Kandidāti RĪGĀ

O Antoņina Ņenaševa

O Antoņina Ņenaševa

Rīga — Nr. 1

Pieredze

Šobrīd ir Rīgas domes deputāte, Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētāja vietniece, Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekle, kā arī partijas “PROGRESĪVIE” līdzvadītāja.

Sociālo zinību un ekonomikas skolotāja

Rīgas Stradiņa universitātes Politoloģijas lektore

Strādā izglītības jomā jau vairāk nekā 10 gadus, vadījusi projektus bērniem, jauniešiem un profesionālās kvalifikācijas celšanas kursus pedagogiem.

Izglītība

Londonas Ekonomikas un Politikas zinātnes skola | Sociālās politikas Maģistra grāds 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Ekselences balva 2019 par izcilu un inovatīvu pedagoģisko darbu.

Satura un metodiskās kvalitātes paaugstināšana izglītības iestādēs.

Rīgas domes politiskā līdere cīņā par pirmsskolas izglītības kvalitāti, pieejamību un pedagogu atbalstu. Gada laikā izcīnījusi vairāk kā 2,2 miljonus eiro bērnudārzu atjaunošanai Rīgā. Gādājusi par 300 jaunām vietām bērnudārzos, panākot divu pašvaldības ēku pārbūvi izglītības vajadzībām. Kopumā nodrošinātas 1120 jaunas vietas. Palielināts līdzfinansējums privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, palīdzot vecākiem un uzlabojot pieejamību. Panāktas būtiskas izmaiņas nākamo periodu plānošanas dokumentos mūsdienīgākai un atbildīgākai izglītībai galvaspilsētā.

Veicinājusi papildus pedagogu atbalstu pandēmijas laikā, kā arī to, lai Rīga kā pirmā valstī finansiāli motivētu vakcināciju pret Covid.

Veicinājusi prioritāšu maiņu Rīgas domē – 22,9 miljona eiro pieaugums izglītības budžetam Rīgā, neskatoties uz kopējā budžeta samazinājumu. Tostarp pedagogu un pedagogu palīgu atalgojuma pieaugums.

Sekmē nevalstiskā sektora līdzdalību valsts un pašvaldības pārvaldē, kā arī jaunatnes aktīvāku iesaistīšanu politiskajos procesos. Piemēram, ar Rīgas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas izveidošanu, uzlabojot jauniešu iesaisti politiskajā procesā.

Dzimumu līdztiesības balvas laureāte 2021. gadā.

Līdzvadot partiju PROGRESĪVIE, organizācija izcīnījusi plašu vēlētāju uzticību Rīgas domes vēlēšanās, paplašinājusies jau pāri 800 biedriem un partijas reitings desmitkāršojies.

O Andris Šuvajevs

O Andris Šuvajevs

Rīga — Nr.2

Pieredze

Divu gadu pieredze kā Early Stage Researcher Eiropas Komisijas programmas Apvārsnis 2020 un Marijas Kirī fonda finansētā pētniecības projektā “SUSPLACE”, piedaloties pētījumos par sociālo uzņēmējdarbību neredzīgo ciematā Juglā, Zolitūdes traģēdiju un iedzīvotāju parādsaistībām.

Sagatavojis un vadījis lekciju kursus Rīgas Stradiņa universitātes sociālās antropoloģijas maģistrantūras studentiem “Naudas antropoloģija”; “Politikas un ekonomikas antropoloģija”.

Bijis politikas pētnieks domnīcā “Providus” ar atbildībām par integrācijas, migrācijas politiku, kā arī sociālo politiku kopumā. Vadīts pētījums par pieejamu mājokļu politiku Latvijā.

Bijis finanšu žurnālists portālā TVNET, publicējot viedokļa rakstus par jomas aktualitātēm.

Regulāri komentē politiskos, ekonomiskos un sociālos procesus visos Latvijas lielākajos plašsaziņu medijos (LTV1; Delfi; TV3; TV24; utt.).

Bijis akadēmiskās ekspertu grupas pārstāvis, kas konsultēja valdību Covid-19 vadībā.

Izglītība

Oksfordas universitāte | Maģistra grāds sociālantropoloģijā

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

NVO pārstāvis Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē (2020-2021).

Sagatavots Providus pētījums par pieejamu mājokļu politiku Latvijā (2021.)

Pirmais Latvijā, kurš aktualizēja neatmaksājamu parādu dzēšanas nepieciešamību, kā rezultātā kopš 2020. gada ir ieviestas divas parādu dzēšanas iniciatīvas (Latvijas Banka ieviesa līdz 2008. gadam paņemto hipotekāru parādu dzēšanas iespēju; 2022.gada sākumā stājās spēkā likums par ‘mazo parādu’ dzēšanas iespēju).

Sagatavoja un pasniedza plaši apmeklētu un pieprasītu LU “OpenMinded” lekciju kursu “Finanšu antropoloģija: 4 lekcijas par naudu” (2019).

O Andris Sprūds

O Andris Sprūds

Rīga — Nr.3

Pieredze

Rīgas Stradiņa universitātes profesors, dekāns (Eiropas studiju fakultāte, Politikas zinātnes katedra).

Latvijas Ārpolitikas institūta valdes loceklis un pētnieks. 

Izglītība

Centrāleiropas Universitāte Budapeštā, Ungārijā | Maģistra grāds Centrāleiropas vēsture

Latvijas Universitāte | Maģistra grāds starptautiskajās attiecībās

Jagaiļa Universitāte (Jagiellonian University) Krakovā, Polijā | Doktora grāds politikas zinātnē

O Skaidrīte Ābrama

O Skaidrīte Ābrama

Rīga — Nr.4

Pieredze

Neatkarīga konkurences eksperte, no 2004. līdz 2020. gadam darbs Konkurences padomē, 2012.–2020. gadā Konkurences padomes priekšsēdētāja.

Vadījusi starptautisku pētījumu par investīciju iespējām Latvijas un Lietuvas transporta nozarē.

Pirms darba Konkurences padomē guvusi nozīmīgu biznesa vadības pieredzi starptautiskos uzņēmumos.

Izglītība

Latvijas Universitāte | Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē

Šveice, Sanktgallene | Pēcdiploma studijas ekonomikas zinātnēs

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Efektivizējot Konkurences padomes darbu, iestādes sniegums augsti novērtēts gan Latvijā, gan starptautiski, 2015. gadā pirmo reizi iekļūstot prestižā izdevuma Global Competition Review pasaules 37 vadošo konkurences iestāžu reitingā.

Uzņēmējdarbībai būtiska konkurences neitralitātes koncepta aktualizēšana, panākot tā iekļaušanu Latvijas konkurences regulējumā.

Kā pirmā Austrumeiropas pārstāve ievēlēta par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Konkurences komitejas Biroja locekli (2018-2020), iekļauta pasaules 100 konkurences ekspertu topā “Women in Antitrust 2016”.

O Mairita Lūse

O Mairita Lūse

Rīga — Nr. 5

Pieredze

Rīgas domes deputāte.
Biedrības Zero Waste Latvija dibinātāja. 

Izglītība

Mursijas universitāte (Spānija) 
Maģistra grāds Ekonomiskajā attīstībā un sadarbībā

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Īstenojusi reformas Rīgas atkritumu samazināšanā un apsaimniekošanā.
Ielikusi pamatus bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītās vākšanas sistēmā.

O Edmunds Cepurītis

O Edmunds Cepurītis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra kandidāts

Pieredze

Vides zinātnieks, kurš darbojas vides aizsardzības jomā jau 10 gadus. Viens no PROGRESĪVIE dibinātājiem un vides politikas veidotājiem, bijis partijas līdzvadītājs.

Rīgas domes deputāts, Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs, Satiksmes un transporta lietu komitejas loceklis.

Dibinātājs biedrībai Zero Waste Latvija.

Viens no debašu asociācijas “Quo Tu domā?” līdzdibinātājiem.

Izglītība

Latvijas Universitāte | Dabaszinātņu maģistra grāds vides zinātnē

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Kā vides eksperts sniedzis ieguldījumu vairāku vides aizsardzības iniciatīvu un kampaņu veidošanā atkritumu apsaimniekošanas, klimata politikas un dabas aizsardzības jomās sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām.

Atlaižot SIA “Rīgas meži” valdes locekļus, nostiprināta laba pārvaldība un izšķērdīgu līdzekļu novirzīšana sabiedrībai vērtīgiem ieguldījumiem.

Īstenota ilgtspējīgas mežsaimniecības reforma, SIA “Rīgas meži” pārejot uz rekreācijas un dabas aizsardzības vērtību saglabāšanu.

Ieviests vienots šķirošanas standarts visās Rīgas atkritumu apsaimniekošanas zonās, panākts 25% pieaugums atkritumu šķirošanai gada laikā, kā arī ieviesta bioloģisko atkritumu šķirošana.

Panākta vienošanās ar Konkurences padomi “Tīrīgas lietā”, samazinot soda apmēru par vairāk nekā 5 miljoniem EUR.

Nostiprināta vienas pieturas aģentūra ēku renovācijai Rīgā (Rīgas enerģētikas aģentūra), kā arī ieviesta energopārvaldība pašvaldības ēkās.

Definēti mūsdienīgi vides un sociālie nefinanšu mērķi 6 Rīgas kapitālsabiedrībām (Rīgas namu pārvaldieks, Rīgas meži, Rīgas siltums, Rīgas pilsētbūvnieks, Rīgas nacionālais zooloģiskais dārzs, Getliņi EKO).

Ieviesta laba pārvaldība Mājokļu un vides departamentā, atlaižot Aļeksejenko (pēc procesa un sniegtās informācijas Aļeksejenko piespriesti sodi 2 KNAB ierosinātās lietās)

Edgars Labsvīrs

Edgars Labsvīrs

Veselības ministra kandidāts

Pieredze

Amerikas Tirdzniecības Palātas Latvijā valdes loceklis un veselības darba grupas līdzvadītājs.

Vairākus gadus strādājis veselības aprūpes sektora starptautiskajos uzņēmumos.

Vakcinācijas projekta birojā koordinēja masveida vakcinācijas centru izveidi un darbu.

Vadījis Nacionālo veselības dienestu.

Kopš 2017. gada darbojas PROGRESĪVIE, vada Veselības politikas darba grupu, ir bijis valdes loceklis.

Izglītība

Rīgas Stradiņa Universitāte | Maģistra grāds veselības vadībā

Iegūts bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Izveidota insfrastruktūra masveida vakcinācijai, kas ļāva vakcinēt gandrīz pusmiljonu cilvēku 2021. gada maijā. Piedalījies Covid-19 pirmā viļņa krīzes vadības grupā, par ko apbalvots ar Atzinības krustu.

Pārskatīta E-veselības attīstības stratēģija.

Pārrēķināti veselības aprūpes pakalpojumu tarifi vairākās jomās un vienkāršots attiecīgais process.

Izveidota Nacionālā veselības dienesta stratēģija ar uzsvaru uz veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Klīniskajā praksē ieviestas vairākas mūsdienu tehnoloģijas.

O Agnese Logina

O Agnese Logina

Kultūras ministra kandidāte

Pieredze

Pašreizējā Rīgas domes deputāte, Satiksmes un Transporta lietu komitejas vadītāja vietniece, līdzvada Kultūras komisiju zem Izglītības, kultūras un sporta komitejas.

Kultūras politikas eksperte. Kultūras teorijas vieslektore Latvijas Kultūras akadēmijā. PROGRESĪVIE kultūrpolitikas darba grupas līdzvadītāja.

LKA Rīgas Kino muzeja vadītāja.

Kino kuratore, veidojusi kino programmas dažādos festivālos un Rīgas Kino muzejā. Regulāri raksta par kino dažādiem medijiem.

Izglītība

Latvijas Kultūras akadēmija | Humanitāro zinātņu maģistra grāds

Amsterdamas Universitātes koledža | Humanitāro zinātņu bakalaura grāds

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Veidojusi dažādas izstādes un izglītojošus materiālus par latviešu kino vēsturi, veicinot izpratni par kino mantojumu.

Rīgas domē panākusi Velo infrastruktūras nodaļas izveidi Satiksmes departamentā, līdzdarbojusies pie caurspīdīgākas kultūras finansējuma konkursu sistēmas izveidošanas, strādājusi pie Vasaras kultūras programmas izveidošanas, lai atbalstītu krīzē esošo NVO sektoru, aktualizējusi vēsturiski ievērojamu sieviešu pārstāvniecības neesamību pilsētvidē, kas jau tiek labota (top piemineklis Aspazijai, tiek aktualizēts vēsturisku sieviešu saraksts, kuru nopelni ir jāatspoguļo Rīgā).

Regulāras publikācijas par kino dažādos masu medijos, rosinot interesi par notiekošo Latvijas kino vidē un tā kontekstu.

Regulāras lekcijas par kino un kultūras teoriju dažādām mērķauditorijām.

Veidojusi dažādas kino programmas, kas ļauj paskatīties uz Latvijas kino vēsturi mūsdienīgā veidā.

Izveidojusi Baltijas mūzikas video konkursu Rīgas Starptautiskā kino festivāla (Riga IFF) ietvaros, kas vērš uzmanību uz notiekošo šajā audiovizuālajā formātā.

Veidojusi jauno un aktīvo kino kritiķu darbnīcu, veicinot domu un pieredzes apmaiņu, lai celtu Latvijas jauno kino kritiķu erudīciju un profesionalitāti.

Māris Grāvis

Māris Grāvis

Labklājības ministra kandidāts

Pieredze

​20 gadu pieredze sociālo pakalpojumu veidošanā un nodrošināšanā personām ar invaliditāti.

Biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” valdes priekšsēdētājs.

Sociālā uzņēmuma “RB Cafe” idejas autors un valdes loceklis.

SIA “Ģimenes asistentu serviss” valdes loceklis.

Apmācību vadītājs un lektors. Deinstitucionalizācijas projekta virzītājs. Sociālās uzņēmējdarbības eksperts.

Izglītība

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola | Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Attīstījis un nodrošinājis sekmīgu darbību vienai no lielākajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā, kas sniedz sociālos pakalpojumus.

Aktīvi iesaistījies un līdzdarbojies ministriju un pašvaldību darba grupās un politikas iniciatīvu īstenošanā.

Atbalstījis daudzu sociālo pakalpojumu attīstību reģionos.

10 gadu pieredze neformālo izglītības programmu vadīšanā.

Veidojis un vadījis daudzus liela apjoma vietēja līmeņa un ES fondu finansētus projektus.

Izveidojis grupu dzīvokļus, dienas centrus, specializētās darbnīcas un pēdējais viņa sasniegums ir sociālā uzņēmuma “RB Cafe” izveide, kurā strādā cilvēki ar invaliditāti. Konsultants cilvēku ar invaliditāti interešu pārstāvniecībā.

Konkursa “Cilvēka izaugsmei” laureāts.

Piedalījies Sociālās uzņēmējdarbības ieviešanā Latvijā.  

Rūta Mežavilka

Rūta Mežavilka

Rūta Mežavilka

Rīga — Nr.10

Pieredze

Rīgas domes deputāte, Sociālo jautājumu un Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komiteju locekle

Latvijas vājdzirdīgo atbalsta asociācijas “Sadzirdi.lv” valdes locekle

 

Izglītība

Latvijas Mākslas akadēmija | Mākslinieka grāds; māksliniece grafiķe

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Latvijas Rakstnieku savienības biedre. 4 dzejas grāmatu un viena romāna autore. Ikdienā strādā par datorgrafiķi.

Jānis Meirāns

Jānis Meirāns

Satiksmes ministra kandidāts

Pieredze

Bijušais SIA “Rīgas satiksme” pagaidu valdes loceklis.

Bijušais Rīgas Domes vicemēra padomnieks mobilitātes jautājumos.

Vairāk nekā 10 gadu pieredze dažādos vadošos amatos privātajā un valsts sektorā.

Izglītība

Roterdamas Erasmus universitāte | Maģistra grāds Transporta ekonomikā 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Vadošais eksperts Latvijas Ostu pārvaldības reformas izstrādē, kā arī DG REFORM projektā “Ensuring Sustainable Mobility”.

Eksperts Pasaules Bankas projektā “Review of the Ports sector: Competitiveness and Governance“.

Dita Jonīte

Dita Jonīte

Dita Jonīte

Rīga — Nr. 12

Pieredze

Zinātniskā asistente Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Mākslas zinātņu nodaļā
Doktora grāda kandidāte Latvijas Kultūras akadēmijā
Latvijas Dejas informācijas centra valdes locekle

Izglītība

Latvijas Universitāte | Maģistra grāds filoloģijā 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Teātra un dejas kritiķe, publicējusi ap 400 rakstu par teātri un deju dažādos plašsaziņas līdzekļos.

Darbojas Latvijas Dejas informācijas centrā, rūpējoties par profesionālās dejas mākslas atpazīstamību plašākā sabiedrībā.

Interesē teātra un dejas attiecības: vairākkārt publicējusies akadēmiskajos izdevumos, analizējot dažādus horeogrāfa darba modeļus skatuves mākslās. Literatūras, folkloras un mākslas institūtā līdzdarbojusies vairākos pētījumu projektos, tostarp “Latviešu teātris, mūzika un kino” (LZP, 2009–2012); “Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse” (VPP, 2014–2017); “Humanitāro zinātņu virtuālā enciklopēdija” (LZP); “Kultūru migrācija Latvijā” (LZP, 2014–2017).

Nominācija Dejas balva 2021 kategorijā “Ieguldījums dejas mākslā” par pētījumiem dejas vēsturē monogrāfijās “Neatkarības laika teātris” un “Latvija: kultūru migrācija”.

Rasmuss Filips Geks

Rasmuss Filips Geks

Rasmuss Filips Geks

Rīga — Nr.13

Pieredze

Rīgas mēra Mārtiņa Staķa padomnieks digitalizācijas jautājumos

Vairāku gadu vadības pieredze tehnoloģiju jaunuzņēmumos

Argumentācijas un kritiskās domāšanas pasniedzējs mācību uzņēmumā “Triviums”

Valdes loceklis kritiskās domāšanas izglītības nevalstiskajā organizācijā “Quo Tu domā?”

Politikas pētnieks domnīcā “Providus”

 

Izglītība

Rīgas ekonomikas augstskola (SSE Riga) | Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Rīgas digitālās aģentūras izveide

Vairāk kā 150 profesionālu argumentācijās un kritiskās domāšanas apmācību vadība

Starptautiska tehnoloģiju jaunzuņēmuma Rīgas biroja izveide

Ina Lenca

Ina Lenca

Ina Lenca

Rīga — Nr.14

Pieredze

“Centrs MARTA” politikas koordinatore

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas galvenā bibliogrāfe

 

Pieredze izglītības jomā, tulkošanā, tekstu veidošanā un rediģēšanā.

 

Līdzvada partijas Sieviešu tiesību un dzimtes līdztiesības darba grupu. Līdzvada partijas Rīgas nodaļu.

 

 

 

Izglītība

Latvijas Universitāte | Maģistra grāds filozofijā 

 

Mārtiņš Zvejnieks

Mārtiņš Zvejnieks

Mārtiņš Zvejnieks

Rīga – Nr. 15

Pieredze

Portfeļa vadība (“Portfolio Manager”) (2018-2022) – atbildība par kredītrisku, krāpniecības risku, procesu risku un uzkrājumu aprēķināšanu.

Risku analītiķis (2016-2017)

Ekonomikas ministrijas Vecākais referents (2012-2013) Eiropas Fondu departamentā, darbā ar uzņēmumu atbalsta programmām.

 

 

Izglītība

Zviedrijas Lauksaimniecības Universitāte | Zinātniskais maģistra grāds (MSc) Vides ekonomikā un vadībā 

 

 

 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Atbildība par 40m EUR kredītportfeli, un visiem procesiem, kas saistīti ar risku izvērtēšanu.

Finanšu produktu izveidošana četrās dienvidaustrumu Āzijas valstīs.

Revīzijas komisijas loceklis trīs biedrībās.

Labākais komandas risinājums 2019.gada hakatonā pret korupciju

 

 

Anna Ilze Gailīte

Anna Ilze Gailīte

Anna Ilze Gailīte

Rīga – Nr.16

Pieredze

Šobrīd strādā Francijas Ekoloģisko pārmaiņu Ministrijā kā atbildīgā eksperte atkritumu samazināšanas jautājumos.

Iepriekš reprezentējusi Franciju starptautiskajās konvencijās par atkritumu un ķīmisko vielu apsaimniekošanu.

Darbojusies Francijas Vides ministres birojā strādājot pie jaunās Eiropas kopējās lauksaimniecības politikas un gaisa kvalitātes jautājumiem

 

 

 

 

 

 

 

Izglītība

Parīzes Politisko zinātņu institūts, Vides politikas Maģistra grāds.

 

 

 

 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Piedalījusies 2020. gadā izdotajā Francijas Aprites ekonomikas likumprojekta izstrādē. 

Izglītojusies vides aizsardzības un ilgtspējīgas resursu lietošanas jautājumos kopš vidusskolas, sākot brīvprātīgo darbu divās Latvijas Vides nevalstiskajās organizācijās un pēcāk turpinot specializētas studijas un aktīvu iesaisti vides izglītības organizācijās.

Aleksandrs Kalējs

Aleksandrs Kalējs

Aleksandrs Kalējs

Rīga — Nr. 17

Pieredze

Viens no vadošajiem savas paaudzes Latvijas mūziķiem

Profesionālās ievirzes pedagogs ar 7 gadu pieredzi

Rīgas domes galvenais referents Mājokļu un vides komitejā

PROGRESĪVIE Rīgas nodaļas valdes loceklis

 

 

 

 

Izglītība

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija un Vīnes Mūzikas un Tēlotājmākslas universitāte  |  Profesionālais maģistra grāds mūzikā

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Sekmē Latvijas starptautisko tēlu un kultūras sakarus ar panākumiem konkursos no Briseles līdz Ņujorkai, ierakstiem Latvijas Radio un realizētiem projektiem teju visās Eiropas valstīs un ASV. Desmitiem valsts un starptautisku apbalvojumu, t.sk. par izcilu ilgtermiņa sniegumu.

