Iedzīvotājiem jāparakstās par referendumu, bet politiķiem jāpārlasa savi solījumi!

Sociāldemokrātiskā biedrība PROGRESĪVIE aicina sākot ar rītdienu ikvienu Latvijas iedzīvotāju aktīvi iesaistīties parakstu vākšanā referendumam pret valdības ierosinātajiem grozījumiem likumos, kas vērsti uz valsts pabalstu iesaldēšanu.


Palīdzi popularizēt šo ieceri, nospiežot “Man patīk” / “Retweet”:
http://www.draugiem.lv/progresivie/news/?p=4906424
http://twitter.com/Progresivie/status/70433324618878976


Laikā, kad valstī turpina pasliktināties demogrāfiskā situācija, sarūkot dzimstībai un tūkstošiem cilvēku meklējot nodarbinātības iespējas ārpus Latvijas, nav pieļaujama iepriekšējo valdību neprasmīgās politikas radīto budžeta robu lāpīšana uz ievainojamāko sabiedrības grupu rēķina. Piedāvājot pagarināt ekonomikas lejupslīdes laikā ieviestos ierobežojumus, valdība vairo iedzīvotāju vidū šaubas par pašas deklarēto ekonomikas atveseļošanās ilgtspēju, bet finanšu lēmumu pieņemšanas pamatojumos vienmēr lasāmās atsauces uz pakļaušanos aizdevēju prasībām nostiprina pārliecību, ka Satversmes pirmie divi punkti jau sen kā kļuvuši par fikciju.

Ansis Dobelis, PROGRESĪVIE Valdes priekšsēdētājs:

“Kamēr Saeimas deputāti liekulīgi veido demogrāfijas politikas apakškomisijas un birokrāti raksta “Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.-2017. gadam”, tikmēr valdošā politiskā elite pieņem lēmumus, kas būtiski ietekmēs un samazinās jauno ģimeņu veidošanos, to labklājību, un vēl vairāk mazinās dzimstību Latvijā. Aicinām sabiedrību solidarizēties, un iestāties pret pieņemtajiem pabalstu ierobežojumiem, kas nākotnē ietekmēs Latvijas valstiskumu.”

Tā vietā, lai kārtējo reizi par krīzes sekām liktu maksāt tiem, kas nav tās vaininieki, PROGRESĪVIE aicina koalīcijā ietilpstošās partijas pārlasīt savus priekšvēlēšanu mērķus un solījumus par “darbu katram”, „taisnīgu sabiedrību”, “nodokļu sistēmas progresīvu reformu”, “apdzīvotiem Latvijas laukiem”, “tautas ataudzi” un virkni citu.

A. Dobelis uzsver, ka nav pieļaujams, ka valsts politiku veido cilvēki, kam ir absolūti sveša savstarpējās solidaritātes izjūta un kas aiz ailēm finanšu dokumentos nespēj saskatīt vienkāršo cilvēku rūpes. Nemitīgas tehniskas “budžeta konsolidācijas” vietā, kas cilvēkos pastiprina neuzticību valstij, tās pārvaldes sistēmai un rezultātā – veicina izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, Latvijā nepieciešama politika, kas nemotivētu ekonomiski aktīvos iedzīvotājus iesaistīties “ēnu ekonomikas” procesos, ar šādu rīcību atņemot ienākumus valsts budžetā. Diemžēl, piedāvātie grozījumi likumos neliecina par būtiskām un kvalitatīvām pārmaiņām šajā jomā. Un tās nav iespējamas, kamēr valsts kā viens no būtiskākajiem labi organizētajiem tautsaimniecības un sabiedriskās dzīves veidotājiem upurēs savas lomas nozīmību par labu finanšu lobijam un neuzņemsies iniciatīvu šīs problēmas mazināšanā.

PROGRESĪVIE uzskata, ka svarīgi soļi esošās situācijas uzlabošanai un papildus budžeta ieņēmumu radīšanai būtu aktīva un tālredzīga valsts iesaistīšanās nodarbinātības veicināšanā, radot uzņēmumus ar pilnīgu vai daļēju valsts kapitālu Latvijas attīstībai būtiskās nozarēs, progresīva nodokļu sistēma ar taisnīgu ieņēmumu pārdali, kā arī cilvēka cienīgs atbalsts gan tiem, kas par spīti grūtajiem laikiem ir devuši dzīvību pēcnācējiem, gan tiem, kas meklē pirmo darba vietu, gan arī tiem, kas bijuši spiesti savu vietu darba tirgū atstāt.

Tāpēc katrs valsts iedzīvotājs, kas nepiekrīt esošajai valsts pārvaldes politikai un kam rūp pārticīgas Latvijas nākotne, ir aicināts gan laikposmā no 18. maija līdz 16. jūnijam parakstīties par referenduma ierosināšanu, gan, referendumam notiekot, neatbalstīt valdības piedāvātos grozījumus, lai veicinātu kvalitatīvas pārmaiņas valsts politikā.

Plašākai informācijai: Ansis Dobelis, biedrības PROGRESĪVIE Valdes priekšsēdētājs, ansis@progresivie.lv