Alla Beļinska – Sociālais darbs kā ieguldījums cilvēkos!

Katra cilvēka dzīvi var sarežģīt neparedzētas nelaimes –  negadījumi, darbaspēju zudums vai ilgstošas slimības. Šādos mirkļos cilvēkiem ir jāspēj saņemt atbalstu sev tuvumā, no pašvaldības iestādēm un tajās piedāvātajiem sociālajiem pakalpojumiem. Diemžēl, daudzi cilvēki joprojām nezina, kur vērsties, lai viņu ģimenes saņemtu vajadzīgo atbalstu.

Strādājot nevalstiskajā sektorā, es bieži saskaros ar situācijām, kur atbalsts var būtiski uzlabot cilvēku ikdienu. Esmu redzējusi gadījumus, kur ģimenē aug bērns, kurš nevar pārvietoties ar saviem spēkiem, tādēļ mamma viņu nēsā uz rokām. Taču šim bērnam jau ir 10 gadi un viņš nu jau ir mammas augumā. Joprojām šim bērnam nebija asistenta, jo mammai neviens nepaskaidro, kādi dokumenti ir jākārto asistenta pakalpojumu saņemšanai un kādu papildu atbalstu ģimene varētu saņemt.

Esmu redzējusi gadījumus, kur ģimenē aug bērns, kurš nevar pārvietoties ar saviem spēkiem, tādēļ mamma viņu nēsā uz rokām.

Negribu šeit pārmest pašvaldības sociālā dienestā strādājošiem speciālistiem. Bet šādus un līdzīgus gadījumus es redzu ļoti bieži. Iespēju robežās cenšos cilvēkiem palīdzēt ar dokumentu kārtošanu un ieteikt, kur pieteikties pakalpojumiem, kas atvieglotu viņu dzīvi ilgtermiņā. Jā, dažreiz sarunas ar klientiem aizņem ilgāku laiku, jo, ja cilvēks nav saskāries ar sociāliem jautājumiem, lai tos izprastu nepieciešams laiks un, galvenais, smalks izskaidrojums. Sociālais darbs prasa no darbinieka ne tikai profesijai atbilstošu izglītību, bet arī izpratni un darba kvalitāti.

Lai uzlabotu sociālā darba kvalitāti, mums ir jāīsteno attieksmes maiņa un jāvelta šim mērķim nopietns atbalsts:

Vairāk līdzekļi sociālai nozarei!
Jaunajai pašvaldībai ir jāpalielina sociālās nozares budžets. Ir jāiegulda līdzekļi sociālo darbinieku atalgojuma palielināšanā, apmācībās un darba apstākļu uzlabošanā, kā arī jaunu pakalpojumu izveidē.

Arvien sociāla darba apjoms palielinās un, uzrodoties jauniem pienākumiem, pašvaldībai būtu jāpiesaista papildu resursi, nevis viss jaunais jāuzliek par pienākumu jau noslogotajiem sociālajam darbiniekam.

Uz klientiem vērsti pakalpojumi
Ir jāstiprina esošie sociālie pakalpojumi un jāievieš jauni. Jaunajā Jēkabpils novadā būtu jāstiprina un jāturpina sniegt rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un pieaugušajiem, kuriem nepieciešama īpaša aprūpe, paliatīvā aprūpe, dzīvības (drošības) pogas pakalpojums, kā arī ģimenes asistentu un mentoru pakalpojumi, neaizmirstot arī par senioru aprūpi.

Šobrīd sociālajā darbā ir redzams klientu pieaugums. Būtiski pasliktinās cilvēku veselība, arvien vairāk ir nepieciešams atbalsts aprūpes līmenī – cilvēkiem ar smagiem veselības traucējumiem, aprūpe pēc insulta gadījuma. Palielinās cilvēku skaits ar psihiskās veselības traucējumiem. Ir smagi vardarbības gadījumi ģimenē un ārpus tas, un ne tikai pret bērniem. Aktualizējas bērnu uzvedības traucējumi un arvien vairāk ģimenēs vecāki dzīvo šķirti, jo jāmeklē darbs citā pilsētā vai valstī.

