Ministru kabinets

Iepazīsties ar Ministru prezidenta kandidāta Kaspara Briškena komandu!

Kaspars Briškens

Kaspars Briškens

Ministru prezidenta kandidāts

Pieredze

Rail Baltica starptautiskā kopuzņēmuma “RB Rail” stratēģiskās attīstības vadītājs (2016-2022) un padomes loceklis (2014-2016)

AS “Air Baltic Corporation” padomes loceklis (2012-2020)

AS “Pasažieru vilciens” neatkarīgais padomes loceklis (2021-šobrīd)

Latvijas Loģistikas asociācijas izpilddirektors (2013-2014)

LR Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks (2012-2013) un ministra padomnieks (2011-2012; 2013-2015)

Diplomātiskais dienests LR Ārlietu ministrijā, tostarp LR vēstniecībā Zviedrijas Karalistē (2005-2011)

Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta (BICG) vieslektors (2019-šobrīd)

Izglītība

Stokholmas universitāte | Zinātniskais maģistra grāds (MSc) ekonomikā (2008-2011)

Rīgas Ekonomikas augstskola (Stockholm School of Economics in Riga) | Bakalaura grāds (BSc) ekonomikā un uzņēmumu vadībā (2002-2005)

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Viens no Rail Baltica projekta līderiem vairāk nekā 10 gadu garumā, tostarp vadot gandrīz visas nozīmīgākās projekta stratēģiskās izpētes, kā arī iniciatīvas virzītājs starptautiskās lidostas “Rīga” iekļaušanai Rail Baltica trasējumā, nodrošinot Latvijai vismaz 500 miljonu eiro papildu investīcijas.

Rail Baltica starptautiskā ‘seja’, pārstāvot projektu runātāja, moderatora un delegācijas vadītāja statusā vairāk nekā 50 starptautiskos dzelzceļa un loģistikas nozares pasākumos.

Daļa no Air Baltic augstākās vadības komandas, kas nodrošināja uzņēmuma transformāciju no faktiskas maksātnespējas līdz nepārtrauktai pozitīvai rentabilitātei (2013-2019), dubultojot apgrozījumu, pasažieru un darbinieku skaitu, kā arī ieviešot Eiropā modernāko lidmašīnu floti un sasniedzot pasaulē augstāko punktualitāti (2014-2018).

NATO Ziemeļu distribūcijas tīkla transporta un loģistikas sadarbības politiskais koordinators no LR Satiksmes ministrijas puses, nodrošinot šī kritiski svarīgā Afganistānas apgādes koridora darbību caur Latviju ciešā sadarbībā ar ASV un NATO stratēģiskajiem partneriem, kā arī globālajiem multimodālās loģistikas operatoriem, dzelzceļa un autopārvadājumu uzņēmumiem un Latvijas ražotājiem.

Antoņina Ņenaševa

Antoņina Ņenaševa

Izglītības un zinātnes ministra kandidāte | PROGRESĪVIE līdzvadītāja

Pieredze

Šobrīd ir Rīgas domes deputāte, Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētāja vietniece, Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekle, kā arī partijas “PROGRESĪVIE” līdzvadītāja.

Sociālo zinību un ekonomikas skolotāja

Rīgas Stradiņa universitātes Politoloģijas lektore

Strādā izglītības jomā jau vairāk nekā 10 gadus, vadījusi projektus bērniem, jauniešiem un profesionālās kvalifikācijas celšanas kursus pedagogiem.

Izglītība

Londonas Ekonomikas un Politikas zinātnes skola | Sociālās politikas Maģistra grāds 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Ekselences balva 2019 par izcilu un inovatīvu pedagoģisko darbu.

Satura un metodiskās kvalitātes paaugstināšana izglītības iestādēs.

Rīgas domes politiskā līdere cīņa par pirmsskolas izglītības kvalitāti, pieejamību un pedagogu atbalstu. Gada laikā izcīnījusi vairāk kā 2,2 miljonus eiro bērnudārzu atjaunošanai Rīgā. Gādājusi par 300 jaunām vietām bērnudārzos, panākot divu pašvaldības ēku pārbūvi izglītības vajadzībām. Kopumā nodrošinātas 1120 jaunas vietas. Palielināts līdzfinansējums privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, palīdzot vecākiem un uzlabojot pieejamību. Panāktas būtiskas izmaiņas nākamo periodu plānošanas dokumentos mūsdienīgākai un atbildīgākai izglītībai galvaspilsētā.

Veicinājusi papildus pedagogu atbalstu pandēmijas laikā, kā arī to, lai Rīga kā pirmā valstī finansiāli motivētu vakcināciju pret Covid.

Veicinājusi prioritāšu maiņu Rīgas domē – 22,9 miljona eiro pieaugums izglītības budžetam Rīgā, neskatoties uz kopējā budžeta samazinājumu. Tostarp pedagogu un pedagogu palīgu atalgojuma pieaugums.

Sekmē nevalstiskā sektora līdzdalību valsts un pašvaldības pārvaldē, kā arī jaunatnes aktīvāku iesaistīšanu politiskajos procesos. Piemēram, ar Rīgas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas izveidošanu, uzlabojot jauniešu iesaisti politiskajā procesā.

Dzimumu līdztiesības balvas laureāte 2021. gadā.

Līdzvadot partiju PROGRESĪVIE, organizācija izcīnījusi plašu vēlētāju uzticību Rīgas domes vēlēšanās, paplašinājusies jau pāri 800 biedriem un partijas reitings desmitkāršojies.

Andris Sprūds

Andris Sprūds

Aizsardzības ministra kandidāts

Pieredze

Rīgas Stradiņa universitātes profesors, dekāns (Eiropas studiju fakultāte, Politikas zinātnes katedra).

Latvijas Ārpolitikas institūta valdes loceklis un pētnieks. 

Izglītība

Centrāleiropas Universitāte Budapeštā, Ungārijā | Maģistra grāds Centrāleiropas vēsture

Latvijas Universitāte | Maģistra grāds starptautiskajās attiecībās

Jagaiļa Universitāte (Jagiellonian University) Krakovā, Polijā | Doktora grāds politikas zinātnē

Imants Lieģis

Imants Lieģis

Ārlietu ministra kandidāts

Pieredze

Bijušais Latvijas diplomāts ar valdības un parlamentāro pieredzi – Latvijas vēstnieks Francijā, Spānijā, Beļģijā, Luksemburgā un Nīderlandē, Ungārijā, kā arī Latvijas vēstnieks NATO un ES Politikas un drošības komitejā.

Bijis Latvijas aizsardzības un tieslietu ministrs.
Saeimā vadīja Eiropas lietu komisiju un Latvijas delegāciju NATO Parlamentārajā Asamblejā.

Darbojas Eiropas Vadības tīkla (European Leadership Network) Konsultatīvajā padomē.

Kopš 2011. gada cieši sadarbojas ar Latvijas Ārpolitikas institūtu (LĀI), vecākais pētnieks kopš 2020. gada.

Desmit gadu pieredze kā notāram Lielbritānijā.

Izglītība

Ņūkāslas pie Tainas Universitāte | Tieslietas

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Līdzdalībnieks Latvijas pievienošanās NATO procesā.

Reformas aizsardzības nozarē, tanī skaitā iepirkumu procesā, korupcijas risku mazināšanā un bruņoto spēku efektivizācijā.

Nemilitāro kravu tranzīta uz Afganistānu veicināšana – 11 000 konteineri caur Rīgas ostu.

Līdzdalībnieks Baltijas valstu Simtgades izstādes “Les Ames Sauvages” rīkošanā Orsē muzejā Parīzē.

Skaidrīte Ābrama

Skaidrīte Ābrama

Ekonomikas ministra kandidāte

Pieredze

Neatkarīga konkurences eksperte, no 2004. līdz 2020. gadam darbs Konkurences padomē, 2012.–2020. gadā Konkurences padomes priekšsēdētāja.

Vadījusi starptautisku pētījumu par investīciju iespējām Latvijas un Lietuvas transporta nozarē.

Pirms darba Konkurences padomē guvusi nozīmīgu biznesa vadības pieredzi starptautiskos uzņēmumos.

Izglītība

Latvijas Universitāte | Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē

Šveice, Sanktgallene | Pēcdiploma studijas ekonomikas zinātnēs

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Efektivizējot Konkurences padomes darbu, iestādes sniegums augsti novērtēts gan Latvijā, gan starptautiski, 2015. gadā pirmo reizi iekļūstot prestižā izdevuma Global Competition Review pasaules 37 vadošo konkurences iestāžu reitingā.

Uzņēmējdarbībai būtiska konkurences neitralitātes koncepta aktualizēšana, panākot tā iekļaušanu Latvijas konkurences regulējumā.

Kā pirmā Austrumeiropas pārstāve ievēlēta par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Konkurences komitejas Biroja locekli (2018-2020), iekļauta pasaules 100 konkurences ekspertu topā “Women in Antitrust 2016”.

Andris Šuvajevs

Andris Šuvajevs

Finanšu ministra kandidāts

Pieredze

Divu gadu pieredze kā Early Stage Resarcher Eiropas Komisijas programmas Apvārsnis 2020 un Marijas Kirī fonda finansētā pētniecības projektā “SUSPLACE”, piedaloties pētījumos par sociālo uzņēmējdarbību neredzīgo ciematā Juglā, Zolitūdes traģēdiju un iedzīvotāju parādsaistībām.

Sagatavojis un vadījis lekciju kursus Rīgas Stradiņa universitātes sociālās antropoloģijas maģistrantūras studentiem “Naudas antropoloģija”; “Politikas un ekonomikas antropoloģija”.

Bijis politikas pētnieks domnīcā “Providus” ar atbildībām par integrācijas, migrācijas politiku, kā arī sociālo politiku kopumā. Vadīts pētījums par pieejamu mājokļu politiku Latvijā.

Bijis finanšu žurnālists portālā TVNET, publicējot viedokļa rakstus par jomas aktualitātēm.

Regulāri komentē politiskos, ekonomiskos un sociālos procesus visos Latvijas lielākajos plašsaziņu medijos (LTV1; Delfi; TV3; TV24; utt.).

Bijis akadēmiskās ekspertu grupas pārstāvis, kas konsultēja valdību Covid-19 vadībā.

Izglītība

Oksfordas universitāte | Maģistra grāds sociālantropoloģijā

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

NVO pārstāvis Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē (2020-2021).

Sagatavots Providus pētījums par pieejamu mājokļu politiku Latvijā (2021.)

Pirmais Latvijā, kurš aktualizēja neatmaksājamu parādu dzēšanas nepieciešamību, kā rezultātā kopš 2020. gada ir ieviestas divas parādu dzēšanas iniciatīvas (Latvijas Banka ieviesa līdz 2008. gadam paņemto hipotekāru parādu dzēšanas iespēju; 2022.gada sākumā stājās spēkā likums par ‘mazo parādu’ dzēšanas iespēju).

Sagatavoja un pasniedza plaši apmeklētu un pieprasītu LU “OpenMinded” lekciju kursu “Finanšu antropoloģija: 4 lekcijas par naudu” (2019).

Māris Grāvis

Māris Grāvis

Labklājības ministra kandidāts

Pieredze

​20 gadu pieredze sociālo pakalpojumu veidošanā un nodrošināšanā personām ar invaliditāti.

Biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” valdes priekšsēdētājs.

Sociālā uzņēmuma “RB Cafe” idejas autors un valdes loceklis.

SIA “Ģimenes asistentu serviss” valdes loceklis.

Apmācību vadītājs un lektors. Deinstitucionalizācijas projekta virzītājs. Sociālās uzņēmējdarbības eksperts.

Izglītība

Bakalaura grāds Politikas zinātnē.

Maģistra grāds Uzņēmējdarbības vadībā.

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Attīstījis un nodrošinājis sekmīgu darbību vienai no lielākajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā, kas sniedz sociālos pakalpojumus.

Aktīvi iesaistījies un līdzdarbojies ministriju un pašvaldību darba grupās un politikas iniciatīvu īstenošanā.

Atbalstījis daudzu sociālo pakalpojumu attīstību reģionos.

10 gadu pieredze neformālo izglītības programmu vadīšanā.

Veidojis un vadījis daudzus liela apjoma vietēja līmeņa un ES fondu finansētus projektus.

Izveidojis grupu dzīvokļus, dienas centrus, specializētās darbnīcas un pēdējais viņa sasniegums ir sociālā uzņēmuma “RB Cafe” izveide, kurā strādā cilvēki ar invaliditāti. Konsultants cilvēku ar invaliditāti interešu pārstāvniecībā.

Konkursa “Cilvēka izaugsmei” laureāts.

Piedalījies Sociālās uzņēmējdarbības ieviešanā Latvijā.  

Liene Gātere

Liene Gātere

Iekšlietu ministra kandidāte

Pieredze

Bijusī “Sabiedrības par atklātību – Delna” direktore.

Konsultējusi Latvijas un starptautiskās organizācijas kā politikas un juridiskā analītiķe, pētniece.

Bijusi ievēlēta par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Sabiedriski konsultatīvās padomes priekšsēdētāju.

Strādājusi sieviešu tiesību organizācijā “Centrs MARTA” kā projektu vadītāja un interešu aizstāvības koordinatore.

Organizējusi publisko diskusiju pasākumu PolitiCafe par Latvijā un pasaulē aktuāliem politikas jautājumiem.

Intensīvo kursu pasniedzēja Rīgas Juridiskajā augstskolā.

Izglītība

Latvijas Universitāte | Maģistra grāds politikas zinātnē 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Panāktas likumu maiņas sabiedrības interesēs, tostarp grozījumi Krimināllikumā, un jaunu iniciatīvu ieviešana.

Konsultētas valsts iestādes, pilnveidojot korupcijas risku pārvaldību un stiprinot atklātības un ētikas principus valsts pārvaldē.

Vadīta analītisku atvērto datu rīku izveide, kas veicina atklātību par Saeimas deputātu darbu un publiskajiem iepirkumiem.

Darbs vairākās starptautisku pētījumu komandās, tostarp Globālā datu barometra izstrādē un sadarbībā ar OECD.

Ieguldījums attīstības sadarbībā, nododot pieredzi Centrālāzijas, Austrumeiropas un Balkānu valstīm.

Jānis Meirāns

Jānis Meirāns

Satiksmes ministra kandidāts

Pieredze

Bijušais SIA “Rīgas satiksme” pagaidu valdes loceklis.

Bijušais Rīgas Domes vicemēra padomnieks mobilitātes jautājumos.

Vairāk nekā 10 gadu pieredze dažādos vadošos amatos privātajā un valsts sektorā.

Izglītība

Roterdamas Erasmus universitāte | Maģistra grāds Transporta ekonomikā 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Vadošais eksperts Latvijas Ostu pārvaldības reformas izstrādē, kā arī DG REFORM projektā “Ensuring Sustainable Mobility”.

Eksperts Pasaules Bankas projektā “Review of the Ports sector: Competitiveness and Governance“.

Edgars Zelderis

Edgars Zelderis

Tieslietu ministra kandidāts

Pieredze

Zvērināts advokāts.

Partijas „Mēs – Talsiem un novadam” valdes priekšsēdētājs, bijušais Talsu novada domes priekšsēdētājs. Talsu novada domes deputāts.

Kā jurists ilgstoši strādājis vairākos privātos uzņēmumos un pašvaldībās, tai skaitā bankā un advokātu birojā Rīgā.

Izglītība

Latvijas Universitāte | Bakalaura un maģistra grādi un jurista kvalifikācija tiesību zinātnēs

Latvijas Universitāte | Studējis politikas zinātnes

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

2021. gada februārī kandidējis Tiesībsarga amatam, balsojumā Saeimā saņemot 15 deputātu atbalstu.

Vairāku rakstu un viedokļu autors lielākajā tieslietām veltītajā izdevumā Latvijā “Jurista Vārds” un portālā “Delfi”.

Iniciators politiskās partijas „Mēs – Talsiem un novadam” dibināšanai 2017. gada 25. februārī.

Konstitucionālās sūdzībās sagatavošana un iesniegšana Satversmes tiesā par politisko partiju finansēšanu (ierosināta lieta 2021. gadā, izskatīšanā).

Agnese Logina

Agnese Logina

Kultūras ministra kandidāte

Pieredze

Pašreizējā Rīgas domes deputāte, Satiksmes un Transporta lietu komitejas vadītāja vietniece, līdzvada Kultūras komisiju zem Izglītības, kultūras un sporta komitejas.

Kultūras politikas eksperte. Kultūras teorijas vieslektore Latvijas Kultūras akadēmijā. PROGRESĪVIE kultūrpolitikas darba grupas līdzvadītāja.

LKA Rīgas Kino muzeja vadītāja.

Kino kuratore, veidojusi kino programmas dažādos festivālos un Rīgas Kino muzejā. Regulāri raksta par kino dažādiem medijiem.

Izglītība

Latvijas Kultūras akadēmija | Humanitāro zinātņu maģistra grāds

Amsterdamas Universitātes koledža | Humanitāro zinātņu bakalaura grāds

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Veidojusi dažādas izstādes un izglītojošus materiālus par latviešu kino vēsturi, veicinot izpratni par kino mantojumu.

Rīgas domē panākusi Velo infrastruktūras nodaļas izveidi Satiksmes departamentā, līdzdarbojusies pie caurspīdīgākas kultūras finansējuma konkursu sistēmas izveidošanas, strādājusi pie Vasaras kultūras programmas izveidošanas, lai atbalstītu krīzē esošo NVO sektoru, aktualizējusi vēsturiski ievērojamu sieviešu pārstāvniecības neesamību pilsētvidē, kas jau tiek labota (top piemineklis Aspazijai, tiek aktualizēts vēsturisku sieviešu saraksts, kuru nopelni ir jāatspoguļo Rīgā).

Regulāras publikācijas par kino dažādos masu medijos, rosinot interesi par notiekošo Latvijas kino vidē un tā kontekstu.

Regulāras lekcijas par kino un kultūras teoriju dažādām mērķauditorijām.

Veidojusi dažādas kino programmas, kas ļauj paskatīties uz Latvijas kino vēsturi mūsdienīgā veidā.

Izveidojusi Baltijas mūzikas video konkursu Rīgas Starptautiskā kino festivāla (Riga IFF) ietvaros, kas vērš uzmanību uz notiekošo šajā audiovizuālajā formātā.

Veidojusi jauno un aktīvo kino kritiķu darbnīcu, veicinot domu un pieredzes apmaiņu, lai celtu Latvijas jauno kino kritiķu erudīciju un profesionalitāti.

Edgars Labsvīrs

Edgars Labsvīrs

Veselības ministra kandidāts

Pieredze

Amerikas Tirdzniecības Palātas Latvijā valdes loceklis un veselības darba grupas līdzvadītājs.

Vairākus gadus strādājis veselības aprūpes sektora starptautiskajos uzņēmumos.

Vakcinācijas projekta birojā koordinēja masveida vakcinācijas centru izveidi un darbu.

Vadījis Nacionālo veselības dienestu.

Kopš 2017. gada darbojas PROGRESĪVIE, vada Veselības politikas darba grupu, ir bijis valdes loceklis.

Izglītība

Rīgas Stradiņa Universitāte | Maģistra grāds veselības vadībā

Iegūts bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Izveidota insfrastruktūra masveida vakcinācijai, kas ļāva vakcinēt gandrīz pusmiljonu cilvēku 2021. gada maijā. Piedalījies Covid-19 pirmā viļņa krīzes vadības grupā, par ko apbalvots ar Atzinības krustu.

Pārskatīta E-veselības attīstības stratēģija.

Pārrēķināti veselības aprūpes pakalpojumu tarifi vairākās jomās un vienkāršots attiecīgais process.

Izveidota Nacionālā veselības dienesta stratēģija ar uzsvaru uz veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Klīniskajā praksē ieviestas vairākas mūsdienu tehnoloģijas.

Edmunds Cepurītis

Edmunds Cepurītis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra kandidāts

Pieredze

Vides zinātnieks, kurš darbojas vides aizsardzības jomā jau 10 gadus. Viens no PROGRESĪVIE dibinātājiem un vides politikas veidotājiem, bijis partijas līdzvadītājs.

Rīgas domes deputāts, Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs, Satiksmes un transporta lietu komitejas loceklis.

Dibinātājs biedrībai Zero Waste Latvija.

Viens no debašu asociācijas “Quo Tu domā?” līdzdibinātājiem.

Izglītība

Latvijas Universitāte | Dabaszinātņu maģistra grāds vides zinātnē

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Kā vides eksperts sniedzis ieguldījumu vairāku vides aizsardzības iniciatīvu un kampaņu veidošanā atkritumu apsaimniekošanas, klimata politikas un dabas aizsardzības jomās sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām.

Atlaižot SIA “Rīgas meži” valdes locekļus, nostiprināta laba pārvaldība un izšķērdīgu līdzekļu novirzīšana sabiedrībai vērtīgiem ieguldījumiem.

Īstenota ilgtspējīgas mežsaimniecības reforma, SIA “Rīgas meži” pārejot uz rekreācijas un dabas aizsardzības vērtību saglabāšanu.

Ieviests vienots šķirošanas standarts visās Rīgas atkritumu apsaimniekošanas zonās, panākts 25% pieaugums atkritumu šķirošanai gada laikā, kā arī ieviesta bioloģisko atkritumu šķirošana.

Panākta vienošanās ar Konkurences padomi “Tīrīgas lietā”, samazinot soda apmēru par vairāk nekā 5 miljoniem EUR.

Nostiprināta vienas pieturas aģentūra ēku renovācijai Rīgā (Rīgas enerģētikas aģentūra), kā arī ieviesta energopārvaldība pašvaldības ēkās.

Definēti mūsdienīgi vides un sociālie nefinanšu mērķi 6 Rīgas kapitālsabiedrībām (Rīgas namu pārvaldieks, Rīgas meži, Rīgas siltums, Rīgas pilsētbūvnieks, Rīgas nacionālais zooloģiskais dārzs, Getliņi EKO).

Ieviesta laba pārvaldība Mājokļu un vides departamentā, atlaižot Aļeksejenko (pēc procesa un sniegtās informācijas Aļeksejenko piespriesti sodi 2 KNAB ierosinātās lietās)

Jana Simanovska

Jana Simanovska

Zemkopības ministra kandidāte

Pieredze

Viena no Latvijas zināmākajām vides ekspertēm.
Biedrības “Ekodizaina kompetences centrs” vadītāja, eksperte.

Vidzemes augstskolas pētniece, vieslektore.

Nodibinājuma “Brīvības un solidaritātes fonds” valdes locekle. Europas Pesticīdu rīcības tīkla (PAN Europe) valdes locekle.

PROGRESĪVIE Jūrmalas nodaļas vadītāja.

Izglītība

Inženierzinātņu doktora grāds vides inženierzinātnē, maģistra grāds vides zinātnē un pārvaldē, bakalaura grāds ķīmijā. 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Izstrādājusi apmācības programmas, izglītojusi un konsultējusi simtiem Latvijas uzņēmumu par drošu ķīmisko vielu pārvaldību.

Izglītojusi un konsultējusi Latvijas simtiem pašvaldību darbinieku zaļā publiskā iepirkuma izmantošanai, tostarp, pārtikā un ēdināšanā.

Aktīvi iesaistījusies nevalstiskajās organizācijās vai iniciatīvās vides interešu vai cilvēktiesību aizstāvībai, bijusi ievēlēta kā Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietniece, Pilsoniskās alianses un sabiedrības par atklātību “Delna” padomēs.

Aizstāvējusi sabiedrības intereses normatīvo aktu izstrādē, panākot labāku vides un sabiedrības veselības aizsardzību.

Rakstu, rokasgrāmatu, vides pārskatu un pētījumu līdzautore par vides stāvokļa un pārvaldības tēmām.

Par aktīvu darbu sabiedrības izglītošanā par ķīmisko vielu, tostarp, pesticīdu riskiem saņēmusi Latvijas Ārstu biedrības balvu “Gada cilvēks sabiedrības veselībā 2015”.

Kopā ar domubiedriem pulcējusi simtiem vecāku, lai viņu balsis tiktu sadzirdētas izglītības reformas jautājumos.

Līderi un līderes

Iepazīsties ar PROGRESĪVIE vēlēšanu saraksta apgabalu pirmajiem numuriem!

Rīgas apgabals

Antoņina Ņenaševa

Antoņina Ņenaševa

Rīga — Nr. 1

Pieredze

Šobrīd ir Rīgas domes deputāte, Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētāja vietniece, Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekle, kā arī partijas “PROGRESĪVIE” līdzvadītāja.

Sociālo zinību un ekonomikas skolotāja

Rīgas Stradiņa universitātes Politoloģijas lektore

Strādā izglītības jomā jau vairāk nekā 10 gadus, vadījusi projektus bērniem, jauniešiem un profesionālās kvalifikācijas celšanas kursus pedagogiem.

Izglītība

Londonas Ekonomikas un Politikas zinātnes skola | Sociālās politikas Maģistra grāds 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Ekselences balva 2019 par izcilu un inovatīvu pedagoģisko darbu.

Satura un metodiskās kvalitātes paaugstināšana izglītības iestādēs.

Rīgas domes politiskā līdere cīņa par pirmsskolas izglītības kvalitāti, pieejamību un pedagogu atbalstu. Gada laikā izcīnījusi vairāk kā 2,2 miljonus eiro bērnudārzu atjaunošanai Rīgā. Gādājusi par 300 jaunām vietām bērnudārzos, panākot divu pašvaldības ēku pārbūvi izglītības vajadzībām. Kopumā nodrošinātas 1120 jaunas vietas. Palielināts līdzfinansējums privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, palīdzot vecākiem un uzlabojot pieejamību. Panāktas būtiskas izmaiņas nākamo periodu plānošanas dokumentos mūsdienīgākai un atbildīgākai izglītībai galvaspilsētā.

Veicinājusi papildus pedagogu atbalstu pandēmijas laikā, kā arī to, lai Rīga kā pirmā valstī finansiāli motivētu vakcināciju pret Covid.

Veicinājusi prioritāšu maiņu Rīgas domē – 22,9 miljona eiro pieaugums izglītības budžetam Rīgā, neskatoties uz kopējā budžeta samazinājumu. Tostarp pedagogu un pedagogu palīgu atalgojuma pieaugums.

Sekmē nevalstiskā sektora līdzdalību valsts un pašvaldības pārvaldē, kā arī jaunatnes aktīvāku iesaistīšanu politiskajos procesos. Piemēram, ar Rīgas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas izveidošanu, uzlabojot jauniešu iesaisti politiskajā procesā.

Dzimumu līdztiesības balvas laureāte 2021. gadā.

Līdzvadot partiju PROGRESĪVIE, organizācija izcīnījusi plašu vēlētāju uzticību Rīgas domes vēlēšanās, paplašinājusies jau pāri 800 biedriem un partijas reitings desmitkāršojies.

Andris Šuvajevs

Andris Šuvajevs

Rīga — Nr.2

Pieredze

Divu gadu pieredze kā Early Stage Resarcher Eiropas Komisijas programmas Apvārsnis 2020 un Marijas Kirī fonda finansētā pētniecības projektā “SUSPLACE”, piedaloties pētījumos par sociālo uzņēmējdarbību neredzīgo ciematā Juglā, Zolitūdes traģēdiju un iedzīvotāju parādsaistībām.

Sagatavojis un vadījis lekciju kursus Rīgas Stradiņa universitātes sociālās antropoloģijas maģistrantūras studentiem “Naudas antropoloģija”; “Politikas un ekonomikas antropoloģija”.

Bijis politikas pētnieks domnīcā “Providus” ar atbildībām par integrācijas, migrācijas politiku, kā arī sociālo politiku kopumā. Vadīts pētījums par pieejamu mājokļu politiku Latvijā.

Bijis finanšu žurnālists portālā TVNET, publicējot viedokļa rakstus par jomas aktualitātēm.

Regulāri komentē politiskos, ekonomiskos un sociālos procesus visos Latvijas lielākajos plašsaziņu medijos (LTV1; Delfi; TV3; TV24; utt.).

Bijis akadēmiskās ekspertu grupas pārstāvis, kas konsultēja valdību Covid-19 vadībā.

Izglītība

Oksfordas universitāte | Maģistra grāds sociālantropoloģijā

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

NVO pārstāvis Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē (2020-2021).

Sagatavots Providus pētījums par pieejamu mājokļu politiku Latvijā (2021.)

Pirmais Latvijā, kurš aktualizēja neatmaksājamu parādu dzēšanas nepieciešamību, kā rezultātā kopš 2020. gada ir ieviestas divas parādu dzēšanas iniciatīvas (Latvijas Banka ieviesa līdz 2008. gadam paņemto hipotekāru parādu dzēšanas iespēju; 2022.gada sākumā stājās spēkā likums par ‘mazo parādu’ dzēšanas iespēju).

Sagatavoja un pasniedza plaši apmeklētu un pieprasītu LU “OpenMinded” lekciju kursu “Finanšu antropoloģija: 4 lekcijas par naudu” (2019).

Andris Sprūds

Andris Sprūds

Rīga — Nr.3

Pieredze

Rīgas Stradiņa universitātes profesors, dekāns (Eiropas studiju fakultāte, Politikas zinātnes katedra).

Latvijas Ārpolitikas institūta valdes loceklis un pētnieks. 

Izglītība

Centrāleiropas Universitāte Budapeštā, Ungārijā | Maģistra grāds Centrāleiropas vēsture

Latvijas Universitāte | Maģistra grāds starptautiskajās attiecībās

Jagaiļa Universitāte (Jagiellonian University) Krakovā, Polijā | Doktora grāds politikas zinātnē

Skaidrīte Ābrama

Skaidrīte Ābrama

Rīga — Nr.4

Pieredze

Neatkarīga konkurences eksperte, no 2004. līdz 2020. gadam darbs Konkurences padomē, 2012.–2020. gadā Konkurences padomes priekšsēdētāja.

Vadījusi starptautisku pētījumu par investīciju iespējām Latvijas un Lietuvas transporta nozarē.

Pirms darba Konkurences padomē guvusi nozīmīgu biznesa vadības pieredzi starptautiskos uzņēmumos.

Izglītība

Latvijas Universitāte | Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē

Šveice, Sanktgallene | Pēcdiploma studijas ekonomikas zinātnēs

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Efektivizējot Konkurences padomes darbu, iestādes sniegums augsti novērtēts gan Latvijā, gan starptautiski, 2015. gadā pirmo reizi iekļūstot prestižā izdevuma Global Competition Review pasaules 37 vadošo konkurences iestāžu reitingā.

Uzņēmējdarbībai būtiska konkurences neitralitātes koncepta aktualizēšana, panākot tā iekļaušanu Latvijas konkurences regulējumā.

Kā pirmā Austrumeiropas pārstāve ievēlēta par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Konkurences komitejas Biroja locekli (2018-2020), iekļauta pasaules 100 konkurences ekspertu topā “Women in Antitrust 2016”.

Latgales apgabals

Leila Rasima

Leila Rasima

Leila Rasima

Latgale — Nr.1

Pieredze

Rēzeknes domes deputāte, jaunizveidotās Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas vadītāja.

Progresīvie valdes locekle 

Izglītība

Rēzeknes Augstskola- izglītības zinātņu maģistra grāds  

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Jaunatnes darbs ir Leilas sirdslieta, kas tikusi novērtēta ne vien no pašu jauniešu, bet arī pašvaldības vadības puses. Kopā ar “OzO jauniešiem” vinnējusi Rēzeknes novada aktīvākā jaunatnes pagasta titulu, organizējusi jauniešu vizīti Briselē. Darbā ar jaunatni un projektu vadītājas amatā realizējusi daudzus jauniešu un vides labiekārtošanas projektus.

Māris Graudiņš

Māris Graudiņš

Māris Graudiņš

Latgale — Nr.2

Pieredze

10 gadus vadījis Eiropas Parlamenta informācijas biroju Latvijā 

Izglītība

Stokholmas universitātes Maģistra grāds starptautiskajās attiecībās 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

5.Saeimas deputāts (Baltijas asamblejas Enerģētikas un vides kom. pr-ājs;, Saeimas komisijas konsultants; 6. Saeimas dep. palīgs; Pasniedzējs (ES politika) SSE Rīga 2017-2021; Lobists 1996.-2000.

Jeļena Danilova

Jeļena Danilova

Jeļena Danilova

Latgale — Nr.3

Pieredze

Ārsts- Pediatrs. 

Darba piedze 9 gadi, ārsts pediatrs SIA Rēzeknes slimnīca, darbs bērnu somatiskā nodaļā, dežūrpediatrs.

Latvijas Univerditātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiāle lektore pasniedz kursu – pediatrija.

 

 

 

Izglītība

Strādā medicīnas jomā vairāk par 10 gadiem.  Izglitības jomā 5 gadi.

Piedalījos projektu īstenošana Sarkana krusta ietvaros ” Bērnu veselība, profilaktiskie pasākumi”. Eiropas savienības projekta īstenošana” Biežākie traumu cēloņi, profilakses un drošības pasākumi.”

 

 

 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Strādā medicīnas jomā vairāk par 10 gadiem.  Izglītības jomā 5 gadi.

Piedalījās projektu īstenošanā Sarkana krusta ietvaros ” Bērnu veselība, profilaktiskie pasākumi”, kā arī Eiropas Savienības projekta īstenošanā “Biežākie traumu cēloņi, profilakses un drošības pasākumi”.

 

 

Vidzemes apgabals

Kaspars Briškens

Kaspars Briškens

Vidzeme — Nr. 1

Pieredze

Rail Baltica starptautiskā kopuzņēmuma “RB Rail” stratēģiskās attīstības vadītājs (2016-2022) un padomes loceklis (2014-2016)

AS “Air Baltic Corporation” padomes loceklis (2012-2020)

AS “Pasažieru vilciens” neatkarīgais padomes loceklis (2021-šobrīd)

Latvijas Loģistikas asociācijas izpilddirektors (2013-2014)

LR Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks (2012-2013) un ministra padomnieks (2011-2012; 2013-2015)

Diplomātiskais dienests LR Ārlietu ministrijā, tostarp LR vēstniecībā Zviedrijas Karalistē (2005-2011)

Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta (BICG) vieslektors (2019-šobrīd)

Izglītība

Stokholmas universitāte | Zinātniskais maģistra grāds (MSc) ekonomikā (2008-2011)

Rīgas Ekonomikas augstskola (Stockholm School of Economics in Riga) | Bakalaura grāds (BSc) ekonomikā un uzņēmumu vadībā (2002-2005)

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Viens no Rail Baltica projekta līderiem vairāk nekā 10 gadu garumā, tostarp vadot gandrīz visas nozīmīgākās projekta stratēģiskās izpētes, kā arī iniciatīvas virzītājs starptautiskās lidostas “Rīga” iekļaušanai Rail Baltica trasējumā, nodrošinot Latvijai vismaz 500 miljonu eiro papildu investīcijas.

Rail Baltica starptautiskā ‘seja’, pārstāvot projektu runātāja, moderatora un delegācijas vadītāja statusā vairāk nekā 50 starptautiskos dzelzceļa un loģistikas nozares pasākumos.

Daļa no Air Baltic augstākās vadības komandas, kas nodrošināja uzņēmuma transformāciju no faktiskas maksātnespējas līdz nepārtrauktai pozitīvai rentabilitātei (2013-2019), dubultojot apgrozījumu, pasažieru un darbinieku skaitu, kā arī ieviešot Eiropā modernāko lidmašīnu floti un sasniedzot pasaulē augstāko punktualitāti (2014-2018).

NATO Ziemeļu distribūcijas tīkla transporta un loģistikas sadarbības politiskais koordinators no LR Satiksmes ministrijas puses, nodrošinot šī kritiski svarīgā Afganistānas apgādes koridora darbību caur Latviju ciešā sadarbībā ar ASV un NATO stratēģiskajiem partneriem, kā arī globālajiem multimodālās loģistikas operatoriem, dzelzceļa un autopārvadājumu uzņēmumiem un Latvijas ražotājiem.

Jana Simanovska

Jana Simanovska

Vidzeme — Nr. 2

Pieredze

Viena no Latvijas zināmākajām vides ekspertēm.
Biedrības “Ekodizaina kompetences centrs” vadītāja, eksperte.

Vidzemes augstskolas pētniece, vieslektore.

Nodibinājuma “Brīvības un solidaritātes fonds” valdes locekle. Europas Pesticīdu rīcības tīkla (PAN Europe) valdes locekle.

PROGRESĪVIE Jūrmalas nodaļas vadītāja.

Izglītība

Inženierzinātņu doktora grāds vides inženierzinātnē, maģistra grāds vides zinātnē un pārvaldē, bakalaura grāds ķīmijā. 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Izstrādājusi apmācības programmas, izglītojusi un konsultējusi simtiem Latvijas uzņēmumu par drošu ķīmisko vielu pārvaldību.

Izglītojusi un konsultējusi Latvijas simtiem pašvaldību darbinieku zaļā publiskā iepirkuma izmantošanai, tostarp, pārtikā un ēdināšanā.

Aktīvi iesaistījusies nevalstiskajās organizācijās vai iniciatīvās vides interešu vai cilvēktiesību aizstāvībai, bijusi ievēlēta kā Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietniece, Pilsoniskās alianses un sabiedrības par atklātību “Delna” padomēs.

Aizstāvējusi sabiedrības intereses normatīvo aktu izstrādē, panākot labāku vides un sabiedrības veselības aizsardzību.

Rakstu, rokasgrāmatu, vides pārskatu un pētījumu līdzautore par vides stāvokļa un pārvaldības tēmām.

Par aktīvu darbu sabiedrības izglītošanā par ķīmisko vielu, tostarp, pesticīdu riskiem saņēmusi Latvijas Ārstu biedrības balvu “Gada cilvēks sabiedrības veselībā 2015”.

Kopā ar domubiedriem pulcējusi simtiem vecāku, lai viņu balsis tiktu sadzirdētas izglītības reformas jautājumos.

Ervins Labanovskis

Ervins Labanovskis

Ervins Labanovskis

Vidzeme — Nr. 3

Pieredze

Ģimenes uzņēmuma BIRZĪ vadītājs

Izglītība

Latvijas Universitātes Maģistra grāds komunikācijas zinātnē 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Izveidojis ģimenes uzņēmumu BIRZĪ, kas ražo bioloģiski sertificētus bērzu sulu dzērienus un citus dzērienus

Kurzemes apgabals

Liene Gātere

Liene Gātere

Kurzeme — Nr.1

Pieredze

Bijusī “Sabiedrības par atklātību – Delna” direktore.

Konsultējusi Latvijas un starptautiskās organizācijas kā politikas un juridiskā analītiķe, pētniece.

Bijusi ievēlēta par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Sabiedriski konsultatīvās padomes priekšsēdētāju.

Strādājusi sieviešu tiesību organizācijā “Centrs MARTA” kā projektu vadītāja un interešu aizstāvības koordinatore.

Organizējusi publisko diskusiju pasākumu PolitiCafe par Latvijā un pasaulē aktuāliem politikas jautājumiem.

Intensīvo kursu pasniedzēja Rīgas Juridiskajā augstskolā.

Izglītība

Latvijas Universitāte | Maģistra grāds politikas zinātnē 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Panāktas likumu maiņas sabiedrības interesēs, tostarp grozījumi Krimināllikumā, un jaunu iniciatīvu ieviešana.

Konsultētas valsts iestādes, pilnveidojot korupcijas risku pārvaldību un stiprinot atklātības un ētikas principus valsts pārvaldē.

Vadīta analītisku atvērto datu rīku izveide, kas veicina atklātību par Saeimas deputātu darbu un publiskajiem iepirkumiem.

Darbs vairākās starptautisku pētījumu komandās, tostarp Globālā datu barometra izstrādē un sadarbībā ar OECD.

Ieguldījums attīstības sadarbībā, nododot pieredzi Centrālāzijas, Austrumeiropas un Balkānu valstīm.

Edgars Zelderis

Edgars Zelderis

Kurzeme — Nr.2

Pieredze

Zvērināts advokāts.

Partijas „Mēs – Talsiem un novadam” valdes priekšsēdētājs, bijušais Talsu novada domes priekšsēdētājs. Talsu novada domes deputāts.

Kā jurists ilgstoši strādājis vairākos privātos uzņēmumos un pašvaldībās, tai skaitā bankā un advokātu birojā Rīgā.

Izglītība

Latvijas Universitāte | Bakalaura un maģistra grādi un jurista kvalifikācija tiesību zinātnēs

Latvijas Universitāte | Studējis politikas zinātnes

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

2021. gada februārī kandidējis Tiesībsarga amatam, balsojumā Saeimā saņemot 15 deputātu atbalstu.

Vairāku rakstu un viedokļu autors lielākajā tieslietām veltītajā izdevumā Latvijā “Jurista Vārds” un portālā “Delfi”.

Iniciators politiskās partijas „Mēs – Talsiem un novadam” dibināšanai 2017. gada 25. februārī.

Konstitucionālās sūdzībās sagatavošana un iesniegšana Satversmes tiesā par politisko partiju finansēšanu (ierosināta lieta 2021. gadā, izskatīšanā).

Miroslavs Kodis

Miroslavs Kodis

Miroslavs Kodis

Kurzeme — Nr.3

Pieredze

Rīgas domes deputāts 

Izglītība

Bakalaura grāds komunikācijas zinātnē (LU SZF) 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Ir bijis Latvijas televīzijas Ziņu dienesta korespondents un raidījumu vadītājs, saņemot vairākus apbalvojumus

Zemgales apgabals

Atis Švinka

Atis Švinka

Atis Švinka

Zemgale — Nr.1

Pieredze

Partijas “Progresīvie” līdzpriekšsēdētājs

SIA “LIC Gotus” Valdes priekšsēdētājs

Biedrības “Junior Achievement Latvia” Padomes loceklis

 

 

 

Izglītība

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Deviņdesmito gadu sākumā vadījis Junior Achievement Latvia komandu, kas Latvijā ieviesa ekonomikas mācību priekšmetu skolās. Tika radītas pirmās mācību grāmatas Ekonomikā. Tika apmācīti pirmie Ekonomikas skolotāji Latvijā. Tika izveidotas tādas programmas, kā Ēnu Diena, Skolēnu Mācību Uzņēmums un Līderu programma.

1998.gadā saņēmis Spīdolas Balvu Ekonomikā par ieguldījumiem jauniešu ekonomikas izglītības attīstībā.

Dibinājis stipendiju jauniešu studiju atbalstam Vītolu Fondā. Turpina atbalstīt arī šobrīd.

Līga Rasnača

Līga Rasnača

Līga Rasnača

Zemgale — Nr.2

Pieredze

Latvijas universitātes asociētā profesore, vadošā pētniece Sociālo zinātņu fakultātē, Profesionālās maģistra programmas “Sociālais darbs” direktore

Izglītība

Doktora grāds lietišķajā socioloģijā. Aizstāvēta disertācija “Darba tirgus attiecības Latvijas mazajās pilsētās un laukos”

 

 

 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Projektu Reģionāls jaunatnes pētījums Baltijas valstīs. Regional Youth Study in the Baltic States (pētniece 2020-2021), 
“Vienlīdzība un labklājība” ‘’Equality and Well-being across Generations” (2020-2021) izvērtēšanas eksperte Eiropas un Kanādas kopējā projektā.

Viesturs Lūsis

Viesturs Lūsis

Zemgale — Nr.3

Pieredze

Darbojas aktīvi kā apmācītājs neformālās un pieredzes izglītības sektorā jau 16 gadus strādājot ar bērniem un jauniešiem, kā arī uzņēmumu kolektīviem.

Latvijas skautu un gaidu centrālās organizācijas valdes loceklis no 2011.-2014. gadam (~800 biedri tajā laikā)

Biedrības Piedzīvojuma Gars dibinātājs un valdes priekšsēdētājs kopš 2011. gada.

Uzņēmējs kopš 2011. gada, vadot nelielu uzņēmumu “Skaidras Debesis”, kas nodarbojas ar dažādu tehnisko un specializēto pakalpojumu sniegšanu.

 No 2015-2018. gadam kafejnīcas  Buberts līdzdibinātājs un vadītājs.

 

 

 

Izglītība

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolvents

Zviedrijas Karaļa fonda “Jaunie Līderi” mācību programmas “Value Based Leadership” absolvents

 

 

 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Biedrības Piedzīvojuma gars darba ietvaros:

Realizētas vairākas  jauniešu izaugsmes programmas, sabiedrības integrācijas projekti, kā arī veikts ilgtermiņa darbs ar pirmslaicīgas mācību pamešanas riska jauniešiem realizējot izaugsmes programmas Bauskas, Vecumnieku, Dobeles, Jelgavas, Jaunjelgavas, Aknīstes, Jēkabpils, Tukuma un citos Latvijas novados. Par to saņemti apbalvojumi un atzinības, no Rīgas Domes Izglītības, Kultūras un Sporta departamenta nominācijā “Līderu inkubators”, un Latvijas pilsoniskās alianses balvu “Cilvēka izaugsmei Latvijā”, nominācijā “Par izcilu ieguldījumu izglītībā”

Attīstīta biedrības saimnieciskā darbība, radot  spēcīgu piedāvājumu ar izaugsmes programmā  uzņēmumiem, kuras ir pieprasītas un novērtētas kooperatīvajā vidē, tādejādi ļaujot organizācijai gūt ienākumus savu sociālo mērķu sasniegšanai.

Biedrība ir  izaudzēta līdz nacionāla mēroga jaunatnes organizācijas statusam, piesaistot 300+ biedrus un darbojoties visos Latvijas reģionos.