Skolo jaunu kultūrizglītību ieguvušo paaudzi. Atzinības par izcilu pedagoģisko darbu.

Zane Sandra Tērpa

Zane Sandra Tērpa

Zane Sandra Tērpa

Rīga – Nr.18

Pieredze

Darba devēja tēla un iekšējās komunikācijas speciāliste

 

 

 

Izglītība

Biznesa augstskola Turība | Bakalaura grāds sabiedrības vadībā, kvalifikācija – ārējo struktūrvienību vadītājs 

 

Alans Ričards Miezītis

O Alans Ričards Miezītis

O Alans Ričards Miezītis

Rīga — Nr. 19

Pieredze

PROGRESĪVIE digitālās komunikācijas vadītājs.

Līdzvada partijas Demokrātijas veicināšanas darba grupu, kuras centrā ir pretkorupcija, sabiedrības politiskās līdzdalības veicināšana un demokrātijas stiprināšana.

Iepriekšēja pieredze, veidojot komunikāciju sabiedriskām organizācijām dažādās jomās – bērnu tiesības, diplomātija, humānais darbs – un personīgiem aktīvisma projektiem – patriotiskā izglītošana, cilvēktiesības un citas jomas.

 

 

 

Izglītība

Leidenes universitāte | Bakalaura grāds Starptautiskajās studijās, apgūstot starptautiskās attiecības, politoloģiju un ekonomiku, kultūras studijas.

 

Selma Teodora Levrence

O Selma Teodora Levrence

O Selma Teodora Levrence

Rīga — Nr.20

Pieredze

Cilvēktiesību un vides aktīviste

Sadarbības un attīstības tīkls Austrumeiropā | valdes locekle 

 

 

 

 

 

Izglītība

Bar-Ilan universitāte (Izraēla) | Bakalaura grāds politikas zinātnē un komunikācijas zinātnē 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Vadījusi PROGRESĪVIE jaunatnes organizāciju “Protests” (2019-2022)

13. Saeimas deputāta Māra Mičerevska palīdze

Plaša pieredze, vadot neformālās izglītības seminārus jauniešiem, t.sk. Eiropas Padomes jaunatnes fondā

Āris Adlers

Āris Adlers

Rīga — Nr.21

Pieredze

Eiropas Asociācijas Vietējās attīstības inovācijām (AEIDL) Valdes loceklis un Eiropas Lauku Pilsoniskās sabiedrības tīkla “PREPARE Network” prezidents.

Apvienoto Nāciju Pārtikas un Lauksaimniecības organizācijas (FAO) LEADER pieejas ieviešanas Armēnijā eksperts un FAMENET tīkla Latvijas Reģionālais eksperts

 

 

 

Izglītība

Rīgas Tehniskā universitāte | Vadības Zinātņu maģistra grāds Industriālajā ražošanā un vadībā 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Eiropas Kustība Latvijā valdes loceklis un Latvijas Lauku foruma padomes loceklis.

Šobrīd vairākkārtēji ievēlēts Nevalstisko Organizāciju un Ministru kabineta memoranda padomē, ES Struktūrfondu uzraudzības komitejas loceklis un Latvijas NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komitejas loceklis.

Viens no Līdzdalīgās Demokrātijas instrumenta “Latvijas Lauku kopienu parlaments” kustības un Viedo Ciemu koncepta ieviesējiem Latvijā, Ar vietējo attīstību un Pilsonisko līdzdalību saistītu semināru, darba grupu un konferenču vadītājs, moderators

 

 

Liene Linde

Liene Linde

Liene Linde

Rīga – Nr.22

Pieredze

Vairāk nekā 15 gadu pieredze darbā Latvijas kino industrijā, dažādu kultūras projektu realizācijā un publicistikā.

Dažādu spēles un dokumentālo filmu, raidījumu un citu audiovizuālo darbu režisore, scenāriste un montāžas režisore. Regulāri raksta kino recenzijas un publicistiku dažādiem medijiem.

Viespasniedzēja Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālajā Filmu skolā.

 

 

 

Izglītība

Latvijas Kultūras akadēmija | Humanitāro zinātņu maģistra grāds

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Vairākkārt saņēmusi nacionālo kinobalvu “Lielais Kristaps”, kā arī apbalvojumus dažādos ārvalstu festivālos.

Veidojusi Latvijas Literatūras gada balvas pasniegšanas ceremoniju un Rīgas Starptautiskā kinofestivāla noslēguma ceremoniju. Kopā ar Elmāru Seņkovu veidojusi digitālo izrādi “Medības”, pētot hibrīdžanru robežas un novatorisku izteiksmes līdzekļu iespējas.

Sniegusi lekcijas un vadījusi meistarklases par kino veidošanu un radošo procesu gan vietējai, gan starptautiskai auditorijai.

Regulāras publikācijas par kino dažādos plašsaziņas līdzekļos, veicinot Latvijas publikas interesi un izpratni par kinovalodu un tās analīzi.

 

 

Igors Kļaviņš

O Igors Kļaviņš

O Igors Kļaviņš

Rīga – Nr.23

Pieredze

Par!/Progresīvie frakcijas Galvenais referents Rīgas domē

Progresīvie valdes loceklis 2019-2021

 

 

 

Izglītība

Latvijas Universitāte | Bakalaura grāds ekonomikas socioloģijā un mārketingā  

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Piedalījies vairāku pētījumu veikšanā un datos balstītu risinājumu ieviešanā valsts pārvaldē, tai skaitā Valsts iestāžu E-indekss, datu modeļu izveide projektam macibaspieaugusajiem.lv, Labklājības ministrijas veiktās politikas ietekmes uz nabadzības mazināšanu Latvijā izvērtējuma un citiem.

Konsultēju par datos balstītu risinājumu ieviešanu privātajā sektorā.

Veidoju analīzes, izpēti un aprēķinus par zaļas un sociāli atbildīgas politikas ieviešanu Progresīvo vajadzībām.

 

 

Rita Kubuliņa

Rita Kubuliņa

Rīga – Nr.24

Pieredze

Sabiedrības veselības speciāliste, kas īstenojusi dažādas veselības izglītības projektus, aktivitātes un pasākumus jauniešiem par seksuālo un reproduktīvo veselību, atkarību profilaksi un psihisko veselību

Latvijas Sabiedrības Veselības asociācijas valdes locekle

“Progresīvie” biedre kopš 2018. gada, darbojas Veselības politikas darba grupā

 

 

 

Izglītība

Rīgas Stradiņa universitāte | profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē, sabiedrības veselības speciālists 

 

Sergejs Parvatkins

Sergejs Parvatkins

Rīga – Nr.25

Pieredze

Vairāk nekā desmit gadus strādā par juriskonsultu dažāda profila uzņēmumos, kā arī iesaistīts projektos gan valsts, gan privātajā sektorā.

Balstoties uz izglītību un darba pieredzi labi apzinās kā valsts sistēmai ir jāstrādā un cik atšķiras esošā situācija visos līmeņos no optimālās un nepieciešamas valsts procesu un iestāžu struktūras. 

Izglītība

Rīgas Juridiskā augstskola | Maģistra grāds tiesību zinātnē ar specializāciju starptautiskajās un Eiropas tiesībās; Jurista kvalifikācija 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Festivāla UniCon dibinātājs un vadītājs. Festivāls jau desmit gadu laikā konsolidē sabiedrību, integrējot dažādas sabiedribas grupas un veicina draudzīgo un iekļaujošo vidi uz kultūras un hobbiju pamata. 

UniCon Cafe dibinātājs un līdzīpašnieks, kas jau septiņus gadus darbojas A. Čaka ielā, radot radošo un draudzīgu drošu atpūtas vietu dažādu sociālo un vecuma grupu pārstāvjiem.  

Aktivi darbojas un atbalsta Ukrainas bēgļu centrā no paša sākuma, iesaistoties dažādās aktivitātēs un koordinācijas pasākumos.

 

 

Vita Jaunbērziņa-Stīvensa

Vita Jaunbērziņa- Stīvensa

Vita Jaunbērziņa- Stīvensa

Rīga – Nr.26

Pieredze

Daudzus gadus darbojusies pilsoniskajā aktīvismā caur vietējām un starptautiskajām pilsoniskajām sabiedrībām, aizstāvot dabu, dzīvniekus un arī cilvēkus.

 

 

 

Izglītība

Rīgas 99. vidusskola | Vidējā izglītība 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Vairāk kā 4 gadus pavadīja Latvijas pirmā vienradža “Printful” klientu atbalsta nodaļā, palīdzot jauniem komersantiem sākt e-komercijas uzņēmumus un nodrošinotuzņēmuma komunikācijas kvalitāti.

Šobrīd veido saturu vienā no visstraujāk augošajiem jaunuzņēmumiem “Printify”.

 

 

Aleksandrs Platoņenko

Aleksandrs Platoņenko

Rīga – Nr.27

Pieredze

LU Cietvielu fizikas institūta pētnieks, 25+ publikāciju līdzautors starptautiski recenzētos žurnālos. Piedalās EUROFusion projektu īstenošanā Latvijā. 

Izglītība

Latvijas universitāte | Bakalaura un maģistra grāds ķīmijā, doktora grāda pretendents fizikā  

 

 

Laura Seļicka

Laura Seļicka

Rīga – Nr.28

Pieredze

Biedrības “Mārupes Nākotnei” līdzdibinātāja no 2018. gada.

Aktīvi darbojas biedrībā “Mārupes Nākotnei”, strādājot un sadarbojoties ar Mārupes novada pašvaldību, lai uzlabotu novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti novadā.

Biznesa attīstītājs uzņēmumā SIA Kreiss

 

 

 

Izglītība

Alberta koledža | Sabiedrisko attiecību speciālists

 

Paula Zvejniece

Paula Zvejniece

Revīzijas komisijas locekle

Pieredze

Saeimas deputātu Antoņinas Ņenaševas un Ata Švinkas palīdze
Projektu koordinatore Gribu palīdzēt bēgļiem

Riga Pride organizatoru komandas dalībniece, strādājusi arī Mozaīkā

 

Izglītība

Londonas Karaliskā Koledža (King’s College London) | Bakalaura grāds Kara Studijās

 

Aleksandrs Safronovs

Aleksandrs Safronovs

Aleksandrs Safronovs

Rīga — Nr. 31

Pieredze

Plaša pieredze strādājot gan ar cilvēkiem, gar ar tehnoloģijām

Valodu skolotājs, programmēšanas skolotājs, programmētājs, IT komandas vadītājs. 

Izglītība

 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Izveidota tehniskā atbalsta nodaļa strauji augošā jaunuzņēmumā, kur pievienotā vērtība rodas no gudrajām galvām, ātra interneta un sakārtotās ES likumdošanas. Palīdzējis uzturēt arī valsts un pašvaldību IT sistēmas.

Bruno Ozoliņš

Bruno Ozoliņš

Rīga – Nr.33

Pieredze

30 gadu pieredze darbā banku sektorā, 45 gadu pieredze IT jomā.

Atmodas laikā atbalstījis Tautas Fronti, atrodoties vēlēšanu komisijā Kirova rajonā

Izglītība

Latvijas universitāte | Maģistra grāds ekonomists- matemātiķis 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Aktīvi darbojies neatkarības atgūšanā, dežūrējis barikādēs Doma Laukumā.

Anete Biteniece

Anete Biteniece

Rīga – Nr. 34

Pieredze

Biologijas un Ķīmijas skolotāja pamatskolā un vidusskolā Bauskas Valsts ģimnāzijā un tagad Starptautiskajā vidusskolā Ekziperī 

Izglītība

Latvijas universitāte | Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā

 

 

Brunis Mārtiņš Ķibilds

Brunis Mārtiņš Ķibilds

Rīga – Nr. 35

Pieredze

Pilsoniskais aktīvists, jaunatnes organizācijas “Protests” biedrs 

Izglītība

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | Vidējā izglītība 

 

 

Vlads Dāvis Komarockis

Vlads Dāvis Komarockis

Vlads Dāvis Komarockis

Rīga – Nr. 36

Pieredze

Starptautiskās lidostas “Rīga” vecākais IT speciālists.

Iepriekš strādājis Tiesu namu aģentūrā, apkalpojot, uzturot un attīstot Tieslietu ministrijas IT infrastruktūru

 

 

Izglītība

The College of West Anglia. Kembridžšīra, Lielbritānija | Pirmā līmeņa augstākā izglītība Kino studijās

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

4. Jauniešu Saeimas deputāts

2014.-2016. gadā aktīvi darbojies neformālās izglītības jomā, pasniedzot jauniešiem vizuālās saziņas līdzekļu mākslu.

Šobrīd darbojas vairākās NVO, iestājoties par vienlīdzību un naida runas mazināšanu.

 

 

Deniss Celuiko

Deniss Celuiko

Rīga – Nr. 37

Pieredze

3 gadu pieredze, strādājot par programmētāju

Gandrīz 3 gadu pieredze LU Studentu padomē valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja statusā

Izglītība

Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | Vidējā izglītība 

 

Reinis Ivanovs

Reinis Ivanovs

Rīga – Nr. 38

Pieredze

Desmit gadu pieredze kā programminženierim ar starptautiskiem klientiem un lieliem pasaulē pazīstamiem uzņēmumiem. Aktīvs dalībnieks nozīmīgos projektos atvērtā koda komūnā. 

Izglītība

Rīgas Teikas vidusskola | Vidējā izglītība 

Māris Mičerevskis

Māris Mičerevskis

Rīga – Nr. 39

Pieredze

Rīgas domes deputāts, Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrības valdes loceklis 

Izglītība

Latvijas Universitāte | Vēstures bakalaura grāds 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Bijis 13. Saeimas deputāts, vairāku grāmatu autors, Solona klubs satura veidotājs, filmējies “Kriminālās ekselences fonds”

Šajā izaicinājumu laikmetā Latvijai nepieciešami pieredzējuši līderi ar vīziju un spēju transformēt Latviju par ziemeļnieciski iekļaujošu, inovatīvu un taisnīgu sociālekonomisko attīstības modeli, kas stiprina konkurētspēju, mazina nevienlīdzību, saudzē mūsu planētu un nevienu nepamet nelaimē.

Kaspars Briškens

Kandidāti VIDZEMĒ

O Kaspars Briškens

O Kaspars Briškens

Vidzeme — Nr. 1

Pieredze

Rail Baltica starptautiskā kopuzņēmuma “RB Rail” stratēģiskās attīstības vadītājs (2016-2022) un padomes loceklis (2014-2016)

AS “Air Baltic Corporation” padomes loceklis (2012-2020)

AS “Pasažieru vilciens” neatkarīgais padomes loceklis (2021-šobrīd)

Latvijas Loģistikas asociācijas izpilddirektors (2013-2014)

LR Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks (2012-2013) un ministra padomnieks (2011-2012; 2013-2015)

Diplomātiskais dienests LR Ārlietu ministrijā, tostarp LR vēstniecībā Zviedrijas Karalistē (2005-2011)

Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta (BICG) vieslektors (2019-šobrīd)

Izglītība

Stokholmas universitāte | Zinātniskais maģistra grāds (MSc) ekonomikā (2008-2011)

Rīgas Ekonomikas augstskola (Stockholm School of Economics in Riga) | Bakalaura grāds (BSc) ekonomikā un uzņēmumu vadībā (2002-2005)

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Viens no Rail Baltica projekta līderiem vairāk nekā 10 gadu garumā, tostarp vadot gandrīz visas nozīmīgākās projekta stratēģiskās izpētes, kā arī iniciatīvas virzītājs starptautiskās lidostas “Rīga” iekļaušanai Rail Baltica trasējumā, nodrošinot Latvijai vismaz 500 miljonu eiro papildu investīcijas.

Rail Baltica starptautiskā ‘seja’, pārstāvot projektu runātāja, moderatora un delegācijas vadītāja statusā vairāk nekā 50 starptautiskos dzelzceļa un loģistikas nozares pasākumos.

Daļa no Air Baltic augstākās vadības komandas, kas nodrošināja uzņēmuma transformāciju no faktiskas maksātnespējas līdz nepārtrauktai pozitīvai rentabilitātei (2013-2019), dubultojot apgrozījumu, pasažieru un darbinieku skaitu, kā arī ieviešot Eiropā modernāko lidmašīnu floti un sasniedzot pasaulē augstāko punktualitāti (2014-2018).

NATO Ziemeļu distribūcijas tīkla transporta un loģistikas sadarbības politiskais koordinators no LR Satiksmes ministrijas puses, nodrošinot šī kritiski svarīgā Afganistānas apgādes koridora darbību caur Latviju ciešā sadarbībā ar ASV un NATO stratēģiskajiem partneriem, kā arī globālajiem multimodālās loģistikas operatoriem, dzelzceļa un autopārvadājumu uzņēmumiem un Latvijas ražotājiem.

O Jana Simanovska

O Jana Simanovska

Vidzeme — Nr. 2

Pieredze

Viena no Latvijas zināmākajām vides ekspertēm.
Biedrības “Ekodizaina kompetences centrs” vadītāja, eksperte.

Vidzemes augstskolas pētniece, vieslektore.

Nodibinājuma “Brīvības un solidaritātes fonds” valdes locekle. Europas Pesticīdu rīcības tīkla (PAN Europe) valdes locekle.

PROGRESĪVIE Jūrmalas nodaļas vadītāja.

Izglītība

Rīgas Tehniskā universitāte | Vides inženierzinātne, inženierzinātņu doktore 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Izstrādājusi apmācības programmas, izglītojusi un konsultējusi simtiem Latvijas uzņēmumu par drošu ķīmisko vielu pārvaldību.

Izglītojusi un konsultējusi Latvijas simtiem pašvaldību darbinieku zaļā publiskā iepirkuma izmantošanai, tostarp, pārtikā un ēdināšanā.

Aktīvi iesaistījusies nevalstiskajās organizācijās vai iniciatīvās vides interešu vai cilvēktiesību aizstāvībai, bijusi ievēlēta kā Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietniece, Pilsoniskās alianses un sabiedrības par atklātību “Delna” padomēs.

Aizstāvējusi sabiedrības intereses normatīvo aktu izstrādē, panākot labāku vides un sabiedrības veselības aizsardzību.

Rakstu, rokasgrāmatu, vides pārskatu un pētījumu līdzautore par vides stāvokļa un pārvaldības tēmām.

Par aktīvu darbu sabiedrības izglītošanā par ķīmisko vielu, tostarp, pesticīdu riskiem saņēmusi Latvijas Ārstu biedrības balvu “Gada cilvēks sabiedrības veselībā 2015”.

Kopā ar domubiedriem pulcējusi simtiem vecāku, lai viņu balsis tiktu sadzirdētas izglītības reformas jautājumos.

Ervins Labanovskis

Ervins Labanovskis

Ervins Labanovskis

14. Saeimas deputāts

Pieredze

Ģimenes uzņēmuma BIRZĪ vadītājs

Izglītība

Latvijas Universitāte | Maģistra grāds komunikācijas zinātnē 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Izveidojis ģimenes uzņēmumu BIRZĪ, kas ražo bioloģiski sertificētus bērzu sulu dzērienus un citus dzērienus

Dita Trapenciere

Dita Trapenciere

Vidzeme — Nr. 4

Pieredze

Atbalsta centra “Pērle” (Cēsīs) izveidotāja un vadītāja

 biedrības “Cēsu mantojums” valdes locekle

Koprades mājas Skola6 izveidotāja un bijusī vadītāja 2016. – 2021. gads

Cēsu novada domes deputāte 2017.- 2021.gads

 

 

 

Izglītība

 Latvijas Universitāte | Maģistra grāds Telpiskajā plānošanā 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Panākts būtiskāks pašvaldības finansējums Cēsu pilsētas skolām un bērnudārziem ar mērķi sniegt atbalstu pedagogiem darbā ar bēniem un viņu vecākiem

izveidots modelis Cēsīs iedzīvotāju aktīvai iesaistei vietējo problēmjautājumu risināšanā un attīstības dokumentu apspriedē

izveidota Cēsu radošo uzņēmēju un pašnodarbināto kopiena un pulcēšanās vieta Koprades māja Skola6

izveidota programma Cēsu vecpilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma, konkrēti, vēsturisko ēku saglabāšanai un kvalitatīvai restaurācijai

 

 

Edgars Klētnieks

Edgars Klētnieks

Vidzeme — Nr. 5

Pieredze

IKT produktu attīstības vadītājs Rīgas Digitālajā aģentūrā (Head of Product)

Pētnieks jaunu zāļu atklāšanā Kembridžas Universitātes Ķīmijas un bioinformātikas departamentā

Datu analītiķis un projektu vadītājs vairākos jaunuzņēmumos, t.sk. AS “Printful Latvia”

Medijpratības skolotājs, Latvijas Debašu asociācijas “Quo tu domā?” valdes loceklis

 

Izglītība

Kembridžas Universitāte | Maģistra (MSc) skaitļošanas ķīmijā & organiskajā sintēzē, ar papildus specialitāti klimata zinātnē

 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Publikācija par jaunu zāļu atklāšanu smadzeņu vēža terapijā

Rīgas digitālās stratēģijas un publisko iepirkumu standartu izstrāde

“Debašu Līderu Skolas” dibināšana (100+ Latvijas skolas)

Jana Jarinovska

Jana Jarinovska

Vidzeme — Nr. 6

Pieredze

12 gadu pieredze strādājot vienā uzņēmumā, sākot ar datu apstrādes operatori, kļūstot par klientu servisa vadītāju. Šobrīd vada deviņu cilvēku komandu, kā arī piedalās uzņēmuma attīstības plānošanā un plānu realizācijā sadarbībā ar citām sturktūrvienībām.

Jau deviņus gadus paralēli pamatdarbam darbojas LGBT un to draugu apvienībā Mozaīka.

 

 

Izglītība

Rīgas Valsts tehnikuma Poligrāfijas centrs | Profesionālā vidējā izglītība; Iespieddarbu maketētājs

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

LGBT un to draugu apvienības dalība sarunu festivālā Lampa – četrus gadus biju programmas veidotāja un telts organizatoriskā vadītāja. 

2018. gada Baltijas Praida nedēļas pasākumu koordinatore

Deviņus gadus LGBT un to draugu apvienības Mozaīka valdes locekle

 

 

Elgars Felcis

Elgars Felcis

Smiltenes novada domes deputāts

Pieredze

Pasniedzējs, pētnieks un aktīvists (Latvijas Universitāte, Vidzemes Augstskola, mūžizglītības kursi) – socioloģija, starpdisciplināra ilgtspējas zinātne, klimata zinātne, permakultūra

Darba pieredze daudzveidīgu sociālo pētījumu veikšanā un pasniegšanā Latvijā, Lielbritānijā un Polijā kopš 2005. gada

PROGRESĪVIE Smiltenes nodaļas līdzvadītājs

 

 

 

Izglītība

Vorikas Universitāte, Lielbritānija | Maģistra grāds sociālajos pētījumos 

 

 

 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Apvieno aktīvu profesionālo un sabiedrisko darbību ar laimīgu ģimenes dzīvi, četru bērnu audzināšanu

Profesionālā sociālo pētījumu veikšanas pieredze kopš 19 gadu vecuma – Latvijā, Lielbritānijā un Polijā (2005 – 2016)

2016-2019. gadā Apvārsnis 2020 – Marijas Kirī stipendiāts pētniecības un apmācības programmā SUSPLACE (www.susplace.net/greening-economies/place-branding/)

Kopš atgriešanās Latvijā 2016. gadā aktīvs zinātnes komunikācijā un diskusijās par klimata krīzi, vides degradāciju un citām eksistenciālām cilvēces radītām problēmām, kas apdraud ilgtspējīgu attīstību – Latvijas Radio, Televīzijā, diskusiju festivālā LAMPA u.c.

Latvijas Permakultūras biedrības vadītājs kopš 2016. gada (www.permakultura.lv)

Atvērtās saimniecības Zadiņi veidotājs (kopš 2018. gada) – ilgtspējīga kooperatīva iniciatīva Smiltenes novadā (www.permakultura.lv/zadini www.facebook.com/saimnieciba.zadini)

 

 

Elīza Lasmane

Elīza Lasmane

Progresīvie Ģenerālsekretāres p.i. | Ētikas komisijas locekle

Pieredze

Šobrīd darbojas kā pētniece jaunuzņēmumā “Printify”.

Kopš 2018. gada, “Integrācijas un Miera institūta” valdes locekle.

Iepriekš, paralēli studijām, sešu gadu garumā strādājusi kā pētniece dažādos privātā un nevalstiskā sektora, kā arī valsts atbalstītos pētījumos

 

 

 

Izglītība

Utrehtas Universitāte | Humanitāro zinātņu maģistra grāds starptautiskajās attiecībās, specialitāte: Konfliktu studijas un cilvēktiesības  

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Konfliktu un Cilvēktiesību studiju ietvaros veikusi lauka pētījumu Baltkrievijā, saglabājot liecības par simboliskās pretošanās mehānismiem pagrīdes opozicionāru vidū.

Antropoloģijas studiju ietvaros padziļināti pētīja Afganistānas karā (1979-1989) iesaukto veterānu attieksmes un sociālo kapitālu, saglabājot unikālus stāstus par pretrunīgiem notikumiem Latvijas vēsturē.

 

 

Jurģis Kalniņš

Jurģis Kalniņš

Vidzeme — Nr. 9

Pieredze

Biedrības “Safe Space” dibinātājs un valdes priekšsēdētājs.

Izglītības jaunuzņēmuma “Edurio” personālvadības speciālists un digitālā marketinga speciālists.

Starptautiskās organizācijas “CISV International” brīvprātīgais.

 

 

 

Izglītība

Latvijas Universitāte | Maģistra grāds politikas zinātnē

 

 

 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

LGBTK+ kopienu un citu mazaizsargāto sabiedrības grupu redzamību projektu, kā “Empātijas spēles”, “Slēptie aizspriedumi”, “Tie Esam Mēs”, “Podkāsts PROPAGANDA” īstenošana.

Regulāras publikācijas Latvijas lielākajos plašsaziņas medijos par cilvēktiesību un līdztiesības jautājumiem.

“CISV International” jeb “Starptautiskās bērnu vasaras nometnes” programmu īstenošana Latvijā, Spānijā un Itālijā ar mērķi veicināt bērnu un jauniešu izpratni par demokrātiju, vides jautājumiem un cilvēktiesībām.

Dalība vietēja un starptautiska mēroga organizācijās, kā “Sabiedrības par atklātību – Delna”, “Latvijas Universitātes Studentu padome”, “Baltijas Studentu apvienība Viskonsīnā”

 

 

Elīna Jansone

Elīna Jansone

Vidzeme — Nr. 10

Pieredze

Strādājusi lielā korporatīvā uzņēmumā,  bijusi mazā uzņēmēja.

Progresīvie biedre no pirmā kongresa un piedalījusies dažādās darba grupās izstrādājot dažādas stratēģijas un darba plānus.

Bijusi starp biedrības “Mārupes Nākotnei” dibinātājiem.

Izglītība

Latvijas Universitāte | Sociālo zinātņu bakalaura grāds politikas zinātne 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Darbojoties biedrībā “Mārupes Nākotnei”, strādājusi pie reģistrācijas un informācijas apmaiņas sistēmu izveides un ieviešanas, lai nodrošinātu skaidru un caurredzamu bērnudārzu un skolu izvēles procesu un nodrošinātu iespēju ģimenēm plānot savu nākotni ilgtermiņā.  

Armands Būmanis

Armands Būmanis

Armands Būmanis

Vidzeme — Nr. 11

Pieredze

Vadošais programmētājs Tieto Latvija/Accenture Latvija

Inženiertehniskais konsultants

Pilsēta cilvēkiem valdes loceklis, Teikas apkaimes biedrības valdes loceklis

 

Izglītība

Latvijas Universitāte | Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs

 

Laura Ansone

Laura Ansone

Vidzeme — Nr. 12

Pieredze

Molekulārā bioloģe ar pieredzi nevalstiskajā sektorā un uzņēmējdarbībā. 

Kopš 2017. gada strādā Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, līdz šim iesaistoties astoņu zinātnisku projektu realizācijā, tai skaitā LZP, ERAF, Apvārsnis 2020 finansēti projekti un divas Valsts Pētījumu programmas. 

Valdes priekšsēdētaja un projektu vadītāja SIA ‘’The Latvian Element.’’

Ilggadēja projektu vadītāja (2013.-2017. gads) biedrībā ‘’Piedzīvojumu gars’’

 

 

 

Izglītība

Latvijas Universitāte | Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

COVID-19 pandēmijas laikā publiskas uzstāšanās un diskusijas par vakcīnām un SARS-CoV-2 vīrusa izraisīto slimību: Izglītības un zinātnes ministrijas pasakumā ‘’Vakcīnu un vīrusu sacīkstes’’ un Nacionālā Veselības dienesta organizētā pasākumā ‘’ Vislatvijas sarunu stunda skolēniem par veselību un vakcīnām.’’

Zinātniskā publikācija kā galvenajam autoram žurnalā Microbiology Spectrum un piecas līdzautorības citās zinātniskās publikācijās par COVID-19 un 2. tipa cukura diabēta patoģenēzes un medikamentu pētījumu rezultātiem.

Populārzinātniskas publikācijas žurnālos ‘’Latvijas ārsts’’ un ‘’Medicus bonus.’’

Veiksmīgi realizēts Latvijā pirmais biomedicīnas sabiedriskās zinātnes projekts ‘’Latvijas Mikrobioma projekts’’ un dalība mikrobioma analīžu platformas GUT IT izstrādē.

Lekciju un semināru vadīšana par COVID-19 patoģenēzes mehānismiem ‘’Molekulārā ģenētika’’ LU Bioloģijas maģistrantūras un LU Medicīnas programmu studentiem.

Realizēts SIA ‘’The Latvian Element’’ projekts ‘’Vakariņas koku galotnēs.’’

Izrādīta Latvijas daba un aktīvās atpūtas iespējas vairākiem straptautiski atzītiem blogeriem, influenceriem un tūrisma žurnālistiem sadarbībā ar Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūru.

Uzaicināta kā runātāja Biznesa forumā 2017, Latvijas Tūrisma forumā 2016, konferencē ‘’Veselības un labjūtes tūrisms’’ 2018.

 

 

Jānis Jenerts

Jānis Jenerts

Vidzeme — Nr. 13

Pieredze

SIA „Ekopilsēta” valdes priekšsēdētājs
SIA „Cetera EA” valdes loceklis

Izglītība

Rīgas Tehniskā universitāte | Inženierzinātņu maģistra grāds informācijas tehnoloģijā

 

 

 

 

Ieva Staltmane

Ieva Staltmane

Vidzeme — Nr. 14

Pieredze

Jūrmalas Aspazijas pamatskola Skolotāja

Biedrība “Puse Latvijas” valdes locekle.

 

 

 

Izglītība

Latvijas Universitāte | “Mācītspēks” 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Skolotājs” (2022)

Latvijas Universitāte | Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā 

 

 

 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Projekts “Meža silpureņu Pulsatilla patens monitorings un metodikas izstrāde vides DNS izmantošanai zivju, vēžu un nēģu monitoringā”. Asistente.

Staņislavs Davidovičs

Staņislavs Davidovičs

Vidzeme — Nr. 15

Pieredze

Mākslīgā intelekta eksperts. Vairākus gadus pārstāvējis Latviju starptautiskās sacensībās smaiļošanā. 

Izglītība

Aalborg Universitāte | Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā

 

 

 

 

Kristīne Dzērve

Kristīne Dzērve

Vidzeme — Nr. 16

Pieredze

Biedrība “Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācija” – Sociālā darbiniece 

Biedrība “K2+” valdes locekle

Izglītība

Rīgas Stradiņa universitāte | Profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā 

 

Druvis Mucenieks

Druvis Mucenieks

Druvis Mucenieks

Vidzeme — Nr. 17

Pieredze

Alūksnes novada domes deputāts

Iepriekš strādājis Alūksnes novada pašvaldībā kā sabiedrisko attiecību speciālists.
Bijis Alūksnes novada domes Sociālās, izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja vietnieks. Šobrīd strādā reklāmas industrijā kā radošais un tekstu autors.