Aprūpe mājās – atvieglojums cilvēkiem un viņu aprūpētājiem
Jēkabpils novadā ir jāattīsta “aprūpe mājās” pakalpojums, kas atbalstītu cilvēkus, kuri aprūpē ilgstoši slimojošus radiniekus, bērnus un seniorus. Patlaban daudzi cilvēki ir spiesti izvēlēties starp darbu un tuvinieka aprūpi – šis pakalpojums atvieglotu ikdienu gan slimniekiem, gan viņu aprūpētājiem. Citreiz cilvēki izdara izvēli, aizejot no darba, kas pašreizējos apstākļos ir skarbs, smags „risinājums”.

Mums ir jāvirzās uz mērķi, kur sociālā dienestā  atbildes un atbalstu var atrast jebkurš, kam ir vajadzīga palīdzība, neskatoties uz sociālo statusu. Iedzīvotājiem bieži šķiet, ka, ja tu esi strādājošs, tev ir īpašumi vai alga – tev nav ko meklēt šajā iestādē. Bet bieži vien šiem cilvēkiem vajadzīgs informatīvais atbalsts, kontakti, ieteikumi. Šādos brīžos cilvēks savas bēdas risinājumu meklē caur paziņām, rakstot sociālajos tīklos, bieži vien zaudējot tik svarīgo laiku un profesionālu atbalstu.

Pieejama informācija cilvēkiem ērtā veidā
Ir jāizveido īpaša telefona līnija, kas iedzīvotājiem sniegtu atbildes uz sociālās palīdzības jautājumiem.

Liela mērā cilvēku vēlmes attiecībā uz sociālo darbu nosaka konkrētās pašvaldības izpratne par šo jautājumu, kā tā informē iedzīvotājus un ar ko konkrētajā teritorijā nodarbojas sociālais dienests. Tur, kur komunikācija ar iedzīvotājiem ir izveidojusies veiksmīga, cilvēki zina, ko prasīt no sociālā darbinieka un kādus risinājumus sagaidīt, ne tikai materiālās palīdzības veidā.

Pienācīgs atbalsts darbiniekiem
Lai prasītu kvalitatīvo darbu no sociālā dienesta darbiniekiem, šiem cilvēkiem ir jāsniedz atbalsts. Uzliekot jaunas darba funkcijas un papildinot esošās, atbilstoši ir jāpalielina atalgojums un pieejamie resursi.

Sociālo jautājumu un problēmu risināšana prasa ļoti daudz laika, resursus un kvalifikāciju. Dažkārt ir jāiegulda milzīgs darbs, lai cilvēka situāciju mainītu. Darbinieki var izdegt. Arī sociāliem darbiniekiem ir jābūt pārliecinātiem, ka pašvaldība par viņiem rūpējas.

Mums ir jāstrādā jaunā Jēkabpils novada kopējai labklājībai – tā, lai mēs ar lepnumu varētu teikt: “Mēs esam pašvaldība, kas redz to, kas vajadzīgs mūsu iedzīvotājiem.

Ja vēlamies augt un attīstīties demokrātiskā valstī, mums ir jārisina sociālās problēmas. Tas nozīmē – ieguldīt līdzekļus sociālā darba nozarē. Jo agrāk šos izaicinājumus sāk risināt, jo mazāk līdzekļu jāiegulda ilgtermiņā. Mums ir jāstrādā jaunā Jēkabpils novada kopējai labklājībai – tā, lai mēs ar lepnumu varētu teikt: “Mēs esam pašvaldība, kas redz to, kas vajadzīgs mūsu iedzīvotājiem. Mēs esam gatavi palīdzēt. Es ļoti vēlos, lai no mūsu piemēra ar laiku varētu mācīties citas pašvaldības! Nav ko gaidīt, kad tiks veiktas izmaiņas sociālajā darbā valstiskā līmenī – vajadzīgās pārmaiņas mēs varam sākt paši savā novadā!”

Alla Beļinska ar sociāliem un veselības jautājumiem nodarbojas kopš 2012. gada, nodibinot Latvijas Cistiskās fibrozes biedrību. Allas ikdienas darbs norit sociālās rehabilitācijas Atbalsta centrā “Viesītei”, kur Alla kā vadītāja palīdzējusi simtiem cilvēku sociālo pakalpojumu iegūšanā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *