskai un juridiskai analītiķei.

Lienes darba rezultāts ir likumu maiņas sabiedrības interesēs, tostarp grozījumi Krimināllikumā, jaunu iniciatīvu ieviešana, korupcijas risku pārvaldības pilnveidošana, valsts pārvaldes atklātības un ētikas principu stiprināšana. Liene ir vadījusi analītisku atvērto datu rīku izveidi, kas caurskata atklātību par Saeimas deputātu darbu un publiskajiem iepirkumiem, starptautiskās pētījumu komandās veikts darbs arī pie Globālā datu barometra izstrādes un sadarbība ar OECD. Attīstības sadarbībā Liene ir nodevusi pieredzi Centrālāzijas, Austrumeiropas un Balkānu valstīm.

Liene ir organizējusi arī publisko diskusiju pasākumu PolitiCafe, kā projektu vadītāja un interešu aizstāvības koordinatore strādājusi arī sieviešu tiesību organizācijā Centrs Marta. Liene ir intensīvo kursu pasniedzēja Rīgas Juridiskajā augstskolā, viņai ir maģistra grāds politikas zinātnē (Latvijas Universitāte). 

Kompetences

◆ Korupcijas un ekonomisko noziegumu novēršana

◆ Laba pārvaldība

◆ Informācijas un datu atklātība

◆ Publisko iepirkumu un ES fondu finansējuma izlietojuma uzraudzība

◆ Pilsoniskā līdzdalība

◆ Bērnu un sieviešu tiesības

↑ Doties atpakaļ uz sākumu

 

Antoņina Ņenaševa

Izglītības un zinātnes ministre Antoņina Ņenaševa

Antoņina Ņenaševa ir PROGRESĪVIE līdzvadītāja, Rīgas domes deputāte, Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētāja vietniece, Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekle. Rīgā Antoņina ir uzņēmusies politisko līderību pār izglītības uzlabošanu, panākot izglītības nozares budžeta pieaugumu par gandrīz 23 miljoniem EUR un gada laikā izcīnot vairāk nekā 2,2 miljonus EUR bērnudārzu atjaunošanai.

Šajā laikā radītas vismaz 300 jaunas vietas  bērnudārzos, panākot divu pašvaldības ēku pārbūvi izglītības vajadzībām. Palielināts līdzfinansējums privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, palīdzot vecākiem un uzlabojot pieejamību, kā arī panāktas būtiskas izmaiņas nākamo periodu plānošanas dokumentos mūsdienīgākai un atbildīgākai izglītībai galvaspilsētā. Antoņina ir veicinājusi pedagogu atbalsta pieauguma pandēmijas laikā, kā arī to, lai Rīga kā pirmā valstī finansiāli motivē pedagogu un personāla vakcināciju pret Covid-19, ļaujot vairāk bērniem mācīties klātienē.

Izglītības nozarē Antoņina strādā jau vairāk nekā 10 gadus. Pa šo laiku viņa ir vadījusi projektus bērniem, jauniešiem un profesionālās kvalifikācijas celšanas kursus pedagogiem, strādājusi kā Sociālo zinību un ekonomikas skolotāja, kā arī politoloģijas lektore Rīgas Stradiņa universitātē. 2019. gadā Antoņina saņēma Ekselences balvu 2019 par izcilu un inovatīvu pedagoģisko darbu. Antoņinai ir sociālās politikas maģistra grāds (Londonas Ekonomikas un Politikas zinātnes skola). Viņas prioritāte 14. Saeimā ir taisnīga pāreja uz vienotu izglītības sistēmu latviešu valodā.

Kompetences

◆ Mūsdienīga izglītības politika

◆ Sociālā politika un ekonomika

◆ Laba valsts pārvaldība

◆ Sabiedrības integrācija

◆ Nevalstiskā sektora vadība

↑ Doties atpakaļ uz sākumu

 

Agnese Logina

Kultūras ministre Agnese Logina

Agnese Logina ir kultūras politikas eksperte un Latvijas Kultūra akadēmijas Rīgas Kino muzeja vadītāja. Pašreizējā Rīgas domes deputāte, Kultūras komisijas līdzvadītāja un Satiksmes un Transporta lietu komitejas vadītāja vietniece. Agnese ir Kultūras teorijas vieslektore Latvijas Kultūras akadēmijā un Kino kuratore, kas veidojusi kino programmas dažādos festivālos.

Rīgas domē Agnese ir panākusi veloinfrastruktūras nodaļas izveidi Satiksmes departamentā, līdzdarbojusies pie caurspīdīgākas kultūras finansējuma konkursu sistēmas izveides, strādājusi pie Vasaras kultūras programmu izveidošanas, lai atbalstītu NVO sektoru krīzes laikā. Agnese ir uzsvērusi sieviešu pārstāvniecību pilsētvidē, aktualizējot drīz topošo Aspazijas pieminekļa izveidi. 

Agneses pieredzē ietilpst dažādu kino programmu izveide, jauno kino kritiķu apmācība, izstāžu un izglītojošo materiālu izstrāde, kas ļauj saglabāt un jauniepazīt Latvijas kino mantojumu. Riga IFF ietvaros viņa ir izveidojusi starptautisko Baltijas mūzikas video konkursu. Agnese regulāri apskata kino pasauli Latvijas mediju publikācijās. Agnesei ir bakalaura (Amsterdamas Universitātes koledža) un maģistra grāds (Latvijas Kultūras akadēmija) humanitārajās zinātnēs.

Kompetences

◆ Kultūras politika

◆ Latvijas kultūras vēsture

◆ Kultūras mantojuma saglabāšana

◆ Projektu vadība

◆ Satura atlase

◆ Sieviešu tiesības

↑ Doties atpakaļ uz sākumu

 

Māris Grāvis

Labklājības ministrs Māris Grāvis

Māris Grāvis ir sociālās uzņēmējdarbības eksperts ar 20 gadu pieredzi sociālo pakalpojumu veidošanā un nodrošināšanā personām ar invaliditāti. Māris ir Biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” valdes priekšsēdētājs un sociālā uzņēmuma “RB Cafe” idejas autors un valdes loceklis. Māris ir konkursa “Cilvēka izaugsmei” laureāts, kura ieguldījums ir palīdzējis cilvēkiem ar invaliditāti rast darbu, atbalstu un sadzirdēšanu. Piedalījies sociālās uzņēmējdarbības ieviešanā Latvijā, kā arī joprojām aktīvi konsultē cilvēku ar invaliditāti interešu pārstāvniecībā.

Māris ir aktīvi iesaistījies un līdzdarbojies ministriju un pašvaldību darba grupās un politikas iniciatīvu īstenošanā. Viņš ir atbalstījis daudzu sociālo pakalpojumu attīstību reģionos, Māra pieredze iekļauj daudzu  liela apjoma vietēja līmeņa un ES fondu finansētus projektus izveidi un vadīšanu, kā arī grupu dzīvokļu, dienas centru un specializētu darbnīcu nodrošināšanu. Mārim ir 10 gadu pieredze neformālo izglītības programmu vadīšanā. Māris ir ieguvis bakalaura grādu Politikas zinātnē un maģistra grādu Uzņēmējdarbības vadībā.

Kompetences

◆ Sociālā politika

◆ Organizāciju vadība

◆ Integrācija

◆ Projektu vadība

◆ Darbs ar personām ar invaliditāti

◆ Kvalitatīvu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu veidošana un nodrošināšana

◆ Datu apstrāde

↑ Doties atpakaļ uz sākumu

 

Jānis Meirāns

Satiksmes ministrs Jānis Meirāns

Jānis Meirāns ir ieguvis plašu pieredzi dažādos transporta un loģistikas risinājumos, vairāk nekā 10 gadus strādājot vadošajos amatos valsts un privātajā sektorā. Kā vadošais eksperts, Jānis konsultēja reformas izstrādi Latvijas Ostu pārvaldībā un ilgtspējīgu pārmaiņu ieviešanā DG REFORM projektā “Ensuring Sustainable Mobility”. Jāņa ekspertīze tika iekļauta arī Pasaules Bankas ostu pētījuma projektā “Review of the Ports sector: Competitiveness and Governance“.

Jānis ir bijušais SIA “Rīgas satiksme” pagaidu valdes loceklis, iepriekš strādājis arī kā Rīgas domes vice-mēra padomnieks mobilitātes jautājumos. Jāņa pieredzi papildina maģistra grāds Transporta ekonomikā (Roterdamas Erasmus universitāte).