 

 

Izglītība

Ekonomikas un kultūras augstskola | Maģistra grāds un uzņēmuma vadītāja kvalifikācija kultūras vadībā 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Atbalstījis vairāku vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējdarbībai nozīmīgu infrastruktūras objektu izveidi. Veicinājis pašvaldības sadarbību ar partneriem un pašvaldībām ārvalstīs, kā arī kultūras un nevalstiskajām organizācijām tepat Latvijā. Iestājies par caurspīdīgāku lēmumu pieņemšanas procesu, mūsdienīgāku domes darba organizāciju un jēgpilnu skolu tīkla reorganizāciju.

Samanta Berga

Samanta Berga

Vidzeme — Nr. 18

Pieredze

Pilsoniski aktīva jauniete no 14 gadu vecuma, darbojoties, un vēlāk koordinējot, Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorijā. Bijusi dažādu sabiedrības iesaistes projektu koordinatore Valmieras novada fondā. Piedalījusies jaunantes politiku veidojošos pasākumos gan Latvijā, gan ārpus tās. Pirms studiju uzsākšanas, pavadīja gadu brīvprātīgajā darbā Azerbaidžānā

Izglītība

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijaVidējā izglītība 

Laura Auliciema

Laura Auliciema

Vidzeme — Nr. 20

Pieredze

Jaunatnes darbiniece vides izglītības jomā kopš 2014. gada.

Biedrības “Zero Waste Latvija”, kas nodarbojas ar sabiedrības interešu aizstāvību vides jomā un vides izglītību, valdes locekle 2019.-2022. gadā.

•Dalība Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanā Latvijā projekta “Dabas skaitīšana” ietvaros kā biotopu ekspertei 2017.-2020.gadā.

Vides un cilvēktiesību aktīviste kopš 2019. gada, galvenokārt nodrošinot sabiedrības izglītošanos vides un cilvēktiesību jautājumos kopā ar biedrībām “Zero Waste Latvija”, “Dialogu Nams”, “Vides izglītības fonds”, neformālu jauniešu organizāciju “Fashion Revolution Latvia”, u.c.

 

Izglītība

Latvijas Universitāte | Bakalaura grāds ģeogrāfijā

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

NVO pārstāve Vides konsultatīvajā padomē (2021).

Seši zinātniski raksti vietēja un starptautiska mēroga rakstu krājumos un dalība konferencēs

 

 

Jānis Vanags

Jānis Vanags

Vidzeme — Nr. 21

Pieredze

Pieredze vides uzkopšanas, atkritumu savākšanas un pārstrādes uzņēmumos Norvēģijā

Dienests Zemessardzē

Jaunsardzes instruktors Jaunsardzes centrā

 

 

 

Izglītība

Latvijas Lauksaimniecības universitāte | Sociālo zinātņu bakalaura grāds socioloģijā

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Vairāku likuma izmaiņu iniciatīvu autors, no kurām vienai ir panākta daļēja atbalstīšana.

Iniciatīvai “Samazināt PVN ikdienā nepieciešamajiem, veselīgajiem produktiem, palielināt kaitīgajiem!” tika savākti vairāk par 10 000 Latvijas pilsoņu parakstu un iniciatīva kā kolektīvais iesniegums tika iesniegta Saeimā izskatīšanai, kā rezultātā no 2018. gada 1. janvāra, svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem

Artūrs Joffe

Artūrs Joffe

Vidzeme — Nr. 27

Pieredze

Darījumu uzraudzības speciālists SEB AB Rīgas filiālē. 

Juriskonsults Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”

 

 

 

Izglītība

Rīgas Stradiņa universitāte | Profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija 

 

Jānis Šķesteris

Jānis Šķesteris

Jānis Šķesteris

Vidzeme — Nr. 29

Pieredze

Mācību programmas vadītājs nodibinājumā “Iespējamā misija”

Jaunsardzes instruktors Rekrutēšanas un jaunsardzes centrā (2014. – 2019.) 

Direktora vietnieks  Jūrmalas Kauguru vidusskolā (2015. – 2019).

Sociālo zinību un filozofijas skolotājs Jūrmalas Kauguru vidusskolā

 

 

 

Izglītība

Latvijas Universitāte | Humanitāro zinātņu maģistra grāds filozofijā

 

 

 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Vadījis skolotāju sagatavošanas mācību programmu, sniedzot ieguldījumu pedagogu trūkuma samazināšanā Latvijā. Darbības laikā absolvējuši 40% no visiem “Iespējamās misijas” absolventiem

Kandidāti Latgalē

Leila Rasima

O Leila Rasima

O Leila Rasima

Latgale — Nr.1

Pieredze

Rēzeknes domes deputāte, jaunizveidotās Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas vadītāja.

PROGRESĪVIE valdes locekle 

Izglītība

Rēzeknes Augstskola | Izglītības zinātņu maģistra grāds  

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Jaunatnes darbs ir Leilas sirdslieta, kas tikusi novērtēta ne vien no pašu jauniešu, bet arī pašvaldības vadības puses. Kopā ar “OzO jauniešiem” vinnējusi Rēzeknes novada aktīvākā jaunatnes pagasta titulu, organizējusi jauniešu vizīti Briselē. Darbā ar jaunatni un projektu vadītājas amatā realizējusi daudzus jauniešu un vides labiekārtošanas projektus.

Māris Graudiņš

O Māris Indulis Graudiņš

O Māris Indulis Graudiņš

Latgale — Nr.2

Pieredze

Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā | Vieslektors

“Brīvības un solidaritātes fonds” valdes loceklis

10 gadus vadījis Eiropas Parlamenta informācijas biroju Latvijā 

Izglītība

Čikāgas Universitāte | Doktorantūras studiju politoloģijā sertifikāts

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

5.Saeimas deputāts (Baltijas asamblejas Enerģētikas un vides kom. pr-ājs;, Saeimas komisijas konsultants; 6. Saeimas dep. palīgs; Pasniedzējs (ES politika) SSE Rīga 2017-2021; Lobists 1996.-2000.

Jeļena Danilova

Jeļena Danilova

Jeļena Danilova

Latgale — Nr.3

Pieredze

Ārsts- Pediatrs. 

Darba piedze 9 gadi, ārsts pediatrs SIA Rēzeknes slimnīca, darbs bērnu somatiskā nodaļā, dežūrpediatrs.

Latvijas Univerditātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiāle lektore pasniedz kursu – pediatrija.

 

 

 

Izglītība

Latvijas Universitāte | Ārsta speciālista kvalifikācija pediatrijā

 

 

 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Piedalījās projektu īstenošanā Sarkana krusta ietvaros “Bērnu veselība, profilaktiskie pasākumi”, kā arī Eiropas Savienības projekta īstenošanā “Biežākie traumu cēloņi, profilakses un drošības pasākumi”.

 

 

O Jānis Zeltiņš

O Jānis Zeltiņš

Latgale — Nr.4

Pieredze

Vadītājs vairāk nekā 50 komandas biedriem 

Izglītība

Vadības un sociālā darba augstskola “Attīstība” | Bakalaura grāds sociālajā darbā

 

Marika Kacare

Marika Kacare

Latgale — Nr.5

Pieredze

RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta doktorante un pētniece atjaunojamo energoresursu telpiskās plānošanas jomā kā arī ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju projektu vadītāja uzņēmumā “Jāņa sēta”. 

Gandrīz desmit gadus aktīvi iesaistās NVO darbībā, pārsvarā jomās, kas ir saistītas ar neformālo izglītību, jaunatnes aktīvismu un kopienām kā arī LGBTQIA+ tiesībām un dzimumu līdztiesību.

 

 

Izglītība

Rīgas Tehniskā universitāte | Vides zinātņu maģistra grāds

Viļņas Ģedimina Tehniskā Universitāte | Inženierijas zinātņu maģistra grāds vides inženierzinātnē

 

 

 

 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Brīvprātīgā darba ietvaros pārsvarā fokusējusies uz iekļaušanu un kopienu iespējošanu –  bijusi pedagoga asistente un mentore internātskolā jauniešiem ar mācīšanās grūtībām, organizējusi aktivitātes bēgļu bērniem, darbojusies informatīvajā zvanu centrā bēgļiem no Ukrainas un rīkojusi pasākumus LGBTQIA+ kopienas jauniešiem

Aija Mežale

Aija Mežale

Latgale — Nr.7

Pieredze

Biusi gide Okupācijas muzejā, latviešu valodas skolotāja Baltistikas institūtā Vācijā, šobrīd – Austrumeiropas mājokļu iniciatīvas projektu asistente un darbiniece Ukrainas bēgļu uzņemšanas centrā Berlīnē. Brīvprātīgā biedrībā “FreeBelarus”. Bijusī Vītolu fonda stipendiāte un Bundestāga praktikante 

Izglītība

Latvijas Universitāte | Maģistra grāds ģermānistikā

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Veicinājusi latviešu diasporas jauniešu Vācijā iesaisti pilsoniskajās aktivitātēs, pievērsusi Latvijas sabiedrības uzmanību cilvēktiesību pārkāpumiem Latvijas kaimiņvalstī Baltkrievijā un aicinājusi sabiedrību sadarbībā ar šīm valstīm ievērot cilvēktiesību principus un izvērtēt sadarbības nepieciešamību 

Toms Trasūns

Toms Trasūns

Latgale — Nr.8

Pieredze

Lietuviešu/angļu/latviešu valodas tulkotājs 

Izglītība

Rēzeknes augstskola | Filoloģijas bakalaura grāds 

 

Kristīne Buldure

Kristīne Buldure

Latgale — Nr.10

Pieredze

Pašnodarbinātā Skaistumkopšanas speciāliste kosmetoloģijā, vizāžiste un fotogrāfe (2019-šobrīd)

SIA Accipitor Group zobārsta asistente, medmāsa, administrātore (2016-2018) 

 

Izglītība

LU P. Stradiņa medicīnas koledža | Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība  māszinībās 

 

Laimons Timma

Laimons Timma

Latgale — Nr.11

Pieredze

Pētnieks RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmījas fakultātes Silikātu materiālu institūtā

Madonas novada Ļaudonas pagasta zemnieku saimniecības “Cekuļi” valdes priekšsēdētājs.

 

 

 

Izglītība

Rīgas Politehniskais institūts | Inženieris automātisko elektrosakaru specialitātē 

Kristīne Doroško

Kristīne Doroško

Latgale — Nr.12

Pieredze

SIA “Vīlands Associates” (VA Purpose)
Ilgtspējas vadītāja

Izglītība

Madrides Autonomā universitāte | Maģistra grāds, Ūdens kvalitāte un resursu pārvaldīšana 

 

Liene Muste

Liene Muste

Latgale — Nr.14

Pieredze

Valdes locekle studenšu korporācijā Selga.
Vairāku gadu pieredze Latvijas Kultūras akadēmijas senātā, aizstāvot studentu intereses.
Darbs Latvijas Studentu Apvienības projektos.
Dzīvnieku Brīvības atbalstītāja. LGBTQ+ jaunatnes atbalsts un izglītošana. 

