5. Māris Grāvis

Darbības joma

Sociālā aizsardzība, integrācija, vienlīdzība

Izglītība

Ieguvis bakalaura grādu politikas zinātnē un maģistra grādu uzņēmējdarbībā.

Pieredze

Jau 20 gadus īstenoju pasākumus sociālās integrācijas veicināšanai Latvijā un šo gadu laikā ir izdevies radīt vienu no lielākajiem socialo pakalpojumu sniedzējiem Latvijā ar vairak ka 150 socialā darba specialistu komandu. Esmu īstenojis daudzus projektus, lai neiespējamais kļūtu iespējams un cilveki saņemtu tiem.nepieciešamos pakalpojumus. Paralēli esmu sociālās uzņēmējdarbības veicinātājs radot uzņēmumus ar pievienoto vērtību. Esmu arī Sociālās Uzņēmējdarbības Asociācijas padomes sastāvā. Mans hobijs ir basketbols un šobrīd esmu arī basketbola treneris.

Kandidēju, jo…

Vēlos aktualizēt sociālos jautājumus, sevišķi – pārstāvot mazākaizsargāto grupu intereses valsts un ES līmenī.