Kompetences

◆ Pārmaiņu vadība

◆ Analītiskā domāšana

◆ Attiecību veidošana un uzturēšana

◆ Plānošana un organizēšana

◆ Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību

◆ Stratēģisks redzējums

↑ Doties atpakaļ uz sākumu

 

Edgars Zelderis

Tieslietu ministrs Edgars Zelderis

Edgars Zelderis ir zvērināts advokāts, jurists, kas ilgstoši strādājis gan privātos uzņēmumos, gan pašvaldībās. Edgara pieredze ietver banku sektoru un darbu advokātu birojā, tomēr jau vairākus gadus Edgars aktīvi darbojas tieši Talsu novadā. Viņš ir partijas “Mēs – Talsiem un novadam” valdes priekšsēdētājs, Talsu novada deputāts un bijušais Talsu novada domes priekšsēdētājs. Ar mērķi veidot taisnīgas pārmaiņas savā novadā, Edgars 2017. gadā dibināja partiju “Mēs – Talsiem un novadam”.

Edgara politiskais darbs atskan arī ārpus novada robežām – patlaban izskatīšanas procesā ir viņa pērn iesniegtā konstitucionālā sūdzība Satversmes tiesā par politisko partiju finansēšanu, kas vērš uzmanību uz nepietiekamu atbalstu reģionālai politiskajai pārstāvniecībai. 2021. gadā Edgars bija viens no kandidātiem Tiesībsarga amatam, Saeimas balsojumā saņemot 15 deputātu atbalstu. Edgars regulāri publicē viedokļa rakstus par tieslietu tēmām, tostarp, izdevumā “Jurista Vārds” un portālā “Delfi”. Edgars ir ieguvis bakalaura un maģistra grādus, kā arī jurista kvalifikāciju tiesību zinātnēs (Latvijas Universitāte), LU Sociālo zinātņu fakultātē viņš studējis arī politikas zinātni.  

Kompetences

◆ Tieslietas

◆ Pilsoniskā līdzdalība

◆ Analītiskā domāšana

◆ Darbs komandā, komandas vadīšana

◆ Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību

◆ Plānošana, organizēšana, virzība uz attīstību un rezultātu

↑ Doties atpakaļ uz sākumu

 

Edgars Labsvīrs

Veselības ministrs Edgars Labsvīrs

Edgars Labsvīrs ir bijušais Nacionālā veselības dienesta vadītājs, kas 2021. gadā izveidoja infrastruktūru masveida vakcinācijai, ļaujot maija mēnesī Covid-19 vakcīnu saņemt gandrīz pusmiljonam Latvijas iedzīvotāju. Par savu ieguldījumu pirmā viļņa krīzes vadības grupā Edgars Labsvīrs tika apbalvots ar Atzinības krustu.

Edgara vadībā tika pārveidota Nacionālā veselības dienesta stratēģija, uzsverot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Pārskatīta arī E-veselības attīstības stratēģija un pārrēķināti veselības aprūpes pakalpojumu tarifi vairākās jomās, vienkāršojot attiecīgos procesus. Edgars vairākus gadus ir strādājis veselības aprūpes sektora starptautiskajos uzņēmumos, viņa vadībā arī klīniskajā praksē ir ieviestas vairākas musdienu tehnoloģijas.

Edgars ir bijis Amerikas Tirdzniecības Palātas Latvijā valdes loceklis un veselības darba grupas līdzvadītājs. Arī partijā PROGRESĪVIE Edgars ilgstoši vada veselības darba grupu un no 2018. līdz 2019. gadam viņš darbojās kā partijas valdes loceklis. Edgaram ir maģistra grāds veselības vadībā un bakalaura grāds uzņemējdarbības vadībā (Rīgas Stradiņa Universitāte).

Kompetences

◆ Veselības aprūpes finansēšana un administrēšana

◆ Valsts pārvalde

◆ Digitālā veselība

◆ Medicīniskās tehnoloģijas

↑ Doties atpakaļ uz sākumu

 

Edmunds Cepurītis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Cepurītis

Edmunds Cepurītis ir vides zinātnieks, kurš jau 10 gadus darbojas vides aizsardzības jomā. Edmunds ir viens no PROGRESĪVIE līdzdibinātājiem, kopš 2019. gada viņš ir partijas valdes loceklis, iepriekš bijis arī tās līdzpriekšsēdētājs.

Edmunds ir Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs, kurš ir panācis vairākas nozīmīgas reformas. Edmunda vadībā Rīgā nostiprināta vienas pieturas aģentūra ēku renovācijai Rīgā (Rīgas enerģētikas aģentūra), kā arī ieviesta energopārvaldība pašvaldības ēkās. Ieviests vienots šķirošanas standarts visās Rīgas atkritumu apsaimniekošanas zonās, panākts 25% pieaugums atkritumu šķirošanai gada laikā, kā arī ieviesta bioloģisko atkritumu šķirošana. Īstenota ilgtspējīgas mežsaimniecības reforma SIA “Rīgas meži” pārejot uz rekreācijas un dabas aizsardzības vērtību saglabāšanu.

Edmunda darbs ir ļāvis rīdziniekiem ietaupīt vairākus miljonus eiro. Atlaižot SIA “Rīgas meži” valdes locekļus nostiprināta laba pārvaldība un iepriekš izšķērdētu līdzekļu novirzīšana sabiedrībai vērtīgiem ieguldījumiem. Panākta vienošanās ar Konkurences padomi “Tīrīgas lietā”, samazinot soda apmēru par vairāk nekā 5 miljoniem EUR. 6 Rīgas kapitālsabiedrībām definēti mūsdienīgi sociālie un vides nefinanšu mērķi.

Kā vides eksperts Edmunds ir sniedzis ieguldījumu vairāku vides aizsardzības iniciatīvu un kampaņu veidošanā atkritumu apsaimniekošanas, klimata politikas un dabas aizsardzības jomās sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām. Edmunds ir dibinātājs biedrībai Zero Waste Latvija un viens no debašu asociācijas “Quo Tu domā?” līdzdibinātājiem. Edmunds ir ieguvis Dabaszinātņu maģistra grādu vides zinātnē (Latvijas Universitāte).

Kompetences

◆ Klimata un vides politika

◆ Izglītība ilgtspējīgai attīstībai un kritiskās domāšanas izglītība

↑ Doties atpakaļ uz sākumu

 

Jana Simanovska

Zemkopības ministre Jana Simanovska

Jana Simanovska ir viena no pieredzējušākajām Latvijas vides ekspertēm, biedrības “Ekodizaina kompetences centrs” vadītāja un Vidzemes augstskolas pētniece, vieslektore. Jana ir izstrādājusi dažādas apmācības programmas, izglītojusi un konsultējusi simtiem Latvijas uzņēmumu par drošu ķīmisko vielu pārvaldību un simtiem pašvaldības darbinieku zaļā publiskā iepirkuma izmantošanai, tostarp, pārtikā un ēdināšanā. Jana ir Europas Pesticīdu rīcības tīkla (PAN Europe) valdes locekle, pārstāvot kaitīgu pesticīdu lietošanas samazināšanu un videi draudzīgu alternatīvu izmantošanu.

Jana ir aktīva nevalstiskā sektora pārstāve, aizstāvot labu pārvaldību, sabiedrības intereses normatīvo aktu izstrādē un panākot labāku vides un sabiedrības veselības aizsardzību. Jana ir bijusi ievēlēta kā Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietniece, viņas pieredzē ietilpst arī darbs Pilsoniskās alianses un sabiedrības par atklātību “Delna” padomēs. Kopā ar domubiedriem Jana pulcēja simtiem vecāku “Latvijas Vecāku foruma” ietvaros, lai viņu balsis tiktu sadzirdētas izglītības reformas jautājumos. Jana ir rakstu, rokasgrāmatu, vides pārskatu un pētījumu līdzautore, galvenokārt par vides stāvokļa un pārvaldības tēmām. Par aktīvu darbu sabiedrības izglītošanā par ķīmisko vielu, tostarp, pesticīdu riskiem saņēmusi Latvijas Ārstu biedrības balvu “Gada cilvēks sabiedrības veselībā 2015”.

Jana ir PROGRESĪVIE valdes locekle un Jūrmalas nodaļas vadītāja. Jana ir inženierzinātņu doktore vides inženierzinātnē, pirms tam ieguvusi maģistra grādu vides zinātnē un pārvaldē, bakalaura grādu ķīmijā.

Kompetences

◆ Vides pārvaldība, ķīmisko vielu pārvaldība

◆ Ilgtspējīga  lauksaimniecība

◆ Zaļais publiskais iepirkums

◆ Pētījumos balstītas vides politikas veidošana

◆ Pilsoniskā līdzdalība, dialogs ar sabiedrību

↑ Doties atpakaļ uz sākumu