Izglītība

Latvijas Kultūras akadēmija | Starpkultūru sakari Latvija – Turcija un Latviešu tradicionālā kultūra un folklora.

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Vairāku gadu pieredze skandināvu IT uzņēmumos. Šobrīd IT atbalsta produkcijas procesu koordinatore

Kristafers Zeiļuks

Kristafers Zeiļuks

Latgale — Nr.16

Pieredze

Biedrība “Rīgas Starptautiskais kino festivāls” Auditorijas un viesu servisu departamenta vadītājs

Politiskā partija “PROGRESĪVIE”
Kampaņas projekta vadītājs

 

Izglītība

Rīgas 47. vidusskola | Vidējā izglītība 

Kandidāti Kurzemē

Liene Gātere

Liene Gātere

Ģenerālsekretāre

Pieredze

Bijusī “Sabiedrības par atklātību – Delna” direktore.

Konsultējusi Latvijas un starptautiskās organizācijas kā politikas un juridiskā analītiķe, pētniece.

Bijusi ievēlēta par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Sabiedriski konsultatīvās padomes priekšsēdētāju.

Strādājusi sieviešu tiesību organizācijā “Centrs MARTA” kā projektu vadītāja un interešu aizstāvības koordinatore.

Organizējusi publisko diskusiju pasākumu PolitiCafe par Latvijā un pasaulē aktuāliem politikas jautājumiem.

Intensīvo kursu pasniedzēja Rīgas Juridiskajā augstskolā.

Izglītība

Latvijas Universitāte | Maģistra grāds politikas zinātnē 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Panāktas likumu maiņas sabiedrības interesēs, tostarp grozījumi Krimināllikumā, un jaunu iniciatīvu ieviešana.

Konsultētas valsts iestādes, pilnveidojot korupcijas risku pārvaldību un stiprinot atklātības un ētikas principus valsts pārvaldē.

Vadīta analītisku atvērto datu rīku izveide, kas veicina atklātību par Saeimas deputātu darbu un publiskajiem iepirkumiem.

Darbs vairākās starptautisku pētījumu komandās, tostarp Globālā datu barometra izstrādē un sadarbībā ar OECD.

Ieguldījums attīstības sadarbībā, nododot pieredzi Centrālāzijas, Austrumeiropas un Balkānu valstīm.

O Edgars Zelderis

O Edgars Zelderis

Kurzeme — Nr.2

Pieredze

Zvērināts advokāts.

Partijas „Mēs – Talsiem un novadam” valdes priekšsēdētājs, bijušais Talsu novada domes priekšsēdētājs. Talsu novada domes deputāts.

Kā jurists ilgstoši strādājis vairākos privātos uzņēmumos un pašvaldībās, tai skaitā bankā un advokātu birojā Rīgā.

Izglītība

Latvijas Universitāte | Bakalaura un maģistra grādi un jurista kvalifikācija tiesību zinātnēs

Latvijas Universitāte | Studējis politikas zinātnes

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

2021. gada februārī kandidējis Tiesībsarga amatam, balsojumā Saeimā saņemot 15 deputātu atbalstu.

Vairāku rakstu un viedokļu autors lielākajā tieslietām veltītajā izdevumā Latvijā “Jurista Vārds” un portālā “Delfi”.

Iniciators politiskās partijas „Mēs – Talsiem un novadam” dibināšanai 2017. gada 25. februārī.

Konstitucionālās sūdzībās sagatavošana un iesniegšana Satversmes tiesā par politisko partiju finansēšanu (ierosināta lieta 2021. gadā, izskatīšanā).

Miroslavs Kodis

Miroslavs Kodis

Miroslavs Kodis

Kurzeme — Nr.3

Pieredze

Kopš 2020.gada oktobra – Rīgas domes deputāts, Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks, ka arī Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas loceklis.

Kopš 2010.gada – privātā tūrisma un pasažieru pārvadājumu uzņēmuma īpašnieks un vadītājs

12 gadus ir bijis Latvijas Televīzijas ziņu dienesta žurnālists un raidījumu vadītājs

Iepriekš ir piedalījies NVO “Jaunatnes demokrātijas skola” (Kurzemē), ka arī aktīvi darbojies Latvijas Poļu savienība

Izglītība

Latvijas Universitāte | Bakalaura grāds komunikācijas zinātnē 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Strādājot Latvijas Televīzijā saņemti vairāki apbalvojumi, tostarp «Žurnālistikas cerības» balva kategorijā “Labākāis TV žurnālists”, un Latviešu valodas aģentūras gada balva „Valodas stāstnieks”. Strādājis gan LTV-7 ziņas krievu valodā, gan LTV-1 raidījumā “Panorāma”.

Veidojis TV sižetus par iekšpolitiku un ārpolitiku, korupcijas apkarošanu un cilvēktiesībām.

Ir bijis partijas “Progresīvie” ģenerālsekretārs.
Strādājot Rīgas domē panācis vairākus uzlabojumus ceļu satiksmes drošībā, aktualizēti jautājumi par gājēju drošību un mikromobilitātes rīku lietotāju kontroli. Būdams Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas priekšsēdētājs, panācis vairākus uzlabojumus sabiedriska transporta kustībā. Kopā ar kolēģiem panākti vairaki uzlabojumi velosatiksmē (jauni veloceļi un velojoslas), kā arī RD Satiksmes departamentā ir izveidota Veloinfrastruktūras nodaļa.

Rīgas domē īstenojis savu iniciatīvu piešķirt Ukrainas civiliedzīvotājiem iespēju līdz gada beigām izmantot Rīgas sabiedrisko transportu bez maksas.

Marta Kraujiņa

O Marta Kraujiņa

O Marta Kraujiņa

Kurzeme — Nr.4

Pieredze

Digitālās komunikācijas speciāliste

Uzņēmuma “PNP productions” vadītāja, Rīgas domes “Par!/PROGRESĪVIE” frakcijas galvenā referente

Biedrības “Zero Waste Latvija” valdes locekle. 

Izglītība

Latvijas Kultūras akadēmija | Bakalaura grāds mākslās, kino un skatuves mākslas producēšana. 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Darbojusies kino un teātra producēšanā līdz mainījusi karjeru, specializējoties digitālajā komunikācijā. Brīvajā laikā raksta dzeju.

Ilva Norenberga

Ilva Norenberga

Ilva Norenberga

Kurzeme — Nr.5

Pieredze

Talsu novada domes deputāte (kopš 2017. gada), Finanšu komitejas, Kultūras, sporta un tūrisma komitejas, Veselības un sociālo jautājumu komitejas locekle 

Izglītība

Banku augstskola | Maģistra grāds inovatīvajā uzņēmējdarbībā

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Politiskās partijas “Mēs – Talsiem un novadam” valdes locekle

Līdzšinējā profesija saistīta ar grāmatvedību, finanšu analītiku, šobrīd – informāciju tehnoloģijām, programmēšanu.

 

 

Lauris Pīlēģis

Lauris Pīlēģis

Lauris Pīlēģis

Kurzeme — Nr.6

Pieredze

Politiskās partijas „Mēs – Talsiem un novadam” valdes loceklis

Talsu novada domes deputāts

Mazais uzņēmējs

 

 

 

Izglītība

Ventspils augstskola | Bakalaura grāds vadībzinātnē 

 

Ginta Ernštreite

Ginta Ernštreite

Kurzeme — Nr.7

Pieredze

Pašnodarbinātā 

Izglītība

Liepājas Pedagoģiskais institūts | Pamatskolas pedagoģija un metodika 

 

Kalvis Kalniņš

Kalvis Kalniņš

Kurzeme — Nr.8

Pieredze

Talsu novada Kultūras un sporta attīstības nodaļas Tūrisma informācijas daļas vadītājs

Partijas „Mēs Talsiem un novadam” valdes loceklis, Talsu novada deputāts. 

 

Izglītība

Talsu 2. vidusskola | Vidējā izglītība 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Tūrisma uzņēmējs, pārgājienu vadītājs, Talsu novada „Radošākais novadnieks” 2021

Dāvis Lodziņš

O Dāvis Lodziņš

O Dāvis Lodziņš

Kurzeme — Nr.9

Pieredze

PROGRESĪVIE valdes loceklis kopš 2021. gada, partijas komunikācijas projektu veidotājs kopš 2020. gada sākuma.

Deputātu komunikācijas referents Rīgas domē, Par!/PROGRESĪVIE frakcijā. 

Izglītība

Tilburgas universitāte, Nīderlande | Zinātnes maģistra grāds sociālajā psiholoģijā, ekonomiskās psiholoģijas specialitātē Zinātnes bakalaura grāds psiholoģijā (Groningenas universitāte, Nīderlande)

 

 

 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Kampaņas darbs pie PROGRESĪVIE apvienotā saraksta uzvaras Rīgas domes vēlēšanās, kas ļāva nomainīt iepriekšējo, korumpēto pārvaldību.
Ikdienas darbi partijas komunikācijā, kas popularizē zinātnē pamatotas, sociāli atbildīgas idejas, īsā laikā trīskāršojot mūsu partijas atbalstu.

Sintija Ozoliņa

Sintija Ozoliņa

Kurzeme — Nr.10

Pieredze

Vairākus gadus iesaistījusies brīvprātīgajā darbā nevalstiskajās organizācijā Radi vidi pats  

Šobrīd strādā Liepājas Universitātē vides zinātņu jomā, pasniedz vides aizsardzību, pārvalda vides ķīmijas laboratoriju, veic pētniecību.

Izglītība

Liepājas Universitāte | Profesionālais bakalaura grāds vides zinībās ar kvalifikāciju vides inženieris

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Pētniecība par sarkanajām makro jūras aļģēm Furcellaria Lumbricalis

Publicēti 3 zinātniskie raksti par tēmu Scopus datu bāzē. Veikta celulozes ekstrakcija no sarkanajām aļģēm Furcellaria Lumbricalis. Furcelārijas celulozes iegūšana svarīga ne tikai papīra izgatavošanai, bet arī mitrumuzsūcošu materiālu izgatavošanā, tas paver plašu patēriņa tirgu.

Gūta pētniecības pieredze- Spānijā, Somijā, Grieķijā, Lietuvā. 

Izstrādājusi produktus no Furcellaria Lumbricalis, projektu ietvaros, ko piedāvāt plašākam patērētāju tirgum.

 

 

Niks Derums

O Niks Derums

O Niks Derums

Kurzeme — Nr.11

Pieredze

Bijis viens no jaunatnes organizācijas “Protests” dibinātājiem, valdes loceklis, pašlaik – valdes sekretārs.

Kopš 2019. gada darbojies jauniešu klimata kustībā Fridays For Future Latvia, kur piedalījies klimata gājienu un citu akciju organizēšanā.

Ikdienā nodarbojas ar tīmekļa un mobilo lietotņu programmēšanu, sevišķi ar ģeotelpiskajiem risinājumiem.

PROGRESĪVIE Ētikas komisijas loceklis, Arodbiedrību un darba tiesību darba grupas vadītājs.

 

 

 

Izglītība

Latvijas Universitāte | Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, programmētāja kvalifikācija 

Jurģis Kūliņš

Jurģis Kūliņš

Kurzeme — Nr.14

Pieredze

x

Izglītība

x

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

x

Andris Diržininks

Andris Diržininks

Kurzeme — Nr.15

Pieredze

SIA “Smart build” Būvdarbu vadītājs 

Izglītība

Rīgas Celtniecības koledža | 1. līmeņa augstākā izglītība – būvdarbu vadītājs 

 

Kandidāti Zemgalē

Atis Švinka

O Atis Švinka

O Atis Švinka

Zemgale — Nr.1

Pieredze

Partijas “Progresīvie” līdzpriekšsēdētājs

SIA “LIC Gotus” Valdes priekšsēdētājs

Biedrības “Junior Achievement Latvia” Padomes loceklis

 

 

 

Izglītība

Latvijas Universitāte | Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Deviņdesmito gadu sākumā vadījis Junior Achievement Latvia komandu, kas Latvijā ieviesa ekonomikas mācību priekšmetu skolās. Tika radītas pirmās mācību grāmatas Ekonomikā. Tika apmācīti pirmie Ekonomikas skolotāji Latvijā. Tika izveidotas tādas programmas, kā Ēnu Diena, Skolēnu Mācību Uzņēmums un Līderu programma.

1998.gadā saņēmis Spīdolas Balvu Ekonomikā par ieguldījumiem jauniešu ekonomikas izglītības attīstībā.

Dibinājis stipendiju jauniešu studiju atbalstam Vītolu Fondā. Turpina atbalstīt arī šobrīd.

Līga Rasnača

Līga Rasnača

Zemgale — Nr.2

Pieredze

Latvijas universitātes asociētā profesore, vadošā pētniece Sociālo zinātņu fakultātē, Profesionālās maģistra programmas “Sociālais darbs” direktore

Izglītība

Latvijas Universitāte | Dr.sc.soc., doktora grāds sociālās zinātnēs, lietišķā socioloģija

 

 

 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Projektu Reģionāls jaunatnes pētījums Baltijas valstīs. Regional Youth Study in the Baltic States (pētniece 2020-2021), 
“Vienlīdzība un labklājība” ‘’Equality and Well-being across Generations” (2020-2021) izvērtēšanas eksperte Eiropas un Kanādas kopējā projektā.

Viesturs Lūsis

Viesturs Lūsis

Viesturs Lūsis

Zemgale — Nr.3

Pieredze

Darbojas aktīvi kā apmācītājs neformālās un pieredzes izglītības sektorā jau 16 gadus strādājot ar bērniem un jauniešiem, kā arī uzņēmumu kolektīviem.

Latvijas skautu un gaidu centrālās organizācijas valdes loceklis no 2011.-2014. gadam (~800 biedri tajā laikā)

Biedrības Piedzīvojuma Gars dibinātājs un valdes priekšsēdētājs kopš 2011. gada.

Uzņēmējs kopš 2011. gada, vadot nelielu uzņēmumu “Skaidras Debesis”, kas nodarbojas ar dažādu tehnisko un specializēto pakalpojumu sniegšanu.

 No 2015-2018. gadam kafejnīcas  Buberts līdzdibinātājs un vadītājs.

 

 

 

Izglītība

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Vidējā izglītība

Zviedrijas Karaļa fonda “Jaunie Līderi” mācību programmas “Value Based Leadership” absolvents

 

 

 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

Biedrības Piedzīvojuma gars darba ietvaros:

Realizētas vairākas  jauniešu izaugsmes programmas, sabiedrības integrācijas projekti, kā arī veikts ilgtermiņa darbs ar pirmslaicīgas mācību pamešanas riska jauniešiem realizējot izaugsmes programmas Bauskas, Vecumnieku, Dobeles, Jelgavas, Jaunjelgavas, Aknīstes, Jēkabpils, Tukuma un citos Latvijas novados. Par to saņemti apbalvojumi un atzinības, no Rīgas Domes Izglītības, Kultūras un Sporta departamenta nominācijā “Līderu inkubators”, un Latvijas pilsoniskās alianses balvu “Cilvēka izaugsmei Latvijā”, nominācijā “Par izcilu ieguldījumu izglītībā”

Attīstīta biedrības saimnieciskā darbība, radot  spēcīgu piedāvājumu ar izaugsmes programmā  uzņēmumiem, kuras ir pieprasītas un novērtētas kooperatīvajā vidē, tādejādi ļaujot organizācijai gūt ienākumus savu sociālo mērķu sasniegšanai.

Biedrība ir  izaudzēta līdz nacionāla mēroga jaunatnes organizācijas statusam, piesaistot 300+ biedrus un darbojoties visos Latvijas reģionos.

Alla Beļinska

Alla Beļinska

Alla Beļinska

Zemgale — Nr.4

Pieredze

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības valdes priekšsēdētāja

LCFB Atbalsta centra “Viesītei”vadītāja.

Latvijas reto slimību alianses valdes locekle.

Labdarības pasākumu, publisko diskusiju, Eiropas konferenču un semināru organizatore.

 

Aktīvi piedalījusies virknē Saeimas komisiju sēdēs, apakškomisijās un deputātu atbalsta grupās, konferencēs, akcijās un kampaņās, īpašu vērību veltot pieņemto lēmumu kvalitātei un tam, lai tie uzlabotu mazāk aizsargāto cilvēku grupu – cilvēku ar invaliditāti, dzīvi. 

 

 

 

Izglītība

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte |  Bakalaura grāds Sākumskolas skolotāja 

Nozīmīgākie karjeras sasniegumi

 

Kā LCFB  valdes priekšsēdētāja ir panākusi nozīmīgas izmaiņas veselības kvalitātes uzlabošanā cilvēku ar invaliditāti (tai skaitā ar CF) aprūpē un ārstēšanā. Iesaistījusies dažādu normatīvo aktu sagatavošanā un atzinumu sniegšanā MK noteikumos,  sniedza savus priekšlikumus nozīmīgākajiem plāniem.

 

Kopš LCFB dibināšanas, aktīvi sadarbojas ar valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, ar Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu (BKUS), ar Veselības ministriju (VM), Zaļu valsts aģentūru (ZVA), Nacionālo veselības dienestu (NVD) un citām iestādēm, institūcijām, aktīvi piedaloties diskusijās par cilvēku ar invaliditāti (tai skaitā ar CF) ārstēšanas budžeta nepietiekamību, par aprūpi slimnīcā, zāļu piegādi, par jaunākās paaudzes medikamentu un palīgierīču pieejamību u.c. jautājumiem.  Strādā­, lai Latvijas veselības aprūpes sistēmā (īpaši CF pacientiem) tiktu ieviesta eiropeiska vienprātība ārstēšanas standartos

 

Devusi nozīmīgu artavu tam:

ka plaušu transplantāciju sedz no valsts budžeta

Latvijā ieviests jaundzīmušo skrīnings uz sešām retām slimībām;

Iesaistījusies darba grupās un veicinājusi sadzirdēt nepieciešamību, lai Latvijas iedzīvotāji varētu paust savu gribu attiecībā uz sava ķermeņa un orgānu izmantošanu pēc nāves;
Vairāk kārt panākusi finansējuma piešķiršanu veselības aprūpes nozarē cilvēku ar invaliditāti un cilvēku ar CF veselības aprūpes uzlabošanā un ārstēšanā.

Nodrošina sekmīgu darbību Jēkabpils novadā, kā vienā no nevalstiskajām organizācijām Latvijā, kas sniedz sociālos pakalpojumus.

2014. gada novembrī saņemts Atzinības raksts no Veselības ministrijas par ieguldījumu cistiskās fibrozes pacientu aprūpes uzlabošanā.                                                       

2016.gada decembrī saņemts Atzinības raksts nominācijā „Pakalpojuma nodrošinātājs” no Latvijas Tiesībsarga biroja par aktīvu un rezultatīvu ieguldījumu, pārstāvot personas ar invaliditāti, viņu tiesības un intereses, attiecībās ar valsts, pašvaldību institūcijām un privātpersonām.

2018.gadā 28. novembrī apbalvota ar Tiesībsarga atzinības rakstu nominācijā “Uzdrīkstēšanās” 

2019.gada novembrī saņemts Pateicības raksts no Viesītes novada pašvaldības nominācijā „Gada sociālais/ veselības darbinieks”.

2019.gada septembrī saņemts Goda raksts no Veselības ministrijas “Balva cilvēka izaugsmei” par nesavtīgu ieguldījumu sabiedrības attīstībā un cilvēka izaugsmē veselībā un labklājībā.

 

 

 

Aldis Austers

Aldis Austers

Aldis Austers

Zemgale — Nr.5

Pieredze

Politikas pētnieks un lektors Latvijas Universitātē un Rīgas Juridiskajā augstskolā.

Izglītība

Vīnes Diplomātijas akadēmija / Vīnes Universitāte | Maģistra grāds starptautiskajās attiecībās

 

Agnese Radziņa

Agnese Radziņa

Zemgale — Nr.6

Pieredze

Jaunatnes organizācijas “Protests” valdes locekle

“Sadarbības un attīstības tīkls Austrumeiropā” aktīviste

Veidojusi radošas kampaņošanas izglītības saturu.  

Izglītība

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Vidējā izglītība 

 

Viesturs Uzuleņš

Viesturs Uzuleņš

Viesturs Uzuleņš

Zemgale — Nr.9

Pieredze

Sistēmu un efektivitātes vadītājs un klientu mārketinga speciālists SIA Mars Latvija (2017-2020)

Piegādes ķēdes plānotājs A/S Aldaris (2014-2017)

 

Izglītība

Orhūsas universitāte | Bakalaura grāds ekonomikā un uzņēmējdarbības vadībā (2009-2012) 

 

Inese Sniedze Sjomkāne

Inese Sniedze Sjomkāne

Inese Sniedze Sjomkāne

Zemgale — Nr.10

Pieredze

Demant A/S konsultante 
SIA Civitta Latvija konsultante, statistiķe

Izglītība

Kopenhāgenas Biznesa Skola (Dānija) | Bakalaura grāds starptautiskajā biznesā, loģistikā un piegādes ķēžu pārvaldībā 

 

Niks Avišāns

Niks Avišāns

Zemgale — Nr.11

Pieredze

Ergoterapeits Jēkabpils Reģionālā slimnīca 

Latvijas Ergoterapeitu asociācijas studentu apakšrupas vadītājs 2018-20

Padomes biedrs RSU studējošo pašpārvaldē 2018-19

Izglītība

Rīgas Stradiņa universitāte |  Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un ergoterapeita kvalifikācija

Elīna Cīrule

Elīna Cīrule

Zemgale — Nr.12

Pieredze

SIA Lidl Latvija personāldaļas speciāliste ar pieredzi personālvadības digitalizācijas projektos.

Izglītība

Latvijas Universitāte | Bakalaura grāds starptautiskajā ekonomikā

 

Iepazīsties ar mūsu piedāvājumu