Baltijas sociāldemokrāti vienojas atbalstā «Baltijas praidam 2018»

Lietuvas Sociāldemokrātiskās partijas (LSDP) un Igaunijas sociāldemokrātu LGBT+ organizācijas Vikerroos pārstāvji pievienosies partijas PROGRESĪVIE grupai Baltijas praida gājienā 9. jūnijā. Sociāldemokrātu grupu gājienā papildinās arī Baltijas jūras reģiona sociāldemokrātisko partiju jaunatnes organizāciju tikšanās dalībnieki, pārstāvot Vācijas, Polijas, Dānijas un Zviedrijas sociāldemokrātu partijas.

PROGRESĪVO izvēlētais grupas moto ar sociāldemokrātiskajām pamatvērtībām — vienlīdzība un solidaritāte — papildina šī gada Baltijas praida saukli «Saskati dažādību! Saskati brīvību». Baltijas sociāldemokrātu gājiena moto ir: «Saskati dažādību! Saskati brīvību, solidaritāti un vienlīdzību!»

PROGRESĪVIE no dibināšanas brīža iestājas par dažādo mūsdienu ģimenes formu vienlīdzīgu tiesisku atzīšanu un pret jebkādu mazākuma grupu diskrimināciju, ieskaitot diskrimināciju, kurai pakļauta LGBT+ kopiena.

PROGRESĪVIE uzsver, ka ģimenes attiecības mainās kopā ar sabiedrības attīstību. Politikas un valsts uzdevums nav biedēt cilvēkus ar šīm pārmaiņām vai radīt tajos lielāku nedrošību. Gluži otrādi — valstij un sabiedrībai ir jāatbalsta visa veida ģimenes attiecības, kas aptver rūpes vienam par otru.

Ģimenes formas atšķiras dažādos laikmetos un sabiedrībās un vēsturisko ģimenes formu izmaiņas nenozīmē, ka cilvēkiem ģimeniskas attiecības šķiet mazāk nozīmīgas. Bioloģisko, juridisko un sociālo vecāku lomas var pārklāties un šķirties, bet valstij ir jārūpējas par to, lai ģimenes rūpes vienam par otru būtu augstā godā sabiedrībā un baudītu valsts atbalstu un garantijas.

Valstij ir jāpalīdz attīstīt vienlīdzīgas atbildības modeli abiem vecākiem rūpēs par bērniem, lai gan mātei, gan tēvam būtu iespējas apvienot profesionālo izaugsmi ar vecāka lomu. Tāpat valstij ir īpaši jārūpējas par viena vecāka ģimenēm, kas šobrīd ir pakļautas vislielākajam nabadzības riskam. Valstij ir jāatbalsta dažādās ģimenes formas, kuras raksturo savstarpēja atbildības uzņemšanās, un jārūpējas par to sociālo atzīšanu.

Droša bērnu nākotne ir visas sabiedrības virsuzdevums. Ikvienai ģimenei ir jābūt pārliecībai ka tā vienmēr spēs nodrošināt savu bērnu vajadzības un dos iespēju ikkatram veidot veiksmīgu nākotni. Valsts ģimenes politika jāveido tā, lai ikviens bērns varētu augt ģimenē, kas nodrošina drošu un attīstībai labvēlīgu vidi. Bērnu interesēm ir jābūt prioritārām pār institucionālām interesēm.

Šāda nostāja izriet no partijas PROGRESĪVIE saknēm sociāldemokrātiskajā politiskajā tradīcijā. Sociāldemokrātiskās vērtības brīvība, solidaritāte un vienlīdzība ir pamats Baltijas sociāldemokrātisko partiju vienotībai Baltijas praida 2018 gājienā Rīgā.

PROGRESĪVO amatpersonas un biedri, kā arī sociāldemokrātisko partiju viesi būs pieejami personiskām sarunām arī Baltijas praida svētkos Vērmanes parkā iekārtotajā partijas PROGRESĪVIE informatīvajā teltī 9. jūnijā visas dienas garumā.

PROGRESĪVO priekšsēdētājs Roberts Putnis pateicas Baltijas praida kustības organizatoriem LGBT un viņu draugu apvienībai Mozaīka — un augstu novērtē nevalstisko organizāciju un aktīvistu devumu LGBT+ interešu pārstāvībā un izpratnes veidošanā par LGBT+ diskriminācijas problēmām Latvijā un Baltijas valstīs. Putnis norāda, ka «līdzās aktīvajai pilsoniskajai sabiedrībai īpašu pateicību pelna Latvijas LGBT+ kustības atbalstītāji no ārvalstīm, kā arī sabiedroto vēstniecības, kuru atbalsts ir bijis tik ļoti svarīgs kustības ilgtspējas nodrošināšanai Latvijā, kas ar vietējo atbalstu vien nebūtu bijusi iespējama.»

Roberts Putnis arī uzsver, ka «diskriminācija un ierobežojumi gan personisko tiesību ziņā, gan publiskajā telpā Latvijā ir būtiska LGBT+ kopienas problēma, ar kuru tā saskaras ikdienā. Latvija ir valsts ar vienu no viszemākajiem standartiem LGBT+ tiesību nodrošinājumā starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un tas ir saistīts ar politiskās gribas trūkumu kopumā rūpēties par sabiedrības saliedētību, sociālo iekļaušanu un respektu pret dažādību un atšķirīgo Latvijas sabiedrībā kā daļu no mūsu kopīgās demokrātiskās identitātes».

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *