16. Ilze Baranovska

Darbības joma

Sociālā un tiesību joma

Izglītība

Ieguvusi maģistra grādu ekonomikā.

Pieredze

Vairāk nekā 15 gadu pieredze strādājot valsts pārvaldē ārvalstu finanšu instrumentu nacionālo programmu plānošanā un apguvē, kā arī vadot Administratīvās un finanšu vadības nodaļu. Šobrīd esmu ESF projekta “Pieeja tiesiskumam” vadītāja. Kā arī kopā ar domu biedriem esmu izveidojusi un vadu biedrību Domnīca “Domino”, kas iestājas par sabiedrības apvienošanu un izglītošanu par dzimumu līdztiesību un ģimeņu tiesībām un interešu aizstāvību harmonisku un demokrātisku savstarpējo attiecību un draudzīgas ģimenes vides veidošanā.

Kandidēju, jo…

Esmu par cilvēktiesībām un sociālo aizsardzību ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Vēlos ar savām zināšanām palīdzēt Latvijas valstij, veidojot aizvien iekļaujošāku sabiedrību, kurā ikviens Latvijas iedzīvotājs justos sociāli un tiesiski aizsargāts.