Esi students? Piesakies stipendijai!

studijas
Brīvības un Solidaritātes fonds (BSF) ir izsludinājis pieteikšanos uz vienreizēju stipendiju studentiem, kas 2013./2014. gadā rakstīs bakalaura vai maģistra programmas noslēguma darbu un tam izvēlēsies kādu no fonda piedāvātajiem tematiskajiem blokiem.

Šajā mācību gadā piedāvātās virstēmas ir:
„Sociālās nevienlīdzības, tās cēloņu un seku izpēte”;
“Zaļā tautsaimniecība”;
“Sieviešu politiskās tiesības un iespējas šodien un vēsturiski Latvijā”;
„Arodbiedrību loma mūsdienu Latvijā”.

Uz izsludināto stipendiju drīkst pretendēt Latvijas augstskolu studenti, kuri 2013./2014. mācību gadā izstrādā savus noslēguma darbus studijām bakalaura vai maģistra programmās. Lai pieteiktos BSF stipendijai, studentam jāiesniedz ar kādu no izsludinātajām virstēmām saskanīga noslēguma darba tēma, kas saskaņota ar potenciālo darba vadītāju. Pieteikties stipendijai var, aizpildot pieteikšanās anketu un iesniedzot to BSF līdz 2014. gada 1. februārim (ieskaitot). Stipendiju konkursa nolikums un pieteikuma anketa ir pieejama ŠEIT.

Vienas stipendijas apmērs ir 200 Ls, to izmaksā divās daļās, pārskaitot uz stipendiāta norādīto bankas kontu. Pirmā stipendijas daļa (60%) tiek izmaksāta, uzsākot pētījumu, otrā daļa (40%) pēc pētījuma pabeigšanas, sekmīgas aizstāvēšanas kopā ar darba vadītāja atzinumu.

Stipendijas izveidošanas mērķis ir pievērst jauno pētnieku uzmanību tādām sabiedrībā aktuālām tēmām kā līdzdalība, solidaritāte, tolerance, sociālais taisnīgums, nodokļu progresivitāte, ilgtspējīga tautsaimniecība, vides aizsardzība un demokrātija, kā arī studiju laikā atbalstīt centīgus, mērķtiecīgus Latvijas augstskolu studentus bakalaura darbu izstrādē.

Stipendiātu darbi tiks publicēti BSF mājaslapā.

Sīkāka informācija:
Ervins Labanovskis
BSF priekšsēdētājs
Tel: 29199982
e-pasts: Ervins.labanovskis@gmail.com

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *